ZLATO.cz: Mít své jisté


 ZLATO.cz: zlaté slitky

ZLATO.cz: zlaté slitky

V životě každého člověka je důležité, aby byly naplněny jeho základní lidské potřeby. Člověk musí dýchat, udržovat si tělesnou teplotu, pít, jíst, spát, vyměšovat, mít pohyb apod. Naplnění těchto fyziologických potřeb je k životu nezbytné. Nejsou to však zdaleka jediné potřeby, které člověk má. Potřebami člověka se zabývá několik teorií, tou asi nejznámější je pak Maslowova pyramida potřeb motivace. Zkoumá a vysvětluje, jak je člověk v jakékoli lidské organizaci motivován k vyššímu výkonu. Ukazuje rovněž, že k uspokojení většiny potřeb dochází u lidí v pracovním procesu. Vedle uvedených materiálních potřeb uvádí další (vyšší) potřeby v posloupné hierarchii. Patří sem potřeba bezpečí a jistoty, potřeba lásky, přijetí a sounáležitosti, potřeba uznání a úcty a na samotném vrcholu pomyslné pyramidy stojí potřeba seberealizace.

Všimněte si, že hned za základními tělesnými potřebami následuje potřeba jistoty. Většina lidí potřebuje k životu nějakou jistotu. Ať už je to jistota, že si uchová pevné zdraví, jistota stabilního rodinného zázemí, morální jistota nebo (v neposlední řadě) jistota zaměstnání a s tím spojená jistota peněz a pravidelného příjmu. Jinými slovy, už Maslow si uvědomoval, jak je důležité mít k životu finanční jistotu. A v dnešní době tato potřeba nabývá na významu. Lidé hromadí statky, ale ne vždy z pouhé touhy po samotném majetku, ale právě z potřeby jistoty v tak nejisté době. Hledají způsoby, jak spořit, jak a kam nejlépe investovat a jak dosáhnout maximálního zhodnocení peněz. Bojí se, že o své úspory mohou přijít (a ztratí tak finanční jistotu). Oblíbeným způsobem, jak investovat, se proto stávají investice právě do hmotných statků, ať už jde o nemovitosti, umělecká díla nebo investiční zlato. Investování do zlata ocení ti, kteří nechtějí nést přílišné investiční riziko a chtějí mít hlavně své jisté, ale i ti, kteří mohou investovat pouze nižší částku. Chcete-li mít rovněž své jisté, investování do zlata jistě nebude krok vedle.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Tags: , , , , , ,