Jaký typ pracovního povolení je třeba pro cizince v ČR?

Pokud chybí firmě pracovníci a není možné je získat na pracovním trhu v ČR či EU, je možné přijmout na volný post cizince. Jaké typy pracovního povolení pro cizince se v ČR sjednávají a kdy je nutné je vyřídit?

Za prací do ČR jedině s pracovním povolením

V řadě oborů dnes chybí zaměstnanci, a to nejen kvalifikovaní odborníci, ale i zaměstnanci se základní kvalifikací. Jestliže není možné získat vhodného zaměstnance na pracovním trhu v České republice, přichází na řadu oslovení cizinců.

Kdy je třeba žádat o pracovní povolení k zaměstnání cizince?

Pokaždé, když chce cizinec na území České republiky pracovat.

Nezáleží přitom na délce práce na území ČR. Povinnost pracovního povolení se vztahuje i na sezónní pracovníky, kteří se na našem území zdržují kratší dobu než 90 dní.

povoleni cizinci1

Typy pracovních povolení a pracovních víz

Krátkodobé pracovní vízum pro cizince budete vyřizovat v případě, kdy cizinec vykonává v ČR zaměstnání po dobu kratší než 90 dní. Pro sezónní práce existuje rychlý schvalovací proces žádosti o povolení k sezónní práci. V ostatních případech je třeba vyřídit zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo povolení k zaměstnání.

Povolení k zaměstnání se týká právnických osob a statutárních orgánů, proto se v praxi bude zaměstnavatel setkávat nejčastěji se zaměstnaneckou kartou, někdy s modrou kartou.

Cizinec může vykonávat práci za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a povolení k pobytu.

Zaměstnanecká karta pro cizince

Zaměstnanecká karta se vydává pro cizince s dlouhodobým pobytem v ČR. Váže se ke konkrétnímu zaměstnavateli a určenému pracovnímu místu. Zaměstnaneckou kartu lze vydat na jakoukoliv pracovní pozici.

Před vyřízením samotné zaměstnanecké karty je třeba volné pracovní místo nahlásit úřadu práce a počkat, zda se na volné pracovní místo nepřihlásí občan ČR nebo EU. Poté je možné zahájit řízení s cizincem.

O zaměstnaneckou kartu žádá cizinec na české ambasádě ve své zemi nebo v ČR na Ministerstvu Vnitra (v takovém případě zde už cizinec legálně pobývá).

Zaměstnanecká karta se vydává na dobu dvou let v případě pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Pokud se uzavírá se zaměstnancem pracovní smlouva na dobu určitou, je zaměstnanecká karta vydána na dobu trvání pracovního poměru.

karta11

Modrá karta pro cizince

Modrá karta je dlouhodobé pracovní povolení pro cizince na odborných postech. Cizinec s modrou kartou je oprávněn na území ČR pobývat a pracovat dle pracovní smlouvy se zaměstnavatelem.

Pro modrou kartu je třeba ale sjednat pracovní poměr s cizincem, který dosáhl vysokoškolského vzdělání, minimálně stupně bakalář. Mzda, kterou bude držitel modré karty pobírat pak musí odpovídat minimálně jeden a půl násobku průměrné mzdy v ČR.

Pracovní povolení pro občany z EU

Cizinci ze zemí Evropské unie pracovní povolení nepotřebují. Vztahují se na ně stejná práva, jako na občany České republiky. Zaměstnavatel pouze informuje pobočku úřadu práce.

Chcete pomoci s vyřízením pracovního povolení pro cizince a ušetřit si tak čas i případné komplikace? Obraťte se na pracovní agenturu IRS Czech, která se právě na takové situace specializuje.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup