Nové s.r.o. nebo již fungující firma?

V článku níže se dočtete o tom, co se hodí pro zkušené i začínající podnikatele. Najdete zde mimo jiné i mnoho zajímavých tipů, které vám zodpoví například tyto otázky:

 • Co znamená pojem obchodní firma?
 • Jak se liší sídlo podnikání a provozovna?
 • Nové s.r.o. nebo již fungující firma?

Co znamená pojem obchodní firma?

V prvním článku s názvem “Co znamená pojem obchodní firma?” se dočtete, že obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Protože se všechny obchodní společnosti zapisují do obchodního rejstříku, musí mít obchodní firmu.  Více dalších informací se již dozvíte v uvedeném článku.

Jak se liší sídlo podnikání a provozovna?

Druhý článek rozebírá téma “Jak se liší sídlo podnikání a provozovna?”, kde se dozvíte, že podmínkou pro založení firem jako je s. r. o., a. s. nebo k. s. je zřízení sídla společnosti. Jedná se o adresu, kde podnikatel jakožto právnická osoba se svou firmou sídlí. Zde se otevírá i možnost zřízení virtuálního sídla. Virtuální sídlo přináší velké výhody. Recepce na adrese sídla firmy klienta obratem informuje o návštěvě zákazníka, příchozí korespondenci a všech zásilkách. Na jedno kliknutí si klient může objednat naskenování či okamžité přeposlání korespondence. Recepční je k dispozici na telefonu, emailu, SMS nebo WhatsApp. Díky virtuální kanceláři také klient získá prestiž, protože lokace sídla je na které je kancelář umístěna. Více si přečtěte v článku.

Nové s.r.o. nebo již fungující firma?

Poslední článek rozebírá téma “Nové s.r.o. nebo již fungující firma?”, kde se dozvíte, že máte-li spoustu volného času, můžete se pustit do studování zákonů ohledně založení firmy sami. Přesto hrozí nemalé riziko, že napoprvé nesplníte všechny požadavky ze strany státních orgánů a založení firmy se kvůli tomu zdrží. Proto se vyplatí přenechat veškeré úkony na profesionálech. Více si přečtěte v článku.

Články ze světa AI, BI a chatbotů

Asociace za lepší ICT řešení přináší pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů za druhé čtvrtletí roku 2023 z oblasti AI, BI a chatbotů.

Je BI i pro malé a střední podniky?

Většina malých a středních podniků nezavedla business intelligence (BI) vůbec nebo jen do omezené míry. Uvádějí pro to různé důvody, jako je nedostatek odpovídající škálovatelné technologické infrastruktury nebo kvalifikovaných lidských zdrojů. S investicí do BI váhají také kvůli tomu, že mají rozpočtová a provozní omezení. BI může malým a středním podnikům pomoci různými způsoby. Při zkoumání trendů na trhu mohou manažeři a analytici využívat data shromážděná z různých zdrojů k identifikaci nově vznikající nebo zanikající poptávky po určitých produktech a měnících se vzorců chování spotřebitelů. Při sledování výkonnosti firmy BI pomůže stanovit si cíle, zmapovat možné taktiky a to jak jich dosáhnout, pochopit, jak si podnik vede ve vztahu k těmto cílům a jaké změny je potřeba udělat, aby podnik udržel správný kurz. Při porovnání dat s konkurencí je velkou pomocí konkurenční analýza, která pomáhá sledovat strategie a výkon konkurence v oblasti brandingu, marketingu, výroby nebo akciového trhu za určité období a porovnávat je s podnikovými strategiemi. Při zvýšení ziskových marží pomáhá BI nástroj nalézt a odstranit nedostatky v různých oblastech činnosti podniku. Pomocí správné analýzy BI lze získat cenné informace o zákaznících, jako je demografické složení, nákupní zvyklosti nebo preferované komunikační kanály. BI pomáhá pochopit cestu zákazníka od první interakce se značkou až po konverzi. Důležité poznatky může BI přinést i v oblasti řízení lidských zdrojů a sledovat výkon jednotlivce i celého týmu. Pomocí BI lze také detailně sledovat marketingové kampaně, analyzovat jejich úspěšnost a upravovat je podle ukazatelů výkonnosti. Díky lepší integraci a analýze dat mohou malé a střední podniky interně sdílet znalosti, udržovat konkurenceschopnost a podporovat inovace.

Jak využít ChatGPT a GPT3 v podnikovém prostředí?

ChatGPT se v současné době nejčastěji využívá jako předem kompletně připravené řešení s textovým rozhraním webového chatu. K dispozici jsou i rozhraní API pro různé služby. Jak se liší ChatGPT od GPT-3? Generative Pre-trained Transformer jsou jazykové modely strojového učení, vytrénované výzkumnými laboratořemi společnosti OpenAI. Rozdíl mezi oběma modely je jejich velikost a kapacita, ChatGPT má kapacitu kolem 117 milionů parametrů, GPT-3 má kapacitu 175 miliard parametrů. ChatGPT je speciálně navržený pro využití jako chatbot, GPT-3 je obecnější a lze ho použít pro širokou škálu úkolů. ChatGPT nelze přizpůsobit, protože jazykový model, na kterém je založen, není přístupný. ChatGPT také není připojený k internetu. Jak se dají tyto modely využít? Nejjednodušším způsobem využití ChatGPT je komunikace stylem otázek a odpovědí. Také umí vytvořit psaný obsah nebo rozšíří již napsaný obsah. Může vytvořit i marketingové texty, eseje, příručky, pokyny, školící materiály nebo příspěvky na sociální sítě. ChatGPT i GPT-3 mohou vylepšit používané zákaznické chatboty. Prodej a marketing může modely využít pro potencionální zákazníky na webu nebo prostřednictvím chatbota. Chatboty lze také využít jako osobního asistenta. Oba modely lze využít pro generování softwarového kódu nebo překladů. 

Jak pokračuje vývoj metaverza?

U metaverza se předpokládá, že potencionálně dokáže plnohodnotně v budoucnosti nahradit internet. Zatím mu v tom ale brání nízká interoperabilita technologií a nesoulad s požadavky fyzického světa. Internet lze konzumovat na jakémkoliv zařízení a má v podstatě jednotný standard, to metaverzum nemá. Základní technologickou sadu metaverza lze rozdělit do čtyř stavebních bloků. Jde o obsah, platformy, infrastrukturu a hardware a o autority. Vždy jde o určitou technologickou vrstvu. Všechny technologické bloky musejí společně poskytnout uživatelům dostatečně kvalitní a atraktivní zkušenost. Velké technologické společnosti i investiční fondy a start-upy nepodceňují potenciál metaverza a investují do něj. Je to tak, protože technologie potřebné pro vznik a provoz virtuálních světů už existují, dospívají a zlepšují se. Globální demografický vývoj naznačuje, že mnozí obyvatelé planety alternativní světy uvítají. Navíc obchod a marketing se stále více digitalizuje a virtualizace je jejich dalším krokem. Virtuální světy navíc již nyní zkoumají a testují různí poskytovatelé služeb. Hlavním motivem současného využití metaverza je sociální kontakt a interakce. Také zde hraje roli faktor zvědavosti. Mnoho společností se domnívá, že jim metaverzum přinese trvalou konkurenční výhodu. Lídři ve firmách by se proto měli zaměřit na strategie využití a obsazení virtuálních světů. Zároveň ale také musí počítat s problémy jako je bezpečnost, ochrana osobních údajů nebo etika.

 

Články a rešerše AI, BI a chatbot najdete ZDE.

Katalog SW robotů a automatizace lze nalézt ZDE.

 

Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.
Husinecká 903/10
13000 Praha 3

IČ: 016 74 846
www.lepsi-reseni.cz
office@lepsi-reseni.cz
(+420) 226 259 729

Jak začít úspěšně podnikat?

Článek níže přináší informace a praktické tipy pro podnikatele. Najdete zde mnoho zajímavých podnětů a nápadů. Například témata z těchto oblastí:

Proč začít podnikat?

V prvním článku s názvem “Proč začít podnikat?” se dozvíte, že ten kdo uvažuje o podnikání, nemusí být spokojený s pouhým místem zaměstnance a chce dále rozvíjet svoje znalosti a dovednosti. Podnikatel se učí rozhodovat, jednat s obchodními partnery, stará se o zaměstnance, o finanční zázemí, logistiku a další spoustu detailů, které podnikání přináší každý den. Více informací o tom si již přečtěte ve zmíněném článku.

Založení s.r.o. pro ostrahu majetku a osob

V druhém článku s titulkem “Založení s.r.o. pro ostrahu majetku a osob” se dočtete, že prvním krokem založení firmy je uzavření společenské smlouvy (zakladatelské listiny v případě jediného společníka). Společenská smlouva jako veřejná listina musí být sepsána formou notářského zápisu. Více informací čtěte v zmíněném článku.

Jak začít úspěšně podnikat?

V posledním článku s titulkem “Jak začít úspěšně podnikat?” se dočtete, že k založení firmy nestačí mít jen dobrý nápad. Úspěšní podnikatelé se musí zmapovat trh, realisticky plánovat a vybrat správný kolektiv k dosažení svých cílů. V praxi je vize pouze jednou částí rovnice, stejně důležité je umět se vypořádat s konkrétními problémy a umět se prosadit na trhu v konkurenčním prostředí. Více informací čtěte v zmíněném článku.

Pribudne 1106 solárnych panelov na strechách Bardejovských kúpeľov

Spolu 1106 solárnych panelov na strechách hotelov Ozón a Alexander a Kúpeľnom dome a inštalovaný výkon 447,93 kWp, bude mať fotovoltický zdroj, ktorý realizujú v Bardejovských Kúpeľoch, a.s. Výška investície je 466 020 EUR. Zmluvným dodávateľom je firma Energie2 Services, s.r.o. Práce potrvajú od 5.mája do 4.augusta 2023, s pripojením do siete sa ráta 8.septembra 2023. Informuje o tom technický riaditeľ Bardejovských Kúpeľov, a. s., Jozef Bača.

,,Odhadovaná ročná výroba je 394 000 kWh, pritom celková spotreba elektrickej energie v Bardejovských Kúpeľoch je 2 700 000 kWh. Náklady na elektrinu ročne v kúpeľoch sú na úrovni 648 000 EUR a možná ročná úspora fotovoltického zdroja je tak vypočítaná na 94 560 EUR, pri doterajšej cene elektriny v roku 2023 na úrovni 0,24 EURA/kWh. Návratnosť tak vychádza veľmi priaznivo na niekoľko rokov,“ vysvetlil J.Bača.

Dodal, že výhodou je, že najvyššia spotreba elektriny sa sústreďuje do letných mesiacov, kedy je i najvyššia obsadenosť kúpeľov a hlavná sezóna. Vtedy je aj najdlhší slnečný svit a najmenej zamračených dní, čo ovplyvní výrobu elektriny. Daná fotovoltika bola navrhnutá na spotreby tak, aby sa väčšina vyrobeného výkonu spotrebovala priamo v spoločnosti. Zvyšok elektriny pokryjú naďalej z externého prostredia.

Práce na montáži fotovoltiky sú rozdelené do 2 etáp. Solárne panely na hoteli Ozón a Kúpeľnom dome sú už nainštalované a na hoteli Alexander finišujú v prvej polovici augusta. Ploché strechy týchto objektov sú pre umiestnenie panelov najvhodnejšie.

Ďalšie investície sa rozbiehajú

Počas corona krízy boli väčšie investičné akcie pozastavené. Bardejovské Kúpele, a.s. však na svoje rozvojové plány nerezignovali. Drastické nárasty cien stavebných materiálov a práce, spolu s nedostatkom voľných vlastných zdrojov, však znamenajú rozloženie investičných zámerov na dlhšie obdobie. Tempo investovania však musia prispôsobiť generovaniu dostatočných vlastných zdrojov na splácanie úverov. To znamená, že budú investovať pomalšie než by manažment chcel.

 Návštevníci si už môžu vychutnať vymenenú dlažbu na spodnej časti kolonády a tešia ich opravené fontány v parku pri LD Alžbeta. Poteší ich aj Park Bélu Kélera pri Stredisku obchodu a služieb s hudobnou lavičkou a pamätnou tabuľou a nové detské ihrisko pri LD Valentína. Koncom roka chystajú kúpele rekonštrukciu LD Mier – 1 poschodie a tiež LD Valentína s prístavbou výťahu, kde pripravujú novú detskú indikáciu č.XXVII – pohybový aparát u detských klientov. Aj bez nových investícii patria Bardejovské Kúpele v súčasnosti k špičke slovenského kúpeľníctva, v návštevnosti sa prebojovali na druhé miesto na Slovensku. V posledných 10 rokoch rekonštruovali a vynovili svoje hlavné kúpeľné domy – kompletne Alexandra a Alžbetu, značne zmodernizovali aj Ozón a Astóriu. Pribudli wellness spa v Ozóne a druhé wellness v Alexandrovi. Rekonštrukciami prechádzajú aj vilky (František) a zmodernizované bolo Balneocentrum.

Masívnejší rozvoj čaká na zdroje

Na obnovu, prestavbu a prístavbu objektu hotela DUKLA (pôvodne hotel Széchenyi) kúpele nerezignovali. Vlani aspoň vymenili strechu, čím zabránili degradácii objektu a rozpadu muriva. Okrem renovácie samotnej budovy plánujú kúpele k nej pristavať novú ubytovaciu časť hotela s wellnessom a balneoterapiou, reštauráciu, prepojenú spojovaciu chodbu s hotelom Alžbeta a garáže. Čas výstavby a predpokladané náklady nie sú uzavreté, pôvodné odhady boli na úrovni cca 12 mil. EUR. Z pôvodnej stavby zostane skelet a pribudne prístavba pre cca 150 osôb. Vonkajšie wellness je tiež v plánoch: k existujúcemu vnútornému Wellness Spa v Ozóne mienia vybudovať vonkajšie, ktoré bude obsahovať: vonkajší nerezový bazén, vírivky, detský bazén a detské atrakcie, vonkajšie sauny.

Mnoho plánov do budúcnosti

Stále platí zásada, že tempo modernizácie kúpeľov je prispôsobené generovaniu vlastných zdrojov na splácanie pôžičiek. Rozvojové zámery na najbližšie roky ešte počítajú s výstavbou 9 jamkového golfového ihriska a novými parkovacími plochami. Budúci športový areál neďaleko od vstupu do areálu kúpeľov bude mať na ploche 24 ha golfové ihrisko s 9 jamkami. Výška investície s celým zázemím predstavuje zhruba 1,2 milióna EUR, ale areál bude postavený po častiach, tak ako sa podarí vykúpiť pozemky. Pokračujú prípravné práce na svojráznu ‚šarišskú karčmu‘ v budove zvanej Karoly, ktorá má teraz štatút národnej kultúrnej pamiatky. V spolupráci s mestom Bardejov, by kúpele radi pripravili spoločnú investíciu parkovacieho domu na terajšom parkovisku pri vstupe do kúpeľov. Za posledné desaťročie pred krízou kúpele investovali do svojho rozvoja, vrátane liečebnej starostlivosti, ubytovania a športového vyžitia pre klientov, cca 15 miliónov EUR.

V Bardejovských Kúpeľoch sa liečia onkologické choroby, choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z povolania, ochorenia obličiek a močových ciest, choroby pohybového ústrojenstva a ženské ochorenia. Kúpele si vychutnávala cisárovná Alžbeta, ale aj rakúsko-uhorský cisár Jozef II. (1783), Mária Lujza, neskoršia manželka cisára Napoleona (1809), ruský cár Alexander I. (1821) a poľská kráľovná Mária Kazimiera Sobieska.

Viac informácií na: www.kupele-bj.sk

Jak získám souhlas s umístěním sídla pro svoje podnikání?

V článku níže se dočtete o tom, co se hodí pro zkušené i začínající podnikatele. Najdete zde mimo jiné i mnoho zajímavých tipů, které vám zodpoví například tyto otázky:

 • Jak rychlé může být založení s.r.o.?
 • Jak získám souhlas s umístěním sídla pro svoje podnikání?
 • Hlavní důvody k založení s.r.o.

Jak rychlé může být založení s.r.o.?

V prvním článku s názvem “Jak rychlé může být založení s.r.o.?” se dočtete, že pokud podnikatel uvažuje o založení s.r.o., pak určitě přemýšlí i nad tím za jak dlouho bude moci podnikat. Celý proces by měl začít sestavením obchodního plánu, vymyšlením názvu firmy a také přípravou dokumentů nezbytných k založení s.r.o. Obecně probíhá založení s. r. o. tak, že se sepíše společenská smlouva u notáře, založí se účet v bance, ohlásí se živnosti, dojde k zápisu do obchodního rejstříku a k registraci na finančním úřadu k dani z příjmu. Více dalších informací se již dozvíte v uvedeném článku.

Jak získám souhlas s umístěním sídla pro svoje podnikání?

Druhý článek rozebírá téma “Jak získám souhlas s umístěním sídla pro svoje podnikání?”, kde se dozvíte, že ať už si plánujete zřídit s.r.o. nebo podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, musíte si podle zákonných požadavků zřídit sídlo. Sídlo je místo, odkud podnikatel formálně řídí svoji firmu. Adresa sídla se zapisuje do veřejného rejstříku a na této adrese budou podnikatele kontaktovat orgány veřejné moci. Více si přečtěte v článku.

Hlavní důvody k založení s.r.o.

Poslední článek rozebírá téma “Hlavní důvody k založení s.r.o.”, kde se dozvíte, že pro založení společnosti s ručením omezeným se často rozhodnou podnikatelé, kteří potřebují jasně oddělit majetek určený k podnikání od svého soukromého majetku. Firemní majetek je pořizován jménem společnosti. Majetek pro své soukromé potřeby vlastní jako fyzické osoby. Více si již přečtěte v článku.

Virtuální sídlo pro OSVČ

Článek níže přináší informace a praktické tipy pro podnikatele. Najdete zde mnoho zajímavých podnětů a nápadů. Například témata z těchto oblastí:

Proč si založit virtuální sídlo u Profi-kanceláře?

V prvním článku s názvem “Proč si založit virtuální sídlo u Profi-kanceláře?” se dozvíte, že pokud si přejete aby se vaše firma úspěšně rozvíjela, potřebujete k tomu dobré zázemí. Takové zázemí vám může poskytnout Profi-kancelář. Již od roku 2007 poskytuje podnikatelům ekonomicky maximálně přínosný a stabilní „back-office“ servis. Vše je k dispozici na jednom místě a díky tomu je každodenní provoz vašeho podnikání jednodušší. Více informací o tom si již přečtěte ve zmíněném článku.

Jak založit start-up

V druhém článku s titulkem “Jak založit start-up” se dočtete, že základem pro založení startupu je přijít s nápadem, který ještě nikdo jiný nerealizoval. Výhodou pro podnikatele je, pokud se jedná o oblast, které podnikatel rozumí, která ho baví a ve které už má nějaké zkušenosti. Více informací čtěte v zmíněném článku.

Nominálny rast tržieb chémie v roku 2022 znehodnocuje inflácia a rast cien vstupov

Rok 2022 bol pre chemický a farmaceutický priemysel v SR náročný. Priemysel sa musel popasovať s energetickou krízou, ktorej následky stále trvajú a vysokou mierou inflácie, ktorá v decembri dosiahla hodnotu 15,4 %. V roku 2022 v chemickom a farmaceutickom priemysle klesol počet podnikov, klesol počet zamestnancov pracujúcich v tomto odvetví, stúpli tržby ale zároveň výrazne stúpli náklady. Informoval o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

,,Z hľadiska tržieb chemický a farmaceutický priemysel v roku 2022 zaznamenal nárast o 36 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021. Celkové tržby odvetvia sa tak zvýšili z 10,767 mld EUR v roku 2021 na 14 691 mld EUR v roku 2022. Súbežne ale vzrástli ceny materiálov, energií a ostatných neskladových dodávok o 31 %. Narástli aj nominálne mzdy a to približne o 6 % oproti roku 2021. Nárast tržieb je zaznamenaný takmer v každom odvetví chémie a farmácie, okrem odvetvia náterových látok, kde klesli o 5 %. Tento pokles sa môže pripisovať sezónnemu vplyvu a vývoju v automobilovom priemysle. Tržby najviac rástli v odvetví rafinovaných ropných produktov a to o približne 55 percent a v odvetví výroby chemikálií a chemických výrobkov o cca 43 %. Odvetvie farmaceutickej výroby zaznamenalo medziročný nárast o 22 %. Pod rast tržieb sa však podpísali hlavne vyššie ceny výstupov, do ktorých sa premietli zvýšené vstupné náklady odvetvia a vysoká miera inflácie,“ konštatoval R.Karlubík.

Dodal, že spúšťačmi takéhoto vývoja bola vojna proti Ukrajine a celosvetová kríza cien energií a surovín. V dôsledku toho podnikom stúpli rôzne druhy nákladov od vstupných surovín, cez energie, až po mzdy. atď. Postihlo to celé odvetvie, ale najväčší nárast spotreby materiálu, energie a ostatných dodávok predstavuje 49 % a to v odvetví výroby chemikálií a chemických výrobkov.

Chémia a farmácia majú 10,2% zamestnancov v priemysle SR

Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR v chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku pracovalo vlani spolu takmer 40 400 zamestnancov, čo predstavuje 10,2 % všetkých zamestnancov celého slovenského priemyslu. Priemerná mesačná mzda chemického a farmaceutického priemyslu medziročne stúpla o takmer 12 % na 1 873 EUR. Najvýraznejšie zvýšenie je stále v odvetví rafinované ropné produkty. Zamestnanci tohto odvetvia si polepšili o 17 % oproti roku 2021. S nárastom priemernej mesačnej mzdy stúpala aj pridaná hodnota, medziročne o takmer 45 %, v porovnaní s rokom 2021. Zvyšovanie miezd súvisí aj vysokou mierou inflácie, ktorá v decembri dosiahla hodnotu 15,4 %.

Počet podnikov dlhodobo klesá

ŠÚ SR evidoval koncom roku 2022 v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 278 podnikov s počtom zamestnancov 20 a viac. V odvetví rafinovaných ropných produktov na slovenskom trhu dlhodobo pôsobia 4 spoločnosti a vo výrobe chemikálií a chemických výrobkov to bolo na konci 2022 spolu 49 podnikov, ich počet oproti minulému roku klesol o 1 podnik. V porovnaní s vlaňajším rokom vznikol 1 podnik v oblasti farmaceutickej výroby a zaniklo 13 podnikov v oblasti výrobkov z gumy a plastov. Celková bilancia v sektore je úbytok 13 podnikov. Počet podnikov však dlhodobo klesá, aj vplyvom pandémie koronavírusu z minulých rokov, vplyvom energetickej krízy, zvyšovaním nákladov na výrobu, mzdy.

Trh práce sa vplyvom vysokých cien energií začína meniť. Zamestnanosť sa v chemickom a farmaceutickom priemysle medziročne znížila a trh práce bol ochudobnený o zhruba 4 % zamestnancov. Len  v jednom odvetví bol zaznamenaný nárast počtu zamestnancov  a to v odvetví farmaceutické výrobky a prípravky o 9 %. V ostatných odvetviach je pokles oproti rovnakému obdobiu v minulom roku. Nárast vo farmaceutickom odvetví je spojený so vznikom 1 nového podniku.

Ťažké časy neskončili

,,Zdražovanie energií a vysoká miera inflácie zhoršuje vyhliadky podnikov do budúcna. Rovnako nepriaznivo vyzerá aj vývoj dodávok niektorých esenciálnych komodít, ktoré sa nachádzajú na sankčných zoznamoch. Rok 2023 bude pre chemický a farmaceutický priemysel opäť náročný. Firmy sa musia vysporiadať s cenami energií a infláciou. A v nasledujúcich rokoch čaká priemysel aj ďalšia výzva – transformácia priemyslu. Spoločnosti však ešte čakajú náročné úlohy aj pri stratégií udržateľnosti, uhlíkovom cle a prechode k zelenším cestám. Zotavenie z dopadov vojny na Ukrajine a sankcií s ňou spojených ešte chvíľu potrvá,“ konštatoval R.Karlubík.

Dôležitý zamestnávateľ, široké spektrum výroby                                       

Priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je cca 150. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Chemický priemysel je mimoriadne dôležitým dodávateľom pre všetky ostatné priemyselné odvetvia, najmä pre automobilový priemysel.

V súvislosti so zamestnanosťou trápia dlhodobo chemický sektor nedostatočné počty zamestnancov a nedostatok vyškolených pracovníkov. Systém vzdelávania a učňovské školstvo je citeľne odčlenené od podnikateľskej sféry a na stredných školách sa neotvárajú odbory, ktoré prax vyžaduje.

Proč si založit virtuální sídlo u Profi-kanceláře?

V článku níže se dočtete o tom, co se hodí pro zkušené i začínající podnikatele. Najdete zde mimo jiné i mnoho zajímavých tipů, které vám zodpoví například tyto otázky:

 • Jak začlenit sociální sítě do podnikání?
 • Proč si založit virtuální sídlo u Profi-kanceláře?
 • Sociální sítě v podnikání

Jak začlenit sociální sítě do podnikání?

V prvním článku s názvem “Jak začlenit sociální sítě do podnikání?” se dočtete, že v dnešní době platí, že pokud není někdo na sociálních sítích jako by nebyl. A 100% to platí v oblasti podnikání. Jak se dají sociální sítě v podnikání využít? Sociální sítě používáme každý den ať už pro komunikaci s rodinou nebo přáteli. Jejich používání se ještě znásobilo s příchodem pandemie covidu. Běžnou normou se v té době stal nákup v e-shopech a přes dovážku ať už jídla, nákupů potravin nebo jiných produktů. Více dalších informací se již dozvíte v uvedeném článku.

Proč si založit virtuální sídlo u Profi-kanceláře?

Druhý článek rozebírá téma “Proč si založit virtuální sídlo u Profi-kanceláře?”, kde se dozvíte, že Profi-kancelář má k dispozici zkušené a spolehlivé odborníky a nad rámec paušálu vám může nabídnout služby za výhodné ceny. Přitom stále platí, že správné zadání práce, dodržení termínů, ceny a kvalitu vám zaručuje profesionální společnost. U většiny služeb máte navíc veškeré informace o probíhajících úkonech k dispozici non-stop v Klientském centru… Více si přečtěte v článku.

Sociální sítě v podnikání

Poslední článek rozebírá téma “Sociální sítě v podnikání”, kde se dozvíte, že sociální sítě se pro živnostníky a firmy staly doslova dokonalým prostředkem a pro mnohé dokonce bezplatnou propagací. Více si již přečtěte v článku.

Nárast tržieb o 118% v THERMO|SOLARE Žiar

Nárast tržieb o 118% zaznamenal vlani najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. Zvýšil tak svoje tržby z 2,78 mil. EUR v roku 2021 na 6,05 mil. EUR v roku 2022. Ide o najvyšší rast v histórii firmy, za ktorý vďačí súčasnému boomu OZE na svetových trhoch, ale hlavne raketovému nástupu záujmu na najvýznamnejšom domácom trhu. V roku 2023 žiarsky výrobca priamo exportoval do 19 krajín sveta. Informuje o tom Alfréd Gottas, riaditeľ THERMO|SOLARU.

,,Okrem najdôležitejšieho domáceho trhu, podporovaného poukážkami na OZE, sme v minulom roku produkciu umiestnili na tradičných trhoch ako Rakúsko, Nemecko, ČR, Maďarsko. Darilo sa nám aj v Belgicku, Švajčiarsku, Holandsku, Francúzsku, Portugalsku, či východných krajinách ako sú Litva, Lotyšsko, Slovinsko, Rumunsko a ďalšie. Enormný dopyt po energii zo slnka sme pocítili najmä vo Francúzsku. Prostredníctvom našich zahraničných kolegov sme vyvážali i do ďalších krajín sveta, okrem Veľkej Británie je zaujímavý napríklad Novy Zéland,“ okomentoval situáciu A.Gottas.

Črtá sa pokračovanie

Úvodné mesiace roku 2023 sa črtajú v Žiari tiež veľmi sľubne. ,,Čo sa týka tržieb pokračujeme v nastúpenom trende aj v roku 2023. Za január 2023 sme zdvojnásobili tržby oproti januáru 2022, február 2023 bol o 80% medziročne lepší. Podarilo sa nám odstrániť sezónnosť výroby, ktorá je už minulosťou,“ vyzdvihol A.Gottas.

Člen rodiny Hargassner

Spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., vstúpila do sezóny 2022 ako člen Hargassner Holding, nezávislej skupiny výrobcov zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov, patriacej do vlastníctva rodiny Hargassner. V štruktúrach skupiny začala pôsobiť ako jediný výrobca slnečných kolektorov a dvorný dodávateľ tejto technológie pre všetky obchodné zložky skupiny v Európe i zámorí. Už predtým mali v Žiari nad Hronom veľký potenciál na rozvoj, ale chýbal im kapitál. Vstup nového vlastníka s jeho zdrojmi by mal posunúť firmu do konca desaťročia medzi troch najväčších výrobcov slnečných termických kolektorov v Európe.

Nová divízia BIOMASA

Od januára vznikla v THERMO|SOLARE nová divízia BIOMASA. Okrem výroby slnečných kolektorov stojí tak firma na ďalších nohách – vyrába kompaktné tepelné čerpadla, konštrukcie pre FV panely a v rámci skupiny Hargassner niektoré súčiastky pre kotly, vrátane elektrorozvádzačov. Firma v súčasnosti disponuje výrobnou kapacitou na úrovni 300 tisíc m2 kolektorov ročne. Ako jeden z mála výrobcov na svete má na jednom mieste sústredené hlbokoťažné lisovanie kolektorových vaní, výrobu selektívnych konverzných vrstiev a finálnu montáž slnečných kolektorov. Vyrába aj všetky typy konštrukcií na upevnenie kolektorov a kompletuje ucelené solárne systémy.

Zvyšujú zamestnanosť

V roku 2022 už zvýšili stav zamestnancov v žiarskom závode o pätinu a majú v pláne i rozsiahle zvýšenie výroby a diverzifikáciu výroby. Firma vlastní pozemky v okolí súčasnej prevádzky, kde v priebehu nasledujúcich rokov rozšíri výrobu. THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. permanentne investuje nielen do výskumu a vývoja, aj do ekologizácie výroby. Vlastní unikátne zariadenia na meranie kvality selektívnych vrstiev, solárnych skiel a výkonových parametrov kolektorov.

Významnou je aj školiaca, poradenská a propagačná činnosť. Spoločnosť je oficiálnym školiacim partnerom Svetovej banky pre problematiku využívania solárneho tepla. V západnej Európe sa slnečné kolektory rôznych výrobcov často porovnávajú pomocou tzv. „výkonovej ceny“, čiže ceny jednotky získaného tepla vypočítanej ako podielu investičných nákladov k reálnemu tepelnému zisku v definovaných prevádzkových podmienkach. Kolektory THERMO|SOLARU v takýchto porovnaniach umiestňujú vždy na najvyšších priečkach.

Nezávislosť od Ázie

THERMO|SOLAR vyrába z európskych komponentov, nakupuje prednostne od dodávateľov zo Slovenska. Tým že má výrobné kapacity na Slovensku, je nezávislý od ázijských dodávateľov komponentov, na ktorú doplatili viaceré európske korporácie. Pritom najväčším svetovým hráčom je Čína, ktorá ovláda 75 percent trhu s termickými kolektormi. V Európe jej konkurujú najmä výrobcovia z Turecka a Grécka, ktorých produkcia smeruje najmä na ich domáce trhy. V strednej a západnej Európe sú konkurentmi hlavne nemeckí výrobcovia kolektorov.

Tisícky slnečných kolektorov

Zakladatelia spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., vrátane spoločnosti samotnej, vyrobili počas svojej viac ako 35 ročnej existencie stovky tisíc solárnych systémov. Využívajú sa hlavne na prípravu teplej vody, ohrev vody v bazénoch, vykurovanie, výrobu priemyselného tepla a iné špeciálne účely. Na mnohých miestach Čiech a Slovenska možno nájsť pracujúce slnečné kolektory SALK vyrobené pred tromi desaťročiami v Žiari nad Hronom. Na kolektory a nosné konštrukcie poskytuje firma záruku na dobu 12 rokov.

V extrémnych podmienkach

 Žiarske kolektory boli doteraz inštalované takmer v 80 krajinách celého sveta a to aj na takých extrémnych miestach ako je najvyššia hora Nemecka Zugspitze a Ohňová zem v Patagónii. Spoľahlivo pracujú v Nepále, Argentíne, Botswane, Maroku, Ománe, Juhoafrickej republike, Austrálii, Maroku, Egypte, Jordánsku, či v Kalifornii.

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080

Články ze světa AI, BI a chatbotů

Asociace za lepší ICT řešení přináší pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů z čtvrtého čtvrtletí roku 2022 z oblasti AI, BI a chatbotů.

Proč je API klíčový prvek pro firemní IT

Jaké jsou důležité pilíře pro vytvoření a udržování úspěšné firemní strategie API? 

 1. Prvním pilířem je kodifikace vlastnictví dat. Získání dat z většího počtu rozhraní API přistupujících k více aplikacím a systémům je pravděpodobně přínosem pro podnikání, ale zvyšuje to náklady a složitost. Komplexní strategie pro rozhraní API by se neměla týkat jen aplikací ohledně předávání dat. Mimo tyto systémy umožňuje silnější kontrolu a lepší správu. 
 2. Druhým pilířem je zjednodušení díky sloučení. Pro firmy je běžné, že udržují stovky nebo tisíce aplikací a každá z nich obsahuje odpovídající data. Mnoho oddělených aplikačních ostrovů v rámci podniku si také vyměňuje kopie svých dat prostřednictvím integrace dat point-to-point prostřednictvím taktického využití rozhraní API. Zavést lze strategii pro odstranění těchto ostrůvků jejich připojením k bezpečnějšímu prostředí pro spolupráci. 
 3. Třetím pilířem je podpora inkluzivní inovace na bázi spolupráce. Použití rozhraní API pro vytvoření prostředí využívající spolupráci jako jsou datové systémy, je rozhodující. V těchto prostředích může každý z firmy pracovat vedle sebe společně na reálných provozních datech a vytvářet datové sady a datové modely. 
 4. Čtvrtým pilířem je kultura opětovného využití. Ta je rozhodující pro zkrácení času pro uvádění na trh a snížení nákladů pro poskytování služeb potřebných pro firmu. 
 5. Pátým pilířem je možnost více využití rozhraní API. Lze je využít k podpoře všech druhů firemních procesů nosné infrastruktury, ale mohou také pomoci umožnit externí služby, které přidávají obchodní hodnotu nebo zlepšují zákaznickou zkušenost.

Co je virtualizace procesoru

Virtualizace procesoru je proces abstrakce prostředku fyzického procesoru do jedné nebo více logických reprezentací, které lze použít pro různé pracovní zátěže. Operační systémy mají přímý přístup k hardwarovým prostředkům, ale při virtualizaci softwaru známého jako hypervizor tyto prostředky abstrahuje, takže je týmy IT mohou poskytovat a využívat efektivněji. Virtuálnímu stroji lze přiřadit jeden nebo více virtuálních procesorů v CPU závislosti na tom, jak náročná je výpočetní zátěž. Jeden z nejlepších přístupů k výběru správného procesoru pro virtualizaci spočívá v určení konkrétních funkcí, které chce podnik ve svém virtuálním prostředí implementovat. Také volba hypervizoru může ovlivnit výběr procesoru pro virtualizaci. Je nutné zajistit dobré využití procesoru. Organizace by si měla určit, jaké funkce využije a které by mohly budoucnu vést k problémům s výkonem. Než aplikovat pro zvýšení výkonu hyper-threading, je lepší zvážit koupi více jader. Jedním z častých problémů virtualizace je množství režie, která vyžaduje neustálý převod mezi fyzickým a virtuálním paměťovým prostorem. Softwarová vrstva potřebuje vlastní režii, která může snížit prostředky dostupné virtuální počítačům. Náročné pracovní zátěže vyžadují kreativní přístup přidělování procesorových zdrojů a virtualizaci CPU. Pro začátek je vhodné zajistit stejný počet virtuálních procesorů, kolik fyzických procesorů daná aplikace požaduje. Při výběru fyzického serveru pro virtualizaci je třeba zvážit CPU, paměť a úložiště a síťové I/O. 

Automatizace podnikových procesů

Robotická automatizace procesu je využití technologie řízené obchodní logikou a strukturovanými vstupy k automatizaci podnikových procesů. Pomocí nástrojů RPA může podnik nakonfigurovat software nebo robota pro zachycení a interpretaci aplikací pro zpracování transakce, manipulaci s daty, spouštění odpovědí a komunikaci s jinými digitálními systémy. Roboty jsou obvykle levné a snadno se implementují, nevyžadují žádný vlastní software ani hlubokou systémovou integraci. Podniky mohou také automatizaci výrazně zdokonalit spojením RPA s kognitivními technologiemi, jako je strojové učení rozpoznávání řeči a zpracování přirozeného jazyka. Tím lze automatizovat úlohy vyššího řádu, které dříve vyžadovaly lidskou pozornost a úsudek. Při výběru RPA je potřeba vzít v úvahu faktory jako snadné nastavení robota, integrace s podnikovými aplikacemi, orchestrace a správa nebo škálovatelnost. 

Je nutné zvážit obchodní dopady zavedení RPA. Před implementací je nutné procesy řádně zmapovat včetně vzájemných závislostí. Do implementace by mělo být od začátku zapojené podnikové IT a HR. Mnoho implementací selže kvůli špatnému návrhu a řízení změn. Není ani dobré změnit projekt RPA na projekt strojového učení. Nelze opomenout ani soulad projektu s předpisy. Součástí nejúspěšnějších implementací RPA a je centrum excelence obsazené lidmi, kteří se starají o úspěšnou realizaci programu zvyšování efektivity. 

 

Články a rešerše AI, BI a chatbot najdete ZDE.

Katalog SW robotů a automatizace lze nalézt ZDE.

 

Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.
Husinecká 903/10
13000 Praha 3

IČ: 016 74 846
www.lepsi-reseni.cz
office@lepsi-reseni.cz
(+420) 226 259 729