Archive for the ‘Finance, ekonomika’ Category

Hľadáte riešenie pri teplej vode? Obráťte sa na THERMO|SOLAR

Úterý, Září 25th, 2018

THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., je nielen najväčším slovenským výrobcom slnečných kolektorov, aleposkytuje aj komplexné služby a produkty súvisiace s OZE (Obnoviteľnými zdrojmi energie). V posledných rokoch firma rozširuje aj svoje portfólio v sortimente čistiacej chémie a filtrov, vhodných najmä do vykurovacích sústav v objektoch.Zákazníkom stačí obrátiť sa na firmu a dostanú v nej komplexné poradenstvo a služby týkajúce sa využívania slnečných kolektorov, fotovoltických (FV) panelov na výrobu elektrickej energie, tepelných čerpadiel a kombinácie rôznych systémov, ich údržby a čistenia. Spoločnosť je aj oficiálnym školiacim partnerom Svetovej banky pre problematiku využívania solárneho tepla.

Riaditeľ THERMO|SOLARU Alfréd Gottas k tomu poznamenáva: ,,Poskytujeme široký rozsah služieb týkajúcich sa nielen solárnych systémov, ale aj vykurovacích systémov, tepelných čerpadiel, chladení a klimatizácií, zdrojov a úprav úžitkovej vody.Medzi naše štandardné služby a predávané prípravky azariadenia patria: rozbory aanalýzy, čistiace zmesi, ochranné látky, tesniace prípravky, filtre a filtračné zariadenia, úpravy vody pre vykurovacie systémy, úpravy pitnej vody, testery a testovacie zariadenia, nemrznúce zmesi a teplonosné kvapaliny. Zákazníkom nielen predávame nemrznúce zmesi a čistiace prostriedky, ale nimi aj plníme systémy u nich, regenerujeme a ekologicky likvidujeme rôzne prevádzkové kvapaliny.“

Dodáva, že z hľadiska chémie stoja za pozornosť inhibítory korózie, prípravky na čistenie kalov a usadenín, prípravky na ochranu vykurovacieho systému pred baktériami, čistiace prostriedky na hrdzu a vodný kameň. Zhotovitelia solárnych systémov ocenia najmä tekuté tesnenie. Na ochranu vykurovacej sústavy, obehových čerpadiel a kotlov zasa slúžia separačné filtre pre odstránenie nečistôt z vykurovacieho systému (kompaktné, ultimatívne, minifiltre).

Celý sortiment si môžu zákazníci pozrieť a vyskúšať v priestoroch spoločnosti na obchodnom oddelení v sídle firmy v Žiari nad Hronom.Zároveň si ho môžu pozrieť na stránkach firmy na odkaze:
http://www.thermosolar.sk/wp-content/uploads/download/cennik/M0149.pdf

Vybrané novinky

Q Stop 15 Solarje tekuté tesnenie určené pre nové aj existujúce solárne systémy s únikmi kvapaliny do 15 litrov za deň. Určené je pre solárne systémy na báze glykolu, zaceľuje netesnosti a po utesnení sa ponecháva vsystéme. Nie je určené pre netesnosti spôsobené dilatáciou spojov. Je však vhodné pre všetky druhy kovov vrátane hliníka, nie je toxické, dráždivé ani nebezpečné pre životné prostredie, pritom je nevýbušné a nehorľavé.
Inhibítor korózie Q100 – je merateľný inhibítor korózie pre vykurovacie systémy. Slúži na ochranu systémov pred vznikom korózie a usadzovaním vodného kameňa. Je vhodný pre všetky typy uzatvorených systémov vykurovania a chladenia. Zabraňuje tvorbe vápenatých usadenín a korózie, pomáha zabrániť vytváraniu plynného vodíka, pomáha znižovať hlučnosť kotla alebo ohrievača. Je vhodný pre všetky druhy kovov vrátane hliníka, je netoxický a biologicky odbúrateľný. Určený je pre domáce i priemyselné aplikácie, koncentráciu možno skontrolovať pomocou testovacej súpravy. Ponecháva sa v systéme, nevypúšťa sa.
Čistiaca zmes Q400je prípravok na čistenie kalov a usadenín. Odstraňuje kaly a usadeniny v nových aj existujúcich vykurovacích a chladiacich systémoch.Je vhodná pri inštalácii nového kotla (ohrievača) do existujúceho systému a v prípade, keď sa v systéme usadzuje kal a vytvára chladné miesta. Odstraňuje kal zo systému kúrenia a chladenia a tým pomáha obnoviť cirkuláciu systému. Nepoškodzuje sklo, plasty a je vhodný pre bežne používané typy kovov vrátane hliníkovo-kremičitých zliatin. Predlžuje účinnosť a životnosť systémov, určený je pre domáce i priemyselné aplikácie, s vodou je úplne miešateľný.
Biocídny prípravok Q700 je určenýna ochranu vykurovacieho systému proti baktériám, účinne ich likviduje, odstraňuje nimi spôsobené usadeniny a upchávky v prevádzkovaných systémoch. Pri nových a vyčistených systémoch pôsobí ako ochranný prípravok, ktorý zabraňuje rastu baktérií a kvasiniek v systémoch. Určený je pre systémy chladenia a kúrenia vrátane podlahového vykurovania. Prípravok vytvára antibakteriálne prostredie v podlahovom kúrení, chráni nové podlahové systémy, účinne likviduje baktérie, odstraňuje upchávky a usadeniny spôsobené kalmi. Je kompatibilný pre kvapaliny na báze glykolu, nekorozívny, netoxický, biologicky rozložiteľný, manipulácia s ním je bezpečná. Ponecháva sa v systéme, nevypúšťa sa, predlžuje účinnosť a životnosť systémov,je určený pre domácnosti i priemyselné aplikácie.
Čistiaca zmes Q400 jeurčená na odstránenie hrdze a vápenatých usadenín (vodného kameňa) vo vykurovacích a chladiacich zariadeniach. Je určená pre systémy vykurovania a chladenia. Zmes je neutrálna, nepoškodzuje sklo, plasty, je vhodná pre bežne používané typy kovov vrátane hliníkovo-kremičitých zliatin, predlžuje účinnosť a životnosť systémov.
Filter MB1 Basic 3/4″ je kompaktný magnetický separačný mini filter pre odstránenie nečistôt z vykurovacieho systému. V tele filtra je umiestnená filtračná nerezová vložka, v ktorej strede je vstavaný magnet. Voda vteká najskôr do filtračnej vložky, kde dochádza k primárnemu zachyteniu magnetických nečistôt na magnet, nemagnetické nečistoty potom zostávajú zachytené vo vnútri filtračnej vložky. Týmto spôsobom je zaistené zachytenie všetkých typov nečistôt – magnetických i nemagnetických, ktoré sa uvoľnili do vody z radiátorov a potrubia.. Filter by mal byť nainštalovaný na spiatočke do kotla, najlepšie pred obehové čerpadlo.
Filter MG1 je kompaktný separačný filter na ochranu obehových čerpadiel a výmenníkov kotlov pred nečistotami z vykurovacích systémov. V tele filtra je tiež umiestnená filtračná nerezová vložka, v jej strede je vstavaný magnet. Pracuje na rovnakom princípe ako MB1 Basic 3/4″.
Filter SafeCleanerje ultimatívny separačný filter na ochranu obehových čerpadiel a výmenníkov kotlov pred nečistotami z vykurovacích systémov. Pracuje tiež na rovnakom princípe ako MB1 Basic 3/4″. Pri inštalácii je však nutné dodržať smer prúdenia vyznačený na filtri. Rotačné pripojovacie potrubie umožňuje inštaláciu filtra v týchto pozíciách: vertikálne, horizontálne, akokoľvek medzi týmito polohami.

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk, alebo na tel.: +421-45-601 6080

Jednoduché založení nové firmy

Úterý, Září 25th, 2018

Každým rokem vznikají nové a nové s.r.o. společnosti, ale co vše je třeba k založení firmy v tomto roce? Zvládne to každý sám, nebo je lepší využít firem, které vám se založením společnosti za úplatu pomohou? Podle nové právní úpravy se zakládání společností s ručením omezeným zjednodušilo, ale odborníci se shodují, že jde i přesto stále o velice formalistický postup a mnoho podnikatelů, kteří začínají, se v potřebném vyplňování formulářů neorientuje. Není to tedy tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nejen, že je to velice časově náročné, ale také musíte ovládat legislativu, která se s touto problematikou pojí.

Založení firmy do deseti dní

Společnost s ručením omezeným, to je cíl mnohých živnostníků a podnikatelů. Založit si firmu, která je pomyslnou vstupní branou k lepšímu a výnosnějšímu businessu. Jak ale postupovat v situaci, když si nejste jisti, co tento proces obnáší a jaké povinnosti je třeba splnit? Na tuto otázku existuje velice snadná odpověď. Svěřte založení firmy odborníkům. Ti vše podstatné vyřídí za vás a ušetří vám spoustu drahocenného času. Ve finále jsou to i peníze. Ty můžete místo těchto úkonů vydělávat pohodlně dál.

Rychle nebo zdarma?

Přesně tímto sloganem se pyšní jeden z nejstarších zakladatelů společností na území České republiky. Je to firmy Profi-kancelář s.r.o., která vám výše popisované provede v uvedených termínech. A pakliže tomu tak nebude, získáte novou společnost bezplatně. Poměrně jasně vypovídající závazek o kvalitních a profesionálně prezentovaných službách.

Posuňte své podnikání zase o kousek dál a vsaďte na založení společnosti s ručením omezeným na klíč. V závislosti na vaší aktuální situaci máte možnost volby ještě dalšího řešení, jímž je zakoupení již existující ready-made společnosti. Ihned funkční subjekt se splaceným kapitálem. Záleží pouze na vás.

Bezproblémové založení nové s.r.o.

Středa, Září 19th, 2018

Každý živnostník jistě sní o rozvoji svého podnikání. Chcete-li se vymanit z běžného OSVČ a povznést svůj business na vyšší úroveň, měli byste provést několik důležitých kroků.

Tím prvotním je založení firmy, které přináší daleko více možností. Na zákazníky budete působit důvěryhodněji a máte možnost účastnit se například větších výběrových řízení.

Nevíte-li si rady se založením s.r.o., obraťte se na specialistu v tomto oboru.

Jak bude probíhat založení firmy?

Nejprve s notářem sepíšeme společenskou smlouvu. Pokud s.r.o. zakládá jediný společník, sepisuje se společenská listina. V těchto dokumentech musí být uvedeny zákonem stanovené náležitosti týkající se založení firmy, např. výše základního kapitálu, počet společníků a jejich identifikace, počet a identifikace jednatelů. Po té nám banka potvrdí výši vkladu. Sepsané listiny putují na obchodní rejstřík, kde jsou uloženy a zároveň zveřejněny v elektronické podobě. Zákon umožňuje provedení zápisu do obchodního rejstříku notářem.

Ke své činnosti potřebuje nově zakládaná s.r.o. zpravidla potřebuje živnostenské oprávnění, proto je nutná návštěva živnostenského úřadu. Zřízení živnostenského oprávnění je záležitostí několika málo dní. Živnost lze ohlásit na jakémkoliv živnostenském úřadu v České republice, případně elektronicky, prostřednictvím elektronického jednotného registračního formuláře. Ode dne ohlášení je možné živnost vykonávat. Zpravidla se ihned po ohlášení živnosti zobrazí záznam v živnostenském rejstříku. Výpis z živnostenského rejstříku je vyhotoven do několika dní od založení s.r.o.

Kde je teřba s.r.o. zaregistrovat?

Pomocí jednotného registračního formuláře lze vyřídit také registraci na finančním úřadu, popřípadě dalších úřadech. Živnostenský úřad zašle registrační údaje všem úřadům, které na formuláři uvedeme. Samozřejmě lze tyto registrační kroky splnit u každého úřadu zvlášť, v písemné či elektronické formě.

Pokud proces založení s.r.o. svěříme externí firmě a to například společnosti Profi-kancelář s.r.o., můžeme začít fakticky podnikat do 10 dní. Mezitím se můžeme věnovat poslední dokončovacím pracím před samotným rozjezdem podnikání. Veškeré administrativní úkony spojené s návštěvou finančního úřadu, živnostenského úřadu a obchodního rejstříku za nás vyřídí specialisté na základě plných mocí. Výsledkem bude hotová společnost s názvem, který jsme požadovali a se společníky, jednateli, případně dalšími orgány společnosti, které jsme si stanovili.

Jak v praxi využít chatbot?

Pátek, Září 14th, 2018

Chatbot neboli chatovací robot (česky nejspíše konverzační automat) se stává stále častějším nástrojem firemní komunikace. Své místo chatboti nalézají především v oblasti služeb (finančních a pojišťovacích), personalistice, e-commerci a uživatelské podpoře.

Nejvíce chatbotů najdeme pochopitelně v anglicky mluvícím světě. Ale i v češtině již máme první úspěšné aplikace chatbotů. Asociace ICT připravuje katalog českých chatbotů, prohlížet a přidávat zajímavé aplikace můžete zde: https://lepsi-reseni.cz/prehledy/chatboti-cesky

AI a finanční služby

Snad nejrozšířenější je nasazení chatbotů či virtuálních asistentů v prostředí finančních institucí. Umělá inteligence radí zákazníkům s výběrem a nastavením kreditních karet, pojištění či investic, čerpáním bonusů, zadáváním reklamací či aktivací přístupu do elektronického bankovnictví. Chytřejší chatboty dokáží klientům či finančním zprostředkovatelům též generovat finální smluvní dokumenty. Tyto služby jsou poskytovány přes textový chat či běžný rozhovor.

Chatboty v HR a personalistice

Čím více zaměstnanců a čím větší poptávka po nových, tím větší úlevu personalistům přináší chatboty a “chytrá konverzační rozhraní”. Nejčastější nasazení je při komunikaci s potenciálními zaměstnanci, v rámci prvních fází výběrového řízení, při zaškolování nových zaměstnanců, plánování směn a dovolených či zodpovídání častých dotazů na plat, bonusy, dovolené.

Prodejní virtuální asistenti

Dokážete si představit virtuální mix zkušeného obchodníka, chytrého vyhledávání a intuitivních doporučení dle známých preferencí zákazníka? Ano, to je dokonalý virtuální asistent pro e-shop či jiný elektronický prodejní kanál. V reálu však již “odlehčené” varianty fungují a pomáhají při hledání vhodných produktů dle textového či hlasového zadání nebo dokonce podle fotografie.

Chatboty a uživatelská podpora

Větší podniky a instituce řeší každý týden stovky dotazů na technickou podporu. Chatbot dokáže jednodušší dotazy vyřešit ihned a bez zatěžování specialistů. Tím ale jeho přínos nekončí, protože díky shromáždění základních informací o uživateli a jeho problému urychluje chatbot i zpracování zbývajících požadavků předaných lidským IT specialistům.

V níže uvedeném článku najdete anglické inspirace, které ukazují, jak mohou na tuto vlnu naskočit české firmy a využít ji ke zefektivnění komunikace se zákazníky či obsluze zaměstnanců. https://www.linkedin.com/pulse/sc%C3%A9n%C3%A1%C5%99e-re%C3%A1ln%C3%A9ho-vyu%C5%BEit%C3%AD-chatbot%C5%AF-marek-d%C4%9Bdi%C4%8D

Slovenská chémia ako celok sľubne rastie o 7,1%

Úterý, Září 11th, 2018

Po niekoľkých rokoch stagnácie a poklesu začal v tomto roku slovenský chemický a farmaceutický priemysel  sľubne rásť. Za prvý polrok 2018 sa medziročne zvýšili tržby o 7,1% a dosiahli 5,114 miliardy EUR. Pod vynikajúce výsledky odvetvia sa podpísal celosvetový ekonomický rast a zvlášť rast cien ropy. Informoval o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

 

,,Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa celkové tržby chemického a farmaceutického priemyslu SR za prvých 6 mesiacov zvýšili z vlaňajších 4,775 mld EUR na tohtoročných 5,114 mld EUR. Najvýraznejšie vzrástli tržby v odvetví rafinovaných ropných produktov, až o 18,2%. Odvetvie farmaceutických výrobkov a prípravkov narástlo o 2,5%, pododvetvie výrobkov z  plastov o 6,3%. Naopak pokles o 0,2 % zaznamenalo odvetvie chemikálií a chemických výrobkov, v rámci neho najviac poklesli umelé vlákna (o 15,7%) a náterové látky (o 13,5%). Pokles  o 1,5 % postihol aj výrobky z gumy,“ konštatoval R.Karlubík.

 

Upozornil aj nato, že nastal potešiteľný rast zamestnanosti, ktorá sa v prvom polroku 2018 zvýšila o 2,6 percentuálneho bodu v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017. ,,ŠÚ SR v prvom polroku 2018 eviduje v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 301 podnikov s počtom zamestnancov 20 a viac. Percentuálny nárast tak oproti prvému polroku 2017 predstavuje len necelé 2 percentuálne body, ale významný nárast podnikov je zaznamenaný práve v odvetví výroby gumy a plastov, kde vzniklo celkovo 8 nových podnikov. Vo výrobe chemikálií a chemických výrobkov naopak v porovnávanom období zanikli 3 podniky,“ ilustroval vývoj slovenskej chémie R.Karlubík.

 

Dodal, že pod priaznivé výsledky sa podpísalo jedno z najdlhších období celosvetového rastu svetovej ekonomiky. Neustály dopyt po surovinách a polotovaroch, spolu s rastúcimi cenami ropy, sú aj motorom rastu svetovej chémie. Na druhej strane sú negatívne  signály v podobe neustále nových ciel na dovozy do USA, dopady sankcií na Rusko a Irán a nepredvídateľnosť vývoja ekonomiky v Číne. Týmito externými faktormi je ohrozený aj slovenský automobilový priemysel, ktorý je hlavným odberateľom slovenskej chémie.

 

,,Na Slovensku narážame aj v odvetví chémie na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a v niektorých regiónoch už aj akejkoľvek voľnej pracovnej sily. Veľmi pomaly postupujú potrebné zmeny v školstve, vrátane duálnej prípravy žiakov na žiadané profesie. Pokračuje environmentálny tlak na celý európsky priemysel a sprísňovanie noriem a predpisov EU. Sektoru tak ubúdajú desiatky miliónov eur potrebných na investície a zabezpečenie implementácie množstva legislatívnych opatrení iniciovaných EU,“ upozornil R.Karlubík.

 

V druhom polroku 2018 eviduje Štatistický úrad v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 301 podnikov s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré spolu zamestnávajú 46 318 pracovníkov. Priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je cca 150.  Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

 

Jak získat živnostenský list?

Pondělí, Srpen 27th, 2018

Založení nové společnosti i nákup ready-made firmy – s tím vším vám pomůže společnost Profi-kancelář s.r.o. Také za vás vyřídí založení živnosti, vyřízení živnostenského listu, umístění sídla firmy do virtuální kanceláře a další. Společnost Profi-kancelář, u níž spolupráce započíná vstupní konzultací a končí dosti svižnou realizací. Bude vám založena s.r.o. na klíč, se kterou se pojí čistá historie. Garantována bude i doba provedení se zárukou vrácení peněz.

Budete si moci vybrat z těchto variant založení firmy:

  • klasická varianta založení s.r.o. do dvou týdnů,
  • expresní varianta založení s.r.o. do pěti dnů,
  • nákup již hotové ready-made firmy.

Založení společnosti s ručením omezeným má i jinou tvář

Pokud potřebujete novou společnost vlastnit v podstatě obratem, není nic jednoduššího, než nákup hotové ready-made firmy. Další z možností, jak vkročit do velkého podnikání tou správnou nohou. Se splaceným kapitálem, s kompletní identitou a bez jakékoliv minulosti.

Jak sami asi správně tušíte, založení společnosti s ručením omezeným lze provést velice triviálně, rychle a hlavně správně. Díky celému procesu založení firmy velmi jednoduše získáte živnostenský list, včetně založení té správné živnosti. Jen musíte vědět, kdo vám s celým procesem pomůže.

Tím tíženým subjektem je firma Profi-kancelář, která se v tomto oboru pohybuje spoustu let. Vedle výhodných a neodolatelných cen za založení s.r.o. se domůžete i praktického sídla společnosti, virtuální kanceláře a mnohých dalších služeb pojících se s tímto segmentem. Zkrátka vše potřebné na jednom místě.

Už víte jak získat živnostenský list či jak na založení nové firmy?

Opäť posledné, tentoraz 27. kolo projektu Zelená domácnostiam, štartuje 23.augusta

Středa, Srpen 15th, 2018

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila na štvrtok 23. augusta 2018 o 15.00 hod. 27. kolo projektu Zelená domácnostiam. Ide pravdepodobne o skutočne posledné kolo pilotného projektu, aj keď už predchádzajúce, konané 7. augusta malo byť posledné a pôvodne sa malo týkať domácností mimo Bratislavského kraja, ktoré si chcú inštalovať zariadenia na výrobu tepla (slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly ma biomasu). Nakoniec sa však týkalo len kotlov na biomasu. SIEA vydala v 26. kole 268 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu v hodnote viac ako 400-tisíc eur. Zostávajúce prostriedky z tohto kola, ďalšie presunuté z iných rozpočtových položiek, ako aj uvoľnené prostriedky po nevyužitých poukážkach z predchádzajúcich kôl boli presunuté do posledného 27. kola projektu. V ňom dostanú šancu záujemcovia o inštaláciu slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja a k dispozícii bude 1,5 milióna eur.

Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov, firmy  THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. upozorňuje: ,,Je to dobrá správa pre všetkých, ktorí si chcú dať ešte tento rok inštalovať slnečné kolektory a iné zariadenia na výrobu tepla z OZE. Vyčlenené suma 1,5 mil. eur a odhadovaných 744 poukážok je dostatočne vysoký počet nato, aby boli seriózni záujemcovia uspokojení. Preto hovorím o serióznych záujemcoch, lebo vzhľadom na ukončenie úvodného projektu a prestávku, ktorá bude nasledovať, by sa mali prihlásiť iba tí, ktorí sú si istí, že stihnú poukážky využiť. Inak nevyužité a vyčlenené prostriedky prepadnú. Pre úspech je dôležité mať ešte pred spustením kola vybrané zariadenie a inštalačnú firmu, ktorá ho určite stihne v trojmesačnej lehote aj nainštalovať. Žiadosti o preplatenie poukážok musia byť podané do 23.11.2018. Preto by sa mali prihlásiť iba tí, čo poukážky skutočne využijú.“

SIEA prostredníctvom vedúceho oddelenia komunikácie Stanislava Jurikoviča k tomu uvádza: „Vyčlenená suma 1,5 milióna € môže byť ešte o niečo vyššia. Využiť chceme všetky prostriedky, ktoré budú k termínu kola voľné. Aktuálne majú domácnosti k dispozícii viac ako 3 000 poukážok v hodnote takmer 7 miliónov € k zariadeniam, ktoré momentálne inštalujú. Ak niekto z nich vie, že vydanú poukážku nebude môcť uplatniť, mal by o jej zrušenie požiadať ešte pred otvorením posledného kola.”

Celkový rozpočet pilotného projektu, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, je 45 miliónov €. Podľa údajov SIEA ku koncu roka by malo byť spolu podporených viac ako 18-tisíc inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Doteraz bolo preplatených 14 858 poukážok v celkovej hodnote takmer 33 miliónov €. Aktuálne SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov € bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25-tisíc inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok SIEA plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne. Podrobnejšie informácie budú zverejnené po schválení pokračovania národného projektu.

Slnečné kolektory z produkcie THERMO|SOLARU Žiar, s. r. o. patria k najčastejšie inštalovaných zariadeniam na využívanie OZE na Slovensku a túto pozíciu si držia aj počas realizácie programu Zelená domácnostiam. Zariadenie z akciovej ponuky s 3 kolektormi TS 300 a 300-litrovým zásobníkom na teplú vodu si môžu zákazníci zaobstarať na kľúč už za cca 4 000 eur. Štát pritom preplatí 1 750 eur (max. 50 % z konečnej ceny s montážou). Na svoje zariadenia poskytuje záruku až 12 rokov, servis a poradenstvo. Praxou potvrdená životnosť slnečných kolektorov zo Žiaru je viac ako 40 rokov.

 

Iba v regióne stredného Slovenska 27 členný tím zamestnancov THERMO|SOLARU a najbližších inštalačných partnerov zrealizuje v sezóne denne 7 inštalácií a popri tom ešte vybaví každodenne v priemere 36 dopytov. Záujemcom o kolektory poskytuje kontakty na vhodné firmy z ich regiónu. Tým im šetrí náklady na dopravu a servis a môžu si tiež pozrieť referenčné inštalácie partnerov blízko svojho bydliska, alebo sa informovať u doterajších zákazníkov na spokojnosť s montážou a samotným systémom.

 

Pre úspech pri žiadostiach o poukážky THERMO|SOLAR radí zákazníkom, aby sa obrátili čo najskôr na seriózneho zhotoviteľa, ktorý im poradí, aké zariadenie je pre ich domácnosť najvhodnejšie. Ak chcú uspieť v konkrétnom kole, mali by sa včas pripraviť, mať k dispozícii dobrý počítač a kvalitné pripojenie na sieť, aby sa mohli hneď registrovať, keď kolo o 15.00 hod. začne.

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080

 

Virtuální kancelář v Praze je vám k dispozici pro vaší novou firmy

Pondělí, Srpen 6th, 2018

Hledáte lukrativní prostory pro vaši novou společnost, ale zároveň nechcete ztrácet čas zařizováním? Umístění sídla firmy je důležité nejen pro udržení renomé. Snadná dostupnost či možnost využití moderních zasedacích prostor pro obchodní jednání s vašimi klienty zvýší možnosti úspěchu. Do sídla firmy se rozhodně vyplatí investovat. V tomto článku se zaměříme na optimální řešení nejen pro rychle rostoucí a prosperující firmy či fyzické osoby. Můžete vystupovat profesionálně, využívat všech hlavních výhod kanceláře a srazit výdaje na minimum. Nevěříte?

Proč si založit virtuální kancelář v hlavním městě

Praha je město s nejvíce obyvateli v ČR, což mj. znamená, že jde o místo s nejvíce potencionálními klienty. Se sídlem společnosti v Praze získáte snazší import či export produktů, a to nejen díky napojení na letiště. Je mnoho firem, které mají sídlo v našem hlavním městě, z čehož vyplývá jedna podstatná věc – velmi nízké procento inspekce státních kontrolních orgánů. Velký počet firem v Praze souvisí i se získáním anonymity, kdy vám soused jen stěží bude závidět, neboť snadno zapadnete. Proto využijte nabídku umístění sídla firmy do virtuální kanceláře v Praze.

Jaké jsou možnosti, pokud si chcete s.r.o. založit?

Pokud chcete být vlastníkem s.r.o., máte tři možnosti:

  • založit s.r.o. sami
  • zakoupit tzv. ready-made společnost
  • nechat si založit s.r.o. na míru

Dle odborníků se většina klientů, kteří chtějí s.r.o., přiklání k třetí možnosti, tedy k využití služeb společností, kteří se zabývají založením s.r.o. na míru. Nejrychlejším řešením je zakoupení ready-made společnosti, ale je zde jedno úskalí. Jde již o společnost, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má tedy vše potřebné, název, sídlo, identifikační číslo i základní kapitál. Taková společnost nevyvíjí žádnou činnost, protože byla zřízena za tímto účelem, nemusí ale splňovat specifické potřeby vašeho předmětu podnikání.

Pokud zvažujete založení nové s.r.o. nebo umístění sídla firmy do Prahy, neváhejte požádat o konzultaci odborníky ze společnosti Profi-kancelář s.r.o.

Využijte zázemí se sídlem firmy v Praze

Pondělí, Červenec 16th, 2018

O virtuálním sídle slyšel bezpochyby každý. Pronájem adresy, respektive sídla firmy na reprezentativní adrese. Nízké provozní náklady oproti pronájmu fyzických prostor a hromada přidružených služeb týkajících se dalších činností. Přesně takové virtuální sídlo firmy vám přináší společnost Profi-kancelář s.r.o., jež patří k jednomu z nejstarších poskytovatelům uvedených služeb na území hlavního města. Profesionál, u něhož se vám dostane především spolehlivosti a vysokých garancí.

Tři programy virtuálního sídla

Naprostým základem je označení sídla firmy na budově a profesionální služby recepce. Virtuální kancelář v podání uvedeného odborníka vám však přináší také další věci.

  • Příjem pošty a její dosílání či skenování
  • Telefonní linka

Využít lze i pronájmu zařízených kanceláří, kde si tu a tam vyřídíte potřebné schůzky. Výjimkou není ani zasedací místnost v sídle firmy, kde budete jednat kupříkladu s úřady a potenciálními klienty.

Jak bude vypadat adresa vaší firmy?

Svěříte-li se do rukou společnosti Profi-kancelář s.r.o., pak vězte, že výběr je skutečně bohatý. Prestižní záležitostí je bezpochyby sídlo firmy Praha 1 nebo luxusní sídlo na Praze 2. Zlatou střední cestu představuje Praha 3 a tu ekonomicky dostupnou Praha 9.

Projevíte-li zájem, mohou vám být nabídnuty nadstandardní služby z oblasti marketingu, administrace či účetnictví. Zkrátka vše podstatné na jednom místě – to je virtuální sídlo firmy Praha od Profi-kanceláře.

Hledáte rady o založení s.r.o. a jejím umístění v Praze?

Čtvrtek, Červenec 12th, 2018


Hledáte informace o založení nové s.r.o. nebo umístění virtuálního sídla firmy v Praze? Možná vás také napadá otázka jak se v záplavě informací vyznat a vybrat si tu správnou společnost. V tomto článku přinášíme několik typů na příspěvky zabývající se tématy ohledně založení firmy a virtuální kanceláře na adresách v Praze. Čtěte více v tomto článku.

Kolik vás založení firmy na míru bude stát?

V článcích se dozvíte, že současné ceny jsou mnohem příznivější než před lety a zajištění založení firmy na klíč, tak můžete mít za velmi výhodných podmínek. Služba zahrnuje kompletní servis čítající osobní konzultaci, přípravu veškeré dokumentace, notářský zápis, živnostenské oprávnění, registraci na obchodním rejstříku a registraci na finančním úřadě. Firmu budete mít k dispozici do dvou týdnů.

Virtuální kancelář v Praze

Nejen založení s.r.o., ale i virtuální sídlo firmy můžete využít, kdy samotné podnikání může probíhat z domova či na cestách prostřednictvím počítače. Sídlo firmy je však stále adresa, která bude uvedena v obchodním rejstříku a která bude sloužit jako kontaktní místo pro vaši firmu před zákazníky a partnery. Proto se vyplatí využít služeb takzvané virtuální kanceláře, kdy za měsíční poplatek můžete využívat pro své sídlo atraktivní adresu v centru Prahy.

Virtuální sídlo firmy a založení nové s.r.o. – čtěte v článcích níže: