Lešení od firmy Gekkon s.r.o.

Lešení může být kvalitní a u nás to platí dvojnásob, jelikož lešení, které prodáváme prochází přísnou kontrolou. Pokud lešení vykupujeme, tak se díváme na samotnou životnost daného lešení a jestli je z hlediska bezpečnosti způsobilé k provozu.

Lešení je pro začínající firmu velká investice, proto si můžete do začátku lešení od nás pronajmout nebo nakoupit právě z daného bazaru. Ale ani nová lešení nemáme drahé a vyjdeme vstříc firmám.

Začněte své podnikání naplno právě s Gekkon s.r.o.

Betonový plot – funkční provedení plotu

Dokud nemáte kolem domu pořádný plot, nemůžete říct, že je zcela dokončen. Při výběru si dejte záležet, aby byl plot maximálně kvalitní, odolný a také esteticky zpracovaný, protože vám jde určitě o to, aby vám plot zajistil dokonalý pocit bezpečí, soukromí a také ochrany vašeho majetku. Jak ale vybrat ten správný plot a co by měl vlastně splňovat?

Požadavky na oplocení se člověk od člověka liší, je tedy třeba si stanovit rozhodující kritéria, co od plotu očekáváte právě vy, a podle nich se rozhodovat. Pro mnohé je důležitý pocit bezpečí a ochrany, takoví si potom vybírají masivnější plot, za kterým se cítí mnohem bezpečněji. Problém je, že masivní plot většinou nepůsobí zrovna esteticky. Je-li tedy pro vás stejně důležitá funkčnost plotu jako jeho designové zpracování, vaše volba je jasná – betonový plot od Betonovéploty.net vyrobený z vysoce kvalitního materiálu – českého betonu stálého složení. Ten dodává plotu neobyčejnou pevnost, pružnost a navíc i odolnost.

Vlastnosti betonu propůjčují plotu také velmi dlouhou životnost, betonové ploty vydrží spolehlivě sloužit několik desítek let, odolávají prudkým změnám teploty, působení mrazu, sněhu i deště a jsou maximálně pevné, takže nepodléhají ani mechanickému poškození. Pro ještě větší odolnost a zároveň pružnost jsou do betonu přidávány ocelové armatury, které podporují stabilitu betonového plotu, aby odolal i prudkým změnám teplot.

Nemusíte se ale bát, že by byl betonový plot příliš robustní, po designové stránce jsou betonové ploty řešeny tak, aby byly esteticky propracované do posledního detailu. Betonovéploty.net vám nabídnou betonové ploty s různými dekory, barvami a tvary, ze kterých můžete vybírat. Neváhejte a nechte si i vy instalovat betonový plot kompletně na klíč.

Mystery shopping odhaluje realitu

Mystery shopping (neboli fiktivní nákup) je metoda průzkumu trhu, jenž umožňuje odhalit realitu zákaznického servisu zejména v maloobchodě.

 

Mystery shopping je možné provádět jak u vlastní prodejny, tak i u prodejen konkurenčních firem za účelem zjištění kvality služeb a přístupu a schopnostech prodávajících. Formu tohoto průzkumu provádí mystery shopper – fiktivní nakupující.

Pokud mystery shopper provádí průzkum osobní návštěvou formou běžného nákupu, požaduje i atypické úkony, tak aby co nejpodrobněji otestoval znalosti a dovednosti prodávajících a jejich přístup k zákazníkovi.

Základními body výzkumu při mystery shoppingu bývá profesionalita personálu, první dojem, jak se zákazník cítí, poskytované služby a způsob řešení nestandardních situací. Základní prvky, na které se fiktivní nakupující zaměřuje, je: jak dlouho trvá, než si zákazníka někdo všimne, způsob pozdravu, otázky prodavače, aby mohl doporučit vhodný produkt, prodejní argumenty, odborné znalosti, způsob předvedení zboží, doporučení dalších produktů. Hodnocen je také vzhled, čistota a uspořádání prodejny, firemní oblečení prodávajících a jejich označení jmenovkou. Při svém průzkumu mystery shopper ověřuje i profesionalitu prodávajících při vyřizování reklamace, možnost doručení zboží, termín dodání apod.

Profesionálně provedený mystery shopping odhalí reálné informace, které je nemožné získat jinými metodami. Osobní jednání může být doplněno dalšími způsoby komunikace – např. telefonickým kontaktem (mystery calling) nebo e-mailovým kontaktem (mystery mailing).

Pokud máte zájem ověřit schopnosti svých zaměstnanců – prodávajících, odhalit jejich případné chyby v komunikaci a v poskytování informací a služeb zákazníkům, využijte služeb profesionální firmy zajišťující mystery shopping – společnosti ANERI s.r.o. z Liberce.

Firma ANERI pro vás zajistí kompletní průzkum a zpracuje závěrečnou analýzu. Samotnou analýzou práce však nemusí končit. Společnost ANERI je připravena poskytnout lektory a kouče, kteří pomohou prodávajícím zefektivnit práci a zlepšit prodejní výsledky.

http://www.aneri.cz/cs/poradenstvi-a-konzultacni-cinnost/marketingove-poradenstvi/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/mystery-shopping-odhaluje-realitu/

Zvyšuje zateplení domu riziko vzniku plísní?

Zateplením obvodových stěn domu docílíme toho, že nízká venkovní teplota neochlazuje stěny domu. Teplota na vnitřním povrchu stěn bude mnohem vyšší, a tak zde nevzniká kondenzace vodních par a tudíž se zde neuchytí žádné plísně.

 

Mezi veřejností stále přetrvává jeden z mýtů, že tepelnou izolací obvodových stěn domu se dům zcela uzavře a přestane dýchat. Dům však v žádném případě nevětrá stěnami a to ani dřevostavba. Výměna vzduchu a spolu s tím snižování vlhkosti vzduchu je zajištěna z více než 95 % větráním okny, dveřmi, digestořemi a případně řízeným větráním.

Obavy, že dům se po zateplení zcela uzavře, jsou zbytečné. Pokud je zajištěno dostatečné větrání, právě zateplení vnějšího pláště budovy riziko vzniku plísní výrazně snižuje. Každý, kdo se s plísní v bytě setkal, zjistil, že se objevuje zejména ve studených koutech u obvodových stěn. Vzdušná vlhkost v bytě kondenzuje právě v rozích studených stěn, kde není zajištěna cirkulace vzduchu.

Dostatečným zateplením obvodových stěn se výrazně zvýší teplota nosných konstrukcí. Zeď v místnosti není studená, a tak na ní nekondenzuje pára. Bez vlhkosti není ani plíseň.

Před zateplováním domu musíme zajistit, aby zeď domu nebyla vlhká. Vlhkost zdiva může být zapříčiněna vzlínáním zemní vlhkosti nebo zatékáním narušenou střešní konstrukcí. Před zateplováním budovy je nutné nejprve zamezit vnikání vlhkosti do zdiva.

Přestože zateplování pláště budov se laikovi může zdát jednoduché, určitě se vyplatí zateplení přenechat odborníkům. Při svépomocném zateplování nikdo nezaručí životnost provedeného zateplení a neposkytne záruku. Navíc případné opravy bývají velice náročné nejen po finanční stránce.

Mezi zkušené firmy zabývající se zateplováním domů patří společnost Stav Agency z Liberce. Odborní pracovníci společnosti Stav Agency s.r.o. nejen provedou profesionálně zateplení, ale také poradí s realizací zateplení a v případě zájmu zajistí i kompletní přípravné úkony.

http://www.stav-agency.cz/zateplovani/zateplovani-budov

http://www.stav-agency.cz/clanky

http://www.stav-agency.cz/clanky/zvysuje-zatepleni-domu-riziko-vzniku-plisni

Výhody profesionálního úklidu pracoviště

Uklizené pracovní prostředí patří k základním prvkům úspěšného podnikání. Čistý pracovní prostor navíc zlepšuje i pracovní morálku.

 

Uklizené a čisté pracovní prostředí by mělo být samozřejmostí jak z hlediska bezpečnosti práce, hygieny tak i z hlediska estetického. Příjemné a uklizené pracovní prostředí je na pohled atraktivnější a na případné návštěvníky a zákazníky zanechá dobrý dojem. Úklid lze zajistit různými způsoby. Jednou z možností je, že si své pracoviště uklízí vždy pracovník z daného pracoviště. Tento způsob má řadu nevýhod. Pracovník obvykle nemá k dispozici potřebné kvalitní úklidové prostředky a navíc v době uklízení se nemůže věnovat své odborné práci. Další variantou je zajištění úklidu vlastními úklidovými zaměstnanci. Tito pracovníci již obvykle mají relativně vhodné úklidové prostředky a pomůcky. Nevýhodou je, že firma musí těmto pracovníkům zajišťovat veškeré pracovní pomůcky a čistící prostředky. Další problém nastává v době, kdy je takovýto pracovník nemocný nebo čerpá dovolenou. Třetí variantou, jak zajistit úklid ve firmě, je smlouva s profesionální úklidovou firmou. Úklid zajišťovaný tímto způsobem má řadu výhod. Úklid je zajišťován v době, který požaduje objednavatel, je zajišťován profesionálními úklidovými stroji a prostředky, předem je jasně známa jeho cena, nehrozí výpadky úklidu z důvodů dovolených či nemocí. Odpadají také veškeré činnosti související s vedením vlastních zaměstnanců (evidence, odvody, školení bezpečnosti práce apod.) a zajišťování úklidových prostředků.

Většina profesionálních úklidových firem, tak jako společnost de Wolf Group s.r.o. z Chebu, navíc nabízí další služby, které s úklidem souvisí. Ať už se jedná o čištění či výměnu rohoží, odstraňování žvýkaček, čištění omítek, strojové čištění a renovace některých podlahových krytin a řadu dalších služeb. Úklidová společnost de Wolf Group zajišťuje úklidové služby zejména v Karlovarském a Plzeňském kraji a v Praze.

http://www.dewolf.cz/sluzby/uklidovesluzby/

http://www.dewolf.cz/kontakt/clanky/

http://www.dewolf.cz/kontakt/clanky/vyhody-profesionalniho-uklidu-pracoviste/

Krásu skleněných korálků obdivujeme již po staletí

Korálky jsou malé ozdobné předměty, které mají otvor umožňující jejich navlékání. Nejčastěji jsou vyráběny ze skla a používají se k výrobě šperků a ke zdobení různých ozdobných předmětů.

 

V Evropě se skleněné korálky nejprve vyráběly v Itálii v Benátkách a na ostrově Murano.

První metoda výroby korálků bylo tzv. vinutí. Kapka skleněné taveniny se namotávala na železný drát. Pro větší pestrost a barevnost se přidávalo sklo jiné barvy.

Další metodou výroby skleněných korálků bylo foukání. Foukané korálky se vyráběly podobně jako foukané skleničky pomocí sklářských píšťal.

Neustále se zvyšující poptávka po skleněných korálcích zejména díky mořeplaveckým objevům přinesla potřebu nové technologie výroby. Vyvinuta byla výroba korálků tažením. Skleněná trubička byla nařezána na požadované kousky a vzniklé ostré hrany byly ohlazeny. Hlazení a leštění se provádělo v bubnech, kde se korálky spolu s pískem, vápencem a vodou otáčely.

Techniku výroby skleněných korálků si v Itálii osvojili i Češi a již v 18. století se Čechy staly největším výrobcem skleněných korálků. Největší rozmach nastal s rozvojem výroby tzv. mačkaných korálků. Princip výroby mačkaných korálků je mačkání rozehřáté změklé skleněné tyče mačkadlem. Původními mačkadly byly dřevěné kleště, v jejichž čelistech byl vyřezán požadovaný tvar korálku (včetně trnu, který vyráběl v korálku dírku). V současné době se mačkané korálky stále vyrábějí. Výroba je však zautomatizována a formy jsou vyráběny ze speciálních slitin, aby se maximálně prodloužila jejich životnost.

Nepřeberné množství barevných kombinací a tvarů při výrobě mačkaných skleněných korálků ještě několikanásobně navyšuje možnost dalších povrchových úprav.

Mačkané korálky se pomocí dalších bižuterních komponentů využívají na výrobu skleněné bižuterie a okrasných předmětů.

Mezi přední dodavatele korálků a komponentů pro výrobu skleněné bižuterie určitě patří společnost Beads 4U s.r.o. z Jablonce nad Nisou. Společnost Beads 4U dodává, již mnoho let, jak hotovou skleněnou bižuterii vlastní výroby, tak především veškeré bižuterní komponenty včetně široké škály skleněných korálků všem, kteří chtějí skleněné šperky nejen vyrábět, ale i maloobchodně prodávat.

http://www.beads4u.cz/nabidka-kategorie/koralky/sklenene/?kategorieId=186

http://www.beads4u.cz/cz/kontakt/clanky/

http://www.beads4u.cz/cz/kontakt/clanky/krasu-sklenenych-koralku-obdivujeme-jiz-po-staleti/

Populární dámský piercing do pupíku je velmi slušivý

Velmi oblíbenou formou zdobení těla je dámský piercing umístěný v pupíku. Líbí se jak ženám a dívkám, tak samozřejmě i mužům. Jako pánský piercing se samozřejmě nepoužívá, je to čistě záležitost žen. Nabídka těchto ozdob je opravdu rozsáhlá. Používají se speciální šperky, určitého tvaru, takzvané banánky. Vybírat můžete z mnoha barev, motivů a typů. Použitým materiálem je většinou chirurgická ocel. Je nejvhodnější díky tomu, že nepůsobí nežádoucí reakce, a pokud jde o vaši první zkušenost s propichováním těla, určitě vsaďte právě na tento materiál.

Další materiály pro piercing

Kromě chirurgické oceli můžete vyzkoušet titan, možné jsou i ozdoby pozlacené nebo se stříbrem, ty ale nemusí vyhovovat každému. Velmi populární jsou moderní umělé materiály jako akryl, bioflex nebo silikon. Příjemně se nosí díky tomu, že jsou velmi lehké, a vyrobit se dá nespočet tvarových i barevných variant. Pro piercing uší, takzvané roztahováky, tunely nebo plugy, u kterých dochází k postupnému roztahování otvoru v ušním lalůčku, je oblíbeným materiálem hmota fimo. Ovšem do pupíku je nejvhodnější právě chirurgická ocel. Dbejte na dostatečnou tloušťku, piercing tenčí než 1,6 milimetru by se mohl prořezávat, což je opravdu nežádoucí. Pokud si netroufáte hned na propíchnutí této partie, můžete vyzkoušet fake piercing, který je vhodnou alternativou. Pro majitelku ozdobeného pupíku je hlavně v létě vhodné moderní dámské oblečení, které tyto partie odhaluje, a díky kterému šperk vynikne.

Ozdobte se dle moderních trendů

Propíchnutí každé části těla je potřeba dobře zvážit. Co vyhovuje někomu jinému, nemusí vyhovovat právě vám. Navíc každému i sluší něco jiného. Je vhodné poradit se i s někým, kdo tomu rozumí. Existuje mnoho variant, jak se ozdobit všemožnými šperky a doplňky. Není dobré bezhlavě podlehnout módnímu trendu lepší je najít vlastní styl, který se k vám hodí. V eshopu Poison Bite najdete vše pro piercing, je zde i nabídka doplňků, oblečení pro pány a dámy a mnoho dalšího.

RegioJet spustil predaj cestovných lístkov na novú trasu Bratislava – Žilina – Košice. Cena z Bratislavy do Košíc začína od 9 Eur.

Súkromný vlakový dopravca RegioJet už zahájil predaj cestovných lístkov na novú trasu Bratislava – Žilina – Košice, ktorá sa spúšťa 14. decembra 2014. Žlté vlaky pôjdu trikrát denne tam a späť. Cestovný lístok objednaný cez on-line rezervačný systém na stránke www.regiojet.sk z Bratislavy do Košíc, je možné zakúpiť už od 9 Eur. Nákup lístkov je možný aj na pobočkách RegioJet a STUDENT AGENCY.

 

RegioJet umožní svojim cestujúcim pohodlne, bezpečne a rýchlo cestovať na trase Bratislava – Žilina – Košice a späť. Zároveň sme pre nich pripravili zvýhodnenú cenu cestovného, napríklad z Bratislavy do Košíc už od 9 Eur v Štandarde. Máme tiež triedy Relax a Business, ktoré sú cenovo výhodnejšie oproti konkurencii a navyše tu cestujúci získajú nadštandardné služby, ktorými sme povestní,“ hovorí Radim Jančura, majiteľ STUDENT AGENCY holding, do ktorého RegioJet patrí a dodáva „bohužiaľ, ŽSR nám zatiaľ nedali polovicu pobočiek, o ktoré sme žiadali a preto sa snažíme motivovať našich cestujúcich, aby si lístky kupovali rýchlou, dostupnou a modernou formou, tzn. zakúpením cez náš rezervačný systém.“

 

Pre jednoduchšie objednávanie a správu svojich lístkov môžu zákazníci využiť Kreditový  lístok RegioJetu. Táto karta má hneď niekoľko výhod:

 1. je zdarma
 2. je prenosná
 3. je doživotná
 4. umožňuje cestujúcemu ešte výhodnejšie cestovanie
 5. jednoduché vybavenie – stačí sa registrovať na webe a zákazník ju hneď môže využiť
 6. možnosť zrušenia zakúpeného lístka 15 min. pred odjazdom bez poplatku

 

Ďalšie ukážky cien cestovných lístkov (viac na www.regiojet.sk):

 

Bratislava – Kysak              9,00 Eur        Trnava – Vrútky                   5,90 Eur

Bratislava – Trenčín            4,40 Eur        Trnava – Košice                  9,00 Eur

 

Trenčín – Kysak                  9,00 Eur

Trenčín – Ružomberok      4,70 Eur

 

RegioJet tiež umožňuje platiť lístky prostredníctvom platobných kariet v rámci systému                        3D Secure, čo poskytuje klientovi bezpečné prevedenie operácie. Dáta totiž klient píše na stránke danej banky, nie na stránke obchodníka.

 

Plánované časy nastávajúcich trás vlakov Bratislava – Košice (odjazd):

 

Stanica Príchod

Odchod

Príchod

Odchod

Príchod

Odchod

Bratislava

5:50

11:50

17:50

Trnava

6:15

6:17

12:15

12:17

18:15

18:17

Trenčín

6:56

6:57

12:56

12:57

18:56

18:57

Považská Bystrica

7:26

7:27

13:26

13:27

19:26

19:27

Žilina

7:55

7:57

13:55

13:57

19:55

19:57

Vrútky

8:13

8:14

14:13

14:14

20:13

20:14

Ružomberok

8:39

8:40

14:39

14:40

20:39

20:40

Liptovský Mikuláš

8:57

8:58

14:57

14:58

20:57

20:58

Poprad

9:37

9:38

15:37

15:38

21:37

21:38

Kysak

10:31

10:31

16:31

16:31

22:31

22:31

Košice

10:43

16:43

22:43

 

Plánované časy nastávajúcich trás vlakov Košice – Bratislava (odjazd):

 

Stanica Príchod

Odchod

Príchod

Odchod

Príchod

Odchod

Košice

5:17

11:17

17:17

Kysak

5:29

5:30

11:29

12:17

17:29

18:17

Poprad

6:22

6:23

12:22

12:57

18:22

18:57

Liptovský Mikuláš

7:01

7:03

13:01

13:02

19:01

19:02

Ružomberok

7:20

7:22

13:19

13:20

19:19

19:20

Vrútky

13:46

13:47

19:46

19:47

Žilina

8:03

8:05

14:03

14:05

20:03

20:05

Považská Bystrica

8:33

8:34

14:33

14:34

20:33

20:34

Trenčín

9:03

9:04

15:03

15:04

21:03

21:04

Trnava

9:43

9:45

15:43

15:45

21:43

21:45

Bratislava

10:10

16:10

22:10

 

Na uvedenej trase ponúkne RegioJet cestujúcim jedálny vozeň s ponukou teplých a studených jedál. Naviac, rodiny s deťmi môžu využiť detské kupé, kde sú hračky, skladačky či TV s rozprávkami.

 

V každom vozni bude jeden člen palubného personálu – stevard či stevardka, ktorí sa budú starať o obsluhu cestujúcich a členov palubného personálu doplnia tiež baristi, pripravujúci zákazníkom objednané občerstvenie. Žlté vlaky RegioJet ponúknu cestujúcim do/z Košíc nadštandardný servis na palube, ktorým je vlakový dopravca povestný:

 • káva a nápoje zdarma
 • prístup k internetu zdarma
 • zábavný portál – možnosť sledovania filmu, počúvanie hudby, čítanie elektronických kníh, hry
 • prípojka 230 V
 • denná tlač a časopisy zadarmo
 • možnosť zakúpiť si palubné občerstvenie za nízkonákladové ceny

Konec týdne přinese změnu v počasí

Současné modelové prognózy potvrzují sestup teplot na přelomu měsíců. Příští týden začíná společně s prvním prosincovým dnem klimatologická zimní sezóna a vypadá to, že přesně v této době dojde k přílivu studeného vzduchu od severovýchodu, což bude znamenat výskyt zimních teplot i v nižších polohách, zvyknout si budeme muset už i na noční mrazy. Předpověď konkrétních hodnot teplot možná není, nicméně převažují modelové výstupy které potvrzují převahu studeného proudění. Většina výstupů současně potvrzuje stále sušší charakter počasí, nicméně na konkrétní předpověď srážek je vždy ještě více času než na předpověď teplot. Příznivou zprávou pro milovníky zimy a zimních sportů či provozovatele vleků a lyžařských středisek je, že teploty budou od přelomu týdnů na horách trvale záporné a budou přát alespoň výrobě umělého sněhu.

Do konce měsíce studené, ale nikoli zimní, počasí

Několik dní ještě budeme muset strpět inverzi, tj. na horách teploty vyšší, ale častěji od určité polohy méně oblačnosti, v nížinách pak teploty prakticky téměř neměnné a trvale zataženo nízkou oblačností či mlhavo. Proudit bude právě do vyšších hladin atmosféry teplejší vzduch od JV. S touto cirkulací se ve střední Evropě setkáváme až na malé výjimky celý podzim, přináší teplé až velmi teplé počasí a to většinou s inverzí teploty, tj. teplé počasí se projevuje hlavně na horách, i když se vyskytlo několik výjimek, kdy k průniku teplého vzduchu do nižších vrstev pomohlo čerstvé proudění.

Konkrétní předpověď:

Ve středu očekáváme nízkou oblačnost, místy mlhy a ojediněle mrholení nebo od vyšších poloh slabé sněžení. Ojediněle polojasno.

Minima: +3 až -1°C, ojediněle -3°C
Maxima: 1 až 5°C
Vítr: JV 1-5m/s
Srážky: do 1mm

Ve čtvrtek bude nízká oblačnost, místy mlhavo a ojediněle mrholení, od středních poloh slabé sněžení. Ojediněle polojasno.

Minima: +2 až -2°C
Maxima: -1 až +3°C
Vítr: JV 2-5m/s
Srážky: do 1mm

Pátek přinese nízkou oblačnost, mlhavo a ojediněle mrholení nebo slabé sněžení. Ojediněle polojasno.

Minima: +1 až -3°C
Maxima: 0 až 4°C

V sobotu bude zataženo až oblačno místy mrholení.

Minima: +3 až -1°C
Maxima: 1 až 5°C

V neděli bude zataženo až oblačno, místy mrholení. Během dne občas déšť.

Minima: 4 až 0°C
Maxima: 1 až 5°C


Od pondělí do středy předpokládáme zataženo až oblačno, zpočátku občas déšť či mrholení, během období srážky místy. Od středních poloh většinou sněžení, v závěru období smíšené či zejména v noci i sněhové srážky i v polohách nižších.

Minima: +3 až -1°C, postupně 0 až -5°C
Maxima: -2 až +3°C

Jak jsem byla na svatbě

Na svatbě jsem byla všeho všudy pouze jednou. Byl to ale nevšední zážitek. Nevěsta měla nádherné šaty. Opravdu nádherné, samá výšivka a ozdoba. Ženich vypadal lépe než obvykle a všude byla spousta dobrého jídla. Mnoho hostů, jejichž jména jsem sotva znala. Do toho všeho kolem pobíhal svatební fotograf Olomouc a snažil se co nejvěrněji zachytit atmosféru. Někdy to bylo opravdu k popukání. Jako správný profesionální fotograf měl totiž na krku zavěšeny dva fotoaparáty a při focení se mnohdy zamotal do popruhů. Opravdu to byl úžasný den a jsem šťastná, že se všechno povedlo podle plánu. Dnes, když si prohlížím fotky, tak se pouze podivuji nad tím, jak zdánlivě nešikovný fotograf dokázal vykouzlit tak nádherné snímky. Dokonce to někdy vypadá mnohem lépe, než jak to bylo ve skutečnosti a já přemýšlím, jestli si ten den pamatuji dobře. Zároveň se podivuji nad tím, jak je možné, že jsem na tolika fotografiích se skleničkou šampaňského.