Archive for the ‘Finance, ekonomika’ Category

Pomôžte postihnutej Evelinke darovaním 2 % zo zaplatenej dane

Pátek, Únor 9th, 2018

Evelin sa teší z bračeka, stále však nerozpráva, aj keď sa chystá do školy

 

Pre tých, ktorí sledujú osud osemročnej Evelin Blinovej z Ostratíc pri Partizánskom, ktorá je od narodenia ťažko postihnutá (ochorenie podobné mozgovej obrne), máme nové správy o tom ako sa jej darí. Vďaka doterajším šiestim liečebným pobytom v Medical ADELI Centre Piešťany za niekoľko rokov sa podaril malý, či skôr veľký zázrak. Evelin vie samostatne chodiť po rovine a s pomocou aj po schodoch. Naďalej však takmer nič nerozpráva, je plienkovaná a ani jej ďalší vývoj nezodpovedá veku, preto má už druhý rok odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a v súčasnosti tretí rok (s prestávkami) navštevuje špeciálnu triedu materskej školy v Partizánskom.

Akútne potrebuje ďalšie liečenie, vrátane špeciálnych rehabilitácií v spomínanom centre. Napriek tomu, že podľa odporúčania neurológa by potrebovala štyri takéto liečenia ročne, aj vďaka finančným prostriedkom 2 % z daní môže Evelinka rehabilitácie absolvovať aspoň raz ročne. Je to kvôli tomu, že tieto liečebné pobyty sú na Slovensku hradené najmä z vlastných finančných zdrojov, lebo zdravotné poisťovne preplácajú len základné lekárske úkony. Evelinke v tomto smere každoročne veľmi pomáha občianske združenie Asociácia pomoci postihnutým APPA v Piešťanoch, prostredníctvom ktorého je možné konkrétnemu pacientovi, ktorý má v APPA vytvorené vlastné konto, poukázať sumu do výšky 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

Lívia Blinová, matka Evelin ďakuje všetkým darcom, jednotlivcom i firmám, ktorí vlani, či v predchádzajúcich rokoch, darovali 2 % zo svojich daní.  Vlani sa tak  nazbierala viac ako polovica finančných prostriedkov na Evelinkin šiesty liečebný pobyt.

,,Prosím prispejte aj tento rok darovaním 2 % zo svojich daní, ktorými pomôžete Evelinke pri zaplatení ďalšieho liečebného pobytu, ktorý na Slovensku nie je hradený žiadnou zdravotnou poisťovňou napriek tomu, že iba špeciálne rehabilitácie a hyperbarická komora Evelinke pomáhajú vo vývoji a zlepšení jej zdravotného stavu. S dcérkou som stále doma na opatrovateľskom príspevku a keď jej to zdravie umožňuje, navštevuje špeciálnu triedu materskej školy v 10 km vzdialenom okresnom meste Partizánske. V ostatné dni potrebuje celodennú opateru,“ hovorí L. Blinová.

 

Pre tých, ktorých osud Evelin zaujíma podrobnejšie, približuje situáciu jej babička Valika Radová: ,,Rodina býva v dedinke Veľke Ostratice 340. Evelka má veľmi rada deti, teší sa ich prítomnosti a priazne. Má 15-mesačného bračeka Mathiasa, ktorého veľmi ľúbi, hladká ho, bozkáva na hlavičku a spolu sa tešia pri hrách doma v detskej izbe. Na výlety do prírody veľa priestoru rodinka nemá, lebo Mathiasov tatko je pracovne veľmi vyťažený a vo voľnom čase prerábajú starší dom v Blesovciach (15 km od Topoľčian), lebo v septembri 2018 by mala Evelka nastúpiť do špeciálnej ZŠ v Topoľčanoch. Z Ostratíc do Topoľčian by to bolo pre rodinku časovo i finančne nákladné (40 km). Toho času sa veľa aktivít rodiny prispôsobuje malému bračekovi a častým onemocneniam Evelky, pre ktoré nemôže častejšie navštevovať materskú školu v Partizánskom. Evelka v poslednej dobe navštevuje lekárov, lebo má problémy s očami, srdiečkom, zubami, nôžkami-chodidlami, neurologické problémy a aj respiračné choroby, lebo má oslabenú imunitu. V mieste bydliska však chodia na prechádzky do obecného parku, či len tak po dedine na návštevu Mathiasových starých rodičov, ktorí aj Evelku veľmi ľúbia. Technické problémy majú s prenášaním kočíka či iných vecí do bytu a z bytu, lebo bývajú v obytnom dome na druhom poschodí bez výťahu, preto Evelka, keď túto prekážku denne osobne prekonáva, cvičí chôdzu po schodoch, s ktorou má stále problém. Evelka má rada zvieratka, preto sa veľmi teší, keď každé leto aj viackrát navštívia ZOO v Bojniciach. Mamke doma pomáha pri prebaľovaní a kúpaní bračeka (prináša plienky, mastičky, utierky…), páči sa jej video „Spievankovo“, pri ktorom tlieska a napodobňuje tanec detí, listuje v obrázkových knihách a farebných časopisoch, rada sa hrá s hračkou detského počítača.“

 

Ak vás osud Evelin zaujal, môžete si  pozrieť viac informácií a fotografie z jej liečby v ADELI na jej stránke na facebooku : Evelinka Blinová. Ak môžete prispejte aj vy na ďalšie liečenie Evelin v ADELI, poukázaním 2 % zo zaplatenej dane prostredníctvom Asociácie pomoci postihnutým APPA, ktoré je občianskym združením v ADELI Centre Piešťany a získané eurá sa použijú na zaplatenie jej rehabilitácií (2-týždňové rehabilitácie spolu s hyperbarickou komorou stoja cca 4.000 €).

 

Upozornenie pre darcov:

Prosím vyplňte potrebné dokumenty presne a správne. Či už daňové priznania, alebo nezabudnite vypísať aj ,,Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane – pre APPA“ a na tlačivách pre APPA (kópie Vyhlásenia aj Potvrdenia) je potrebné dopísať vpravo hore meno pacienta – „pre Evelin Blinovú“, lebo inak peniaze napriek vašej snahe neprídu na Evelkin účet v APPA a váš dobrý úmysel sa minie účinku. Už vlani takto prišla Evelka o stovky eur, ktoré jej nezištní darcovia chceli darovať, ale pre administratívne chyby sa tak nakoniec nestalo a v lepšom prípade šli eurá do spoločných peňazí pre všetkých pacientov podporovaných asociáciou APPA.

 

Sídlo občianskeho združenia: Na medzi 2/A, 831 06 Bratislava, IČO: 42 173 809

Poštová adresa APPA: Asociácia pomoci postihnutým APPA, Nitrianska 20, 921 01 Piešťany

Mailová adresa: michalcikova@appa.sk

Bližšie informácie o postupe pri poukázaní 2% pre APPA: Silvia Michalčíková

mobil: +421 904 023 244, tel.: +421 33 381 3499

Príloha:   Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane – pre APPA

 

Poznámka: Editované tlačivo Vyhlásenia bude možné stiahnuť v nasledujúcich dňoch na webe www.appa.sk

 

V prípade inej finančnej pomoci sú k dispozícii čísla osobných účtov:

Evelinka Blinová, č.ú.: 4017591917/7500

– Lívia Blinová, č.ú.:  0264126686/0900

Všetkým darcom s láskavým srdcom Evelinka a Lívia Blinové úprimne ďakujú.

Viac informácií o ADELI:

Medzinárodné rehabilitačné centrum ADELI, ktoré je v Piešťanoch už od roku 2004, prinavracia telesne postihnutým ľuďom – deťom i dospelým, zdravie. Keďže táto terapia i celé centrum je jedinečné, liečia sa tu pacienti z mnohých európskych, ale aj mimoeurópskych krajín. Každodenne lekári, terapeuti i samotní pacienti bojujú s následkami detskej mozgovej obrny, stavmi po úrazoch mozgu a ďalšími závažnými diagnózami prevažne neurologického pôvodu. Liečba v ADELI centre je síce mimoriadne účinná, ale slovenskí a českí pacienti si ju musia hradiť z vlastných prostriedkov, kým zahraniční sa môžu spoľahnúť na svoje zdravotné poisťovne. Naši pacienti podstupujú neľahkú cestu zozbierať dostatočné množstvo financií, aby mohli prejsť za krátky čas veľký kus cesty k zlepšeniu svojho zdravotného stavu. Zakladajúcimi členmi APPA boli Patrícia Hamříková, Maxim Raskin a Miriam Juhanesovičová.

 

Viac informácií je na www.appa.sk , pozrite si aj Evelinku na jej facebookovej stránke „Evelinka Blinová“.

Virtuální kancelář – co to je za termín?

Pondělí, Únor 5th, 2018

Téma založení virtuální kanceláře patří v současnosti k velice vyhledávaným a populárním. Na internetu jej rozebírá spousta článků zaměřených na tuto oblast. Ty nejzajímavější a nejpřínosnější z nich zohledňuje právě tento článek, který neopomíjí žádné důležité informace. Prostřednictvím následujících řádků zjistíte, jak prestižní záležitostí je využívat kvalitní virtuální sídlo, potažmo virtuální kancelář. Budete obeznámeni s administrativními povinnostmi a s možností využití pomoci při realizaci této služby.

Virtuální kancelář v Praze na lukrativní adrese

Dozvíte se například to, že Profi-kancelář nabízí lukrativní adresy v Praze. To pak samozřejmě přispěje i k tomu, že budete mít šanci získat více obchodních partnerů a zákazníků. Tím se logicky zvýší firemní zisky. Virtuální kancelář Praha není v dnešní době žádnou výjimkou. Na adrese vlastně skutečně nesídlíte, neoperujete odtud každý den. Pouze zde máte oficiální sídlo. Součástí pronájmu může být ale například i přepojování telefonních hovorů, zpracování pošty, služby recepční a další domluvený servis.

Více čtěte v článcích s tématikou virtuální kanceláře zde:

Tyto články, které se primárně zabývají umístěním virtuálního sídla do virtuální kanceláře vám pomohou nahlédnout do toho jak celý tento proces probíhá a co vše je k těmto jednotlivým úkonům zapotřebí.

Pokud stále přemýšlíte a váháte o využití služeb virtuální kanceláře doporučujeme těchto pár článků přečíst a načerpat z nich inspiraci a pomoc pro vaše podnikání.

GDPR nařízení

Úterý, Leden 30th, 2018

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je nařízení Evropské unie zvyšující ochranu osobních dat občanů EU, ale také nároky na firemní postupy a informační systémy. Evropské GDPR nařízení o ochraně osobních údajů nabývá účinnosti 25. května 2018. GDPR nařízení se vztahuje na všechny subjekty zpracovávající osobní údaje občanů EU. Části nařízení GDPR se nevztahují na organizace s méně než 250 zaměstnanci.

Odpovědnost a zavádění nových kodexů

Z principu věci je patrné, že GDPR nařízení zasáhne nejenom veřejný sektor, ale také firmy pracující s osobními údaji fyzických osob. V tomto směru to může být nejrůznějších nakládání s takovými informacemi:

 • behaviorální reklamy,
 • sledování polohy,
 • kamerové systémy,
 • poskytování telekomunikačních služeb,
 • monitoring subjektů, apod.

Konkrétní právnické osobě či podnikateli vznikne povinnost zavést ve své společnosti adekvátní kodexy OOÚ, souhlasy, procesy a nová systémová řešení týkající se nového GDPR nařízení. Za tohle všechno bude zodpovědný pověřenec. Tím nemusí být za každou cenu někdo z firmy. Tyto povinnosti lze delegovat na ty správné dodavatele zmiňovaných služeb.

Jaké jsou chráněné osobní údaje?

GDPR nařízení se totiž týká nejenom jména, příjmení, rodného čísla či data narození. Dále je to také číslo občanského průkazu, pasu, řidičského průkazu, IP adresa, cookie a lokalizační údaje. Pakliže v odpovídající míře pracujete s takovými údaji, GDPR povinnosti vás rozhodně neminou.

Workshop: Zvýšení efektivity provozu datového centra

Pátek, Leden 26th, 2018

Praha 24.3.2017 – Provoz staršího datového centra nebo serverovny sebou nese rostoucí provozní náklady a rizika. Asociace za lepší ICT řešení o.p.s. připravila workshop, kde zkušení konzultanti a správci datových center představí moderní technologie non-IT infrastruktury a rozeberou s účastníky možnosti jejich praktického použití.

Workshop je určen vždy pro čtyři společnosti či organizace, aby byl dostatečný prostor k základní analýze situace všech zúčastněných. Výstupem jsou kalkulace možného snížení provozních nákladů, analýza rizik pro správce serverovny a přibližné náklady různých typů modernizace. Série workshopů začíná již 19. dubna 2017.

Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s. je nezisková organizace, která pomáhá firmám a institucím nalézt lepší řešení jejich potřeb pomocí ICT technologií. Asociace mapuje datová centra v ČR (https://lepsi-reseni.cz/datova-centra/), analyzuje zkušenosti provozovatelů a shromažďuje koncepty osvědčené praxí. Bližší informace a termíny workshopů Zvýšení efektivity provozu datového centra zde.

Program semináře:

 • Strategie modernizace a snižování provozních výdajů datového centra
 • Rizika pro správce datacenter – bezpečnost a dostupnost ICT technologií + legislativa
 • Analýza slabých míst non-IT infrastruktury serverovny a DC
 • Zkušenosti s inovativním systémem volného chlazení v UPC ČR
 • Volitelně: analýza a kalkulace úspor pro 4 zúčastněná datová centra
 • Možnosti financování modernizace čistě z dosažených úspor

Pořadatel konference a kontakt:

Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.
Husinecká 903/10, 13000 Praha 3

IČ: 016 74 846

www.lepsi-reseni.cz
office@lepsi-reseni.cz
(+420) 226 259 729

Jak využít virtuální kancelář?

Úterý, Leden 23rd, 2018

S výrazem virtuální kancelář se v dnešní době setkal bezpochyby každý. Jen málokdo však tuší, co si pod ním představit. Jak již prozrazuje samotný název, jde o pojem související s podnikáním. Jestliže si ale myslíte, že se primárně jedná o pronájem fyzických prostor, jste značně na omylu. Virtuální kancelář je novodobým modelem pronájmu. Ve své podstatě si pronajímáte lukrativní adresu v hlavní metropoli. Jako přidruženou službu máte možnost využít skutečných kanceláří ke krátkodobému pronájmu. Pojďme ale začít pěkně od začátku.

Co přináší virtuální kancelář Praha?

V první řadě změníte sídlo firmy, a to na daleko reprezentativnější adresu na Praze 1, Praze 2, Praze 3 nebo na Praze 9. Tam vám bude k dispozici celodenní recepce v kombinaci s dalšími přínosnými službami. Mezi ně patří kupříkladu přeposílání korespondence, přesměrování hovorů a ostatní. Virtuální kancelář Praha je ekonomickou cestou, jak se přestěhovat do centra hlavní metropole, aniž byste platili přemrštěné peníze. K tomuto základu si mimo jiné můžete přidat i některé nadstandardní úkony.

 • Zpracování účetnictví
 • Administrativní činnosti
 • Skutečný pronájem kanceláře

Ano, právě poslední bod vás bude zajímat v okamžiku, kdy chcete virtuální kancelář využít také k osobnímu styku se svými klienty, úřady či obchodními partnery. Plně vybavená místnost, včetně té zasedací, kde naleznete kvalitní a pohodlné zázemí pro práci.

Virtuální kancelář na míru

Nechte si v tomto směru navrhnout virtuální kancelář Praha, jež bude do nejmenšího detailu odpovídat vašim náročným požadavkům. Nápomocna vám bude společnost Virtuální kancelář Praha s.r.o., která je specialistou nejenom na virtuální kancelář, ale také sídlo firmy nebo založení s.r.o. Svěřte se do rukou odborníků a proveďte v rámci svého businessu ty správné změny.

Virtuální sídlo firmy pro vaší s.r.o.

Pátek, Leden 19th, 2018

Proč založit firmu, nejlépe s.r.o.? Pro omezení rizik, optimalizaci výdajů a přehlednost účetnictví se vyplatí založit firmu. Pokud jednáte jako fyzická osoba, respektive OSVČ, ručíte de facto veškerým svým majetkem. Podnikání v rámci firmy vás z velké části ochrání před případným nezdarem. Jak již bylo zmíněno výše, při vyšších obratech lze rovněž lépe optimalizovat výdaje či chcete-li – daně. Při jednání s partnery nebo při potencionálním získání klienta rozhodně lépe zapůsobíte jako jednatel či ředitel firmy, nikoliv jako OSVČ. V případě prodeje fungujícího podnikání vám založení firmy ušetří mnoho času a celý proces převodu společnosti se zjednoduší.

Jak založit firmu, s.r.o.

Pokud již máte se založením firmy zkušenosti, víte, že se jde o velmi zdlouhavý a „finančně náročný” proces. Díky tomu, že lze firmu s.r.o. koupit, můžete v případě potřeby zahájit podnikání klidně ještě dnes. Kromě toho díky prostředníkovi může být koupě či samotné založení firmy na klíč velmi výhodné a rychlé. Před koupí neznámé či delší dobu existující firmy je nutné zjistit veškeré aktuální či budoucí závazky dané firmy. Kontrola firmy nebo i samotné založení je v praxi velmi složité, podmínky a nutné postupy se každým rokem mění. Firmy, které se specializují na zprostředkování prodeje či založení firmy bývají tím nejvýhodnějším řešením.

Profesionální virtuální sídlo firmy v Praze

Jakmile máte firmu, s.r.o. a sháníte lukrativní kancelář v Praze, je na místě zvážit tzv. virtuální sídlo firmy. Existují virtuální kanceláře, které ve skutečnosti (téměř) neexistují a slouží pouze k zápisu adresy sídla firmy či k umožnění navázání obchodních vztahů. Těm je třeba se určitě vyhnout. Na druhou stranu někteří poskytovatelé nabízejí reálné virtuální sídlo firmy. Možnost sjednání konference, zasedání či schůzky s klienty je u těch druhých možné, a to samozřejmě přímo na adrese sídla firmy, virtuální kanceláře či v její blízkosti.

Poponáhľajte sa, tento rok kolá na poukážky na OZE budú už len v 1. polroku

Pátek, Leden 12th, 2018

Najvyšší čas vybrať si dodávateľa OZE

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila harmonogram plánovaných kôl projektu Zelená domácnostiam na prvý štvrťrok 2018. Budú sa konať štyri kolá s poukážkami na podporu inštalácií zariadení na využívanie OZE (Obnoviteľných zdrojov energie) za viac ako 7 mil. eur. Prvé kolo je plánované na 23. 1. 2018 a bude zamerané na podporu inštalácie fotovoltických panelov v mimobratislavských regiónoch. Nasledovať budú dve kolá (6. 2., 27. 2.) na podporu inštalácií slnečných kolektorov a tepelných čerpadiel. Na 13. marca je naplánované kolo, v rámci ktorého bude možné požiadať iba o príspevky na inštaláciu kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch.

Konkrétne termíny kôl v 2. štvrťroku budú zverejnené v najbližších mesiacoch. Poukážky na tepelné zariadenia bude možné získať vo viacerých kolách v apríli až júni. Podľa SIEA v druhom polroku je zámer už len dokončovať inštalácie, aby sa na jeseň mohli preplatiť posledné poukážky, keďže projekt Zelená domácnostiam sa v roku 2018 končí. Kolá sú otvárané v určený deň o 15. h. Celkovo je v roku 2018 určených na poukážky necelých 14 mil. eur.

Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov a zároveň aj predajcu fotovoltických zostáv, firmy THERMO|SOLAR Žiar, hovorí: ,,Kto chce získať finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam ešte tento rok, nemá čo váhať. Mal by si vybrať seriózneho zhotoviteľa, ktorý mu poradí, aké zariadenie je pre jeho domácnosť najvhodnejšie a nechať si vypracovať ponuku na mieru. Napríklad len pri slnečných kolektoroch má na výber spolu viac ako 300 typov registrovaných slnečných kolektorov. Naďalej platí, že domácnosti do 30 dní od vydania poukážok na kúpu a inštaláciu zariadení na využívanie OZE ich musia odovzdať spolu s podpísanými zmluvami zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú tri mesiace. Individuálni žiadatelia môžu byť sklamaní, ak sa im poukážka v konkrétnom kole neujde a už s ňou rátali. Preto, ak chcú uspieť, by sa mali pripraviť už v predstihu, mať k dispozícii dobrý počítač a kvalitné pripojenie na sieť, aby sa mohli hneď registrovať, keď kolo začne. Tradične zrejme potrvajú aj kolá v tomto roku iba niekoľko minút.“

V súčasnosti SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby bolo možné od roku 2019 využiť ďalšie prostriedky vyčlenené na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Do roku 2020 je na túto formu podpory z európskych a štátnych zdrojov na inštaláciu zariadení na využívanie OZE vyčlenená suma vo výške až 115 miliónov eur.  Teda od roku 2019 by sa malo rozdeliť zvyšných 70 miliónov eur.

V prípade solárneho systému a slnečných kolektorov z akciovej ponuky THERMO|SOLARU môžu domácnosti dostať podporu vo výške 781 až 1750 eur podľa typu a počtu kolektorov. Podpora predstavuje 35–50 % z ceny, ale nesmie presiahnuť 50 % z nákladov na kompletnú inštaláciu solárneho systému. Ročne tak môže domácnosť v rodinnom dome ušetriť aj viac ako 250 EUR za prípravu teplej vody pri solárnom systéme z THERMO|SOLARU. Návratnosť systému bude so štátnou podporou na úrovni 5-7 rokov a praxou overená životnosť je 40 rokov. Na výber má THERMO|SOLAR spolu 11 registrovaných slnečných kolektorov. Najčastejšie si zákazníci zvolia slnečné kolektory TS 300, ktoré majú najlepší pomer ceny a kvality.

Zariadenia na využívanie OZE sú dlhodobou investíciou a majú slúžiť svojim zákazníkom desaťročia. Najčastejšími kritériami, ktoré rozhodujú v prospech výrobkov THERMO|SOLARU oproti konkurencii, je pomer cena a kvalita, životnosť, výkon, referencie, garancie až 12 rokov, servis a poradenstvo. Výsledkom je, že v doterajších kolách patrili slnečné kolektory z produkcie THERMO|SOLARU medzi najčastejšie inštalované zariadenia zo všetkých.

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080

 

Harmonogram 2018

Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami na 1. štvrťrok 2018. Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2018 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok

Kolo Dátum Zariadenie Alokácia BS (€) Alokácia mimo BSKK (€) Odhad počtu poukážok Vydaný počet poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti o preplatenie do
18. 23.1.2018 elektrina 1 650 000 581 22.2.2018 23.4.2018
19. 6.2.2018 teplo 2 350 000 1163 8.3.2018 6.5.2018
20. 27.2.2018 teplo 770 000 350 29.3.2018 27.5.2018
21. 13.3.2018 teplo 2 350 000 1567 12.4.2018 13.6.2018
od 4/2018 teplo 6 350 000
Spolu 770 000 13 200 000

 

 

Recenze a demo K2

Pondělí, Leden 8th, 2018

Každá firma potřebuje nějaký systém, v němž budou uložená všechna důležitá data. Správně zpracovaná data totiž slouží jako nekonečný zdroj informací, z nichž se dají plánovat marketingové strategie, nová výroba, vybírat vhodní zaměstnanci, zefektivnit provoz atd. Jeden dobrý systém vlastně dokáže zabezpečit celý chod firmy. Informační systémy jsou dnes důležité nejen pro firmy. Objevují se také ve školách, bankách a mnohých dalších institucích, kde je mohou používat studenti, učitelé, klienti, zaměstnanci. Všichni uživatelé se podílí na tom, jakými daty je systém naplněn. Důležité je podotknout, že informační systém fyzicky zpravidla není pouze jediný program nebo jedna databáze. Jedná se spíš o skupinu programů, které mezi sebou sdílí data a jsou propojené. Díky tomu přehledně vidíte účetnictví, personální údaje, marketingové informace a mnohé další.

Proč vůbec mít podnikový informační systém?

Informačních systémů vhodných pro firmy je mnoho. K těm nejznámějším patří například K2 ERP. Funkce bývají u většiny dost podobné. Mnohem snadnější práce s dokumenty, využívání cloudu, mobilní přístup k informacím, legislativní podpora, finanční analýzy, evidence zakázek a pohledávek, plánování revizí, … Je toho skutečně mnoho co K2 ERP nabízí. Většinou záleží na tom, jak „velký“ systém potřebujete. Vyrábí se odlehčené a levnější varianty, nebo zcela komplexní nástroje vhodné pro firmy s tisíci zaměstnanci.

Demo verze – nestojí nic a hned víte víc

Správně vybraný ERP systém zjednoduší provoz každé firmy, o tom není třeba debatovat. Pokud přesto váháte, podívejte se na K2 demo. Vše si na vlastní kůži vyzkoušíte a pak už se pravděpodobně chytrého systému nebudete chtít vzdát. Na tom, v jakém odvětví podnikáte, vůbec nezáleží. K2 demoverze i v plné verzi je vhodný pro jakoukoliv výrobní či obchodní společnost, živnostníka, malou firmu, velký podnik, veřejnou správu apod. Systém je možné přizpůsobit.

Recenze ukáží, jaký ERP systém je nejlepší

Neustále tady mluvíme pouze o produktu K2 ERP, avšak na trhu jich je daleko více. Jejich poslání je vždy stejné, funkce se mohou mírně lišit. Dražší systémy bývají zpravidla vybavenější, odolnější a vhodnější pro velké společnosti. Koneckonců nejvíce vám řeknou spíš názory skutečných uživatelů. Podívejte se na K2 recenze a srovnejte je se zkušenostmi s jinými systémy.

Tip: Vybírejte si taková řešení, která už počítají s GDPR. Nové nařízení o ochraně osobních údajů začne platit v květnu následujícího roku a ERP systémy s citlivými daty rozhodně pracují.

Pořád si nejste jistí, jak by podnikový systém pomohl právě vám? Nechte si poradit od konzultačního týmu uživatelů z firem, jako je ta vaše – Asociace za lepší ICT řešení sdružuje správce, IT manažery a konzultanty, kteří vám pomohou s definicí požadavků, předvýběrem řešení i vhodných dodavatelů. K dispozici jsou samozřejmě i řešení, kde instalaci a systémovou podporu zajišťuje výrobce a vy budete potřebné nástroje pouze používat.

Informace z oblasti IT a ICT

Úterý, Leden 2nd, 2018

Již v květnu 2018 začne platit nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů – označované také zkráceně jako nařízení GDPR. Směrnice GDPR přináší nová práva a povinnosti při práci s daty o občanech Evropské unie. Seriozní organizace musí mít do května 2018 hotovou implementaci GDPR a ideálně i nezávislý GDPR audit. Proto v tomto článku přinášíme tipy na zajímavé články a akce právě o problematice GDPR, které rozhodně stojí za to si přečíst. Kromě toho, také níže naleznete články o datových centrech a informačních systémech.

Akce: GDPR: Jste na něj připraveni?

První odkaz vás zavede na webové stránky tuesday.cz, kde najdete bližší informace o proběhlé akci s názvem GDPR: Jste na něj připraveni? Dozvíte se například, že GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Týká se všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Více se můžete dočíst zde.

ITPOINT.CZ – tiskové zprávy Asociace ICT

Na webu ITPOINT.CZ najdete mimo jiné tiskové zprávy společnosti Asociace za lepší ICT řešení. Asociace za lepší ICT řešení, obecně prospěšná společnost je nezisková organizace, která pomáhá firmám a institucím nalézt lepší řešení jejich potřeb pomocí ICT technologií.

Můžete se pustit do čtení těchto článků:

 • Výsledky průzkumu připravenosti na GDPR mezi dodavateli podnikových informačních systémů (21.7.2017)najdete zde
 • Jak zvýšit efektivitu provozu datového centra (27.3.2017) najdete zde
 • Jak najít lepší informační systém (28.7.2016) najdete zde

Nechte založení s.r.o. na profesionálech

Úterý, Leden 2nd, 2018

Začátky podnikání má každý spojen s náročnou administrativou a papírováním při rozjíždění libovolného businessu. Největším strašákem je pro mnohé založení firmy, s nímž doposud neměli jakékoliv zkušenosti. Jenže, nemusí tomu tak být.

Dnes se při zakládání vlastní nové společnosti nemusíte spoléhat pouze sami na sebe, ale máte jedinečnou možnost využít služeb profesionálů, jež vám budou nápomocni. Ano, i na takové procesy naleznete v dnešním trhu adekvátní službu.

Jak probíhá založení firmy?

Využijete-li možností toho správného subjektu, můžete se těšit na velice jednoduchou a časově nenáročnou činnost. Ke všemu vám postačí v podstatě jediná schůzka, kde se dozvíte vše potřebné, zvolíte název společnosti a založení s.r.o. již bude probíhat bez vašeho přičinění.

Příprava veškerých dokumentů, notářský zápis, registrace v obchodním rejstříku a ostatní úkony. O nic z toho se nemusíte starat a svěříte se do rukou odborníků. Ti vám založení firmy provedou standardně do dvou týdnů. Využít lze samozřejmě i expresní lhůty, která je do pěti dnů. Ta je každopádně spojena s poplatkem navíc. Pokud to však potřebujete, nic není problém.

Založení společnosti s ručením omezeným pro kohokoliv

Zapomeňte na nákupy již hotových firem a vydejte se daleko levnější cestou. Nechte si založit s.r.o. na klíč tak, aby výsledná společnost odpovídala vašim náročným požadavkům. Získáte tím minimálně firmu s čistou historií a vše bude podle vás.

Založení společnosti s ručením omezeným vám může v plném rozsahu zajistit společnost Profi-kancelář s.r.o., která patří v této oblasti k dlouhodobě prověřeným a kvalitním subjektům. Dopřát si můžete individuální přístup, osobní jednání, profesionalitu, diskrétnost a hlavně velice nízké pořizovací náklady.

Nebojte se začátků podnikání, navíc, když máte vedle sebe takového odborníka, jakým je výše zmíněná firma.