Doporučení WEF pro vývoj chatbotů

Na blogu Asociace za lepší ICT řešení se můžete dočíst mnoho zajímavých informací z oblastí ERP, CRM, datových center, chatbotů a v neposlední řadě i nových zajímavých technologií, včetně různých studií. Dnes pro vás máme tip na jeden velmi zajímavý příspěvek s názvem “Doporučení WEF pro vývoj chatbotů“.

Vývoj chatbota

Pokud se věnujete nebo uvažujete o vývoji chatbota, který bude pracovat s osobními údaji většího množství osob, pak ve zmíněném článku najdete velmi praktický a propracovaný materiál, co při vývoji konverzačního systému zohlednit.

Například jsou zde zmíněné tyto principy:

 • Bezpečnost/užitečnost
 • Inkluzivita
 • Integrita
 • Lidské zastoupení
 • Nestrannost
 • Odpovědnost
 • Ochrana údajů
 • Transparentnost
 • Účinnost
 • Vysvětlitelnost

Blíže si o jednotlivých principech přečtěte v článku zde

zdroj: https://lepsi-reseni.cz/doporuceni-wef-pro-vyvoj-chatbotu/

Jak si vytvořit ekologické sídlo firmy?

V dnešním článku se dočtete zajímavé‌ ‌informace‌ ‌z ekonomického sektoru.‌ ‌Mimo‌ ‌jiné‌ ‌

se dozvíte bližší informace o těchto tématech:

 • Jak má vypadat dohoda o provedení práce?
 • Jak si vytvořit ekologické sídlo firmy? 
 • Rubrika Založení firmy

Jak má vypadat dohoda o provedení práce?

V prvním článku se rozebírá, jak má vypadat dohoda o provedení práce. Dozvíte se, že jde o administrativně nejjednodušší a nejlevnější pracovněprávní vztah, který vyhledávají zejména studenti, senioři nebo rodiče na rodičovské dovolené. Platí u něj omezení maximálně 300 odpracovaných hodin za rok u každého zaměstnavatele.

Jak si vytvořit ekologické sídlo firmy?

Druhý článek má název “Jak si vytvořit ekologické sídlo firmy?“. V něm se dozvíte v jakých oblastech se dá myslet na životní prostředí, když chcete nebo provozujete kancelář. Dočtete se, že je třeba zohlednit dopravu do kanceláře, elektřinu, spotřebu papíru a také zaměstnance.

Rubrika založení firmy

Poslední oblast je rubrika založení firmy. Ta popisuje založení nové s.r.o. a přináší články zabývající se touto tématikou. Najdete zde články o tom jak podnikat v karanténě, jak je to s podnikáním v insolvenci, co je franšíza a další.

Proč se živit podnikáním?

Dnešní článek‌ ‌‌přináší‌ ‌zajímavé‌ ‌informace‌ ‌pro‌ ‌začínající‌ ‌podnikatele.‌ ‌Mimo‌ ‌jiné‌ ‌odpoví‌ ‌na‌ ‌otázky‌ ‌jako‌ ‌jsou:‌ ‌ ‌

 • Jaké jsou typy zakládaných obchodních společností?
 • Proč se živit podnikáním? 
 • Jaká je cena založení s.r.o.?

Více‌ ‌již‌ ‌najdete‌ ‌v‌ ‌příspěvku‌ ‌níže,‌ kde jednotlivé témata uvedeme a odkážeme vás na příslušný tématický článek.‌ ‌

1. Jaké jsou typy zakládaných obchodních společností?

V prvním článku s názvem “Typy zakládaných obchodních společností (najdete zde)” se rozebírá, že podnikání formou právnické osoby rády volí podnikající osoby s vyšším obratem. Prostřednictvím právnické osoby mohou lépe optimalizovat svou daňovou povinnost. Riziko podnikání pak také neohrožuje rodiny podnikatelů, protože osobní majetek je striktně oddělen od majetku založené společnosti. Za případné škody tak neručí podnikatel, ale jeho společnost. Typy společností jsou například – s.r.o., a.s. SE, družstvo…atd.

2. Proč se živit podnikáním?

Druhý článek má titulek “Proč se živit podnikáním? (najdete zde)“. V něm se například dozvíte, že jednou z výhod podnikání je skutečnost, že podnikatel je pán svého času. Sám si určuje, kdy začíná pracovní doba a kdy končí. Sám si také stanovuje dovolenou a přizpůsobuje práci svým potřebám. Právě časovou nezávislost podnikatelé často uvádějí jako jeden z důvodů, proč začali podnikat a proč je jejich činnost baví. 

3. Jaká je cena založení s.r.o.?

Poslední téma má nadpis “Cena založení s.r.o. (najdete zde)” a zde najdete chytrý kalkulátor, který když vyplníte, tak se dozvíte přesnou cenu za založení společnosti.

Význam konverzační podpory – Forrester 2021

Na webu Asociace za lepší ICT řešení se můžete dočíst mnoho zajímavých informací z oblastí ERP, CRM, datových center a v neposlední řadě i nových zajímavých technologií, včetně různých studií. Dnes pro vás máme tip na jednu velmi zajímavou studii, kterou na webu najdete pod názvem “Význam konverzační podpory – Forrester 2021“.

Co je Studie Forrester Consulting?

V první části článku se dozvíte, že studie zadaná společnosti Forrester Consulting, odhaluje, jak konverzační služby podporují udržení zákazníků a obchodní růst globálních společností. Forrester provedl průzkum mezi 523 globálními pracovníky s rozhodovací pravomocí v oblasti zákaznické podpory (vedoucími pracovníky, viceprezidenty, řediteli a manažery) v Evropě a Spojených státech, aby se zjistilo více o změnách, které zaznamenali v uplynulém roce, a o tom, jak pomocí chatu zákaznické podpory připravují svou strategii zákaznické podpory na budoucnost.

Hlavní zjištění Studie Forrester Consulting:

 • Podpora založená na chatovacích programech je nyní druhým nejpoužívanějším kanálem podpory.
 • 58 % respondentů je přesvědčeno, že zákazníci dávají přednost komunikaci pomocí chatovacích programů.
 • 71 % respondentů věří, že rozšiřování konverzační podpory jim umožní zůstat konkurenceschopnými, nebo se dokonce stát lídrem v oboru.

Závěrečná část studie

Poslední část studie rozebírá otázku “Proč investovat do konverzační podpory?” a to v duchu tří bodů – 1. Zákazníci chtějí podporu přes chatovací kanály, 2. Obsluha zákazníků nemá k dispozici potřebné technologie a 3. Konverzační podpora není cíl do budoucna, ale rozhoduje o vašem podnikání. Celá studie Forrester Consulting je k dispozici zde.

Přečtěte si dva velmi zajímavé články

Přečtěte si tento příspěvek přinášející odkazy na dva velmi zajímavé články. Například první téma se bude týkat toho “Jak si vybrat správnou virtuální kancelář?”. Druhý článek má název “Povinná výbava a pravidla pro bezpečnost práce zaměstnanců”. Pokud se chcete podívat co ve zkratce články obsahují, čtěte níže...

Jak si vybrat správnou virtuální kancelář?

První článek s nadpiskem “Jak si vybrat správnou virtuální kancelář?” rozebírá těchto pět oblastí z tématiky virtuální kanceláře:

 • Na jaké adrese má být vaše virtuální kancelář?
 • Jaká je cena za pronájem sídla?
 • Jaký komfort mi recepce zajistí?
 • Je možné si pronajmout zasedací místnost?
 • Jaké zkušenosti má provozovatel virtuálního sídla?

Povinná výbava a pravidla pro bezpečnost práce zaměstnanců

Druhý článek s názvem “Povinná výbava a pravidla pro bezpečnost práce zaměstnanců zmiňuje, že mnozí zaměstnavatelé a firmy si myslí, že dokumentaci k bezpečnosti práce, tedy k BOZP, nemusí mít. Často se domnívají, že povinnost mít zpracované směrnice BOZP a PO se týkají pouze velkých firem. V případě provozovny musí podnikatel zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti. Odpovědnost za způsobilost provozovny k provozování konkrétní živnosti podle zvláštních předpisů (stavebních, hygienických, požárních) je plně na podnikateli, nikoli na vlastníku nemovitosti.

Organizace projektu pomocí AI asistenta

V tomto článku vám přinášíme tip na jeden velmi zajímavý článek s názvem “Organizace projektu AI asistenta”. Dozvíte se vše o tvorbě AI asistenta, virtuálního asistenta či inteligentního chatbota a to od jeho vzniku až po jeho spuštění. Více informací již najdete níže.

Minimální životaschopný asistent

Dočtete se, že prvním krokem prototypu tohoto chatbota je tzv. MVA, neboli “Minimální životaschopný asistent”. I když je MVA chatbot důležitým milníkem, je to jen začátek. Další vývojové cykly jsou zásadní. V nich tým zahrne zpětnou vazbu, nejprve od testerů, poté od skutečných uživatelů a rychle a opakovaně vše vylepšuje. Krátké iterační cykly jsou tedy nejúčinnějším způsobem, jak provádět experimenty a provádět rychlé korekce kurzů na základě pozorování interakce uživatelů se softwarem.

Tento vývoj založený na konverzaci, pomáhá k neustálému zdokonalování asistenta. Principy vývoje založeného na konverzaci jsou logickým základem každé z vývojových fází, které se dělí na těchto šest:

 • Fáze 1: Koncept a design
 • Fáze 2: Instalace a integrace
 • Fáze 3: Tvorba domény
 • Fáze 4: Pomalý rozjezd
 • Fáze 5: Interní zkoušení
 • Fáze 6: Asistent na plný plyn

Podrobněji o každé části chatbota a další ucelené informace najdete v kompletním článku zde.

Co lze se státem vyřídit on-line

Dnešní článek přináší mnoho zajímavých informací pro podnikatele. Ten mimo jiné odpoví na otázky jako jsou: 

 • Účetní nebo vlastní ekonomický systém?
 • Co lze se státem vyřídit on-line?
 • Co je účetní uzávěrka a do kdy se musí podat?

Více již čtěte v článku níže, kde najdete i všechny odkazy na vybrané články.

Účetní nebo vlastní ekonomický systém?

První článek rozebírá, že každý kdo podniká, musí kromě vlastního podnikání vést účetnictví nebo daňovou evidenci. Způsoby jak lze řešit agendu s tím spojenou jsou buďto: osobní, využití vlastního zaměstnance, najmutí externí účetní firmy, nebo pořízení ekonomického systému. Pokud tedy řešíte tuto otázku, přečtěte si článek “Účetní nebo vlastní ekonomický systém?”.

bookkeeping 615384 640

Co lze se státem vyřídit on-line?

Druhý článek zmiňuje, že díky elektronizaci veřejné správy, takzvanému eGovernmentu, není nutné s každým papírem chodit na úřad. Stále více prostupující trend digitalizace umožňuje šetřit čas i peníze. S jakými úřady je možné takto komunikovat? Více si přečtěte v článku s názvem “Co lze se státem vyřídit on-line?”.

Co je účetní uzávěrka a do kdy se musí podat?

Třetí vybraný článek rozebírá to, že odevzdání daňového přiznání není jedinou povinností, která se k již skončenému roku vztahuje. Nesmíme zapomínat také na účetní závěrku. Jaký je termín pro zveřejnění účetní uzávěrky společnosti s ručením omezeným a jakým možným sankcím se firma vystavuje v případě nezveřejnění? Více si o tomto přečtěte v článku s názvem “Co je účetní uzávěrka a do kdy se musí podat?”.

Proč byste si měli zřídit virtuální kancelář

Přečtěte si dnešní velmi zajímavý článek. Ten rozebere mimo jiné témata jako jsou: virtuální kancelář v Praze, výhody virtuální kanceláře, jaké jsou lukrativní adresy pro sídlo firmy a podobně. Více informací již čtěte v článku níže, kde najdete i všechny odkazy na námi vybrané články.

Proč byste si měli zřídit virtuální kancelář

První článek například rozebírá, že virtuální kancelář představuje pracovní prostředí pro spolupráci, které vám poskytne profesionální adresu sídla firmy. A co je důležité, budete mít veškeré výhody fyzické kanceláře, aniž byste takovou museli mít. Pokud tedy uvažujete o zřízení virtuální kanceláře, přečtěte si článek “Proč byste si měli zřídit virtuální kancelář”.

Virtuální kancelář v Praze: Sázka na úsporu a prestiž

Druhý článek zmiňuje, že kvalitní administrativní zázemí by mělo být součástí působení jakékoli společnosti. Ne vždy tomu tak ale bývá. Především firmy disponující sídlem na ne příliš známé adrese, případně neplnohodnotnou virtuální kanceláří, mohou z hlediska budování brandu a prestiže ztrácet. Celý článek si přečtěte kliknutím na název článku zde Virtuální kancelář v Praze: Sázka na úsporu a prestiž.

Virtuální sídlo na lukrativní adrese vám zvýší prestiž!

Poslední článek rozebírá tématiku toho, že virtuální kancelář sníží vaše provozní firemní náklady na minimum. I šetřit se zkrátka musí umět. A především na správných místech. Více již čtěte v článku s názvem “Virtuální sídlo na lukrativní adrese vám zvýší prestiž!”.

Konverzační umělá inteligence

V tomto příspěvku vám dáme tip na jeden zajímavý článek s názvem “5 úrovní konverzačních AI botů”. Ten vám přinese zajímavé informace ohledně chatbotů a umělé inteligence v oblasti konverzování. Konverzační umělá inteligence neboli chatboti s AI jsou nároční na vývoj, ale představují velkou příležitost pro budoucnost obchodu i služeb.

5 úrovní asistentů

V článku bude popisováno pět úrovní AI asistentů a to:

 • asistenti na úrovni 1 – nechávají veškerou práci na koncovém uživateli,
 • asistenti na úrovni 2 – jsou chatboti v základním nastavení,
 • asistenti na úrovni 3 – jsou kontextoví virtuální asistenti a pokročilí chatboti,
 • asistenti na úrovni 4 – jsou asistenti-poradci,
 • asistenti na úrovni 5 – jsou flexibilní virtuální asistenti.

Rasa 1 768x756 1

Perspektiva vývojáře

Konverzační AI přináší dvě jedinečné věci, které mají vliv na zkušenosti vývojáře. Tou první je, že koncoví uživatelé nám doslova říkají, co chtějí. Druhou věcí je to, že vývoj asistenta nemusí ovlivnit jen vývojář a jeho zadání.

Pokud vás zmíněné informace zaujaly, přejděte na článek s názvem 5 úrovní konverzačních AI botů.

Ptáte se proč zřídit virtuální kancelář?

Dnešní článek přináší čtenářům ucelené odpovědi na tyto otázky: Proč zřídit virtuální kancelář? Jaký je význam prokuristy při založení s.r.o.? Více podrobných informací již najdete níže i s odkazy na konkrétní vybrané články, kde jsou k dispozici všechny důležité informace o těchto důležitých tématech.

Proč zřídit virtuální kancelář?

V prvním článku s názvem “Proč zřídit virtuální kancelář” se dočtete, že všechno co potřebujete k úspěšnému rozvoji vašeho podnikání naleznete na jediném místě a to ve virtuální kanceláři Praha. Zjednodušíte si život a svěříte se do rukou odborníků. Díky dlouholetým zkušenostem dokáží zajistit ekonomicky maximálně přínosný a stabilní provoz vaší kanceláře. Kromě chodu virtuální kanceláře zajistí také služby jako je administrativa, účetnictví nebo právní poradenství. Více informací o tématu virtuální kancelář se dozvíte v článku.

Význam prokuristy při založení s.r.o.

Druhý článek s nadpisem “Význam prokuristy při založení s.r.o.” rozebírá, že každodenním jednáním za společnost je standardně pověřen tzv. statutární orgán, v případě s.r.o. je jím jednatel. Ten nese zároveň i odpovědnost, aby jednal s péčí řádného hospodáře a nepřivedl společnost k úpadku. Jednatel může prostřednictvím plné Ovšem společníci s.r.o. mohou pověřit i jinou osobu k vykonávání právních úkonů. Pak dále v článku zazní tyto důležité body:

 • Typy prokury v s.r.o.
 • Prokurista – vznik oprávnění
 • Podpis prokuristy
 • Zánik prokury