Jar je najlepším časom na inštaláciu slnečných kolektorov

Jar je tradične najlepším časom na inštaláciu slnečných kolektorov. Tohtoročná jar je ešte výnimočnejšia v tom, že sa kumulovalo niekoľko faktorov, ktoré atraktivitu slnečných kolektorov dodatočne zvyšujú.  Na jar namontované kolektory prinesú do konca roka väčšinu celoročných úspor na prípravu teplej úžitkovej vody, pretože väčšina slnečných dní sa akumuluje do nastávajúceho obdobia. Nezanedbateľným faktorom je, že od februára  pokračuje program Zelená domácnostiam, s poukážkami od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), na využívanie OZE (obnoviteľných zdrojov energie). V ňom je ešte dostatok voľných zdrojov v zásobníkoch a navyše od vlani ponechaná predĺžená platnosť poukážok na 5 mesiacov. Informuje o tom Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov, firmy  THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o.

,,SIEA vyčlenila od februára na  tohtoročné poukážky na slnečné kolektory 1,7 mil. €. Maximálny príspevok na kolektory je tak 1 750 €. Napriek lockdownu a obmedzujúcim opatreniam 27- členný tím zamestnancov THERMO|SOLARU a najbližších inštalačných partnerov, pokračujú v inštalovaní slnečných kolektorov. Dodržiavajú pritom prísne protiepidemické nariadenia,“ zdôrazňuje A.Gottas.

Prijaté opatrenia v súvislosti s výskytom COVID-19:
– otváracie hodiny pre zmluvných partnerov Po-Pi v čase 6:00 – 14:00
– maloobchodný predaj je možný len diaľkovou formou (nie osobný odber)
– odobratie tovaru nutné dohodnúť najskôr telefonicky
– vstup do spoločnosti len v ochrannom rúšku a rukaviciach
– dezinfekčné prostriedky dostupné hneď po vstupe do budovy
– vybavovanie zákazníkov po jednom

Investujte do osvedčených výrobcov

,,Ročne môže domácnosť v rodinnom dome ušetriť aj viac ako 250 EUR za prípravu teplej vody. Návratnosť systému je so štátnou podporou na úrovni cca 7 rokov a jeho životnosť viac ako 40 rokov. Slnečné kolektory sa však vyplatia aj bez štátnej dotácie a to aj pre bytové domy a firmy. Investovať do štátom podporených slnečných kolektorov sa z dlhodobého hľadiska  oplatí. Pri súčasných takmer nulových úročeniach vkladov ide o najlepšie uložené peniaze.  Najvýhodnejšie je použiť solárne systémy na prípravu teplej vody, kde reálne pokryjú 40 – 60 % ročnej potreby. V prípade solárneho systému a slnečných kolektorov z akciovej ponuky THERMO|SOLARU môžu domácnosti dostať podporu vo forme poukážok vo výške 781 až 1750 eur podľa typu a počtu kolektorov,“ hovorí A.Gottas.

Dodáva, že podpora predstavuje 35–50 % z ceny, ale nesmie presiahnuť 50 % z nákladov na kompletnú inštaláciu solárneho systému.

Slnečný svetobežník

Výrobky z THERMO|SOLARU dnes fungujú v 71 krajinách. Nájdeme ich na morskom pobreží i vo výške 3 000 m nad morom. Kolektory z THERMO|SOLAR sú najčastejšie inštalovanými výrobkami v rámci národného programu Zelená domácnostiam. Každý záujemca dostane  kvalifikovanú odpoveď a ak sa rozhodne pre tieto kolektory, dá prácu ľuďom na Slovensku.

Kolektory zo Žiaru pracujú v extrémnych podmienkach, alebo na neštandardných spôsoboch využitia tepla. Ako príklady možno uviesť inštaláciu vákuových plochých kolektorov na Umwelt-Forschungszentrum Zugspitze vo výške 2650 m nad morom v nemeckých Alpách, alebo zariadenie na odsoľovanie morskej vody v Ománe.

Vynikajúca výkonová cena

V západnej Európe sa slnečné kolektory rôznych výrobcov často porovnávajú pomocou tzv. „výkonovej ceny“, čiže ceny jednotky získaného tepla, vypočítanej ako podielu investičných nákladov k reálnemu tepelnému zisku v definovaných prevádzkových podmienkach. Kolektory spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. sa v takýchto porovnaniach umiestňujú vždy na najvyšších priečkach.

Takmer 40 ročná tradícia

THERMO|SOLAR má takmer 40-ročné skúsenosti s výrobou solárnych kolektorov, unikátnu, patentovo chránenú konštrukciu absorbéra, poskytuje záruku na kolektory 12 rokov, pritom praxou potvrdená životnosť presahuje 30 rokov. Spoločnosť v súčasnej dobe disponuje výrobnou kapacitou na úrovni 300 tisíc m2 kolektorov ročne. Ako jeden z mála výrobcov na svete má na jednom mieste sústredené hlbokoťažné lisovanie kolektorových vaní, výrobu selektívnych konverzných vrstiev a finálnu montáž slnečných kolektorov. Ďalej vyrába všetky typy konštrukcií na upevnenie kolektorov a kompletuje ucelené solárne systémy. Firma má krátke dodacie lehoty, flexibilnosť pri neštandardných požiadavkách, ľahkú dostupnosť výrobkov na celom území SR i ČR, široký sortiment výrobkov v skladoch najväčších zmluvných partnerov vo výhodných cenových reláciách.

Úspešná Zelená domácnostiam

Vďaka projektu Zelená domácnostiam II bolo od roku 2019 z európskych zdrojov podporených v SR 10 834 nových inštalácií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, v celkovej sume 21,7 milióna €, čo okrem spokojných domácností prispelo aj k podpore podnikateľského prostredia. Celkom je v projekte  na podporu inštalácií určených 37 miliónov €. Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja domácnosti doteraz využili na nákup 3 561 tepelných čerpadiel, 3 482 slnečných kolektorov, 2 134 fotovoltických panelov a 1 666 kotlov na biomasu.

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk, alebo na tel.: +421-45-601 6080

Chemický a farmaceutický priemysel ovplyvnila vo veľkom pandémia, niektorých aj pozitívne

Protipandemické opatrenia súvisiace s ochorením Covid-19 mali počas roka 2020 zásadné dopady na mnohé podniky chemického a farmaceutického priemyslu v SR. Odrazilo sa to v nerovnomernom vývoji rôznych segmentov tohto odvetvia, niektoré klesli, iné narástli.  Celkovo slovenské chemické a farmaceutické podniky zaznamenali za celý minulý rok významné zníženie tržieb. Kým za rok 2019 zaznamenali celkové tržby 9,921 mld EUR, v roku 2020 to bolo už iba 8,349 mld EUR. Medziročný pokles predstavuje zníženie o 15,84%. Informuje o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

,,Pandémia bola impulzom na preladenie výrob a zameranie sa na výrobu produktov potrebných pre zvládnutie šírenia nového koronavírusu. Naše spoločnosti prešli tento rok obrovským záťažovým testom. Hraničné obmedzenia, zákazy cestovania a zatváranie výrobných závodov odhalili slabé miesta priemyslu. Dopad na výrobu sme pocítili už v druhom štvrťroku 2020, keď došlo k výrazným pandemickým opatreniam zo strany vlády a od prepuknutia choroby na Slovensku sa zastavila výroba a s ňou aj niektoré chemické závody. Celkovo v chemickom a farmaceutickom priemysle zaznamenal ŠÚ SR prepad tržieb v druhom štvrťroku, v porovnaní s prvým štvrťrokom o 27,4%, v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 bol prepad tržieb až o 30,1%,“ konštatuje R.Karlubík.

Úzka previazanosť s automobilovým priemyslom

Dodáva, že celoročne utrpel výraznejším poklesom tržieb sektor výroby plastov v primárnej forme (-21,69%) a sektor výrobkov z plastov a gumy (-12,84%), čo je znakom úzkeho previazania týchto odvetví s automobilovým priemyslom. Výrazný pokles celoročných tržieb zaznamenal ŠÚ SR aj v odvetví rafinovaných ropných produktov (-25,37%). Tento sektor sa v druhom štvrťroku 2020 prepadol o 32,5% z hľadiska tržieb a do konca roka nastala jeho revitalizácia len pozvoľna.

,,Ak bol tento rok jeden víťaz, bol to trh s dezinfekčnými prostriedkami. Najväčší nárast zaznamenalo odvetvie výroby mydiel, pracích, čistiacich a parfumovaných prostriedkov oproti minulému roku o 30,1%. Dopyt po dezinfekčných prostriedkoch na ruky a ďalších dezinfekčných výrobkoch viedol mnoho spoločností k presmerovaniu zdrojov na uspokojenie dopytu. Mierne sa zvýšili tržby v odvetví farmaceutických výrobkov a prípravkov (+2,64), v rámci roka najmä v druhom kvartáli. Dopyt zrejme súvisel s výraznejším odbytom voľnopredajných liekov a výživových doplnkov a snahou populácie o podporu imunity počas nástupu pandémie. V celosvetovom meradle je možné do budúcna očakávať, že úlohu v tržbách vo farmaceutickom sektore zohrajú aj vakcíny proti Covid-19,“ vyzdvihuje R.Karlubík.

Upozornil aj na to, že výraznejšie stúpol aj dopyt v odvetví umelých vlákien. V druhom štvrťroku 2020 sa dopyt odzrkadlil v tržbách, ktoré stúpli o 52,6% oproti prvému štvrťroku. Priemysel prehodnotil svoj model a rýchlo sa preorientoval a zameral na výrobu ochranných pomôcok a rúšok. Napriek tomu vlani celoročne skončilo celé odvetvie umelých vláken so znížením tržieb oproti roku 2019 o 8,13%.

Rok 2020 poznamenali straty, znižovanie počtu pracovných miest, platy sa neznížili

Znižovanie počtu zamestnancov oproti 2019 sa dotklo aj chemického priemyslu. Najvýraznejšie v odvetví plastov (12,8%)  a prekvapivo aj v odvetví umelých vlákien (14%) a to napriek výraznejšiemu dopytu po ich produktoch v 2.štvrťroku 2020 a nie tak výraznému prepadu tržieb oproti roku 2019. Celkovo bol trh práce ochudobnený o 4,2% zamestnancov v oblasti chemického priemyslu.

Priemerná mesačná mzda chemického a farmaceutického priemyslu v SR medziročne v roku 2020 stúpla o 1,46%, na 1607 EUR. Najvýraznejšie a zároveň očakávane v odvetví s dezinfekčnými prostriedkami. Zamestnanci si polepšili o 11,5% oproti roku 2019. V iných odvetviach priemyslu bol zaznamenaný nárast o 1-2%, čo kopíruje mieru inflácie.

Šanca byť odolnejší a udržateľnejší

,,Rok 2021 otvára bránu novým možnostiam, revitalizácia podporuje potrebu rýchleho schválenia a vykonania plánu hospodárskej obnovy EÚ, čo bude hlavnou témou. Spoločnosti tiež čaká otázka o stratégií udržateľnosti a uhlíkové clo. Budúcnosť si bude vyžadovať prechod k zelenším cestám. Zotavenie sa z krízy Covid-19 však bude ešte chvíľu trvať. Druhá vlna Covid-19 je vážna a bude mať v nasledujúcich mesiacoch vplyv aj na chemický priemysel,“ uzatvára R.Karlubík.

V chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku pracuje viac ako 10 % všetkých zamestnancov v priemysle. Priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je cca 150. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Chemický priemysel je mimoriadne dôležitým dodávateľom pre všetky ostatné priemyselné odvetvia, najmä pre automobilový priemysel, ktorého význam je pre SR tak dôležitý. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

Co lze se státem vyřídit on-line

Dnešní článek přináší mnoho zajímavých informací pro podnikatele. Ten mimo jiné odpoví na otázky jako jsou: 

 • Účetní nebo vlastní ekonomický systém?
 • Co lze se státem vyřídit on-line?
 • Co je účetní uzávěrka a do kdy se musí podat?

Více již čtěte v článku níže, kde najdete i všechny odkazy na vybrané články.

Účetní nebo vlastní ekonomický systém?

První článek rozebírá, že každý kdo podniká, musí kromě vlastního podnikání vést účetnictví nebo daňovou evidenci. Způsoby jak lze řešit agendu s tím spojenou jsou buďto: osobní, využití vlastního zaměstnance, najmutí externí účetní firmy, nebo pořízení ekonomického systému. Pokud tedy řešíte tuto otázku, přečtěte si článek “Účetní nebo vlastní ekonomický systém?”.

bookkeeping 615384 640

Co lze se státem vyřídit on-line?

Druhý článek zmiňuje, že díky elektronizaci veřejné správy, takzvanému eGovernmentu, není nutné s každým papírem chodit na úřad. Stále více prostupující trend digitalizace umožňuje šetřit čas i peníze. S jakými úřady je možné takto komunikovat? Více si přečtěte v článku s názvem “Co lze se státem vyřídit on-line?”.

Co je účetní uzávěrka a do kdy se musí podat?

Třetí vybraný článek rozebírá to, že odevzdání daňového přiznání není jedinou povinností, která se k již skončenému roku vztahuje. Nesmíme zapomínat také na účetní závěrku. Jaký je termín pro zveřejnění účetní uzávěrky společnosti s ručením omezeným a jakým možným sankcím se firma vystavuje v případě nezveřejnění? Více si o tomto přečtěte v článku s názvem “Co je účetní uzávěrka a do kdy se musí podat?”.

Zvážte možnosť preradenia odberného miesta do výhodnejšej tarify

Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) dôjde od apríla 2021 k zvýšeniu cien elektriny pre niektorých odberateľov, v dôsledku nárastu fixnej zložky tarify za distribúciu elektriny domácnostiam kúriacim elektrinou (tzv. kúrenári). Týka sa to predovšetkým domácnosti na území spadajúcom pod Stredoslovenskú distribučnú, a.s. (SSD) so sadzbou D8 a domácnosti na území Východoslovenskej distribučnej, a.s. (VSD) so sadzbou D5.V tejto súvislosti písomne oslovil  dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu spoločnosť Energie2, a.s., svojich odberateľov, ktorých sa to týka a ponúkol im možnosť zmeniť tarifu.

Prevádzkový riaditeľ Energie2, a. s., Mgr. Peter Poláček k tomu uvádza: ,,Účtovaním nových distribučných cien zo strany spoločnosti SSD  môže nastať situácia, že zákazníkom už nemusí vyhovovať súčasná sadzba D7 (pre chatárov). Preto im odporúčame aby analyzovali možnosť prechodu do inej sadzby. Jej výhodnosť sa odvíja od výšky ročnej spotreby elektriny  na odbernom mieste. Sadzba D7  je dvojpásmovou sadzbou pre víkendový režim, ktorá znevýhodňovala zákazníkov využívajúcich chaty aj počas týždňa. Po zmene budú ceny v tejto tarife v roku 2021 rovnaké ako pri sadzbe D1.

Ďalšia sadzba, pri ktorej je na zváženie jej zmena , je  D8 pre akumulačné vykurovanie. Pri tejto sa skracuje trvanienízkej tarify (NT) cez víkend z 10 hodín na 8 hodín. Od 1.1.2021 do 31.3.2021 bude pri nej aplikovaná cena 1,15 €/mesiac/odberné miesto a od 1.4.2021 bude cena 6,58 €/mesiac/odberné miesto. Odporúčame taktiež prehodnotiť výhodnosť sadzby vzhľadom k výške ročnej spotreby elektriny  na odbernom mieste, ako príklad uvádzame rozdiel medzi sadzbami D8 a D1 pri spotrebe 1000 kWh. Tu je úspora 15,24 € ročne pri prechode na D1.“

 

Sadzba Pevná mesačná platba (Eur) Ročná pevná platba  (Eur) Ročná spotreba (MWh)  

Vysoká tarifa VT (MWh)

Nízka tarifa NT (kWh) Cena za tarifu za distribúciu VT (Eur)          Cena za tarifu za distribúciu NT (Eur) Cena spolu za Vysokú tarifu (Eur) Cena spolu za Nízku tarifu (Eur) Cena konečná (Eur)
D8 6,58 78,96 1 0,2 0,8 0,1 0,1 0,02 0,08 79,06
D1 1,11 13,32 1 1 50,5   50,5 0 63,82

K lepším cenám môžu pomôcť 3 kroky

ÚRSO pokladá zvýšenie v kúrenárskych tarifách za nevyhnutné a rieši sa tým podľa neho historická deformácia cien. Pre domácnosti má aj iné odporúčania na optimalizáciu cien. Okrem zmeny taríf je to aj výber cenovo najvýhodnejšieho dodávateľa a preverenie si veľkosti ističa u distribučnej spoločnosti. Príslušná distribučná spoločnosť (SSD,VSD) by mala overiť, či je potrebné optimalizovať veľkosť ističa, prípadne splniť iné technické podmienky podľa zvolenej tarify na odbernom mieste. Pri niektorých distribučných tarifách je veľkosť ističa (v ampéroch) podkladom na výšku stálej mesačnej platby. Vtedy ak máte istič predimenzovaný platíte zbytočne veľa.

,,Energie2 má jedny z najlepších cien na trhu, dlhodobo priemerne nižšie ako sú ceny dominantných dodávateľov. Náš zákaznícky servis poskytuje aj možnosť informovať sa v zákazníckom centre telefonicky, alebo emailom  na prehodnotenie a odporučenie vhodnej tarify v dodávke a distribúcii elektriny tak, aby sa zmeny „kúrenárskych“ sadzieb dotkli odberateľov čo najmenej,“ uzatvára P.Poláček.

Ďalšie informácie sú na www.energie2.sk, info@energie2.sk , infolinka: 0850 166 066

Proč byste si měli zřídit virtuální kancelář

Přečtěte si dnešní velmi zajímavý článek. Ten rozebere mimo jiné témata jako jsou: virtuální kancelář v Praze, výhody virtuální kanceláře, jaké jsou lukrativní adresy pro sídlo firmy a podobně. Více informací již čtěte v článku níže, kde najdete i všechny odkazy na námi vybrané články.

Proč byste si měli zřídit virtuální kancelář

První článek například rozebírá, že virtuální kancelář představuje pracovní prostředí pro spolupráci, které vám poskytne profesionální adresu sídla firmy. A co je důležité, budete mít veškeré výhody fyzické kanceláře, aniž byste takovou museli mít. Pokud tedy uvažujete o zřízení virtuální kanceláře, přečtěte si článek “Proč byste si měli zřídit virtuální kancelář”.

Virtuální kancelář v Praze: Sázka na úsporu a prestiž

Druhý článek zmiňuje, že kvalitní administrativní zázemí by mělo být součástí působení jakékoli společnosti. Ne vždy tomu tak ale bývá. Především firmy disponující sídlem na ne příliš známé adrese, případně neplnohodnotnou virtuální kanceláří, mohou z hlediska budování brandu a prestiže ztrácet. Celý článek si přečtěte kliknutím na název článku zde Virtuální kancelář v Praze: Sázka na úsporu a prestiž.

Virtuální sídlo na lukrativní adrese vám zvýší prestiž!

Poslední článek rozebírá tématiku toho, že virtuální kancelář sníží vaše provozní firemní náklady na minimum. I šetřit se zkrátka musí umět. A především na správných místech. Více již čtěte v článku s názvem “Virtuální sídlo na lukrativní adrese vám zvýší prestiž!”.

Konverzační umělá inteligence

V tomto příspěvku vám dáme tip na jeden zajímavý článek s názvem “5 úrovní konverzačních AI botů”. Ten vám přinese zajímavé informace ohledně chatbotů a umělé inteligence v oblasti konverzování. Konverzační umělá inteligence neboli chatboti s AI jsou nároční na vývoj, ale představují velkou příležitost pro budoucnost obchodu i služeb.

5 úrovní asistentů

V článku bude popisováno pět úrovní AI asistentů a to:

 • asistenti na úrovni 1 – nechávají veškerou práci na koncovém uživateli,
 • asistenti na úrovni 2 – jsou chatboti v základním nastavení,
 • asistenti na úrovni 3 – jsou kontextoví virtuální asistenti a pokročilí chatboti,
 • asistenti na úrovni 4 – jsou asistenti-poradci,
 • asistenti na úrovni 5 – jsou flexibilní virtuální asistenti.

Rasa 1 768x756 1

Perspektiva vývojáře

Konverzační AI přináší dvě jedinečné věci, které mají vliv na zkušenosti vývojáře. Tou první je, že koncoví uživatelé nám doslova říkají, co chtějí. Druhou věcí je to, že vývoj asistenta nemusí ovlivnit jen vývojář a jeho zadání.

Pokud vás zmíněné informace zaujaly, přejděte na článek s názvem 5 úrovní konverzačních AI botů.

Ptáte se proč zřídit virtuální kancelář?

Dnešní článek přináší čtenářům ucelené odpovědi na tyto otázky: Proč zřídit virtuální kancelář? Jaký je význam prokuristy při založení s.r.o.? Více podrobných informací již najdete níže i s odkazy na konkrétní vybrané články, kde jsou k dispozici všechny důležité informace o těchto důležitých tématech.

Proč zřídit virtuální kancelář?

V prvním článku s názvem “Proč zřídit virtuální kancelář” se dočtete, že všechno co potřebujete k úspěšnému rozvoji vašeho podnikání naleznete na jediném místě a to ve virtuální kanceláři Praha. Zjednodušíte si život a svěříte se do rukou odborníků. Díky dlouholetým zkušenostem dokáží zajistit ekonomicky maximálně přínosný a stabilní provoz vaší kanceláře. Kromě chodu virtuální kanceláře zajistí také služby jako je administrativa, účetnictví nebo právní poradenství. Více informací o tématu virtuální kancelář se dozvíte v článku.

Význam prokuristy při založení s.r.o.

Druhý článek s nadpisem “Význam prokuristy při založení s.r.o.” rozebírá, že každodenním jednáním za společnost je standardně pověřen tzv. statutární orgán, v případě s.r.o. je jím jednatel. Ten nese zároveň i odpovědnost, aby jednal s péčí řádného hospodáře a nepřivedl společnost k úpadku. Jednatel může prostřednictvím plné Ovšem společníci s.r.o. mohou pověřit i jinou osobu k vykonávání právních úkonů. Pak dále v článku zazní tyto důležité body:

 • Typy prokury v s.r.o.
 • Prokurista – vznik oprávnění
 • Podpis prokuristy
 • Zánik prokury

 

Medziročný pokles tržieb chémie pokračoval aj v 3.štvrťroku

Chemický a farmaceutický priemysel v SR zaznamenal za 3.štvrťroky roku 2020 zníženie tržieb, v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Medziročný pokles o 1,274 mld. EUR predstavuje zníženie  o 17,1%. Najvýraznejšie klesli tržby v odvetví plastov v primárnej forme (o 26,4 %), čo je znakom previazania s krízou značne postihnutým automobilovým priemyslom. Podobne dopadlo odvetvie rafinovaných ropných produktov, kde je pokles tržieb 22,3%. Naproti tomu priaznivý vývoj a nárast tržieb o 29,2 zaznamenalo odvetvie výroby mydiel, pracích, čistiacich, parfumovaných prostriedkov, čo súvisí s vysokým dopytom po týchto produktoch v čase pandémie koronavírusu. Z rovnakého dôvodu narástli tržby aj vo farmaceutickej výrobe a prípravkoch o 5,8 %. Pozitívne dopadol aj sektor výroby náterových látok, rástol o 3,2%. Informuje o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

Dopady krízy

,,Nerovnomerný vývoj rôznych segmentov chémie ilustruje mieru dopadu koronakrízy, ktorá bola rôzna. Za tri štvrťroky tohto roka sme zaznamenali pokles v tržbách vo výrobe umelých vlákieno 15,4%. Toto odvetvie síce v 2.štvrťroku zaznamenalo nárast, ktorý súvisel so zvýšeným dopytom po ochranných pomôckach, ale momentálne sa po započítaní 3.štvrťroka prepadlo pod priemernú medziročnú úroveň. Nárast tržieb pozorujeme v oblastiach farmaceutickej výroby, výroby mydiel, pracích, čistiacich a parfumovaných prostriedkov, čo odzrkadľuje dopyt v dôsledku pandémie. V takmer všetkých ostatných odvetviach kopírujú tržby vývoj HDP. Kým však chemikáliám a chemickým výrobkom klesli tržby o 6,4%, výrobky z gumy  a plastov stratili medziročne až 17,7% z tržieb,“ vysvetlil R. Karlubík.

 

Dodal, že počas  3.štvrťrtoka pribudol v chemickom priemysle jeden podnik v odvetví výrobkov z gumy. Turbulentnejší nebol ani vývoj počtu zamestnancov oproti 2.štvrťroku 2020, výraznejší prírastok zamestnancov (3200) však ŠÚ SR zaznamenal v odvetví výrobkov z plastu. Zamestnanosť 41 362 osôb je v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 stále nižšia, konkrétne o 6,3%. Priemerná mesačná mzda za prvých 9 mesiacov tohto roka bola 1538 EUR, medziročne vzrástla o takmer 40 EUR.

Podniky sa musia prispôsobiť novej situácii

Napriek negatívam pandémie, preukázal slovenský chemický a farmaceutický priemysel v čase koronakrízy dostatočnú silu, rýchlosť a solidaritu pri zabezpečovaní nevyhnutných ochranných prostriedkov pre obyvateľov. Pritom kríza priniesla drastický tlak na zabezpečenie základných funkcií podnikov, pri súbežnom poklese objednávok a všeobecných dopadoch. Boli však aj odvetia, ktoré si to odniesli výraznými poklesmi zamestnanosti, napriek snahe zachovať si vysoko špecializovanú pracovnú silu. Na druhej strane výroba mnohých spoločností sa prispôsobila na výrobu ochranných rúšok, ochranných odevov a dezinfekcie. K najvýznamnejším  z nich patria Tatrasvit Svit Socks, a. s., Svit, Chemosvit a. s., Svit, Brenntag Slovakia, s.r.o., Pezinok, Duslo a.s., Šaľa, VUP a. s., Prievidza, FORTISCHEM a. s., Nováky, Chemolak a. s., Smolenice, Banchem s r.o., Dunajská streda, Mikrochem spol. s r.o., Pezinok, VUCHT a.s., Bratislava. Podniky, zamestnávateľov i zamestnancov, čaká ešte náročné krízové i pokrízové obdobie, ktoré bude pre všetkých obrovskou výzvou.

V chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku pracuje viac ako 10 % všetkých zamestnancov v priemysle. Priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je cca 150. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Chemický priemysel je mimoriadne dôležitým dodávateľom pre všetky ostatné priemyselné odvetvia, najmä pre automobilový priemysel, ktorého význam je pre SR tak dôležitý. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

Využite predĺženie platnosti poukážok na slnečné kolektory

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) predĺžila platnosť tento rok vydávaných poukážok na zariadenia OZE z projektu Zelená domácnostiam II z 3 na 5 mesiacov. Zmena sa týka aj poukážok, ktoré budú vydané v najbližších týždňoch.

Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov, firmy  THERMO|SOLAR Žiar, a.s. k tomu hovorí: ,,Vítame iniciatívne rozhodnutie SIEA o predĺžení platnosti poukážok na 5 mesiacov. Domácnosti, ale aj my ako zhotovitelia, tak získame dodatočný čas na zabezpečenie inštalácií zariadení a doručenie žiadostí o preplatenie. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a prijaté karanténne opatrenia ide o nevyhnutnú časovú rezervu, lebo situácia naozaj nepraje presunom materiálov a montážnikov. Blíži sa aj zima a každý, kto videl ako sa na strechách v takých podmienkach pracuje vie, že aj počasie je limitujúcim faktorom.“

Ďalej dodáva, že sprísnené karanténne opatrenia a obmedzenia pohybu osôb sa zákonite prejavili aj v čiastočnom poklese záujmu o OZE v posledných týždňoch.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Snaha v neistých časoch dobre investovať

,,V lete pred druhou vlnou  sme denne vybavili cca 36 dopytov záujemcov o slnečné kolektory. Posledné 2 týždne sa záujem znížil sotva na polovicu. Ľudia majú teraz iné starosti, ale paradoxne aj čas rozmýšľať nad tým ako ušetriť. Tým, že sú doma, rastie im spotreba energií, vrátene tej na ohrev vody a majú snahu v týchto neistých časoch aj niečo ušetriť, či dobre investovať svoje financie. A investovať do slnečných kolektorov sa z dlhodobého hľadiska  oplatí. Najvýhodnejšie je použiť solárne systémy na prípravu teplej vody, kde reálne pokryjú 40 – 60 % ročnej potreby. V prípade solárneho systému a slnečných kolektorov z akciovej ponuky THERMO|SOLARU môžu domácnosti dostať podporu vo forme poukážok vo výške 781 až 1750 eur podľa typu a počtu kolektorov. Podpora predstavuje 35–50 % z ceny, ale nesmie presiahnuť 50 % z nákladov na kompletnú inštaláciu solárneho systému,“ vyratúva A.Gottas.

Poukazuje aj na to, že ročne môže domácnosť v rodinnom dome ušetriť aj viac ako 250 EUR za prípravu teplej vody. Návratnosť systému je so štátnou podporou na úrovni cca 7 rokov a jeho životnosť viac ako 40 rokov. Slnečné kolektory sa však vyplatia aj bez štátnej dotácie a to aj pre bytové domy a firmy.

 

Inštalácia môže byť aj na jar

,,Pokiaľ ste rozhodnutí že chcete slnečné kolektory a chcete využiť aj príspevok od štátu, nečakajte a požiadajte o zaradenie do zásobníka čo najskôr. Mali by ste tak prísť na rad ešte v tomto roku a dostať poukážku. Ale na jej realizáciu budete mať miesto doterajších 3 mesiacov až 5. Takže montážnici vám nemusia namontovať kolektory okamžite, ale majú čas aj na jar. Predtým sa ale určite poraďte s renomovaným zhotoviteľom takýchto zariadení, ako THERMO|SOLAR, ktorého  27- členný tím zamestnancov a najbližších inštalačných partnerov, zrealizuje len v regióne stredného Slovenska v sezóne denne 7 inštalácií,“ odporúča A.Gottas.

 

 Doteraz SIEA preplatila tento rok necelých 10 miliónov EUR

Podľa https://zelenadomacnostiam.sk/aktuality/siea-predlzuje-platnost-vydavanych-poukazok-na-pat-mesiacov/, od začiatku roka 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra z projektu Zelená domácnostiam II preplatila 4 521 poukážok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v hodnote 9,4 milióna €.

,,Zmena platnosti sa podľa aktualizovaných osobitných podmienok projektu týka 1 609 poukážok, ku ktorým zatiaľ neboli doručené žiadosti o preplatenie, aj 364 nových poukážok na fotovoltické panely, ktoré bude SIEA rozposielať domácnostiam v najbližších dňoch. Platnosť päť mesiacov budú mať aj všetky ďalšie poukážky, ktoré SIEA vydá tento rok. Lehota, dokedy majú zhotovitelia poukážky rezervovať v elektronickom systéme, zostáva naďalej 30 dní od vydania poukážky.

 

Konzultačné centrá NP Zelená domácnostiam II sú pre verejnosť až do odvolania zatvorené. Naďalej však vybavujú požiadavky klientov telefonicky a elektronicky,“ uvádza SIEA.

Podľa správy SIEA celkovo bolo z projektu Zelená domácnostiam II zatiaľ podporených viac ako 9 100 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Suma doteraz preplatených poukážok je viac ako 18,4 milióna €. Na podporu inštalácií je  vyčlenených celkom 37 miliónov €. Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

Nové termíny doručenia žiadostí o preplatenie

Zariadenie Dátum vydania poukážok Pôvodný termín  doručenia žiadosti o preplatenie Nový termín doručenia žiadosti o preplatenie  
Tepelné čerpadlá 6.8.2020 6.11.2020 6.1.2021
Slnečné kolektory 13.8.2020 13.11.2020 13.1.2021
Kotly na biomasu 13.8.2020 13.11.2020 13.1.2021
Fotovoltické panely 27.8.2020 27.11.2020 27.1.2021
Tepelné čerpadlá 6.10.2020 6.1.2021 6.3.2021
Slnečné kolektory 6.10.2020 6.1.2021 6.3.2021
Kotly na biomasu 15.10.2020 15.1.2021 15.3.2021
Fotovoltické panely 27.10.2020 27.1.2021 27.3.2021

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Asociace za lepší ICT řešení přináší pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů za třetí čtvrtletí roku 2020 z oblasti CRM, DMS a ERP.

Jak implementovat ERP ve firmě? A jak vidí implementaci ERP dodavatelé?

Povaha systémů ERP se mění, protože podniky přecházejí z on-premise na cloud computing a shromažďují, ukládají a analyzují údaje z téměř všech aspektů svojí činnosti. Díky tomu se mění i lidské a ekonomické investice potřebné k podpoře těchto změn. Co se týče úspěšné implementace ERP, je nejdříve nutné sestavit schopný projektový tým. Před jeho výběrem by si měl CIO nebo vedoucí IT oddělení udělat obrázek o fungování podniku a o schopnostech lidí, které má k dispozici. Měl by posoudit zda jsou schopni spolupracovat, řídit diskuzi, vyjednávat a odhadovat rizika. Dalším krokem je výběr klíčových členů týmu, jako je architekt celého řešení a vlastníků jednotlivých podnikových procesů. Tito členové týmu by měli být schopni definovat požadavky na jednotlivé funkce systému, asistovat při jeho návrhu a testování, při správě změn a celkově řešit vše co je okolo implementace nutné. Tým je pak obvykle doplněn o výkonného vedoucího, projektové manažery, technické architekty a obchodní a technické analytiky. Nezbytné je získat podporu ostatních firemních oddělení. Tým by měl být akceschopný, co nejmenší a měl by pokrýt všechny implementované oblasti. Implementační firemní tým by měl být motivovaný pro práci na projektu a také na jeho dokončení. Poté je nutné vybrat správného dodavatele ERP. 

 A jak čeští dodavatelé ERP vidí druhou polovinu roku 2020 co se týče samotných implementací? I přes obavy ze současné situace v době pandemie věří v opětovný nárůst poptávky a v to, že se trh pomalu začne vracet do běžného stavu. Pokud má společnost finanční rezervy, je pro ni rozumné plánovat implementaci nového ERP systému právě v období, kdy není pod tak velkým tlakem odběratelů a její zaměstnanci nejsou non-stop zaměstnáni plněním objednávek. Dodavatelé nabízejí možnosti a funkcionality vyspělého ERP systému i menším společnostem. Někteří z nich otevřeli přístup do svých systémů na určitou dobu zdarma. Pokračují také ve strategii digitalizace, automatizace procesů a inovací v oblasti cloudového ERP řešení a dalších cloudových aplikací. I když se některé segmenty trhu propadly, jiné naopak zvýšili svoji činnost a na takové se chtějí dodavatelé ERP zaměřit.

Proč se nyní zajímat o DMS systémy? 

Správa dokumentů ve firmě může výrazně ovlivnit efektivitu a chod firmy. Dokumentem je myšlen nejen klasický papírový dokument, ale také dokument v elektronické podobě bez ohledu na jeho formát. Dokumentem je i e-mail, zvukový nebo video záznam nebo technické výkresy. V okamžiku kdy se stejnými dokumenty pracuje více lidí, je nutné u takových dokumentů sledovat jejich historii vzniku a jejich upravené verze. Proto, aby nedocházelo k opakovanému vytvoření stejného dokumentu, slouží systém DMS. Ten umožňuje efektivně spravovat a sdílet dokumenty a informace. Je to možné díky implementaci bezpečného centralizovaného úložiště. Nad tímto úložištěm běží aplikace DMS, která uživatelům nabízí širokou funkcionalitu a zároveň řídí přístup k dokumentům podle autorizačního konceptu. Pro efektivní práci uživatelů je dobré připravit integrované pracovní prostředí. Toho lze dosáhnout například tím, že do aplikací, se kterými uživatelé denně pracují je zaintegrováno DMS. Díky tomu nemusí uživatel vystupovat z aplikace. Také při komunikaci s dalšími subjekty a partnery se mohou při odesílání e-mailu připojit dokumenty z DMS a došlé dokumenty systém automaticky do DMS uloží. Jaké jsou hlavní činnosti, které lze v DMS vykonávat? Patří sem metadaty řízené umístění dokumentu, správa verzí dokumentu a sledování historie. Další činností je flexibilita a automatizace v umístění dokumentů. DMS nabízí i uživatelský komfort při práci s dokumenty a je ho možné integrovat s firemními interními a externími aplikacemi, jako je třeba CRM. Díky všem těmto funkcím lze vytvořit koncept bezpapírové kanceláře, který je v době probíhající pandemie příhodný.

Posílání e-mailů z CRM nebo e-shopu

V době, kdy se velká část obchodu přesunula na internet, závisí úspěšnost podnikatelů na úspěšnosti jejich online marketingu. Pokud firma odesílá e-maily z CRM nebo e-shopu, měla by nejdříve prověřit aktuálnost a kvalitu dat a také to, že má opravdu všechny odchozí zprávy podepsány pomocí DKIM a že všechny firemní servery jsou autorizované pomocí SPF. Proč? E-mailový marketing je levný kanál propagace, který je vysoce účinný. Právě z těchto důvodů je také vysoce zneužívaný k šíření nevyžádaných obchodních sdělení (spamu). Provozovatelé e-mailových schránek se spamem bojují například použitím takzvaných černých listin (black-list). Jde o seznamy IP adres a URL adres, které jsou známé šířením spamu, nekorektním technickým nastavením, případně jde o adresy, ze kterých by nikdy neměla přicházet pošta. Typickým příkladem jsou tak např. dynamicky přidělované adresy pro ADSL připojení, internet od kabelové televize či IoT rozsahy. Stejně tak se na blacklistech vyskytují i služby a poskytovatelé služeb, kteří jsou v boji se spamem a zneužíváním internetu pasivní. Dalším způsobem kterým se poštovní servery brání je metoda tzv. rate-limitů, neboli omezení rychlosti příjmu zpráv. IP adresám, které přijímací strana nezná, nedovolí poslat větší množství zpráv, a tím tak brání šíření spamu do schránek, které hostuje. Proto je důležitá reputace, a to nejen reputace IP adresy. Aby bylo možné doručit požadované množství zpráv, přijímací strana musí odesílací straně důvěřovat. Proto je důležitá i reputace domény. Tu ovlivňuje autorizace zpráv, tzn. použití SPF, DKIM podpisu a DMARC pravidel. To jsou klíčové faktory pro přiřazování reputace. Pokud tyto nejsou splněny, pak se musí přijímací server ke zprávám stavět jako k nedůvěryhodným. Reputace domény bere v potaz obrovské množství faktorů od technického řešení odesílání, přes objem zasílaných zpráv, jejich frekvenci a obsah, až po interakce příjemců.

Články a rešerše CRM, DMS a ERP najdete ZDE.

Katalog ERP systémů lze nalézt ZDE

 

Kontakty:

Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.
Husinecká 903/10
13000 Praha 3

IČ: 016 74 846
www.lepsi-reseni.cz
office@lepsi-reseni.cz
(+420) 226 259 729