Zlato a mýty

ZLATO.cz - zlatý drak
ZLATO.cz – zlatý drak

Také jste si někdy řekli, že byste chtěli žít v pohádce? Kde by na vyřešení problému stačil kouzelný proutek, na uvaření slavnostního oběda kouzelný ubrousek nebo kdo by nechtěl bezedný měšec či oslíčka, ze kterého se sypou peníze, že? Ale to by nás brzy přestalo bavit a vlastně ani v pohádkách nic není jednoduché a zadarmo. Vzpomeňme třeba na krále Midase, který tolik toužil po zlatě a bohatství, že když měl možnost si něco od bohů přát, tak měl neuvážené přání  a chtěl, aby se  cokoliv čeho se dotkne, proměnilo ve zlato. Ve finále se nemohl ani najíst, ani napít, protože vše se mu pod rukama změnilo v drahý kov. Král nakonec musel s pokorou příjít k bohům, odprosit je za svojí hamižnost a ti mu poradili, aby si ruce šel umýt do potoka a od té doby se podle mýtu v řekách objevuje zlatý písek… Dnes by asi nikdo takové přání neměl, protože zlato je sice stále cenným kovem, ale dostupným prakticky pro každého. Zlato je všude kolem nás, využívá se k výrobě šperků, v medicíně, k výrobě elektroniky, v kosmetice, v potravinářství a lidé si mohou koupit i zlatou hroudu, tedy zlato investiční. Nejčastěji se jedná o zlaté slitky, zlaté mince i zlaté cihličky. Pokud si myslíte, že nákup investičního zlata je jen pro podnikatele nebo bohaté, tak jste na omylu. Zlato je dostupné opravdu všem, můžete si  jej pořídit klidně i na splátky a to formou tzv. „zlatého spoření“, veškeré bližší informace najdete na zlato.cz, kde mimo jiné také zjistíte, že investiční zlato lze koupit z pohodlí domova na internetu, že jeho nákup je osvobozen od DPH a především, že zlato chrání vaše peníze před inflací. Teď se ale opět vrátíme ke králi Midasovi, ten když se zbavil svého prokletí a ruce si umyl v řece, pro změnu se začal věnovat hudbě. Když nesouhlasil s výsledkem hudebního klání dvou bohů, bůh Apollón se rozzlobil a nechal králi narůst oslí uši. Král je skrýval pod dlouhými vlasy a o jeho tajemství věděli jen kadeřníci, jeden holič neuměl tajemství udržet, tak vykopal jámu, do které zvěst o oslích uších zašeptal. Za nějaký čas na tom místě vyrostlo rákosí, které onu novinu s šuměním větru hlásilo do světa a tak se o králi a jeho uších dozvěděla veřejnost. Určitě tyto báje znáte, byly mnohokrát zpracovány ve filmech a pohádkách, stejně jako všechny zázraky od kouzelného prstýnku, čarovné hůlky, létajícího koberce přes kouzelná kvítka, neporazitelnou armádu po mluvící zvířátka a dobré víly. V pohádkách často dobro vítězí nad zlem, láska přemůže všechny čáry a prostý hloupý Honza se stane králem. V životě je to svým způsobem také tak, i když velmi zpomaleně, ne nadarmo se říká, že boží mlýny melou, láska má opravdu čarovnou moc a dává lidem síly a hloupých Honzů je u moci více než dost. Až si zase někdy povzdechnete, že byste chtěli žít v pohádce, nezoufejte, každý z nás si svou pohádku žije a třeba se jednou stane mýtem a inspirací pro další pokolení.

ZCHFP SR oslavuje 25. rokov od založenia

Aktivity Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky (ZCHFP SR) k 25. výročiu jeho založenia vyvrcholili 29. novembra 2016 slávnostným Galavečerom slovenskej chémie a farmácie v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave. Predchádzala mu slávnostná Konferencia ZCHFP SR, v rámci ktorej prebiehali paralelne Deň Chémie a Deň Farmácie. Oslavy 25. výročia sa konali pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a za prítomnosti významných hostí z vládnych inštitúcií, partnerských chemických zväzov, odborovej organizácie, zakladajúcich osobností a zástupcov všetkých členov z domova i zahraničia. Informoval o tom jeho prezident Ing. Roman Karlubík.

 

,,Odvetvie chémie a farmácie sa podieľa cca 14 % na celej priemyselnej produkcii SR a takmer 18 % na jej celkovom exporte. Zaznamenali sme nárast zamestnanosti z 34 700 v roku 2010  na  40 700 zamestnancov v roku 2015 a zároveň rast priemernej mzdy, ktorá stúpla za uvedené roky z 964 na 1118 EUR. Podniky si to mohli dovoliť predovšetkým vzhľadom na rast pridanej hodnoty z 964 EUR v pokrízovom roku 2009, na 2024 EUR za rok 2015. Dochádza síce k miernemu poklesu tržieb odvetvia z rekordného objemu  10,9 mld. EUR v roku 2011, na sumu 9,7 mld. EUR za rok 2015, ale  dôvodom je enormný pokles cien ropy a s tým súvisiaci nadväzujúci pokles cien výrobkov. Na druhej strane silne rastie pododvetvie výroby plastov a gumy, ktoré má napojenie na investičný boom v automobilovom priemysle a sektor elektrotechniky na Slovensku. Veľmi vhodné podmienky pre rast svojho podnikania u nás nachádzajú zahraniční investori. Predovšetkým Continental ako čelný predstaviteľ sektora výroby pneumatík,“ konštatoval v úvodnom prejave na galavečere R. Karlubík.

 

Ďalej poukázal na to, že priemerná veľkosť slovenských chemických a farmaceutických podnikov v porovnaní s celoeurópskymi nie je veľká, podľa počtu zamestnancov je to cca 150.  Štatistický úrad SR eviduje v odvetví viac ako 270 výrobných podnikov s počtom 20 a viac zamestnancov. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá, pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

 

,,Ďalší vývoj nášho odvetvia je závislý na vnútorných, ale ešte viac na medzinárodných aspektoch a situácii v medzinárodnom obchode. Hospodárske a bezpečnostné opatrenia, ktoré sa prijímajú a prijmú v Európskej únii, napríklad brexit v akejkoľvek podobe, určite ovplyvnia situáciu v priemysle krajín EÚ a dotknú sa aj chemického priemyslu. Pre Slovensko – ako malú otvorenú ekonomiku je veľmi dôležité, aby sa zachovala čo najvyššia miera otvorenosti spoločného trhu krajín EÚ, ale aj pridružených krajín. Vďaka neustále rastúcej automobilovej výrobe sa Slovensko dostalo na prvé miesto na svete v počte vyrobených automobilov na jedného obyvateľa. Sme na to hrdí a sme hrdí aj na slovenskú chémiu, ktorá má na tomto raste svoj nezameniteľný podiel,“ konštatoval R. Karlubík.

Dodal, že ZCHFP SR za 25 rokov svoje existencie obhájil svoje miesto v ekonomike i spoločnosti a právo na úspešnú existenciu. Slovenská chémia je dnes aj vďaka zväzu kvalitatívne lepšia, než bola pred štvrťstoročím.

„So zadosťučinením konštatujeme, že ZCHFP SR má dnes obrovské  znalosti, praktické skúsenosti, ale i efektívne fungujúcu organizačnú štruktúru reprezentovanú Prezídiom, Sekretariátom a špecializovanými pracovnými komisiami a pracovnými skupinami a je schopný poskytovať svojim členom kompletný servis s vysokou pridanou hodnotou. V štruktúrach zväzu pracuje aktívne takmer 200 osôb v 17 pracovných skupinách na národnej a potom i medzinárodnej úrovni v rámci komisií menovaných CEFICom, resp.  v spolupráci s našimi inštitúciami a jednotlivými ministerstvami. Na vysokej profesionálnej úrovni chceme pokračovať v organizovaní každoročných konferencií CHÉMIA a podieľať sa na postupnom riešení problému s nedostatočným záujmom mladých ľudí o štúdium chémie a o prácu v chemických a farmaceutických podnikoch. Chceme sa podieľať na zlepšovaní podmienok pre podnikanie v odvetví aktívnym dialógom v tripartite. Za najproblémovejšie v tomto smere považujeme neprimerané odvodové zaťaženie, neadekvátne zvyšovanie minimálnej mzdy, enormnú byrokratickú záťaž, nízku vymožiteľnosť práva, ale i pohľadávok za dodaný tovar, resp. služby, ale i ďalšie prekážky podnikania,“ upozornil R. Karlubík.

Slovenská chémia a farmácia podľa neho zažíva nejednoduché časy vplyvom zahraničných i domácich faktorov. Poukazuje to na hlboké dôsledky krízy z prepadu cien ropy, na nerovnomerný vývoj vo vnútri slovenskej chémie i na štrukturálne rozdielny vývoj jednotlivých odvetví.

„Segmenty ekonomiky, ktoré nie sú napojené na automobilky, majú nedostatočné zdroje na rozvoj. Situáciu v nich zhoršili za posledné roky vládne konsolidačné opatrenia na dodatočné zdanenie firiem. Stovky miliónov naviac pre štátny rozpočet teraz chýbajú vo vlastných zdrojoch podnikov. V súčasnosti prijímané opatrenia by mali uľahčiť aspoň malému a strednému podnikaniu, naopak zavedenie dane z dividend môže väčším podnikateľom skôr uškodiť. Nezdravý pokles realizačných cien v odvetví zužuje priestor vo vytváraní zdrojov pre firmy. Pri rastúcich mzdách sa tak konkurencieschopnosť slovenskej chémie a farmácie znižuje. Zo zahraničných vplyvov je najhorší dramatický pokles cien ropy a jej produktov a tlak čínskeho chemického priemyslu, ktorý pri poklese domáceho tempa rastu hľadá uplatnenie svojich výrobkov na európskom trhu. Situáciu komplikuje aj sprísňujúca sa legislatíva v EÚ, ktorá významne ovplyvňuje konkurencieschopnosť európskeho chemického priemyslu v globálnom kontexte. Najnovšie musia podniky počítať s poplatkami za registráciu chemických látok, kde nosnú časť nákladov tvorí ich povinné testovanie,“ povedal R. Karlubík.

ZCHFP SR bol založený 30. novembra 1991. ZCHFP SR je dnes významným a rešpektovaným členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a je pevne zakotvený aj v medzinárodných štruktúrach  a to najmä prostredníctvom svojho členstva v Európskej rade chemického priemyslu – CEFIC.

Celosvetový predaj chemických výrobkov v roku 2014 dosiahol 3 232 mld. EUR, čo je o 2,4 % viac ako v roku 2013. Európsky chemický priemysel si stále udržiava dobrú pozíciu, ale jeho svetové porovnanie sa neúprosne zhoršuje, a to najmä v prospech Ázie na čele s Čínou, ktoré dnes dosahujú takmer trojnásobne väčší objem predajov ako EÚ. Dôvodom ich obrovského dynamického rastu je väčšinou nedodržiavanie dohôd týkajúcich sa legislatívy environmentu, bezpečnosti práce, atď.

Najčastejšie kladené otázky o drevodomoch

Kvalitné drevodomy od M-HOUSE „dýchajú“ a majú životnosť ako murované

 

V súvislosti s drevodomami majú mnohí pozoruhodné neznalosti a často až predsudky. Aj chýbajúca osveta v tomto smere môže zato, že podiel stavieb z dreva na celkovej výstavbe na Slovensku je stále nízky. Kým v škandinávskych krajinách dosahujú drevostavby rodinných domoch až 90% podiel na trhu, v SR je to približne desatina. Preto je dôležité správne zodpovedať najčastejšie kladené otázky o drevostavbách a hlavne naučiť zákazníkov, že nie je drevodom ako drevodom. Jedny z najkvalitnejších drevodomov na trhu z kvalitných prírodných materiálov z drevovlákna stavia firma M-HOUSE, s. r. o.

 

Ing. Petra Jakubová z firmy M-HOUSE k tomu poznamenáva: „Najčastejšie ľudí zaujíma horľavosť drevostavieb, ich životnosť, kvalita, tepelno-izolačné a akustické vlastnosti, doba výstavby a cena. Naša firma používa iba cetrifikované kvalitné prírodné materiály z drevovlákna, čím dosahujeme pasívny a nízkoenergetický charakter stavby s difúzne otvorenými konštrukciami, ktoré ,,dýchajú“. Navyše, v zime dobre akumulujú teplo a v lete bránia prehriatiu budovy. Staviame drevostavby s rôznou dispozíciou, pôdorysom a akéhokoľvek tvaru. Architekt ani klient nie sú pri návrhu dispozície nijako ovplyvňovaní. Postavenie jedného drevodomu nám trvá cca 3-5 mesiacov. Pri porovnávaní stavieb s rovnakými tepelnoizolačnými a kvalitatívnymi parametrami sa cena drevostavby a murovanej stavby nelíši. Kvalitná drevostavba má aj podobnú životnosť. Je nutné zdôrazniť, že cena nie je zložená len z ceny materiálov, ale aj kvality prevedenej práce, ktorú garantuje realizačná firma. V kvalitnej drevostavbe na nosný systém používame certifikované KVH hranoly alebo Certifikovaný konštrukčný systém z prvkov Steico od firmy Tepore. Naše drevostavby s použitím kvalitných izolácii tak majú nielen výborné tepelnoizolačné, ale aj zvukoizolačné vlastnosti. Dnešné drevostavby, z certifikovaných systémov alebo kombináciou použitých certifikovaných materiálov, bez problémov spĺňajú požadované požiarne normy. Projekt požiarnej ochrany je bežnou súčasťou projektov na stavebné povolenia.“

 

Odpovede na ďalšie najčastejšie otázky:

Ako si môžem byť istý kvalitou použitého dreva alebo nosného systému?

V kvalitnej drevostavbe sa na nosný systém používajú certifikované KVH hranoly alebo Certifikovaný konštrukčný systém z prvkov Steico od firmy Tepore. KVH hranoly sú sušené na 12-15% vlhkosť, vďaka dostatočnému vysušeniu je drevo tvarovo stále, nekrúti sa a nepraská. Každý hranol má vyrazený kód s „identifikačnými údajmi“ podľa, ktorého si môže investor overiť kvalitu a spracovanie dreva. Pri vyšších požiadavkách na kvalitu materiálov, pri náročnejšom pôdoryse, alebo pri neobvykle veľkých rozponoch možno použiť aj lepené DUO, TRIO, BSH hranoly či Steico I nosníky od firmy Tepore. Tieto sú vhodné pri minimalizácii tepelných mostov cez nosný systém konštrukcie. Vzduchosuché rezivo, ktoré sa na Slovensku často používa, tak spôsobuje zlé meno drevostavbám, pretože stavba po zrealizovaní ešte pracuje, drevo zosychá a tým pádom vznikajú aj praskliny v spojoch interiérových sádrokartónov. Toto vzduchosuché rezivo musí byť okrem iného aj morené proti škodcom.

 

Aká je životnosť drevostavby?

Dôkazom toho, že drevostavby sa životnosťou vyrovnajú murovanej stavbe, sú aj  drevenice, ktoré už mnoho rokov odolávajú poveternostným vplyvom a stále spĺňajú svoju úlohu. Navyše, dnešné drevostavby majú výhodu omnoho lepších tepelnoizolačných parametrov a sofistikovanejších skladieb. Samozrejme, aj tu platí, že veľkú úlohu z hľadiska životnosti zohráva typ konštrukcie drevostavby (difúzne otvorené alebo uzavreté). Ako pri murovanej stavbe, aj pri drevostavbe je potrebné sa o stavbu starať a robiť bežnú údržbu.

Dĺžka výstavby je vždy otázkou veľkosti a zložitosti každej stavby. Priemerne však výstavba 3-4 izbového rodinného domu  trvá 3-5 mesiacov. V prípade, že si klient nevyberie ponúkané štandardné vybavenie, dokončenie interiéru domu na kľúč závisí od náročnosti požiadaviek. Veľkú úlohu zohráva aj ročné obdobie a počasie, v ktorom sa stavba realizuje.

Drevostavby možno postaviť s rôznou dispozíciou, pôdorysom a akéhokoľvek tvaru. Architekt ani klient nie sú pri návrhu dispozície nijako ovplyvňovaní. V zahraničí už možno čoraz častejšie vidieť niekoľkoposchodové drevostavby. Na Slovensku to bohužiaľ legislatíva zatiaľ nepovoľuje z požiarneho hľadiska, aj keď v susedných štátoch a v podstate aj u nás sú konštrukcie spĺňajúce požiarne normy.

 

Čo prehrievanie v letných mesiacoch?

Prehrievanie v letných mesiacoch býva problémom najmä v podkrovných priestoroch, kde sú použité izolácie na báze polystyrénu a minerálnej vlny. Minerálna vlna, často používaná v medzikrokvovom zateplení, má nízku objemovú hmotnosť, vďaka čomu sa v letných mesiacoch rýchlo prehreje a sála naakumulované teplo do interiéru. Na druhej strane izolačné materiály na báze dreva, ako sú drevovláknité izolácie, majú vysokú objemovú hmotnosť a  vysokú mernú tepelnú kapacitu, vďaka čomu dokážu niekoľkonásobne lepšie odolávať vonkajším horúčavám a potláčajú prehrievanie interiéru.

Ďalším problémom pri prehrievaní bývajú veľké, presklené, južne orientované plochy. Najjednoduchším riešením je použitie exteriérových žalúzií. Ďalším vhodným opatrením je nepodceniť prácu architekta a rešpektovať návrh presahov striech alebo tieniacich konštrukcií.

 

Drevo je horľavé, čo keď v drevostavbe vypukne požiar?

S kozubom („krbom“), respektíve komínom v drevostavbách nie je žiadny problém. Kozub alebo kachle sú vítané, pri správnom návrhu dokážu vyhriať domček menších rozmerov bez potreby dodatočného kúrenia.  Dôležité však je, aby ich  montoval odborník. Riziko, že v drevostavbe vypukne požiar, je rovnaké ako v akejkoľvek inej stavbe. Exteriérové alebo interiérové steny sú väčšinou opláštené plošnými doskami, či už sadrokartónovými alebo sadrovláknovými. Vhodnou kombináciou materiálov obvodovej steny je možné dosiahnuť požiarnu odolnosť 60 min. z interiéru a 90 min. z exteriéru. Túto požiarnu odolnosť možno predĺžiť použitím požiarne odolných materiálov – sádrokartónové dosky, keramický obklad, izolácia s retardérmi horenia. Certifikované konštrukčné skladby drevostavieb s požiarnymi odolnosťami si môžete pozrieť aj na stránke firmy www.tepore.sk.

 

M-HOUSE, s. r. o., pôsobí na trhu 7 rokov. Zameriava sa na výstavbu pasívnych drevodomov na slovenskom trhu, ale má zrealizované drevostavby aj v Rakúsku. Zabezpečuje aj projekčné práce a kompletný inžiniering s vybavením stavebného povolenia. Firma M-HOUSE s. r. o., ponúka priaznivcom kvalitného a zdravého bývania v drevostavbách svoje služby od poradenstva až po realizáciu. Na Hraničnej ulici 18 v Bratislave má aj prezentačnú miestnosť. Ďalšie informácie sú na: www.mhouse.sk, email: info@mhouse.sk, tel.: 0918 885 777

Singletrack a kyslíková cesta Mihaľov – Bardejov jsou před dokončením

Severovýchod Slovenska se svými dvěma největšími turistickými skvosty – městem UNESCO Bardejov a Bardejovskými lázněmi, je celoročním lákadlem pro turisty. V těchto dnech zde dokončují dvě nové atrakce – „Obnovu turisticko-relaxační stezky Kyslíková cesta MIHAĽOV – BARDEJOV“ a „Singletrack – Bardejovské lázně 2. Etapu“. Obě budou slavnostně předány a plně zdarma přístupné veřejnosti od začátku prosince 2016.

Kyslíková cesta Mihaľov-Bardejov

Za dva měsíce (říjen – listopad 2016) byla obnovena turistická infrastruktura v regionu Šariš Bardejov a okolí. Na téměř 3 km dlouhé turisticko – relaxační stezce „Kyslíková cesta Mihaľov“ obnovili 19 zastávek, na kterých osadili prvky na cvičení a stala se tak další atrakcí města Bardejov. Obnovu financovala Krajská oblastní organizace (KOCR) Severovýchod Slovenska, ve spolupráci s Oblastní organizací cestovního ruchu (OOCR) Šariš Bardejov, přispělo i Ministerstvo dopravy SR. Ředitel OOCR Šariš – Bardejov Radomír Jančošek k tomu poznamenal: „Za 2 měsíce se nám podařilo obnovit téměř 3 km dlouhou stezku, na které je 19 stanovišť. Na každém jsou dřevěné prvky na cvičení a postupně přibydou i tabulky s vysvětlením, jak postupovat. Vznikne i nový altán s kapacitou 20 osob na sezení pod stříškou a 10 osob u ohniště (4krát 2 m lavice, 2krát 2 m stoly). K tomu přibyde i ohniště z kamene a studánka. Součástí cesty jsou i 2 informační stojany a odpočívadlo se sezením u 3 stolů. Bude tam i turistická mapa a informační tabule.“

Singletrack

Druhá etapa nové turistické tratě pro cyklisty a pěší – tzv. singletrack, která nyní končí, navazuje na první etapu singletrack nazvanou Čerešenka. Ta byla dokončena před rokem v prosinci 2015 a propojila Kyslíkovou dráhu v Bardejovských lázních se sedlem Čerešňa, které se nachází v lokalitě Mníchovského potoka. První etapa má délku 1 650 m a převýšení 140 výškových metrů. Má odvodnění, drenáže, můstky, tabulky a směrové šipky. Je doplněna navigačními tabulemi s rozcestníkem na Čerešňu, kde je i funkční studánka.

Kyslíková dráha v Bardejovských lázních

V Bardejovských lázních byla od října do konce listopadu 2014, s nákladem 10 000 EUR, zrekonstruována jedinečná kyslíková dráha. Má délku 1 km a je na ní čtrnáct stanovišť, na kterých jsou připravena relaxační a pohybová cvičení. Původní kyslíková dráha byla vybudována v roce 1974, ale časem byla její dřevěná zařízení znehodnocena. Díky OOCR „Šariš“ – Bardejov byla znovu obnovena, když se vybudovaly a rekonstruovaly odpočívadla, dřevěné atrakce, informační tabule, lavičky a koše. V současnosti slouží nejen lázeňským hostům, ale i místním a všem návštěvníkům.

 

R. Jančošek vyzdvihuje: „Na každém ze 14 stanovišť jsou dřevěné prvky na cvičení a tabulky s vysvětlením, jak postupovat. Dřevěné tabulky motivující ke cvičení mají původní ráz a jsou napsány svérázným stylem. Dráha slouží i na příjemné procházky pro lidi, kteří cvičit nechtějí nebo nemohou. Je pravděpodobné, že se po těchto místech procházely i historické osobnosti, které v minulosti navštívily Bardejovské lázně.“ V Bardejovských lázních kromě rakouské císařovny Alžběty (Sissi) pobýval i rakousko-uherský císař Josef II. (1783), Marie Luisa, pozdější manželka císaře Napoleona (1809), ruský car Alexandr I. (1821) a polská královna Marie Kazimiera dʼArquien, manželka polského krále Jana III. Sobieského.

V tomto roce cestovní ruch v regionu dostal již v létě dva další nové impulzy. Od července zdobí Radniční náměstí Bardejova bronzová socha kata v životní velikosti a v centru Bardejovských lázní, před střediskem obchodu a služeb, přibyla nová odpočinková a sportovní zóna určená pro nejmenší turisty a rodiny s dětmi.

Socha kata

Bronzová socha kata v životní velikosti zatraktivňuje od 4. července 2016 Radniční náměstí historického města Bardejov, které je zapsáno do seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Socha pochází z restaurátorské a sochařské dílny otce a syna – Martina a Viktora Kutných, kteří ji i financovali spolu se sponzory a přispělo i město Bardejov. Socha kata na Radničním náměstí je vysoká 190 cm a je umístěna před bardejovskými dominantami, goticko-renesanční radnicí a bazilikou svatého Egidia. Nedaleko je i Katův dům, kde kat bydlel a v kostele měl svou lavici. Katův dům i lavici v kostele nedávno autor sochy Martin Kutný i restauroval. Bardejov získal právo meče, čili výsadu vykonávat popravy (hrdelní právo) v polovině 14. století od uherského krále Ludvíka I. Velikého. R. Jančošek k tomu poznamenává: „Nová atrakce Bardejova – socha kata, se okamžitě po osazení stala předmětem zájmu návštěvníků. Fotografují se s ní jednotlivci i celé zájezdy domácích a zahraničních turistů. Oblíbenou je hlavně póza s hlavou na špalku, přičemž si pod sekeru neváhají kleknout pro co nejlepší fotografii mladí i staří turisté. Dosud byla jednou z nejfotografovanějších soch v okolí Bardejova socha císařovny Sissi v nedalekých Bardejovských lázních. Socha kata, spolu s dalšími tradičními i novými atrakcemi, jakou je například nová rekreační zóna pro děti v Bardejovských lázních, přispěly ke zvýšení návštěvnosti regionu severovýchodního Slovenska. Mezi největší dosavadní lákadla patřil reprezentativní tradiční Bardejovský jarmark.“

Severovýchod Slovenska má co nabídnout nejen v létě, ale i v zimě. Mimořádně oblíbené jsou wellness zařízení v Bardejovských lázních, a. s., nebo si návštěvníci mohou prohlédnout skvosty gotiky a renesance v centru Bardejova. Potěší je i pestrá regionální kuchyně a další atrakce. Zvlášť oblíbené jsou pobyty v Bardejovských lázních, a. s., na závěr roku, kdy je v ceně pobytu i silvestrovská zábava. R. Jančošek dodává: „I když je letní turistická sezóna hlavním vrcholem sezóny, oblíbenost Bardejova a okolí a jejich návštěvnost narůstají i v zimním období. Kdo chce zažít neotřelou krásu a objevit mistrovská umělecká díla a zažít relax ve výjimečném přírodním prostředí, měl by navštívit město Bardejov a Bardejovské lázně. Hlavní atrakce jsou v provozu celoročně.“

Dodává, že Bardejovské lázně a Bardejov mají kromě Slováků rádi i Češi, Ukrajinci, Bělorusové a Rusové. Poláci upřednostňují jednodenní turistiku. V Bardejovských lázních, a. s., je již tradicí přivítat Nový rok ve společnosti lázeňských hostů. Silvestrovské pobyty na 3 až 6 nocí, které lázně každoročně připravují, jsou plné atraktivních benefitů a doprovodných akcí.

Bardejovské lázně se nacházejí 5 km od Bardejova. Patří k nejoblíbenějším, nejnavštěvovanějším a počtem lůžek ke třem největším slovenským lázním. Zároveň se pyšní tím, že patří mezi nejstarší lázně s nejdelší tradicí poskytování lázeňských služeb. Kromě kulturně-společenských akcí je areál Bardejovských lázní každý den otevřený pro širokou veřejnost. Hosté mají na výběr ze dvou wellness komplexů. Větší Wellness SPA – bazénový a saunový svět je v hotelu Ozón a menší (bez plaveckého bazénu) je v kongresovém hotelu Alexander. V komplexu Wellness Spa je možné využít denně bazén a saunový svět. Ve středu až neděli jsou přístupné i fitness, masáže a solárium. V hotelu Alexander je k dispozici ve středu až neděli whirlpool, finská a parní sauna, ochlazovací bazén, přívalová sprcha, tropická a masážní sprcha, tepidárium, fitness, masáže.

Město Bardejov a okolí jsou jedněmi z nejlepších míst pro trávení volného času. Město se právem pyšní opakovanými prvenstvími v soutěži o Nejkrásnější město Slovenska. Návštěvníci zde mohou obdivovat Radniční náměstí s nádhernými gotickými měšťanskými domy, Bazilikou minor Sv. Egidia, s bývalou Městskou radnicí – první stavbou renesance na území Slovenska, v níž je umístěna expozice Šarišského muzea.

Bardejovské suburbium – Stará synagoga v Bardejově patří mezi klenoty synagogální architektury na Slovensku. Představuje unikátní typ devítiklenbové synagogy. Její výstavba byla ukončena pravděpodobně v roce 1836. Stará synagoga byla vyhlášena za národní kulturní památku v roce 1970, mikve a bet hamidraš v roce 2000. V témže roce bylo historické jádro města Bardejov spolu s židovským suburbiem zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Mezi oblíbená návštěvní místa v okolí Bardejova patří i zachovaných 7 řeckokatolických a 1 římskokatolický dřevěný kostel: Hervartov, Tročany, Krivé, Kožany, Lukov, Frička, Jedlinka, Mikulášová, Zboj. Celoročně bývají zavřené, ale na požádání se dají navštívit téměř kdykoliv. Oblíbená je i Lesnická naučná stezka ČIERNA MLÁKA v Bardejovských lázních a tamní Skanzen – Muzeum lidové architektury. Příjemným cílem výletů je i agroturistické zařízení v Stebnícké Huti Sluneční Majer a Zborov. Z Bardejovských lázní přes Zborovský hrad je vybudovaná okružní naučná stezka. Bardejov a okolí jsou ideální destinací pro strávení rodinné dovolené, či výletu.

Více je na: www.bardejov.sk, www.kupele-bj.sk

 

Kamerový systém pro lepší zabezpečení domu, prodejny i kanceláře

Kamerové systémy jsou stále vyhledávanější a instalují se k novostavbám i ke starším rodinným domům, do kancelářských budov, skladovacích prostor, areálů firem, do prodejen a provozoven i na soukromá parkoviště. Kamerový systém výrazně zlepší zabezpečení objektu a ochrání ho před případnými zloději a vandaly.

Jaký kamerový systém si vybrat?

Kamerový systém je základním zabezpečovacím prvkem. Můžete vybírat mezi analogovými, HD-TVI, HD-CVI, AHD nebo IP kamerovými systémy. Každý z nich přináší uživateli jiné výhody. Analogové kamery patří mezi nejstarší, nejrozšířenější a také nejlevnější zařízení v této oblasti. Navíc se snadno instalují a zapojit je tak zvládne i úplný laik.

Propracovanější řešení nabízí HD-TVI a HD-CVI technologie – jedná se o analogové kamery, ke kterým ale nemusíte chodit, když potřebujete něco nastavit. Snadno totiž nastavení pozměníte i vzdáleně. AHD kamery jsou analogové kamery s vysokým rozlišením.

Moderním řešením jsou v současnosti IP kamery. Tento kamerový systém je velmi pokročilý, jelikož je schopen monitorovat a nahrávat všude, kde je signál. IP kamerové systémy zahrnuje kompletní sestavy. Ty obsahují vše, co potřebujete. Čítají až osm kusů kamer, které můžete rozmístit kdekoliv v okolí objektu. Pořídíte zde i samostatné IP kamery nebo IP záznamová zařízení. U všech produktů jsou uvedeny podrobné informace, usnadňující výběr i koupi.

Kde kamerový systém zakoupit

Komplexní kamerové systémy, satelitní komplety, speciální outdoor kamery nebo alarmové systémy a detektory nabízí velkoobchod a maloobchod se zabezpečovací technikou Czeltroniks.cz. Zakoupíte zde také veškeré nezbytné příslušenství a materiál pro montáž techniky. Zboží si pohodlně objednáte ze svého domova. Vybírat můžete ze širokého sortimentu kvalitních kamer a kamerových systémů.

Jak na výběr kotle na tuhá paliva

Vytápění představuje jeden z největší výdajů rodinného domu. Ať už topíte uhlím, dřevem, peletami nebo briketami, vyplatí se investovat prostředky nejen do paliva, ale také do vhodného kotle. Dnes jsou velmi moderním řešením takzvané zplynovací a automatické kotle, které se pojí s vyššími náklady na pořízení, v porovnání s běžnými kotli ale umožňují až 20% úsporu paliva ročně.

Moderní typy kotlů

Mezi nejznámější kotle dnes tedy patří zplynovací a automatické kotle. Zplynovací kotel využívá funkci praktického ventilátoru, který eliminuje vliv komínového tahu na kvalitu spalování. Díky regulátoru můžete přesněji ovlivňovat průběh spalování a výkon.

Alternativou je zde automatický kotel, vybavený samočinnou dodávkou paliva a ventilátorem. Tento kotel nevyžaduje téměř žádnou pozornost a topení tuhými palivy se tak stává mnohem komfortnější a zároveň i ekonomičtější.

Kotle na tuhá paliva AM Energo

Jedná se o o speciální kotle na dřevo, které splňují přísné evropské standardy. Disponují prostornou zplynovací komorou, dokonalým spalováním a extrémně dlouhou dobou hoření. V případě automaticky řízeného provozu se tento kotel na tuhá paliva obejde bez vaše zásahu až po dobu 24 hodin.

Kotle na tuhá paliva AM Licotherm

Zástupcem nejnovější generace těchto kotlů je model AM Licotherm. Jedná se o automatický kotel o výkonu 24 a 42 kW. Tyto kotle jsou vhodné na uhlí, dřevěné pelety a doplňkově také na dřevo. Umožňují několikadenní bezobslužný provoz a vám tak ušetří čas a starosti. Jejich využití je vhodné nejen do rodinných domů, ale také do různých komerčních a průmyslových objektů s vlastní kotelnou.

Tyto kotle zakoupíte u české firmy AGROMECHANIKA Lhenice, která ročně vyrobí na 700 kusů kotlů o výkonu do 50 kW. Dodává je na český trh i do zahraničí. Všechny kotle na tuhá paliva splňují přísné normy a zajišťují komfortní bezstarostné vytápění.

Profesionální kalibrační a měřící technika

Kalibrační a měřící technika nachází využití v mnoha oborech. Pracují s ní nejen ve specializovaných laboratořích, ale také ve spoustě průmyslových odvětví. Všude tam, kde se dává velký důraz na kvalitu, je kalibrace nezbytnou součástí každodenních procesů. Jen malá chyba při měření může totiž mít velké dopady na výslednou kvalitu produktu, případně i na bezpečnost celého procesu.

Vyberte si špičkového dodavatele

Uvažujete nad koupí kalibrační techniky? Začněte spolupracovat se společností TH&L SYSTEMS, která se specializuje na dodávky těchto zařízení. Veškerá měřící technika vykazuje maximální přesnost a hodí se i do náročných oborů. Vybírat zde můžete z celé škály přístrojů a zařízení, která jsou schopna měřit elektrické i mechanické veličiny, tlak nebo teplotu. Na trhu tato profesionální měřící a kalibrační technika nachází rozmanité využití.

Co vše zahrnuje nabídka od TH&L SYSTEMS? Na webových stránkách společnosti naleznete přehledný katalog, zahrnující například vakuové pece, digitální multimetry a generátory, ruční elektronické teploměry, tlakové kalibrátory, termočlánky, datalogery či zapisovače teploty. V katalogu jsou uvedeny přesné technické informace a popisy k jednotlivým produktům, což vám výrazně usnadní jejich výběr.

Hardware i software na míru

Kromě specializovaných měřících přístrojů (označovaných též jako etalony) zde pořídíte i software a nezbytné příslušenství. Řešení se na míru přizpůsobí vašim specifickým požadavkům. Společnost nabízí komplexní řešení pro každého.

Zaměřují se zde také na záruční a pozáruční servis u zakoupených přístrojů a jsou vývojovým partnerem všech firem, jejichž produkty nabízejí. S využitím služeb společnosti TH&L SYSTEMS rozhodně nesáhnete vedle. Kromě dodávek přístrojů můžete vyzkoušet také odbornou poradenskou činnost, která je vhodná pro laiky i pokročilé uživatele.

Luxusní povlečení nejen pod vánoční stromeček

Vybíráte si nové povlečení na své přikrývky a polštáře? Ložní prádlo je nedílnou součástí každé postele. Pokud chcete, aby vám dlouho vydrželo jako nové, vyplatí se vlastnit více sad povlečení a ty mezi sebou střídat. Postel byste měli převlékat přibližně jednou týdně. Vyhnete se nadměrnému opotřebení svého ložního prádla a bude se vám komfortněji spát.

Povlečení volte vždy v nejvyšší kvalitě

Bohatou nabídku kvalitního povlečení ve standardních i v atypických rozměrech, přehozů na postele, dek, ručníků, ubrusů či koupelnových předložek má pro své zákazníky připravenu obchod Luxpovleceni.cz. V jeho sortimentu si jistě vyberete, i pokud máte vysoké nároky na design povlečení a na kvalitu materiálu.

Pořídíte zde bavlněné, saténové, flanelové, damaškové nebo bambusové povlečení v těch nejmodernějších dekorech. Mezi zákazníky je oblíbené také moderní povlečení z mikrovlákna. Vybírejte mezi tmavými i světlými odstíny a své ložnici dodejte atmosféru, v níž se budete cítit spokojeně a ve které se vám bude každý večer příjemně usínat.

Na zimní měsíce je ideální volbou povlečení flanelové či damaškové, které navíc i zahřeje během chladnějších nocí. Damaškové povlečení patří mezi velmi luxusní povlečení, známé už z dob našich babiček.

Vylaďte svou ložnici do sebemenších detailů

Všechny prvky v ložnici by měly vzájemně dokonale ladit. Proto dávejte důraz i na výběr povlečení, prostěradla a přehozu na postel. Vše by mělo být v naprostém souladu s barvou stěn, podlahy, šatní skříně, komody i s dalším nábytkem. Pokud si nejste jisti provedením, volte raději neutrální odstíny, kterými nic nezkazíte.

Jaké vzory jsou na povlečení nyní trendy? Velké oblibě se těší jednobarevné povlečení i vzory jako třeba pruhy nebo puntíky. V létě dejte přednost pestrým květinovým vzorům a v zimě zase preferujte různé abstraktní motivy. Populární je rovněž oboustranné povlečení, které z každé strany nabízí jiný dekor. U něj máte stoprocentní záruku, že se jen tak neokouká.

Zlaté Vánoce

ZLATO.cz - Vánoce
ZLATO.cz – Vánoce

Blíží se nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Víte o tom, že i vánoční ozdoby a dekorace podléhají módním trendům? Jedno ale zůstává – symbolické barvy. K vánočním svátkům neodmyslitelně patří zelená, červená a zlatá barva. Proč tomu tak je a kde se tato tradice vzala? Základem je barva zelená – máme zelený vánoční stromek, zelené větvičky ve váze nebo na adventním věnci. Tato barva má k vánočním svátkům svůj historický a křesťanský původ, protože zelená je symbolem života a síly. Kromě jehličnanů jsou všechny ostatní stromy a keře bez listí, jejich barvy jsou hnědé a smutné. Naši předci jehličnany uctívali, protože dokázaly zůstat zelené po celou zimu. V době narození Krista se tak začaly tyto zelené stromy slavnostně zdobit, což děláme vlastně dodnes. Červená barva má symbolizovat Kristovu krev a jeho smrt, do stromů a na adventní věnce se nejprve začaly vplétat červené bobule a později červená jablka, tak vznikla prvotní vánoční barevná kombinace zelená-červená.

O pár let později se přidala barva zlatá, která má představovat hojnost a věčný život, protože jeden ze tří králů přinesl Ježíškovi kus zlata jako dar a právě zlatá barva dává vánočním svátkům zvláštní noblesu. Pozlacení se rozšířilo na jmelí nebo dokonce čekáme na zlaté prasátko. Lidé si také začali pod stromeček nadělovat zlaté dárky od šperků přes pamětní mince až po investiční zlato. Ano, investiční zlato je stále populárnějším dárkem, pokud nevíte, co letos nadělit svým blízkým, tak zlatý dárek je určitě řešením. Veškeré informace najdete na zlato.cz, kde se mimojiné dozvíte, že investiční zlato je dostupné prakticky pro každého, můžete si jej koupit i na splátky. Sami si určíte, na jakou gramáž chcete dosáhnout a stejně tak si sami rozhodnete o výši měsíční splátky. Investováním do zlata budou vaše peníze chráněny před inflací, pokud je budete přeci jen v nouzi potřebovat, zlato lze prakticky ihned prodat a navíc je uznáváno téměř po celém světě. Třeba letošní Vánoce právě u vás budou doslova zlaté. Pojďme se ale vrátit k tradičním vánočním barvám. Dnes se kromě zelené, červené a zlaté můžeme také setkat s modrou, bílou, stříbrnou, fialovou a růžovou. Designéři uvádějí, že barvou letošních Vánoc má být fialová a bílá, také se vrací staré tradice a velmi populární jsou ozdobičky ve staročeském stylu, různé hračky, figurky a dokonce jsou IN ozdoby vlastnoručně vyrobené doma, zkrátka jako za starých časů a tady by měla převládat barva červená. Designéři ale přiznávají, že většina lidí vánoční módní trendy nedodržuje a stromeček i adventní věnec si vyzdobí dle svého vkusu nebo zvyku a třeba 10 let pořád stejně. Důležité je, abyste svátky prožili v radosti a lásce. Ať jsou tedy vaše Vánoce hojné a především si je náležitě užijte, ať se naplní rčení, že se jedná o nejkrásnější svátky v roce!

Přírodní léčivé prameny v Luhačovicích si vyžadují stálou péči

Společnost Lázně Luhačovice spravuje 10 hydrogenuhličitano-chlorido-sodných-jodových minerálních pramenů, které vyvěrají na území Luhačovic. Nejznámějším z nich je Vincentka. Většina z nich je veřejně přístupná po většinu roku, ale některé jsou v zimě mimo provoz. Každoročně se potom na jaře v květnu koná slavnostní otevírání pramenů, ale samotné prameny jsou přístupné o hodně dřív – v březnu. S příchodem mrazů se obvykle v prosinci, nebo v listopadu některé prameny uzavírají. Přírodní léčivé prameny v Luhačovicích si vyžadují stálou péči a stojí akciovou společnost Lázně Luhačovice ročně nemalé finanční prostředky, i když jsou volně a bezplatně přístupné široké veřejnosti.

 

Výkonný ředitel Lázní Luhačovice Ing. Jiří Dědek, MBA k tomu říká: „Některé prameny uzavíráme na zimu čistě z praktických důvodů, aby nezamrzly. Z potrubí proto vypustíme vodu. Rovněž tam, kde jsou, sundáme i skleněné dekorativní nádoby na pramenech, aby je mráz neroztrhal. Úplně tak uzavíráme pramen Dr. Šťastného a Nový Jubilejní. Ottovka v altánku se uzavírá taky, ale je možné si ji načepovat vedle u kamenné zídky. V současné době je však pramen Ottovka dlouhodobě uzavřen z hygienických důvodů (bakteriální znečištění). Prameny Vincentka a Aloiska se na zimu neuzavírají a jsou přístupné veřejnosti v určených hodinách. Vincentka je přístupná ve stejnojmenné, v zimě vytápěné hale. Pro lepší komfort hostů je v hale k dispozici i ohřívaná Vincentka. Obvyklá otevírací doba Vincentky v zimě je stanovena na 7:30 – 11:00 a 13:00 – 17:30 hod.“

 

Dodáva, že Aloiska je umístěna v altánku a ten je běžně přístupný podobně jako Vincentka. Na rozdíl od ní se však lidé mohou napít Aloisky i mimo otevíracích hodin a to u pítka umístěného po straně stavby, která pramen zastřešuje. Do většiny léčebných domů akciové společnosti Lázně Luhačovice jsou přivedeny „minerálkovody“- potrubí, kterými jsou přiváděny jednotlivé prameny, nebo jejich smíchané vody za účelem procedur. Obvykle jsou hostům k dispozici v těchto zařízeních i pítka.

 

Přírodní léčivé prameny v Luhačovicích

Z deseti zmíněných minerálních pramenů je světově proslulá právě Vincentka, která je základním inhalačním médiem ve většině inhalatorií v České republice. Její účinek přímo z pramene je ovšem nenahraditelný. Nejznámějšími luhačovickými léčivými prameny jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka a Pramen Dr. Šťastného, které jsou volně přístupné veřejnosti. V září 2013 byl slavnostně zpřístupněn pramen Nový Jubilejní. Další minerální prameny využívané k balneologickým účelům jsou Nová Čítárna, Nová Janovka, Elektra. Zbylé dva prameny ve správě akciové společnosti Lázně Luhačovice nesou jména Jubilejní a Vladimír. Český inspektorát lázní je v roce 2015 označil za pozorované a záložní zdroje. V současné době nejsou používány k žádné léčbě. Teplota pramenů se pohybuje mezi 10 a 14 °C. Luhačovické minerální vody jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě. Mají vysoký obsah minerálních látek a vynikající proplynění volným oxidem uhličitým. Využívají se k pitné kúře, inhalačním procedurám a k minerálním koupelím. Minerální prameny jako přírodní léčivé zdroje využívali lidé odpradávna k léčení nemocí a k posílení zdraví.

 

Vincentka – přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem barya, bromidů, bromidů, lithia, fluoridů a kyseliny borité, studená, hypotonická. V Luhačovicích najdeme celkem tři prameny nazvané Vincentka: Vincentka, Nová Vincentka a Vincentka 2. O zvelebování jména Vincentka se v současnosti dělí dvě společnosti – Akciová společnost Lázně Luhačovice, která má práva na lázeňský způsob využívání Vincentky přímo v Luhačovicích a akciová společnost Vincentka, která má práva na plnění do lahví a její prodej. Vincentka – Minerální voda původního pramene, dříve nazývaného jako Hlavní, je k dispozici ve stejnojmenné hale vybudované v letech 1947 – 1948. Pramen byl pojmenován podle majitele zdejšího panství, hraběte Vincence Serényiho, který se zasloužil o rozkvět lázní. Kvůli vydatnosti 10 – 12 litrů za minutu se v současné době tento pramen již nevyužívá na lahvování.

Nová Vincentka – Druhý pramen má podobné složení jako původní, ale díky vydatnosti 30 litrů za minutu je od roku 1991 využíván jako zdroj pro lahvování a stáčen v akciové společnosti Vincentka. Zároveň se v této společnosti z Vincentky získává odpařováním koncentrát, který se využívá pro výrobu doplňkových výrobků řady Vincentka (NASALIS, hydratační krém, zubní pasta) a dále sůl pro výrobu pastilek. Tento vrt je hluboký 35 metrů a pochází z roku 1988.

Vincentka 2 – Třetí z pramenů s vydatností 40 litrů za minutu je situován západně od Jurkovičova domu. Slouží jako rezerva pro léčebné účely, ale zatím (od r. 2011) není využíván.

 

Aloiska – přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá a jodová minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem kyseliny borité, lithia, barya, bromidů, studená, hypotonická. Patří k nejstarším luhačovickým minerálním pramenům a byla známá již před rokem 1770. Vyvěrá v parku nad Bílou čtvrtí na jihozápadním úpatí Velké Kamenné, asi o 30 metrů výše než ostatní prameny. K pitné léčbě se začala používat až ve dvacátých letech 19. století. Nesla názvy „Lesní pramen“, „Pramen v hoře“ nebo také „Luisin pramen“. Nejdříve měla formu studánky a později kamenné jímky, nad níž byl vybudován dřevěný pavilon. Větší zásah do jímání byl proveden v roce 1904 a v letech 1929 – 1930. V tomto období začala vydatnost pramene klesat. Starý pramen se zrušil, znovu zachytil ve studni o hloubce 14,4 m a přejmenoval na Aloisku. Současná podoba pavilonu pramene pochází z roku 1963. Pramen Aloiska se využívá k pitné léčbě při onemocnění zažívacích orgánů a k inhalacím. Průměrná vydatnost pramene jsou jen 3 l/min.

 

Ottovka – přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem kyseliny borité, lithia, bromidů, studená, hypotonická.

Je třetím nejznámějším pramenem. Původně vytékala ze strže zvané „V Zelnici“. Ta se nacházela na pravém břehu Horní Olšavy na úpatí Malé Kamenné. V roce 1905 byl pramen, který původně vytékal z pukliny v pískovci, zachycen v kamenném sklípku. K dalším úpravám došlo v letech 1929 – 1939, kdy se nad pramenem postavila klenutá jeskyně uzavřená mřížovou branou. V té době se nedaleko jejího skutečného výtoku zbudoval kruhový pavilon a malá výtoková kašna, kudy voda vytéká nepřetržitě po celý rok. Své jméno dostal pramen podle dalšího člena rodu Serényiů, hraběte Otty.Minerální voda pramene Ottovka se používá k pitné kúře. Vydatnost pramene je pouze 3 l/min. V současné době je však pramen Ottovka dlouhodobě uzavřen z hygienických důvodů (bakteriální znečištění).

 

Pramen MUDr. Františka Šťastného (Dr. Šťastný) – přírodní, velmi silně mineralizovaná, jodová, uhličitá, minerální voda hydrogenuhličitano- chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem lithia, stroncia, barya, bromidů, fluoridů a kyseliny borité, studená, hypertonická.

Nejzajímavější z luhačovických pramenů vyvěrá na severozápadním úpatí Velké Kamenné severozápadně od Lázeňského divadla. Byl objeven začátkem 20. století během kopání studny Janovky, v jejímž dnu se prováděl zkušební vrt. V hloubce 39 metrů došlo k erupci proplyněné minerální vody, která začala stříkat do výše 20 metrů. Pramen se stal evropskou senzací a získal jméno Gejzír. Brzy se ukázalo, že pramen způsobuje snižování vydatnosti okolních pramenů. Byl proto zregulován, spoután a znovu vystrojen, tentokrát pod názvem Pramen MUDr. Františka Šťastného. František Šťastný byl luhačovický rodák umučený nacisty za to, že v době druhé světové války pečoval o raněné partyzány. Výtok pramene je regulován na 5 l/min.

 

Pramen Nový Jubilejní – přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda, hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem bromidů, lithia, barya, fluoridů a kyseliny borité, hypotonická. Pramen Nový Jubilejní byl navrtán v roce 1988. Jeho vydatnost je 60 litrů za minutu a nachází se mezi Společenským domem a vilou Alpská růže. Přírodní léčivý zdroj vyvěrá v hloubce 50,5 m a je využíván hosty akciové společnosti Lázně Luhačovice k přírodním minerálním koupelím a inhalacím. V září 2013 byl pramen Nový Jubilejní slavnostně zpřístupněn veřejnosti.

 

Nová Čítárna – Pramen byl zachycen v roce 1987 vedle Společenského domu ve skále v hloubce 50,6 metrů. V době provedení vrtu měl udivující vydatnost 120 l/min. S ohledem na možný vliv na ostatní prameny byla jeho vydatnost omezena na 90 l/min. Minerální voda se čerpá do vodojemu, odkud se odvádí a dále využívá k inhalačním a koupelových procedurám.

 

Nová Janovka – Byl získán v roce 1987 vrtem do hloubky 30,5 metru severovýchodně od budovy Inhalatoria. V té době byl ideálním řešením nedostatku minerální vody pro přírodní uhličité koupele. Jeho vydatnost byla vysoká. Činila a dosud stále činí 60 l/min. Minerální voda pramene Nová Janovka tvoří jednu ze čtyř součástí inhalační a koupelové směsi.

 

Elektra – Je nejkoncentrovanějším luhačovickým pramenem. Dříve vytékala v původním řečišti Horní Olšavy v místě tehdejší elektrárny. Nyní se nachází pod kulturním domem Elektra. V letech 1908 – 1910 se zde vykopala a vyzdila studna, o 20 let později byl v jejím dně proveden vrt do hloubky 81 m. Pro vysoký obsah nerostů se zdroje používalo k výrobě zřídelní soli, která sloužila k přípravě domácích inhalací. Nyní je pramen pro veřejnost uzavřen. Jeho minerální voda se používá k inhalačním a koupelovým procedurám v lázeňském hotelu Morava a tvoří směs používanou při koupelových procedurách také v Alexandria**** Spa & Wellness hotelu. Maximální vydatnost pramene činí 30 l/min.

 

Zbylé dva prameny ve správě akciové společnosti Lázně Luhačovice (Jubilejní, Vladimír) jsou záložní a současné době nejsou používány k žádné léčbě.

 

Více informací je na www.lazneluhacovice.cz , www.vincentka.cz