Proč do Řecka?


Řecká republika je k nalezení na nejjižnějším výběžku Balkánu. K pevnině je následně třeba připočítat i více než 2.000 ostrovů. Největšími z nich jsou ostrovy Kréta, Rhodos a Euboia. Země sousedí s Tureckem, Bulharskem, Makedonií a Albánií. Jeho břehy omývají vody několika moří – Egejského, Krétského, Thráckého, Středozemního a Jónského. Celková rozloha Řecka je asi 132.000 čtverečních kilometrů. Východní část Řecka se navíc může pochlubit jedním z nejdelších pobřeží v Evropě. To má na délku asi 15 tisíc kilometrů.

Řecko bylo v období antiky nejen středobodem umění a filosofie, ale třeba také politiky a vědy. V současnosti je považováno za kolébkou evropské vzdělanosti. Bylo i zemí dávných Bohů, kteří ji velkolepě rozmazlovali. Narodili se tu velcí myslitelé, filozofové i panovníci. K nim patřil například Platón, Aristoteles a Alexandr Veliký. Bylo i vlastí mýtického krále Mínoa. Řecko vstoupilo do povědomí též coby místo narození nejstaršího řeckého básníka Homéra. Jemu bývá připisováno autorství eposů Ilias a Odysseia. Dnes se země, ideální destinace pro dovolenou, může pochlubit bohatou historií i četnými kulturními tradicemi.

Během antiky se na území Řecka nalézaly hned 4 ze slavných sedmi divů světa starověku. Byli jimi Kolos Rhodský na ostrově Rhodos, socha boha Dia v Olympii na poloostrově Peloponés, mauzoleum v Halikarnassu (současný Bodrum) a chrám bohyně Artemis v Efesu (v dnešním Turecku). Odkaz pradávné řecké civilizace je v zemi stále aktuální. A to hlavně díky množství zachovalých velkolepých památek. Právě tyto památky, ve spojení s kouzelnou přírodou a ideálním podnebím, vábí do Řecka každoročně velké počty turistů z nejrůznějších částí světa.

Vedle pestré a velice zajímavé historie se Řecko chlubí krásnou a různorodou krajinou. V Řecku se doplňují vysoká pohoří s úrodnými nížinami. Podél břehů jsou k nalezení větší či menší ostrovy. Ty zabírají přes pětinu rozlohy Řecka. Z velkého množství ostrovů však jen na 78 trvale bydlí přes 100 obyvatel. Mezi nejznámější souostroví patří Severní a Jižní Sporady, Kyklady, Dodekany a Jónské ostrovy. Jako nezařazené ostrovy bývají uváděny Kréta a Evia. Kréta je současně největším z řeckých ostrovů. Na ostrovech v Řecku můžete stále vidět tradiční způsob obživy ostrovanů. Na řecké pevnině se nacházejí významná horstva. Těmi hlavními jsou Rodopy, pohoří Pindos nebo Helenidy. Nejvyšší řeckou horou je 2.919 metrů vysoký Olymp. Avšak hornaté jsou také některé z ostrovů, jako kupříkladu Kréta.

V Řecku panují příznivé klimatické podmínky k dovolené. Ty umožňují rekreaci u moře v délce nejméně 5 měsíců. Místní subtropické klima s horkými léty a mírnými zimami je pro Středomoří typické. Během nejvyšší letní turistické sezóny, což znamená v červenci a srpnu, ohřívají zemi větry z Afriky. V tomto čase teploty nezřídka atakují hodnotu 40˚C. Podél břehů pevninského Řecka i mnoha ostrovů vyrostla moderní prázdninová letoviska. Ta nabízejí kvalitní ubytovací zařízení, výborné restaurace, dostatečnou zábavu i pestré sportovní vyžití.

Řecká republika je aktuálně domovem asi 11 milionů obyvatel. Z nich více než 1/3 obývá metropoli Athény. V zemi žijí obrovské počty přistěhovalců ze sousedních zemí. Hlavně z Makedonie, Albánie a Turecka. Etničtí Řekové jsou z velké části ortodoxního vyznání. Hlavní město je nejnavštěvovanějším místem v zemi. Velkým lákadlem pro turisty je v první řadě slavná Akropole s důležitými chrámy. Nachází se tady i Pantheon, zasvěcený bohyni Athéně. K návštěvě zve i Erechteion s překrásnými ženskými sochami v průčelí. Turisté také s oblibou navštěvují Dionýsovo divadlo či Panathénský stadion. Druhým největším městem je s milionem obyvatel Soluň. Ta leží na severozápadě Řecka. Turisté by neměli minout historicky významná místa jako Korint, Mykény, Delfy, Olympii nebo Epidaurus. K nejnavštěvovanějším památkám se řadí kláštery Meteora, vybudované vysoko na skalách. Tajemstvím je opředena mnišská republika na poloostrově Athos. Ten je součástí Chalkidiki a nemají do ní přístup ženy. Řecko se v současné době může pochlubit 17 památkami, které jsou zapsány na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Převážná část návštěvníků Řecka avšak nepřijíždí do země za památkami. Přitahují je sem překrásné pláže, báječné koupání, potápění a další vodními sporty. Kdo už v minulosti strávil dovolenou na některém z ostrovů v Řecku, jistě nelitoval. Pro řecké ostrovy jsou charakteristické bílé domky s modrými okenicemi, větrné mlýny a malebné kostelíky. Nezapomenutelná je kupříkladu návštěva ostrova Santorini. Na něm se dá užit nefalšované Řecko. Za návštěvu stojí i ostrov Kos, ležící nedaleko hranice s Tureckem. Každý ostrov je odlišný a něčím jedinečný. Poklidný řecký styl života je možno do sytosti vychutnat i na poloostrově Chalkidiki, Olympské riviéře či poloostrově Peloponés.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Tags: , , , , , , , , , ,