Archive for the ‘Finance, ekonomika’ Category

Virtuální kancelář Praha s.r.o.

Pondělí, Květen 20th, 2019

Jste podnikatel a pracujete z domu, protože k vaší práci nepotřebujete klasickou kancelář? Bydlíte ale v zapadlé vesničce uprostřed kopců a sami víte, že to není právě nejprestižnější reklama pro váš byznys? Přečtěte si více informací o službě virtuální kancelář Praha.

Komplexní služby virtuální kanceláře

Podnikatelé a živnostníci z celé ČR mohou využít nabídky různých programů virtuální kanceláře, zejména v atraktivních podnikatelských lokalitách v Praze. Virtuální sídlo firmy Praha si můžete nastavit podle svých představ o ceně i sídle společnosti. Virtuální kancelář Praha s.r.o. (více informací najdete na webu zde https://virtualni.profi-kancelar.cz/) vám kromě služeb virtuální sídlo nebo založení nové společnosti, může poskytnout i další služby. Například se jedná o vedení účetnictví, daňové poradenství, marketingové služby nebo administrativní podporu. K nejvyhledávanějším patří pronájem kanceláří v Praze na kratší i delší dobu včetně zázemí, takže zde můžete například pořádat školení nebo se scházet s obchodními partnery či zákazníky v samotném středu Prahy. Výhodnou službou je rovněž pronájem sdílené kanceláře, které jsou kvalitně vybavené od internetu, tiskárny, kopírky až po asistentku a občerstvení. Sdílená kancelář je vhodná pro flexibilní podnikatele, kteří se nechtějí starat o provoz kanceláře. Uživatel má k dispozici vlastní pracoviště a s ostatními se dělí o společný prostor a zázemí, do něhož mají volný přístup.

Možnosti virtuální kanceláře

Služba virtuální kancelář si v posledních letech získává stále více příznivců. Je to tím, že je legální, levná a zároveň vám přináší i některé činnosti navíc.

 • Recepce v budově
 • Přesměrování pevné linky na mobilní telefon
 • Přeposílání došlé pošty

Virtuální kancelář máte plně ve své moci a nemusíte se spoléhat na předpřipravené balíčky. Navrhnout si můžete řešení, které bude do posledního detailu odpovídat vašim potřebám.

Svěřte své požadavky na ekonomičtější a efektivnější prezentaci svých služeb do rukou firmy Virtuální kancelář Praha s.r.o. a dosáhněte svých cílů.

Slnečné kolektory vedú v rebríčku záujmu o poukážky

Čtvrtek, Květen 16th, 2019

Blíži sa polčas uchádzania sa o poskytovanie poukážok Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) na vybrané obnoviteľné zdroje energií (OZE) v rámci Národného projektu Zelená domácnostiam II. Doterajšie výsledky ukazujú, že klesá záujem o kotly na biomasu, kde sa v 4.kole rezervovalo iba 465 460 €, čo bolo o niečo viac ako polovica z vyčlenenej sumy 800 000 €. Podobne aj šieste kolo projektu Zelená domácnostiam II, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií fotovoltických panelov, bolo uzatvorené v stanovenom termíne až na druhý deň, keď záujem domácností nepresiahol vyčlenenú alokáciu 800 000 €. Výnimkou sú slnečné kolektory, kde obe doterajšie kolá skončili po niekoľkých minútach rezervovaním celej sumy.

 

Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov, firmy  THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. k tomu hovorí: ,,Vzhľadom na to, že v najbližších kolách (9.kolo- 21.mája 2019, 13.kolo -18.júna 2019) poklesne alokovaná suma na inštalácie slnečných kolektorov na 700 000 eur všetci záujemcovia nemusia byť uspokojení. Pôvodne bolo avizovaných len 500 000 eur, navýšenie na 700 000 eur oznámila SIEA 10.5. 2019 https://zelenadomacnostiam.sk/aktuality/nevyuzite-prostriedky-siea-presunie-na-tepelne-cerpadla-a-slnecne-kolektory/.

Na posledné kolo týkajúce sa kolektorov je určených zatiaľ 500 000 eur (17.kolo 6.augusta 2019). Najväčší záujem verejnosti o tento typ OZE dokazuje, že je jeden z najefektívnejších a najviac  rozšírených. Kým slnečné kolektory si môže inštalovať naozaj takmer každý, či už na rodinný dom, alebo ak býva v byte tak na spoločný bytový dom, kotly na biomasu, či tepelné čerpadlá majú obmedzenejšie použitie. Fotovoltika je samostatnou kapitolou a jej efektívnosť ani zďaleka nedosahuje efektivitu premeny slnečného žiarenia na teplú vodu v slnečných kolektoroch.“

 

Podľa A.Gottasa by bolo dobré nielen pokračovať v osvedčenom programe podpory OZE cez poukážky, ale aj zvýšiť zdroje, alebo aspoň posilniť ich podiel v prospech slnečných kolektorov. Dôležité je tiež aby neboli medzi jednotlivými výzvami dlhšie prestávky. Uvažovaný zásobník projektov, ktorý plánuje SIEA otvoriť po úprave informačného systému na vydávanie poukážok v priebehu roka 2019, by mohol byť správnou cestou na odhadnutie ozajstného záujmu o OZE.

 

,,Skúsenosti z nemecky hovoriacich krajín pri podpore OZE a slnečných kolektorov zvlášť hovoria, že samotná existencia podpory je najdôležitejšou pri uvažovaní o inštalácií OZE. Až na ďalších miestach sú výška podpory a spôsob jej poskytnutia. Analógiou je tu v našich podmienkach stavebné sporenie – v súčasnosti je nastavené tak, že zhodnotenie vlastných prostriedkov je vzhľadom na infláciu takmer nulové, ale novo uzavreté zmluvy vykazujú stále vysoké čísla. Naproti tomu zhodnotenie vlastných financií pri inštalácii slnečných kolektorov s podporou cez poukážky je vysoko efektívne a také zhodnotenie nemá žiadna banka. Poukážky môžu pokryť až 50 % oprávnených výdavkov a maximálne môže rodinný dom získať 1 750 eur na slnečné kolektory (3 400 eur na tepelné čerpadlo,  1 500 eur na kotly na biomasu a 1 500 eur pri fotovoltických systémoch). Pritom ročný prínos na ušetrených nákladoch za prípravu teplej vody v rodinnom dome pri systéme pre 4-5 osôb predstavuje až 250 eur. Návratnosť podporovaného systému sa tak dostáva pod 9 rokov. Pri uvažovanej životnosti až 40 rokov to znamená, že väčšiu časť teplej vody počas roka (cca 60-70%) bude mať spotrebiteľ celé desaťročia zadarmo. Naša firma pritom na svoje zariadenia poskytuje záruku až 12 rokov, servis a poradenstvo,“ vyratúva A.Gottas.

 

Ako nato

Pre úspešné získanie poukážok sú dôležité dve veci – pripravenosť záujemcov a vyvarovanie sa chýb. Poukážky sa budú tento rok prideľovať už iba 3 kolá a v jednotlivých kolách uspeje len obmedzený počet záujemcov. Vážny záujemca by mal preto v najbližších dňoch osloviť THERMO|SOLAR, alebo jeho partnerské inštalačné firmy, kde mu poradia pri výbere konkrétnych zariadení. Nezabúdajte, že poukážky sú rezervované pre občanov iba jeden mesiac od vyhlásenia kola, kolektory sa musia namontovať a poukážky uplatniť do 3 mesiacov po vyhlásení príslušného kola.

 

Ak chcú záujemcovia uspieť v konkrétnom kole, mali by sa včas pripraviť, mať k dispozícii dobrý počítač a kvalitné pripojenie na sieť, aby sa mohli hneď registrovať, keď kolo o 15.00 hod. začne. THERMO|SOLAR im poradí, aké zariadenie je pre ich domácnosť najvhodnejšie. Len v regióne stredného Slovenska jeho 27 členný tím zamestnancov a najbližších inštalačných partnerov zrealizuje v sezóne denne 7 inštalácií. Popri tom vybaví každodenne v priemere 36 dopytov. Záujemcom o kolektory poskytuje kontakty na overené firmy z ich regiónu. Šetrí im tým náklady na dopravu a servis a môžu si tiež pozrieť referenčné inštalácie partnerov blízko svojho bydliska, alebo sa informovať u doterajších zákazníkov na spokojnosť s montážou a samotným systémom.

 

SIEA odporúča: Na čo nezabudnúť pred podávaním žiadosti

(zdroj:https://zelenadomacnostiam.sk/aktuality/na-co-nezabudnut-pri-castejsich-kolach-zelenej-domacnostiam-2/)

 

Na čo nezabudnúť po získaní poukážky

Ak získate poukážku, overte si, či ste správne uviedli číslo listu vlastníctva, súpisné číslo domu, druh zariadenia a počet kolektorov alebo panelov. Ak niektorý z týchto údajov nie je správny, poukážku nie je možné využiť. Vydané poukážky majú platnosť 30 dní. Ak sa chcete o poukážku na ten istý druh zariadenia uchádzať už v nasledujúcom kole, ktoré sa bude konať do 30 dní od vydania vašej poukážky, je nutné platnosť získanej poukážky predčasne ukončiť.

 

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080

Pre firmy s energetickým auditom sa rozdelia desiatky mil. eur

Úterý, Květen 14th, 2019

Firmy majú vďaka výzvam Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, k dispozícii desiatky miliónov eur z eurofondov. Žiadosti môžu  predkladať o nenávratné finančné príspevky (NFP) zamerané na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v podnikoch. Podmienkou je vypracovanie energetického auditu.

 

Obchodný riaditeľ významného slovenského dodávateľa energií, spoločnosti Energie2, a.s., Eduard Chudovský na to upozornil: ,,V závere minulého roka vyhlásila SIEA 46.Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ, vyčlenených na túto výzvu, je 50 miliónov eur.  Podniky môžu získať z eurofondov príspevok na realizáciu opatrení, ktoré im odporučili energetické audity a to od 200 000 eur do 2 mil. eur, so spoluúčasťou 55% oprávnených výdavkov na projekt pre veľké podniky a 50% pre malé a stredné podniky. Termín uzavretia 1.hodnotiaceho kola bol 28.februára 2019, termín uzavretia 2.kola 30.apríla 2019 a ďalšie kolá sa budú uzatvárať v posledný pracovný deň každého nasledujúceho párneho mesiaca, až do vyčerpania určených prostriedkov. Upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk  najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Zároveň bude táto informácia zverejnená aj na webovom sídle www.siea.sk.“

 

Dodal, že prebiehajú aj iné podobné výzvy. Výhodná je Výzva č.30 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (kód OPKZP-PO4-SC421-2017-30, dátum vyhlásenia: 29.09. 2017) na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch. Podniky mali k dispozícii na začiatku spolu 40 mil. eur a potenciálne voľných bolo po roku a pol, v polovici februára 2019, ešte 26 mil. eur.

 

,,Rozdiel medzi výzvami č.46 a č.30 je v intenzite pomoci. Lákavejšia je výzva č.30, kde výška podpory môže dosiahnuť až 85% oprávnených výdavkov a stačia vlastné prostriedky vo výške 15%. Nevýhodou je, že ide iba o projekty do výšky 200 000 eur. Ak má firma väčší rozpočet, potom ostáva iba možnosť využiť výzvu č.46, kde je nenávratný finančný príspevok od 200 000 eur do 2 mil. eur. Všetko závisí od konkrétneho podniku. Netreba sa báť toho, že niektoré kolá sú už  uzatvorené, samotné výzvy sú ešte otvorené. Tu je dobré vedieť, že viac ako polovica projektov je neschválených a to preto, lebo zamrzli na zlých auditoch. Veľmi dôležité je preto správne vypracovať audit a žiadosť,“ upozornil E. Chudovský.

 

Zároveň odporúčal, že ak firma ešte nemá energetický audit, môže sa obrátiť priamo na spoločnosť Energie2, a. s. Tá poskytne nielen vypracovanie auditu, ale aj poradí s postupom pri žiadosti o dotácie: ,,Naši audítori vám radi pomôžu vypracovať energetický audit a projektoví odborníci vám pomôžu s vypracovaním žiadosti. Pokiaľ nestihnete uzávierku najbližšieho kola, môžete audit využiť pri ďalších kolách a výzvach,“ konštatoval E. Chudovský.

 

Dodal, že odporúča všetkým podnikateľom a podnikom, ktorí spĺňajú podmienky, aby sa zúčastnili najbližších kôl niektorej z výziev. ,,Nielenže môžu získať nenávratné príspevky až na polovicu, prípadne 85% z nákladov na projekty, ale trvalo si znížia energetickú náročnosť svojich prevádzok, resp. zvýšia využívanie OZE vo svojich firmách. Podporené budú len opatrenia vyplývajúce z energetických auditov, ktoré budú obsahovať ekonomické, environmentálne a technické hodnotenie navrhovaných opatrení. Podmienkou na predloženie žiadosti o príspevok, je predloženie energetického auditu vypracovaného odborne spôsobilou osobou a na základe neho majú byť navrhnuté opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie,“ vysvetlil E.Chudovský.

 

Ďalej upresnil, že príspevky sú určené na aktivity ako napríklad zníženie energetickej náročnosti budov, rekonštrukcia existujúcich energetických zariadení, zavádzanie systémov merania a riadenia, alebo výstavba či modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie.

 

Vďaka európskym prostriedkom môžu byť v rámci tejto výzvy obnovované iba budovy zapísané v katastri nehnuteľností ako stavby s kódom príslušným pre priemyselné alebo administratívne budovy. Budovy musia byť využívané prioritne na vlastnú podnikateľskú činnosť v oprávnených odvetviach podpory z oblasti priemyselnej výroby.

 

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/, http://www.energie2.sk/energeticke-poradenstvo/, energetickyaudit@energie2.sk

 

 

Sídlo firmy od společnosti Profi-kancelář

Úterý, Květen 14th, 2019

Chcete mít sídlo firmy v Praze? Obraťte se na jednoho z nejstarších poskytovatelů těchto služeb v Praze, jímž je společnost Profi-kancelář s.r.o. Určitě vás nemine špičkové zázemí, propracovanost jednotlivých úkonů a vysoká komplexnost.

Prezentovány jsou totiž tři základní a oblíbené modely virtuální kanceláře:

 • Virtuální kancelář MINI-SÍDLO
 • Virtuální kancelář PROFI-SÍDLO
 • Virtuální kancelář PROFI-KANCELÁŘ

Dané varianty se od sebe liší bohatostí nabízených služeb. Vedle označení sídla firmy na budově a profesionální recepce, to může být i odběr pošty a její skenování či dosílání, telefonní linka a samozřejmě pronájem kanceláře či místnosti pro jednání s úřady. Zkrátka vše důležité na jednom místě.

Navrhněte si vlastní virtuální sídlo

Pakliže máte na virtuální kancelář zcela jiné nároky, v podání firmy Profi-kancelář s.r.o. to dozajista není problém. Stačí si s pomocí praktického konfigurátoru virtuálního sídla firmy navolit, o jaké úkony stojíte, včetně těch administračních, marketingových či účetních. Výsledkem vám bude balíček služeb šitý přímo na míru.

Neplaťte za předražené fyzické prostory v centru hlavní metropole a přitom se neochuzujte o lukrativní situování své virtuální kanceláře. Vystupujte jako zkušení profesionálové, avšak s minimálními náklady na provoz. Volte řešení, které se jednoznačně vyplatí – to je virtuální sídlo firmy Praha.

Levné virtuální sídlo firmy v Praze

Čtvrtek, Duben 18th, 2019

Mnoho podnikatelů a firem usiluje o to, aby jejich sídlo mělo pražskou adresu. Pro řadu z nich je to prestižní otázka, pro některé přímo nutnost daná jejich předmětem činnosti. Pokud chcete mít sídlo firmy Praha, nebo teprve začínáte se svým podnikatelským záměrem a Praha je pro vás jediným možným řešením, neztrácejte čas hledáním vhodné adresy a využijte služeb levného virtuálního sídla na webové adrese www.levne-sidlo-firmy.cz

Sídlo firmy s veškerým administrativním servisem

Tato firma vám může poskytnout veškerý možný servis, který každé podnikání vyžaduje. Jejich podpora je skutečně komplexní. Zahrnuje poskytnout virtuální sídlo firmy v Praze, obsluhu vašich klientů, logistiku, vedení účetnictví a veškerou administrativu. Pokud máte podnikatelský záměr, ale ještě jste nezaložili firmu, můžete se věnovat navazování nových kontaktů, průzkumu trhu a dalším činnostem a založení firmy včetně všech formalit, od jednání na úřadech až po zápis do obchodního rejstříku za vás vyřídí podnikatelské centrum. Rovněž budování vašeho image můžete nechat na profesionálech podnikatelského centra, kteří se této úlohy zhostí díky svým dlouholetým zkušenostem a znalostem prostředí dokonale.

S virtuálním sídlem firmy šetříte náklady

Ušetříte si tak náklady, čas a starosti se zázemím, administrativou i personálem, neboť s umístíte sídlo firmy do virtuální kanceláře podnikatelského centra získáte nejen dobré sídlo firmy Praha, ale i veškerý potřebný servis, který byste jinak museli budovat a zařizovat sami na úkor svého podnikání. Je to nejefektivnější řešení pro začínající i prosperující podnikatele, které poskytuje podnikatelské centrum nejdéle ze všech podobných subjektů v Praze.

Virtuální levné sídlo firmy

Čtvrtek, Duben 18th, 2019

Pojem „virtuální sídlo firmy“ je v tomto případě velice často spojován s výrazem „virtuální kancelář“. Obojí má ve své podstatě naprosto shodný význam. Za minimální náklady si pronajmete adresu v Praze, kterou nebudete využívat každý den. Na budově bude vyset cedulka s názvem vaší společnosti a pro místní recepci budete naprosto známým subjektem. Takže klient v podstatně nic nepozná.

Sídlo firmy v Praze

Tento model situování vlastní firmy je samozřejmě spjat i s řadou přidružených služeb, jež vám přináší bezpočet dalších možností a to například:

 • Příjem pošty a její následné dosílání a skenování
 • Přesměrovaná telefonní linka, včetně obsluhy
 • Místo pro jednání s úřady
 • Pronájem zařízené kanceláře

Jak můžete správně tušit, sídlo firmy Praha vám dokáže poskytnout cenově dostupné zázemí s možností využití dané adresy k jednání s klienty a zákazníky. To vše přidá na vašem celkovém kreditu v okamžiku, kdy budete brát obchodního partnera do kanceláře na Praze 1, Praze 2, Praze 3 nebo Praze 9.

A to vše už od pouhých několika stovek korun za měsíc. Ano, tak malou částku musíte vynaložit k tomu, abyste měli sídlo firmy v hlavním městě na reprezentativní adrese.

Zvolte si sídlo firmy šité přímo na míru pro vás

Výpis všech výše uvedených programů v rámci této novodobé služby je bezpochyby variabilní. Záleží tedy pouze na vás samotných, čemu dáte přednost, s čím si vystačíte a jak hodně budete své nové sídlo využívat, a to včetně možnosti zařízené kanceláře.

Sestavení takového virtuální sídla vám umožní specialista na tento segment, jímž je společnost Profi-kancelář s.r.o.zabývající se touto činností spoustu let. Vedle toho lze získat i kvantum ostatních přidružených činností, jež vám přijdou vhod.

Přenechte založení s.r.o. zkušenějším

Čtvrtek, Březen 28th, 2019

Ten, kdo se někdy pokoušel o založení vlastní společnosti, jistě moc dobře ví, jak náročný je to proces. Kolik času musel věnovat obíhání nejrůznějších institucí a úřadů. Spousta obětovaných hodin při pročítání aktuální legislativy a nutnost splnit všechny zásadní požadavky. Každý den navíc pouze prodlužoval možnost podnikat se společností s ručením omezeným a zároveň vás připravoval o další zisky. Tato představa založení firmy je vskutku nedůstojná. Zapomeňte proto na řešení svépomocí a vydejte se daleko příznivějším směrem, v rámci něhož se vám dostane nové firmy nejpozději do 10 dní.

Založení firmy na klíč

Dnes se nemusíte spoléhat pouze sami na sebe. Stačí se obrátit na toho správného profesionála a založení s.r.o. bude realizováno bez vašeho přičinění. Obvykle k tomu postačí jediná schůzka v podobě konzultace, během níž je dohodnuto vše potřebné.

Asi vás bude zajímat, jak dlouho trvá založení firmy pod záštitou odborníků?

 • Standardně jsou to dva týdny
 • Expresně lze vyřídit i do pěti dnů

Jakákoliv administrativní činnost půjde za vámi zvoleným subjektem, jež se postará o notářské zápisy, připraví vše podstatné, zajistí živnostenská oprávnění a registrace na příslušných úřadech. Od těchto povinností se oprostíte a můžete se věnovat svým běžným povinnostem.

Nová firma nejpozdějí do dvou týdnů

Výsledek na sebe samozřejmě nenechá dlouho čekat. Předloženy před vás budou potřebné dokumenty, které vás opravňují k nakládání se svou vlastní a mnohdy i vysněnou společností s ručením omezeným. Nechcete-li se v tomto směru svěřovat žádným amatérům, volte pouze profesionály, jež vyřídí založení s.r.o. bez jakýchkoliv komplikací a ve slibovaném termínu.  Je to společnost Profi-kancelář s.r.o., jež je dlouholetým odborníkem na založení s.r.o. a službu virtuální sídlo firmy, s nímž jde ruku v ruce také velice osobní přístup, férové jednání a bezkonkurenční ceny.

Cena založení nové s.r.o. a výběr vhodné živnosti

Pondělí, Březen 25th, 2019

Na současném trhu si můžete objednat služby nejrůznějšího charakteru. Patří mezi ně dokonce i založení s.r.o. neboli vznik společnosti s ručením omezeným. Všechnu tuto administrativní práci totiž lze za mírný poplatek přenést na profesionální subjekt, jenž se o vše podstatné postará za vás.

Založení s.r.o. je otázkou poměrně krátké chvíle. Jestliže nespěcháte, bude vše hotovo do dvou týdnů, v opačném případě express do pěti dnů. Vy se během té doby nemusíte starat o vyřizování dokumentů, registraci na úřadech, notářské zápisy a také vám pomůže s výběrem vhodných živností, která bude vaše nová společnost vykonávat. To odpadá a vy v dohodnutém termínu pouze přebíráte hotovou společnost šitou přímo na míru. Zajímá vás cena založení s.r.o.?

Založení s.r.o. do pěti dnů s příznivou cenou

Chcete mít firmu hned? Pak využijte předpřipravenou firmu, nazývanou ready-made firma. Pakliže nelpíte na okamžitém využívání nabytého subjektu a dáváte přednost spíše individuálnímu založení s.r.o. dle vašich požadavků, přikloňte se k založení nové firmy. Pojmenujte si svoji firmu, nastavte strukturu, práva a živnosti a vyberte vhodné sídlo.

S tím vším vám samozřejmě pomohou specialisté na slovo vzatí, mezi něž se řadí také Profi-kancelář s.r.o. Její letité zkušenosti v oboru jsou zárukou kvalit a především dodržování termínů. O tom mimochodem vypovídá i výstižný slogan „rychle nebo zdarma“. Založení společnosti s ručením omezeným proběhne buď v předloženém termínu, a pokud ne, bude bezplatné. Vybírat lze ze dvou časových lhůt.

 • Standardní založení s.r.o. do dvou týdnů
 • Expresní založení s.r.o. do pěti dnů

Založení s.r.o. – živnosti

Pomohou vám také s vybráním správných živností pro vaší firmu. Zajímá vás výsledná cena založení s.r.o.? Tak přejděte na webové stránky společnosti Profi-kancelář s.r.o. a vše se dozvíte.

Virtuální sídlo firmy Praha

Pondělí, Březen 25th, 2019

Víte, co hraje hlavní roli při posuzování firem, a výběru partnerů, na které se obrátit? Překvapivě to není jen cena spolupráce, ale i zkušenosti a sídlo firmy. Pokud zakládáte společnost, je na místě přemýšlet o tom, kam umístíte její sídlo, respektive kde budou sídlit její kanceláře. Případní obchodní partneři a zákazníci dávají přednost firmám, které mají virtuální sídlo firmy v Praze, případně v dalších větších městech.

Proč si založit sídlo firmy v hlavním městě

Praha je město s nejvíce obyvateli v ČR, což mj. znamená, že jde o místo s nejvíce potencionálními klienty. Se sídlem firmy v Praze získáte snazší import či export produktů, a to nejen díky napojení na letiště. Je mnoho firem, které mají sídlo společnosti v našem hlavním městě, z čehož vyplývá jedna podstatná věc – velmi nízké procento inspekce státních kontrolních orgánů. Velký počet firem v Praze souvisí i se získáním anonymity, kdy vám soused jen stěží bude závidět, neboť snadno zapadnete.

Vše pod jednou střechou, včetně korespondence a účetnictví

Společností, které se zabývají zprostředkováním virtuálního sídla firmy, daňovým poradenstvím, resp. účetnictvím je více. Ovšem pouze malá část z nich nabízí komplexní služby, které jsou vhodné nejen pro velké firmy při zakládání dceřiných společností, ale také pro drobné podnikatele. Mezi špičku v oboru patří Profi-kancelář s.r.o., která pro každého nabízejí řešení na míru. Proces převzetí či založení firmy na klíč, vedení účetnictví, či každodenní péče o korespondenci může být u malého podnikatele dosti chybový. Nevyplatí se riskovat, vsaďte na profesionalitu a dlouholeté zkušenosti v oboru.

Je nejvyšší čas, změnit sídlo vaší firmy!

Pondělí, Březen 18th, 2019

Připadáte si se svou společností, respektive jejím situováním na maloměstě tak trochu neviditelní? Možná je to tím, že tak působí samotné sídlo firmy. Ano, i tento pro někoho možná zanedbatelný údaj hraje ve světě velkého businessu poměrně zásadní roli. Pakliže máte sídlo firmy na lukrativní adrese, vězte, že to ve vašich obchodních partnerech a potenciálních zákaznících vzbudí určitý zájem. Mnohdy máte příležitost, dostat se i k lepším zakázkám. V článku níže se dozvíte více o virtuálním sídle firmy ve virtuální kanceláři v Praze od společnosti Profi-kancelář s.r.o.

V Praze je klidnější podnikatelské prostředí

Za velkou přednosti sídla firmy v Praze lze považovat také fakt, že budou s největší pravděpodobností chodit kontroly z finančního úřadu méně často. Není se čemu divit, jelikož mají na starosti spousty nejrůznějších soukromých společností. To samé platí i o kontrolách týkajících se sociálního zabezpečení, bezpečnosti práce a mnohých dalších oblastí. Vaše podnikání se díky virtuální kanceláři stane mnohem klidnější a vy se budete moci soustředit na činnost, jež vás povede k úspěchu a bude vám generovat potřebný zisk.

Spolehněte se na profesionálního partnera

Při zařizování virtuální kanceláře je zapotřebí využít služeb specializované firmy, která je schopna zařídit vše od A až po Z. Zkuste společnost Profi-kancelář s.r.o. Právě tato společnost dokáže zajistit veškeré potřebné služby, jež budete potřebovat. Samozřejmostí je u ní i poradenství týkající se této problematiky a konfigurátor vašich nových virtuálních kancelářských prostor.

Jednání na úrovni

Setkávání s obchodními partnery a zákazníky je u každé podnikající firmy na denním pořádku. Ať už vaše stávající sídlo firmy vypadá jakkoli, virtuální zapůsobí rozhodně mnohem lépe! Nevěříte, můžete se o tom přesvědčit přímo v kancelářské budově Profi-kanceláře. K dispozici jsou zde samozřejmě profesionálně zařízené prostory, které umožní řešit veškerou administrativu, rychle a efektivně. Vaše schůzky zde mohou bez větších problémů probíhat v ryze profesionálním precizním duchu. A co když přijde návštěva neočekávaně? Nevadí, recepce zmiňovaného poskytovatele virtuálních kanceláří se o veškeré důležité náležitosti postará. Nabízí také asistenční, marketingový a finanční servis. O účetnictví a administrativu se nebudete muset starat.