Rozšířené možnosti pojištění dopravců

Pojišťovny neustále rozšiřují portfolio svých produktů. Ze zkušenosti ale víme, že české lokální pojišťovny prozatím nejsou schopny nabídnout pojištění veškerých rizik, se kterými se dopravci mohou setkat.

 

Zahraniční pojišťovny dokáží nabídnout pojištění hrubé nedbalosti či úmysl zaměstnanců nebo i pojištění inventurních rozdílů, a to s nulovou spoluúčastí. Pro dopravce, kteří pro plnění svých zakázek využívají služeb najímaných dopravců je velice zajímavou možností připojištění odpovědnosti všech najímaných poddopravců s pojistnou částkou 400 000 eur na každou škodní událost pro národní i mezinárodní přepravu. Dopravci oceňují také možnost pojištění škod na dobírkách do 5 000 eur na každou škodní událost nebo pojištění stále se rozmáhající kabotáže.

Přestože uvedená pojištění u českých lokálních pojišťoven prozatím nelze sjednat, dopravci, kteří chtějí pojistit i výše uvedené rizika, se mohou obrátit na společnost EKONSERVIS-CZ s.r.o. Pracovníci společnosti EKONSERVIS-CZ podrobně vysvětlí možnosti pojištění veškerých rizik spojených se zajišťováním dopravy a v případě zájmu zajistí svým klientům maximálně výhodné pojistné smlouvy, povedou správu pojistných smluv a v případě pojistné události zajistí její likvidaci.

Další obrovskou výhodou je to, že EKONSERVIS–CZ má oprávnění k samostatné likvidaci škod, tudíž není závislý na další komunikaci s pojišťovnou a čekání na uznání pojistné události. Sám škody i vyplácí. Zajistí si případně prohlídku znalcem a při komplikovaných případech zajistí právní zastoupení.

http://www.ekonservis.cz/pojisteni/

http://www.ekonservis.cz/clanky/

http://www.ekonservis.cz/clanky/rozsirene-moznosti-pojisteni-dopravcu/

Význam veletrhů z marketingového hlediska

Hlavním účelem prezentace na veletrhu či výstavě už není pouze uzavírání obchodů, ale zejména prezentace firmy, budování image a PR a sledování konkurence.

 

Díky neustále se rozvíjejícímu mezinárodnímu obchodu stále více českých firem prezentuje své výrobky a svou firmu nejen na tuzemských veletrzích, ale i na prestižních veletrzích v Evropě.  Účastnit se každého významnějšího veletrhu ve svém oboru je asi pro téměř všechny firmy nemyslitelné (jak z finančních tak z kapacitních důvodů). Proto je velmi důležité zjistit maximální množství informací o jednotlivých veletrzích. Ze široké nabídky konaných akcí je nutné dobře zvolit ty, na kterých se firma bude prezentovat svým stánkem a akce, které zástupci firmy navštíví pouze jako návštěvníci.

S výběrem vhodného veletrhu a s přípravou účasti na něm je důležité začít s dostatečně velkým předstihem.  Velké množství informací o veletrhu a kvalitní příprava prezentace na veletrh zajistí nejen maximální marketingový a obchodní efekt, ale i sníží náklady za účast na veletrhu.  Existuje i řada možností, jak snížit náklady na expozici na zahraničním veletrhu. V létě 2016 bude vyhlášen dotační program Marketing, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Prostřednictvím tohoto programu bude možné čerpat finance na zajištění účasti na zahraničním veletrhu.

Další možností, jak snížit náklady za prezentaci na zahraničním veletrhu je spojení více firem v jednom prezentačním stánku a tím rozdělení nákladů na prezentaci mezi více subjektů.

Některých výstav či veletrhů se účastní i jednotlivé okresní, resp. krajské hospodářské komory a jejich prostřednictvím lze prezentovat svou nabídku.

Mezi základní přednosti účasti na veletrhu patří: získání přehledu o trhu, přímé místo střetu nabídek a poptávek, ideální místo na prezentaci novinek, možnost osobní komunikace, budování vlastní identity a PR.

Vzhledem ke složitosti veletržního marketingu se určitě vyplatí poradit se s odbornou marketingovou agenturou, která má zkušenosti s přípravou a realizací veletržních expozic i se získáváním financí z dotačních programů. Odborné poradenství nebo i přípravu a realizaci veletržní expozice zajistí například marketingová společnost ANERI s.r.o. z Liberce.

http://www.aneri.cz/cs/marketing/event-marketing/vystavy-a-prezentace/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/vyznam-veletrhu-z-marketingoveho-hlediska/

Perfektní ochrana při práci proti chemikáliím, virům i bakteriím

Při své každodenní práci je řada zaměstnanců vystavována specifickým rizikům – od jemného prachu, přes různé chemikálie až po nebezpečné viry a bakterie.

 

Úkolem každého zaměstnavatele je zajistit maximální ochranu pro své zaměstnance.

Je jedno, zda je potřeba chránit pracovníky v potravinářském průmyslu, ve stavebnictví nebo i v chemických provozech. Řešením je uvex silver system.

uvex silver systém je složen z ochranných filtračních polomasek uvex silv-Air a jednorázových ochranných oděvů uvex. Dýchací ochranné masky uvex silv-Air jsou určeny pro různá prostředí. Od masek proti prachu a dýmu, až po speciální ochranné masky, které svými extrafiltry znatelně ulehčují dýchání. Vysoce efektivní polomasky uvex silv-Air (skládací nebo tvarované) zaručují díky moderní technologii filtrů a mnoha komfortním prvkům spolehlivou ochranu i při dlouhodobém používání.

Ochranné dýchací masky uvex silv-Air společně s jednorázovými overaly zajistí dokonalou ochranu zaměstnanců pracujících s barvami, chemikáliemi nebo při kontaktu s viry či bakteriemi. Vysoce kvalitní high-tech materiály používané při výrobě jednorázových overalů, ergonomické tvary a promyšlené detaily zajišťují maximální ochranu a vysoký komfort nošení při jakékoli pracovní činnosti.

Aby bylo zaručeno, že oděv dobře padne a tím umožní bezpečný pohyb při práci s nebezpečnými látkami, je kolekce jednorázových ochranných obleků uvex k dostání v mnoha různých velikostech.

Dodavatelem ochranných pracovních pomůcek řady uvex silver systém a kompletního sortimentu ochranných pracovních pomůcek špičkové kvality značky uvex v České republice je společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou.

http://www.uvex-safety.cz/cz/produkty/ochrana-dychacich-cest/vyhody-produktu/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/perfektni-ochrana-pri-praci-proti-chemikaliim-virum-i-bakteriim/

Rekonstrukce domu a bytu

Pro rekonstrukci bytu či domu se rozhodujeme ve chvílích, kdy nemovitost vyžaduje náročnější opravy a kdy obyvatelé chtějí přizpůsobit bydlení současným trendům a možnostem.

 

Žádná modernizace a rekonstrukce není nijak levnou záležitost. Pokud se tedy pro rekonstrukci domu či bytu rozhodnete, je nutné vše do nejmenšího detailu promyslet. Dispoziční řešení musí odpovídat životnímu stylu a potřebám všech jeho obyvatel. Právě promyšlenost a optimální vyřešení všech detailů udělá z obytného prostoru ideální interiér pro život jeho uživatelů.

Už při zpracovávání návrhu řešení je vhodné využít zkušeností odborníků, kteří se navrhováním interiérů zabývají a kteří rekonstrukce řeší.

Mezi zkušené firmy zabývající se rekonstrukcemi starších domů a bytů patří společnost Stav Agency  s.r.o. z Liberce. Odborní pracovníci společnosti Stav Agency na základě vašich představ a požadavků zpracují situační návrh, doporučí způsob řešení, upřesní rozsah prací a zpracují hrubou cenovou kalkulaci. Jakmile bude návrh odsouhlasen, firma zpracuje projektovou dokumentaci a vypracuje přesnou cenovou nabídku. Jestliže bude nutné vyřídit stavební povolení, společnost Stav Agency zajistí veškeré dokumenty a v případě zájmu stavební povolení vyřídí. Samotná přestavba je realizována na základě smlouvy o dílo s uvedením termínu zahájení a ukončení prací. Po ukončení realizace je dílo předáno formou předávacího protokolu.

http://www.stav-agency.cz/stavebni-cinnost

http://www.stav-agency.cz/clanky

http://www.stav-agency.cz/clanky/rekonstrukce-domu-a-bytu

Skladování a čištění bižuterie

Nejen správným používání prodloužíme životnost bižuterie. Krásu šperků a bižuterie lze dlouho uchovat správným skladováním a čištěním.

 

Bižuterie se může poškodit i nesprávným skladováním. Každého asi napadne, že vlhké prostředí nebude vhodné pro bižuterii ani pro šperky. Nevhodná je tak ke skladování určitě koupelna. Ne každý si ale uvědomí, že k poškození může docházet i přímým světlem. Základním pravidlem tedy je, skladovat bižuterii v suchu a temnu. Dalším nebezpečím pro bižuterii je mechanické poškození. K tomu může docházet, pokud uložíme bižuterii do nevhodných nádob nebo pokud „nasypeme“ vše na jednu hromadu. Ideální je, pokud ukládáme každý kousek do samostatného sáčku nebo pokud na bižuterii máme šperkovnici s přihrádkami vyloženými měkkou tkaninou. Pozor musíme dávat také při samotném ukládání, aby nedošlo k mechanickému poškození, zamotání nebo k zalomení lanka u lankové bižuterie.

Jestliže bižuterie ztrácí lesk a nese stopy znečištění, je nutno ji vyčistit. Základním pravidlem při jejím čištění je jemný postup. Prach a pot odstraňujeme suchým měkkým hadříkem a hrubší nečistoty zachycené v jemných záhybech nejlépe odstraníme štětečkem nebo měkkým typem zubního kartáčku. Vyvarujeme se používání jakýchkoli chemikálií. Abychom vrátili lesk kovovým částem bižuterie, můžeme je jemně otřít vatou nebo hadříkem, které jsou určeny k čištění stříbra.

Bižuterie bývá vyráběna z měkkých bižuterních kovů a některé korálky jsou barvené pouze na povrchu. I šetrným používáním tak dochází k opotřebení bižuterie, na které se nevztahuje záruka.

Pokud se poškodí některý z dílů jinak stále pěkné bižuterie, je možné jej v řadě případů vyměnit. Veškeré komponenty na výrobu a opravu bižuterie dodává společnost Beads 4U s.r.o. z Jablonce nad Nisou. Potřebné díly nakoupíte přímo ve firmě Beads 4U nebo v některé z mnoha prodejen rozmístěných po celé republice, do kterých společnost Beads 4U bižuterní komponenty dodává.

http://www.beads4u.cz/cz/sluzby/

http://www.beads4u.cz/cz/kontakt/clanky/

http://www.beads4u.cz/cz/kontakt/clanky/skladovani-a-cisteni-bizuterie/

Facebook versus práce

AirJobs - Nová generace
AirJobs.cz Nová generace

Fenoménem dnešní doby jsou jednoznačně sociální sítě, největší oblibě se v ČR těší Facebook a svůj profil na této sociální síti má každý třetí Čech. Většina lidí užívá sociální sítě denně, někdy i po celý den. Facebook je sice zábavný, ale víte o tom, že díky němu můžete dostat výpověď z práce nebo že vaše příspěvky mohou rozhodnout o tom, zda budete přijati na nové pracovní místo? O nebezpečí internetu a sociálních sítí jsou informováni především děti na základní a střední škole. V hodinách mediální výchovy jsou poučovány o tom, že by neměly sdílet své osobní informace a fotografie, že dávají záminku zlodějům či pedofilům a hrozí jim stalking nebo kyberšikana… Dospělí lidé si tato nebezpečí uvědomují, chovají se jinak, ale mnohdy jim nedochází, že jim  Facebook může ublížit v práci. Některé firmy a státní instituce na firemních počítačích zkrátka zaměstnancům sociální sítě úmyslně blokují, jenže doba jde ku předu a lidé mají Facebook ve svém mobilním telefonu. A teď si představte modelovou situaci – jste v práci, běží vám pracovní doba, máte před sebou hromadu úkolů a vy v tuto chvíli vložíte příspěvek na sociální síť nebo dáte „like“ statusu kamaráda… A vidí to kolegové nebo klidně i šéf.

Jiný příklad – vymluvíte se v práci na nevolnost, nemoc, rodinné důvody nebo (nedej bože) pohřeb a přitom jedete s partnerem na prodloužený víkend do wellness a nezapomenete udělat selfie z vířivky. Možná si teď řeknete, že to přeci vůbec nevadí, že jste chytří a nemáte své nadřízené v přátelích. To ale není ten správný argument, nikdy totiž nevíte, ke komu může váš status nebo fotka doputovat, nikdy nevíte, kdo o vás nadřízené informuje, kdo je koho známý a kdo co vidí… Najednou šéfové zjistí, že v pracovní době serfujete po sociálních sítích nebo že si dokonce vymýšlíte, abyste dostali volno… A výpověď je na vašem pracovním stole. Řeknete si, že to nevadí a začnete hledat práci. Projdete pracovní webové portály, rozešlete životopisy a čekáte na příležitost. Víte, co udělá většina personalistů? Zadá si vaše jméno do vyhledávače a podívá se, zda jste na internetu aktivní. Pokusí se rozkliknout váš profil na Facebooku a také se podívají do různých diskusí, kam třeba píšete komentáře… Zkoumají, o co se vlastně zajímáte… Velmi nevhodné jsou statusy z pracovního prostředí, kde třeba nadáváte na svého šefa či kolegy. Ošemetné jsou také politické, náboženské a rasistické příspěvky, někdy jen stačí, když přidáte příspěvek do nějaké diskuse nebo pod článek ze zpravodajství a už jste snadno dohledatelní. Někdy nevhodný příspěvek může ohrozit vaše nové pracovní místo, tak buďte stále ve střehu. Ať již hledáte práci nebo si chcete udržet tu stávající, dbejte na to, aby vašeho stávajícího či budoucího šéfa nerozzlobil váš osobní Facebook.

Zlatý start do života

ZLATO.cz - zlaté mince
ZLATO.cz – zlaté mince

Od chvíle, kdy se vám narodily děti, kudy chodíte, tudy přemýšlíte, jak je zajistit do budoucna? Máte pocit, že jim musíte v době, až se rozhodnou vyletět z rodinného hnízda, nějak pomoci či přispět do začátku?

Někdo postaví dětem dům, odkáže byt, případně zakoupí pěkný pozemek v blízkosti vlastního bydlení. Ne každý si však může takovou investici dovolit. A pak také není jisté, zda padne na úrodnou půdu. V dnešním kosmopolitním světě lze jen stěží předvídat, kde se jednou naše děti rozhodnou žít.  A ani na dědictví nelze spoléhat, s prodlužujícím se věkem totiž může přijít příliš pozdě (když už jsou děti samy seniory).

Jak tedy můžete podpořit své děti a zajistit jim budoucnost, když zrovna nedisponujete milionovou sumou nebo chcete, aby vaše pomoc přišla včas a děti si samy jednou rozhodly, jak s ní naloží? Určitě nic nezkazíte, když investujete do jejich vzdělání. Vzdělání je tou nejlepší investicí. Vašim dětem otevře v životě nové obzory a umožní jim vydělat více peněz, aby se jednou mohly samy co nejlépe postarat o sebe i o svou budoucí rodinu. Mnoho lidí volí pro své děti stavební spoření, oblíbené je však i spoření ve zlatě. Nákup investičního zlata má tu výhodu, že lze investovat právě tolik, kolik si můžete dovolit, od pár tisícovek, až po miliony korun. A na rozdíl od naspořených peněz na elektronickém účtu nějaké finanční instituce bude vaše investiční zlato chráněno před inflací či devalvací měny. U spoření do zlata si sami zvolíte cílovou gramáž investičního zlata, výši spořící částky nebo tempo spoření. Spořící částky můžete libovolně dle potřeby měnit. Spoření do zlata je možné i na třetí osobu, která má plné dispoziční právo. Jednou tak dětem můžete do života věnovat zlatou cihlu (nebo více zlatých cihel, na které jste průběžně naspořili) a postarat se jim tak o skutečně zlatý start do života.

 

Levné virtuální sídlo společnosti

Řadíte se mezi pracovně vytížené lidi, kteří ke svým činnostem využívají kancelář pouze sporadicky? Odrazují vás vysoké náklady za kancelářské prostory na prestižních pražských adresách, přesto byste se rádi takovou kanceláří pyšnili? V ten moment připadá v úvahu virtuální sídlo firmy, které vám může zprostředkovat odborník na slovo vzatý, jímž je společnost Profi kancelář. Specialista, který již dlouhodobě poskytuje tuto stále populárnější a vyhledávanější službu. Je to virtuální sídlo, jehož název je do značné míry poměrně vypovídající. Představte si mít na svých vizitkách a jakýchkoliv firemních dokladech luxusní adresu v centru Prahy, respektive v jednom z honosných kancelářských center. To vše, za předpokladu zcela symbolických měsíčních nákladů. V čem tedy tkví kouzlo virtuálního sídla firmy?

Jak funguje virtuální sídlo firmy?

V rámci této služby si totiž pronajímáte pouze adresu, tedy sídlo své společnosti, nikoliv samotné kanceláře. Můžete tak disponovat lukrativním a prestižním umístěním, bez jakéhokoliv využívání vnitřních prostor. Ty jsou samozřejmě taktéž k dispozici, avšak za malý finanční poplatek.

V případě minimálních měsíčních plateb za sídlo firmy lze tedy očekávat služby, v podobě neomezeného příjmu pošty s jejím následným měsíčním přeposíláním, přesměrovanou pevnou linkou na vámi zvolené telefonní číslo nebo pronájem jednací místnosti, jež slouží k důležitým schůzkám s obchodními klienty a úředníky.

Virtuální sídlo firmy Praha je naprosto ideální kombinace, kterou vám bez jakýchkoliv okolků zajistí profesionál v tomto segmentu, kterým je společnost Profi-kancelář s.r.o.

O virtuálním sídle firmy se píše na internetu

Internet je plný nejrůznějších článků. Pokud hledáte informace o virtuálním sídle firmy, tak vám zde přinášíme pár tipů na zajímavé články. Najdete tam také výhody umístění sídla firmy právě  ve virtuální kanceláři.

Výhody virtuálního sídla firmy

V článcích se dočtete, že výhod virtuálních sídel je nepočítaně. A začíná po nich sahat čím dál více byznysmenů. Ať už jde o obchodníky, úředníky nebo majitele menších firem. Pokud pro vás není nutností pronajímat si vlastní prostory, dejte vašim zaměstnancům šanci pracovat z domova – nejen, že tím ušetříte za náklady na energie, ale i desetitisíce za nájem. A to zvlášť pokud sídlíte v centru většího města. Pokud nepotřebujete nutně sedět v jedněch prostorách, založte si virtuální kancelář v Praze.

Jak funguje virtuální sídlo firmy u nás?

Také se dozvíte jak virtuální sídlo firmy funguje. V první řadě si musíte uvědomit, že si za velice minimálních finančních podmínek pronajímáte sídlo společnosti, tedy adresu, se kterou budete vystupovat a jež se může nacházet na velice lukrativním místě v hlavním městě. V závislosti na svých potřebách můžete využívat přeposílání korespondence, upozornění na došlou pošlu emailem, pevnou linku přesměrovanou na váš mobilní telefon a mnoho dalšího. Virtuální sídlo firmy se může proměnit i v tu klasickou, pakliže budete potřebovat zrealizovat schůzku v zařízených prostorách nebo v zasedací místnosti.

Virtuální sídlo firmy – více v článcích zde:

Fandí všichni

Fandí všichni

Každý dobrý fanoušek fandí tělem i duší. A velmi rád se také svým oblíbeným týmem obklopuje. A to i třeba na pracovišti. Asi všichni uznáme, že například dresy Manchester City se zrovna, do seriózního prostředí firem nehodí. Ale co takové kancelářské potřeby Manchester City, či hrníčky a misky? Specializovaný internetový obchod fan-store.cz skutečně myslel na všechny ve všech možných situacích a proto přináší bohatý výběr fanouškovských předmětů, které je mohou doprovázet klidně i v zaměstnání. Takovéto originální předměty se mohou stát i velmi zajímavým a určitě i oceněným dárkem pro každého správného fanouška. Ostatně přesvědčit se o bohaté nabídce a popřípadě vybrat si můžete na již zmíněné adrese fan-store.cz.