SIEA vyhlásila plánované termíny kôl Zelenej domácnostiam až do augusta

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vypísala 6. kolo vydávania poukážok na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v domácnostiach, v hodnote 2 milióny EUR, na utorok 4. apríla 2017 o 15.00 hod. Toto kolo je určené pre zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. O dva týždne neskôr 18. apríla 2017 bude spustené 7. kolo pre zariadenia na výrobu elektriny pre tie isté oblasti s alokáciou 800 000 EUR. Poukážky vydané v pripravovaných kolách budú mať platnosť tri mesiace. Doteraz bolo v piatich kolách podporených 5 000 zariadení, ku ktorým sú už preplatené poukážky za viac ako 11 miliónov EUR. Na spracovanie čakajú ešte žiadosti o preplatenie v hodnote takmer 4,5 milióna EUR.

 

V projekte Zelená domácnostiam SIEA plánuje v roku 2017 vydať poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v hodnote 15 miliónov EUR. Kolá budú vyhlasované s menšími čiastkami pravidelne, vždy v utorok o 15.00 hodine. SIEA zverejnila plánovaný harmonogram ďalších desiatich kôl s indikatívnymi vyčlenenými čiastkami do septembra 2017. Striedajú sa v ňom samostatné kolá pre zariadenia na výrobu tepla a elektriny: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/v-zelenej-domacnostiam-siea-v-roku-2017-vyda-poukazky-v-hodnote-15-milionov-e/

 

Riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Alfréd Gottas upozorňuje: „Tohtoročné kolá budú oproti minuloročným kratšie, lebo bude vydaných menej poukážok. To môže hlavne pri prvých z nich vyvolať väčší tlak pri registrácii. Predpokladané počty vydaných poukážok, ktoré vyplývajú z priemerných cien za doterajšie inštalácie, sú v 6. kole plánované na 980 (teplo) a v 7. na 293 (elektrina). SIEA môže uzatvoriť nové kolá potom, čo počet korektne ukončených žiadostí prekročí o 10 % vyčlenené financie na dané kolo. Ďalší záujemcovia tak prídu na rad v nasledujúcich kolách. Dobrou správou pre záujemcov o OZE je to, že teraz už nebudú musieť čakať tak dlho na nové kolo ako v roku 2016. Veď medzi 5. a 6. kolom uplynulo 5 mesiacov (teraz sa bude čakať niekoľko týždňov, s výnimkou bratislavského regiónu). Odporúčame záujemcom, nech sa obrátia na renomovaného dodávateľa zariadení na využívanie OZE a dajú si vypracovať ponuku na mieru. Musia mať k dispozícii dobrý počítač a kvalitné pripojenie na sieť, aby keď kolo začne o 15.00 hod., sa mohli hneď registrovať. Nech to ani neskúšajú bez predchádzajúceho kontaktu s vybraným zhotoviteľom, pretože ten nemusí mať voľné kapacity v čase, keď si naplánujú inštaláciu. Ušetria si čas a nervy a vyhnú sa riziku prepadnutia vydaných poukážok.“

 

THERMO|SOLAR Žiar zákazníkom radí, ako majú uspieť aj osobne. Na výber má spolu 11 registrovaných slnečných kolektorov určených na ohrev teplej vody. Dokáže tak uspokojiť  každého záujemcu o tento druh OZE a poradí aj pri výbere zhotoviteľov solárnych panelov na výrobu elektriny. V doterajších kolách patrili slnečné kolektory z produkcie THERMO|SOLARU medzi najčastejšie inštalované zariadenia zo všetkých. S využitím poukážky od SIEA môžu domácnosti ušetriť 30 až 50 % z ceny celého zariadenia. Na výber je celkovo viac ako 300 typov registrovaných slnečných kolektorov, laik nemá šancu sa v nich orientovať.

 

THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., víta skrátenie času na vypísanie kôl. Považuje to za pozitívne vo vzťahu ku konečnému zákazníkovi. Pomôže to aj inštalatérom a dodávateľom zariadení na využívanie OZE. ,,Doteraz, keď jednotlivé kolá trvali niekoľko mesiacov, sme mali viazané značné financie v zatiaľ nepreplatených poukážkach u odberateľov a v materiáli na sklade. Aj naši obchodní partneri platia s určitým oneskorením, čím sa predlžuje návratnosť investovaných prostriedkov a znižuje efektivita, lebo vlastne takto úverujeme svojich odberateľov. Častejšie kolá na poukážky by mohli od apríla zrýchliť obeh financií a zvýšiť efektivitu predaja. Taktiež by mali znížiť podiel prepadnutých poukážok, lebo zákazníci budú vedieť lepšie plánovať termín realizácie. Aj občania budú mať skôr šancu uspieť, ak nestihnú predchádzajúce kolo,“ konštatoval A. Gottas.

 

Zariadenia na využívanie OZE sú dlhodobou investíciou a majú slúžiť svojim zákazníkom desaťročia. Väčšinou si ich človek vyberá len raz za život. Preto by si mal každý zvážiť argumenty za a proti a až potom sa rozhodnúť. Najčastejšími kritériami, ktoré rozhodujú v prospech výrobkov THERMO|SOLARU oproti konkurencii, je pomer cena a kvalita, životnosť, výkon, referencie, garancie, servis a poradenstvo. Zariadenie od THERMO|SOLARU usporí zákazníkom ročne až 250 eur na ohreve teplej vody v rodinnom dome pri 3 – 4 člennej domácnosti a to najmenej v priebehu najbližších 30 rokov, takže majú teplú vodu počas väčšiny roka prakticky zadarmo. Zariadenie z akciovej ponuky THERMO|SOLARU s 3 kolektormi TS 300 a 300-litrovým zásobníkom na teplú vodu si môžete zaobstarať „na kľúč“ už za cca 4000 eur. Štát pritom preplatí 1750 eur, čo je maximálna možná výška podpory pre takéto zariadenie.

 

Pokiaľ domácnosť potrebuje menej teplej vody, THERMO|SOLAR jej navrhne vhodnú zostavu. Záruka na kolektory zo Žiaru je 12 rokov, pritom praxou potvrdená životnosť presahuje 30 rokov. V podstate jedinou údržbou je pravidelná výmena nemrznúcej zmesi cca raz za 8 rokov tam, kde je to potrebné. Tieto kolektory sú kompletne vyrobené na Slovensku z polotovarov a materiálov pochádzajúcich z Európy (predovšetkým zo Slovenska). Kúpou týchto kolektorov záujemca podporuje zamestnanosť na Slovensku.

 

Viac informácií je na www.thermosolar.sk,  alebo na : tel.: +421-45-601 6080

 

 

Nezapomínejte na stávající klienty

Každá firma potřebuje zákazníky, kteří od ní nakupují nabízené produkty či služby. Základem jsou kvalitní výrobky či služby za odpovídající ceny.

 

Současný trh se velice rychle rozvíjí a výrobci nabízí díky novým možnostem a novým technologiím stále nové či modernizované výrobky nebo produkty za výhodnější ceny. Stále ale platí, že každý kdo něco nabízí, potřebuje zákazníky, kteří si nabízené produkty koupí a přinesou tak peníze na chod a další rozvoj firmy. Mnohé firmy vynakládají nemalé prostředky do marketingu a reklamy se zaměřením na hledání nových zákazníků. Při své honbě za novými klienty však zapomínají na své odběratele současné.

Je důležité si uvědomit, že finančně náročnější a mnohem pracnější je získání nového zákazníka než opakování zakázek pro stávající klienty. Abychom si zákazníky udrželi, je nutné s nimi neustále pracovat a budovat užší vztah. To neznamená, že takovému zákazníkovi stačí poslat dárek k vánocům a jednou ročně zavolat, zda od nás něco nepotřebuje.

Marketingová činnost zaměřená na stávající klienty má svá specifika a vyžaduje soustavnou a koordinovanou činnost. Základem je získání informací o klientovi a jeho potřebách a požadavcích, evidence těchto údajů a efektivní práce se získanými informacemi.

Marketing je neustále se rozvíjející proces. Pro firmu zabývající se vlastní činností je neefektivní neustále sledovat veškeré novinky a trendy v oblasti marketingu. Určitě je výhodnější využít zkušeností profesionálů. Jednou ze zkušených marketingových agentur s dlouholetou praxí, zkušenostmi z praxe a referencemi je společnost ANERI s.r.o. z Liberce.

http://www.aneri.cz/cs/poradenstvi-a-konzultacni-cinnost/marketingove-poradenstvi/

http://aneri.cz/cs/aktualne/

http://aneri.cz/cs/aktualne/nezapominejte-na-stavajici-klienty/

Ochranné dýchací polomasky kompatibilní s ochrannými brýlemi

Společnost uvex patří již dlouhá léta k předním světovým výrobcům v oblasti ochranných pracovních brýlí. Na základě tohoto principu byl společností uvex vyvinut také systém vysoce funkčních ochranných dýchacích polomasek uvex silve-Air.

Cílem byla optimální kombinace obou těchto produktů. Ochrana zraku a dýchacích cest byla posuzována jako společná jednotka, která může optimálně chránit pouze dohromady. Vývoj produktů ochrany zraku a dýchacích cest proto probíhal společně.

Výsledkem tohoto společného vývoje je optimální tvar ochranných dýchacích polomasek uvex silv-Air, který navíc umožňuje pevné usazení ochranných brýlí. Dokonalé usazení ochranných brýlí bez nebezpečí jejich viklání či sklouznutí zaručuje maximální ochranu zraku. Tvarované a skládací polomasky uvex je tedy obzvlášť vhodné kombinovat s ochrannými brýlemi uvex.

Ochranné polomasky uvex silv-Air zaručují perfektní ochranu dýchacích cest a nejvyšší komfort při nošení. Nízkého odporu vzduchu při dýchání je dosaženo pomocí dvou dodatečných filtračních komor. Tyto dodatečné filtrační komory jsou spojeny s polomaskou pomocí ventilů. Tím je navíc dosaženo chladícího efektu uvnitř polomasky a vyššího komfortu nošení. Díky preciznímu vytvarování nosní části v kombinaci s měkkým těsnícím lemem se ochranná polomaska perfektně přizpůsobí obličeji uživatele.

Dodavatelem dýchacích polomasek uvex silv-Air, ochranných brýlí uvex i ostatních ochranných pracovních pomůcek značky uvex na český trh je společnosti UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou.

http://www.uvex-safety.cz/cz/produkty/ochrana-dychacich-cest/vyhody-produktu/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/ochranne-dychaci-polomasky-kompatibilni-s-ochrannymi-brylemi/

Rekonstrukce budov

Všechny budovy i přes maximální péči stárnou a jejich životnost je s ohledem na jejich funkci omezena. Také životnost použitých stavebních materiálů není neomezená.

 

Každá budova, která má maximálně sloužit svému účelu po určité době vyžaduje rekonstrukci. Nad rekonstrukcí budovy je dobré přemýšlet ve chvíli, kdy objekt vykazuje větší množství závad nebo pokud už nevyhovuje potřebám aktuálního užívání. Mezi nejběžnější rekonstrukce a opravy patří přestavba dispozičního členění, výměna okenních a dveřních výplní, opravy stěn, fasády a rekonstrukce střechy.

Díky rekonstrukci získá budova lepší užitné vlastnosti. Dispoziční řešení bude odpovídat současným požadavkům, sníží se náklady na provoz a údržbu, zlepší se klima a komfort v budově.

Kvalitní rekonstrukcí dochází k odstranění zvýšené vlhkosti uvnitř budovy a tím se eliminuje vznik plísní a výskyt mikroorganismů, které škodí lidskému zdraví.

Každou rekonstrukcí budovy dochází automaticky ke zvýšení její hodnoty a výrazně se prodlužuje životnost objektu. Díky celkové rekonstrukci se v neposlední řadě zlepšuje a modernizuje vzhled celé budovy.

Jednou z firem, která poskytuje veškeré služby spojené s rekonstrukcí objektů je společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce. Společnost Stav Agency zajistí vše od projektové dokumentace přes veškerá stavební povolení až po kompletní realizaci takzvaně na klíč.

http://www.stav-agency.cz/stavebni-cinnost/rekonstrukce-objektu

http://www.stav-agency.cz/clanky

http://www.stav-agency.cz/clanky/rekonstrukce-budov

Návštěva v prodejně korálků

Při první návštěvě v prodejně korálků každý bývá překvapen, jak široký sortiment produktů pod pojmem korálky je zahrnut.

Korálky mohou být vyrobeny z různých materiálů a jejich historie sahá až do počátků lidstva. Již v době prehistorické se lidé zdobili drobnými dekorativními prvky s dírkou nevlečenými na nějaké vlákno. V současnosti se korálky vyrábí z různých materiálů. Mezi nejběžnější patří korálky skleněné, dřevěné, plastové, z přírodních i syntetických kamenů a řady dalších materiálů jako jsou mušle, kosti, kov apod.

Nejběžnější jsou korálky vyráběné ze skla. Skleněné korálky jsou nabízeny v neskutečně široké škále typů, tvarů, velikostí, barev a povrchových úprav. Málokdo si uvědomuje, že cena skleněných korálků není závislá pouze na tvaru, velikosti a způsobu výroby, ale i na barevnosti skla a povrchové úpravě. Nejlevnější sklo je čiré a černé. Levnější jsou skla transparentní než skla opálová (mléčná) nebo skla sytých barev. Další výraznou položkou při tvorbě cen skleněných korálků je jejich povrchová úprava. Některé povrchové úpravy jsou dražší než samotná výroba korálku před úpravou.

Korálky na vlastní výrobu bižuterie si tak můžete nakoupit levné nebo i drahé luxusní.

Široký sortiment korálků nabízí společnost Beads 4U s.r.o. z Jablonce nad Nisou prostřednictvím svého e-shopu nebo prostřednictvím specializovaných prodejen korálků a výtvarných potřeb po cele republice.

http://www.beads4u.cz/nabidka-kategorie/koralky/?kategorieId=28

http://www.beads4u.cz/cz/kontakt/clanky/

http://www.beads4u.cz/cz/kontakt/clanky/navsteva-v-prodejne-koralku/

Luhačovický hotel Alexandria získal pátý titul Czech Hotel Awards

Páté vítězství v dosavadních šesti ročnících soutěže Czech Hotel Awards zaznamenal wellness hotel Alexandria****, patřící akciové společnosti Lázně Luhačovice, v kategorii nejlepších Spa & Wellness hotelů ve Zlínském kraji. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v úterý 28. 3. 2017 v Praze za účasti několika stovek hoteliérů, odborníků z oblasti hotelnictví a médií. Cenu převzala obchodní manažerka hotelu Monika Dobiášová.

 

Czech Hotel Awards je soutěž o titul nejoblíbenějšího hotelu v České republice, je přehlídkou českých hotelů nabízejících nejkvalitnější služby a klade si za cíl zmapovat a zviditelnit nejlepší hotely po celé České republice. Ocenění pro Hotel roku 2017 jsou udělována pro každý kraj a pražský obvod. Nominované hotely jsou registrovány na oficiálních webových stránkách soutěže www.hotelawards.cz, kde pro svůj nejoblíbenější hotel v kategoriích 3, 4, 5 hvězd a Wellness & spa hlasuje veřejnost.
Ředitelka hotelu Alexandria Ing. Miloslava Fialová k získání ocenění uvedla: “Vyhlášení výsledků soutěže je jednou nejdůležitějších hotelových událostí roku. Velmi si vážíme přízeň veřejnosti, která svým hlasováním již popáté potvrdila naše výsadní postavení mezi wellness hotely v celém Zlínském kraji. Ocenění jsou výsledkem naší cesty za důslednou kvalitou a inovacemi. Hlavní část klientely hotelu Alexandria tvoří hosté z ČR, kteří se k nám opakovaně rádi vracejí. Máme však i stabilizovanou zahraniční klientelu.  Alexandria je velmi oblíbená mezi Slováky, především na prodloužené víkendové pobyty. Oblíbili si ji i Rakušané a Izraelci. Doufáme, že vedoucí pozici obhájíme i v následujících letech a že nám hosté při hlasováních zůstanou věrní.”

 

Hotel Alexandria dosahuje meziročně významné nárůsty výkonů, tržeb, obsazenosti pokojů a spokojenosti jeho hostů. Svou pobytovou nabídkou ubytovacích, gastronomických a volnočasových relaxačních služeb, jejich kvalitou a úrovní, se řadí mezi nejlepší a vyhledávané hotely své kategorie nejen ve Zlínském kraji. Letošní produkt „Víkend pro single cestovatele v hotelu Alexandria“ byl oceněn Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy jako HIT sezóny pro rok 2017. Tentýž produkt byl letos oceněn i druhým místem v celostátní soutěži Velká cena cestovního ruchu 2016/2017. Hotel Alexandria je členskou organizací AHR ČR od roku 1998. V minulosti patřil mezi renomované hotelové zařízení v ČSR. V roce 2010 prošel rozsáhlou modernizační rekonstrukcí a přístavbou do kategorie 4 *.

 

Lákadlem Alexandrie je největší a nejluxusnější wellness v Luhačovicích, ale i vyhlášená Francouzská restaurace nebo prvorepubliková atmosféra hlavní budovy s historickým nočním klubem. Velmi oblíbené jsou pravidelné měsíční gastronomické akce. O pohodlí návštěvníků se stará 60 zaměstnanců hotela. Ročně využije služby hotelu Alexandria více než 7 000 osob.
Luxusní ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel byl otevřen v roce 1939. Stavitelem a původním majitelem byl Ing. Alexander Lozovský, jedna z nejvýznamnějších osobností českého a slovenského stavebnictví 30. a 40. let minulého století. Svůj Luhačovický hotel pojal v duchu světových kosmopolitních letovisek jako rozlehlou romantickou stavbu s antickými prvky.
Hotel je tvořen dvěma vzájemně propojenými objekty. Hlavní budova hotelu nezapírá zrod za první republiky. Hosté v ní najdou jak původní oblíbenou Francouzskou restauraci s gurmánskými specialitami, tak i noční klub, které neodmyslitelně patří k historii tohoto slavného hotelu. Moderní část je reprezentantem současné generace nejmodernějších lázeňských zařízení evropského wellnessu. Skládá se ze čtyřpatrové nadzemní části a dvou suterénních podlaží, v nichž se nachází wellness centrum navozující styl starořímských lázní. Architektura nadzemní části ve tvaru komolého jehlanu na obdélníkovém půdorysu je tvarově inspirována starověkými paláci. Pokoje jsou zařízeny moderně, ale také s prvorepublikovým šarmem. Zatímco pokoje v historické části jsou laděny ve stylu třicátých let minulého století, moderní části zdobí repliky suvenýrů z tažení Alexandra Velikého. Wellness centrum Spa Alexandria nabízí širokou škálu zážitkových a originálních procedur na regeneraci těla i duše a pro péči o zdraví přírodní uhličité koupele ve zdejší jedinečné léčivé vodě. Je v něm bazén, whirlpool, Kneippův chodník, čtyři parní lázně s různými teplotami (parní, bylinková, solná a laconium), finská sauna, relaxační vyhřívané lavice a odpočinkové zóny.
Magnetem je volný vstup do wellness centra, který zahrnuje řadu relaxačních procedur. Samozřejmostí je půjčení županu, nebo WIFI na pokoji zdarma. Hotel je mimořádně oblíbený pro konání firemních akcí, seminářů, kongresů a konferencí.

 

Více informací je na: www.HotelAlexandria.cz , www.lazneluhacovice.cz

Digital PIE 2017- Entercompany je medzi TOP 15 digitálnymi agentúrami

Vysoká efektívnosť oslovenia cieľovej skupiny digitálnym marketingom

 

Agentúra Entercompany sa zaradila na Slovensku medzi TOP 15 digitálnych agentúr a v kategórii Top Performance Agency je dokonca v top osmičke. Vyplynulo to z výsledkov prvého ročníka unikátnej súťaže digitálneho marketingu na Slovensku Digital PIE 2017. Vyhlasovateľom súťaže bola Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA) v spolupráci so združením THE MARKETERS. Cieľom súťaže bolo prostredníctvom odbornej poroty komplexne ohodnotiť najlepšie projekty v oblasti digitálneho marketingu vytvorené slovenskými subjektami za uplynulý kalendárny rok. V kategórii PERFORMANCE – výkon, kde sa Entercompany umiestnila so svojou prácou v top osmičke, sa výkon práce hodnotil ako schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky na základe zadania čo najefektívnejším spôsobom. Informovala o tom Simona Kubán, riaditeľka Entercompany.

 

„Súťažili sme s našim projektom HĽADANIE HUDOBNÝCH TALENTOV, ktorý sme realizovali pre klienta Universal Music. Toto hudobné vydavateľstvo je najväčšie na svete a neustále hľadá nové hudobné talenty. Našou úlohou bolo osloviť mladých umelcov a začínajúce kapely, ktoré si skladajú vlastnú hudbu, aby poslali svoj autorský track do Universal Music. Cieľom bolo získať 20 nahrávok od interpretov počas len dvoch mesiacov trvania kampane. Celkovo sme dostali 215 nahrávok, ktoré nám mladí umelci poslali na www.jevomnehudba.sk. Budget celej akcie bol 963 eur. Dosiahli sme tak neuveriteľne efektívne oslovenie klientov a prekročili stanovený cieľ o 1 075 %. Oslovili sme mladých vo veku 15 – 20 rokov, ktorí si chcú splniť svoje sny prostredníctvom hudby. Vytvorili sme mikrostránku s formulárom prostredníctvom ktorej nám mohli posielať svoje nahrávky. K tomu aj 2 podporné videá na zmobilizovanie umelcov a ich priateľov stránky a komunikovali sme hlavne cez Facebook a Instagram. Google adwards nám umožnili byť na stránkach Youtube a hudobných portáloch. Počas necelých 2 mesiacov kampane sa bannery zobrazili celkovo 1,22 milióna krát a  videoreklama sa zobrazila 28 462-krát,“ vysvetlila S. Kuban.

 

Dodala, že aj na príklade projektu hľadania hudobných talentov agentúrou Entercompany môžu klienti vidieť neuveriteľnú efektívnosť digitálneho marketingu na internete. Stačí spoľahnúť sa na profesionálov. Entercompany vie ušiť kampaň každému klientovi na mieru a za neuveriteľne nízke náklady na oslovenie jedného cieľového zákazníka.

„Máte e-shop či webovú stránku? Pomôžeme vám zvýšiť jej návštevnosť a obľúbenosť Na Slovensku až 96 % používateľov internetu vyhľadáva informácie na Googli. Ak sa nachádzate na popredných priečkach, máte vyhrané. Ak nie, nato sme tu my, aby sme vám pomohli zistiť kto sú vaši klienti, kde sa nachádzajú a ako sa vás snažia vyhľadať. Na začiatku vám detailne zanalyzujeme vyhľadávacie dopyty a urobíme mapu kľúčových slov. Využívaním online marketingu viete zvýšiť obľúbenosť značky a výrazne zlepšiť aj predaj. Všetky výsledky sú merateľné a môžete si tak overiť účinnosť vašej stratégie. Dobré nastavenie kampaní je kľúčom k dosiahnutiu cieľov. Nie je jednoduché zorientovať sa v komplikovanom online svete. Stojí za tým veľa úsilia, množstvo práce, nadšenie a najmä cenné skúsenosti priamo z praxe. Naša agentúra sa snaží pomáhať malým a stredným podnikateľom nájsť spôsob, aby čo najefektívnejšie prerozdelili rozpočet na marketing. O online povedomie vašej firmy sa postarajú naši špecialisti,“ hovorí S. Kubán.

 

Dodáva, že nie je problémom ani to, ak sa firma snaží osloviť zahraničný trh. Napríklad ak podniká v Holandsku či na Slovensku, vie cez internet predávať aj v Českej republike, či kdekoľvek inde.

 

,,Už s malým rozpočtom dokáže agentúra Entercompany mesačne zvyšovať relevantnú návštevnosť webu od 10 – 20 % v závislosti od segmentu. V prípade, že vytvárate relevantný obsah, dokážete v priebehu pár mesiacov zvýšiť návštevnosť vašich stránok aj o polovicu. Pri  menšej firme viete vďaka dobre zamierenej PPC kampani priniesť na vašu stránku tisíce relevantných návštevníkov mesačne  a to bez navyšovania rozpočtu. Na začiatku spolupráce je dôležitá analýza online prostredia. Spoločnosť Entercompany vám základnú analýzu poskytne zadarmo. V prípade záujmu napíšte na kuban@entercompany.sk . Nájdeme spoločne optimálne riešenia pre vás a vašich zákazníkov. A to za prekvapujúco nízku cenu v pomere k výsledkom.,“ uzatvára S. Kubán.

 

Správnou voľbou pri hľadaní nástrojov na zefektívnenie komunikácie so zákazníkmi je nielen optimalizácia webov pre vyhľadávače (SEO), tvorba relevantného obsahu pre klientov, ale takisto platené PPC kampane (nákup prvých pozícií na Googli). Externé zabezpečenie týchto služieb, tzv. outsourcing, dokonca firmám ušetrí náklady na marketingového špecialistu a jeho neustále školenia.

 

Viac informácií je na  www.entercompany.sk

Nevíte, jak začít podnikat? Poradíme vám…


Každý člověk chce čas od času zkusit něco jiného. Změna je zkrátka život a mnohdy přináší nejenom nová poznání, ale také pracovní příležitosti a vyšší zisky. Pakliže jste v současnosti běžným zaměstnancem ve firmě, určitě vás láká, postavit se na vlastní nohy.

Jenže, jak začít podnikat, když nemáte v podstatě žádné zkušenosti? Rozhodně byste se měli vrhnout do oboru, jemuž alespoň částečně rozumíte a jste schopni nabídnout zákazníkům něco nového, lepšího či rozmanitějšího, nežli konkurence. To ostatní najdete na těch správných místech.

Nastudujte si, jak podnikat

Těmi dalšími informacemi máme na mysli tu méně zábavnou část spojenou s podnikáním. Vyřizování živností, administrativní procesy, zakládání s.r.o., sídlo firmy a mnohé jiné. K tomu všemu se postupně jistě dopracujete. Aby tento úkon netrval moc dlouho a dočkali jste se tížených výsledků, je vhodné takové věci studovat a sbírat.

Na internetu existuje řada serverů, které vám radí, jak podnikat. Dočíst se můžete hodně o účetnictví, daňové evidenci, zákonech, ale také o tom, kde například získat peníze pro svůj první projekt.

Internet je v tomto směru téměř neomezenou zásobárnou cenných rad, s nimiž musíte nakládat tak, aby váš business co nejdříve vzkvétal.

Využívejte pomoci odborníků

Je samozřejmě pochopitelné, že vaše zdroje musí být správné a přesné, abyste vše dělali tak, jak máte. A pokud nevíte, jak začít podnikat v některých oblastech, nebojte se na určité úkony využít služeb profesionálů.

Na mysli máme především založení firmy, virtuální kanceláře, volbu lukrativního sídla společnosti a mnohé další. Ano, takové věci nemusíte řešit svépomocí, ale pod záštitou specialistů, kteří za menší poplatek provedou vše za vás.

Nezdráhejte se začít podnikat a vkročte do tohoto světa tou správnou nohou. Musíte si věřit, že máte potenciálním zákazníkům co nabídnout.

Prestižní umístění sídla na adrese Praha

Zařízení si vlastního prestižního sídla společnosti je velmi důležité. V případě, že budete mít adresu vaší společnosti na nějakém malém městě a nebude příliš známá, dojde pochopitelně k tomu, že vás budou vaši potenciální obchodní partneři přehlížet a zisky tak budete mít minimální. To logicky nikdo nechce, a tak není od věci zařídit si sídlo firmy na některé lukrativní adrese, která vám větší prestiž a vyšší zisky logicky přinese. Že nevíte, jak na to? Nevadí. Rádi vám poradíme.

Klasické sídlo společnosti vyjde většinou hodně draze

Jestliže se rozhodnete pro klasické sídlo firmy, pak musíte počítat s tím, že za něj zaplatíte poměrně hodně peněz. Zejména v centru hlavního města anebo i v dalších tuzemských velkoměstech vyjde kancelář opravdu draze. Zajímavou volbou je výběr kanceláře na periferii velkého města, nicméně tam už se nejedná o nijak výrazně prestižní záležitost. I proto se vyplatí volit spíše virtuální sídlo firmy.

Virtuální sídlo jako vynikající volba

Jestliže chcete ušetřit a mít sídlo na prestižní adrese, pak je ideální volit virtuální variantu. Ta přináší maximální pohodlí se vším všudy. Budete mít nejen opravdu známou adresu třeba v centru Prahy, ale také korespondenční místo se všemi náležitostmi, které ke kvalitní kanceláři patří. Neuteče vám z hlediska vašich obchodů či poskytování služeb vůbec nic. Ideální je pro sídlo firmy Praha, jelikož právě tady se nachází ta nejlukrativnější místa.

Zařízení virtuálního sídla může být rychlé a jednoduché

Pokud si budete chtít zařídit virtuální kancelář, můžete tak učinit klidně sami. Pokud se ale spolehnete na profesionály ze společnosti Profi-kancelář, pak budete mít vyhráno. Starat se fakticky nebudete muset vůbec o nic a budete mít k dispozici maximálně moderní řešení se vším všudy.

Virtuální sídlo společnosti od Profi-kancelář s.r.o. si můžete umístit na adresách v Praze 1, v Praze 2, v Praze 3 a v Praze 9.

Spotrebitelia Energie2 dostávajú v týchto dňoch opravené faktúry za energie na rok 2017

Slovenský dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a. s. rozosiela v týchto dňoch pre dotknutých spotrebiteľov nové cenové predpisy na rok 2017 a opravné faktúry vyúčtovacích faktúr za rok 2017. Nové zálohové faktúry sú vypočítané na základe posledných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) z marca 2017, v ktorých sa vrátili na úroveň roku 2016. Informoval o tom prevádzkový riaditeľ Energie2, a. s., Mgr. Peter Poláček.

 

„Cenové rozhodnutia sú účinné spätne od 1. januára 2017 a ceny elektriny pre slovenské domácnosti budú približne na úrovni minulého roka. Energie2 vyzýva svojich odberateľov, aby nové predpísané zálohové platby a opravné faktúry, ktoré dostávajú v týchto dňoch, uhrádzali  včas a v plnej predpísanej výške. Nový rozpis zálohových faktúr zároveň zohľadňuje preplatok alebo nedoplatok z rozdielnych výšok predchádzajúcich zálohových faktúr za mesiace január, február a marec 2017. Obchodná spoločnosť Energie2 je dodávateľom elektrickej energie, nie je distribútorom elektrickej energie a poplatky za distribúciu elektriny iba refakturuje smerom k odberateľom. Všetky vystavené fakturačné doklady za energie sú vystavené v súlade s platnou legislatívou a novým cenovým rozhodnutím ÚRSO z marca 2017,“ konštatoval P. Poláček.