Rekonstrukce a revitalizace panelového domu


Vlastníte panelový dům, který by potřeboval celkově zrekonstruovat? Včasná a komplexní revitalizace či rekonstrukce panelových domů může výrazně zvednout cenu stavby, prodloužit její životnost, zajistit snížení nákladů na vytápění, zvýšit komfort bydlení či zlepšit její vzhled.

Co je to panelový dům?

Jedná se o dům, který je postaven z velkých prefabrikovaných betonových dílců. Tyto domy se stavěly od 60. let do počátku 90. let a nyní vykazují velké množství závad.

Nejčastější závady panelových domů

Mezi nejčastější závady se u panelových domů řadí:

  • špatné těsnění mezi panely,
  • statické poruchy a trhliny v panelech,
  • pronikání vlhkosti,
  • špatná tepelná izolace,
  • netěsnost střechy a časté zatékání,
  • netěsnost a zatékání kolem oken a dveří,
  • velká tepelná propustnost,
  • koroze balkonů a trhliny v místech ukotvení,
  • koroze konstrukcí.

Nejčastější rekonstrukce u panelových domů

Zateplení fasády

Zateplení fasády není důležité jen z estetického hlediska, ale také z hlediska ekonomického, při kterém dochází k výrazným úsporám energie na vytápění. Díky kvalitnímu zateplení zmizí u samotného domu i jednotlivých bytů plísně, které jsou výraznými alergeny způsobující hojné alergické reakce.

Krom toho díky kvalitnímu zateplení dojde k tomu, že panelové stěny budou mít větší povrchovou teplotu. Díky tomu během zimních měsíců ustane tzv. studené sálání  a naopak v letních horkých měsících toto zateplení teplotou v domě sníží.

Zateplení fasády

Zateplení fasády

Výměna oken a vstupních dveří

Okny i vstupními dveřmi nejvíce uniká teplo z budovy. Proto se doporučuje provést se zateplením fasády současně také výměnu starých oken a dveří za nová s kvalitním izolačním dvojsklem či trojsklem.

Výměna oken

Výměna oken

Oprava a zateplení střechy

Většina střech u panelových domů byla vybudována jako jednoplášťová převážně s krytinou s pozinkovaného plechu. Kvůli nevhodně zvoleným materiálům postupem času dochází k poruchám střechy a nedostatečné tepelné izolaci. Běžnou závadou bývá zatékání, promrzání a nevytápění místností pod střechou. V případě vyskytujících se závad je nutné špatnou střechu opravit a provést zateplení střechy.

Rekonstrukce balkónů a lodžií

Současně se zateplením a výměnou oken se obvykle upravují také balkony a lodžie. Neboť se jedná o nedílnou součást obvodového pláště domu, jsou tyto prvky nejvíce zatěžované. I když jejich oprava nepřináší přímý finanční efekt, stejně by měla být součástí každé kompletní rekonstrukce panelového domu.

Výměna výtahů

Výměna výtahů se provádí kvůli zvýšení bezpečnosti při přepravě osob, spolehlivosti a zlepšení technických vlastností. Při rekonstrukci panelových domů se provádí rovněž opravy uvolněných spojů panelů, výměny zábradlí, montáž doplňujících kotvení a podpůrných prvků.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,