Archive for the ‘Sport’ Category

Na Športových majstrovstvách s Nestlé 2016 súťažilo 320 detí z detských domovov

Pondělí, Červen 6th, 2016

V Bratislave v areáli atletického štadióna Mladá Garda na Račianskej ulici sa v piatok 3.6.2016 konal 26. ročník športových hier detí z detských domovov – Športové majstrovstvá s Nestlé 2016. Deti súťažili v atletických disciplínach, futbale, volejbale a stolnom tenise. Generálnym sponzorom tohto medzinárodného podujatia je už po ôsmy raz spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. V základných kolách sa tohto projektu v SR zúčastnilo 753 detí z detských domovov, v celoslovenskom kole súťažilo 320 detí z 52 detských domovov.

 

Najlepší športovci budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov, ktoré sa budú konať o týždeň 11.6.2016 na rovnakom mieste v Bratislave v areáli atletického štadióna Mladá Garda za účasti detí z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Poľska. Športové hry sa v roku 2016 konajú pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera a víťazný detský domov dostal putovný pohár ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

,,Spoločnosť Nestlé sa popri podnikaní intenzívne snaží o šírenie princípov zdravia, správnej výživy a vyváženého životného štýlu a šport vnímame ako prirodzenú súčasť týchto aktivít. Aj preto dlhodobo podporujeme športové aktivity detí a mládeže a sme presvedčení, že športovanie podporuje rozvoj vytrvalosti, húževnatosti, a svedomitého prístupu detí k povinnostiam. Sme radi, že môžeme prispieť k rozvoju schopností a pohybových zručností detí z detských domovov. Šport im pomáha prekonávať aj to, že sú v živote do istej miery sociálne znevýhodnené,“ povedal manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko Róbert Kičina.

 

PhDr. Mária Soboličová, PhD., zástupkyňa jedného z organizátorov akcie, Spoločnosti priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar (ÚAD) popísala zmysel podujatia: „Mottom podujatia je olympijský výrok Pierre de Coubertina: ,,Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“ Na hrách sa stretli deti z detských domovov z celého Slovenska a súťažili vo vybraných súťažných disciplínach –  v atletike  (behu na 60 m, 100 m, 300, 800 m, 1500 m, skoku do diaľky, skoku do výšky, vrhu guľou a štafete 4 x 100 m), vo futbale, volejbale a  stolnom tenise. Na súťaž sa deti spolu s vychovávateľmi veľmi zodpovedne pripravili, aby podali čo najlepší výkon. Boli veľmi motivované, pretože mali možnosť postúpiť z kraja do celoslovenského kola a odtiaľ na medzinárodné stretnutie. Podujatie zároveň pripravuje deti z domovov na bezproblémovú integráciu do spoločnosti. Športové hry sa konali v 8 krajoch pre štátne detské domovy, akreditované subjekty, vrátane profesionálnych rodín. Majstrovstvá detí z detských domovov sú unikátnym úspešným projektom, s medzinárodnými rozmermi. Už po ôsmy raz je generálnym sponzorom tohto podujatia spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., ktorá uhrádza náklady na podujatie vo všetkých kolách a poskytuje vecné ceny do jednotlivých kôl.“

 

Ďalej upozornila na to, že deťom z detských domovov často chýbajú vôľové vlastnosti akou je napríklad cieľavedomosť a súťaživosť. Majstrovstvá im dávajú príležitosť si tieto vlastnosti precvičiť. V živote si tak ľahšie poradia s prekážkami, pretože si ich prekonávanie nacvičili na športovom štadióne. Deti so záujmami sa aj lepšie orientujú v živote. Deti z detských domovov sa potrebujú naučiť znovu si vážiť sami seba, znovu si veriť. Preto sa tešíme z každého úspechu spolu s nimi. Verejnosť oceňuje aj dlhodobú podporu firmy Nestlé projektom neziskového sektora, vrátane  podpory znevýhodnených detí. So spoločnosťou detí z detských domovov Úsmev ako dar spolupracuje už od roku 2003 pri obdarúvaní detí z detských domovov a podporou rôznych podujatí. Každoročne podporuje aj vianočný benefičný koncert Úsmevu ako dar,“ dodala M. Soboličová.

 

Myšlienku „…aby každé dieťa malo rodinu“ sa darí napĺňať spoločným úsilím Úsmevu ako dar a jeho partnerov a podporovateľov už 25 rokov, bez týchto partnerov by nebolo možné zrealizovať všetky rozvojové projekty organizácie. Úsmev ako dar hľadá riešenie, ako skutočne pomôcť opusteným deťom, naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných. Cieľovou skupinou sú deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, deti s narušeným psycho-sociálnym a emočným vývinom, náhradné a ohrozené rodiny a ich deti.

 

Kontakt: Róbert Kičina, manažér pre korporátne záležitosti, Nestlé Slovensko s.r.o., robert.kicina@sk.nestle.com,  +421 907 706 112

PhDr. Mária Soboličová, PhD., zástupkyňa Spoločnosti priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar (ÚAD), tel.: +421 903 781 774, sobolicova@usmev.sk

Príďte si pozrieť 26. ročník športových hier detí z detských domov – Športové majstrovstvá s Nestlé 2016

Čtvrtek, Červen 2nd, 2016

V Bratislave v areáli atletického štadióna Mladá Garda, Račianska 103, sa v piatok 3. 6. 2016 uskutoční na celoslovenskej úrovni 26. ročník športových hier detí z detských domov -Športové majstrovstvá s Nestlé 2016. Súťažiť sa bude v  atletických disciplínach, futbale, volejbale a stolnom tenise. Slávnostné nástupy sú plánované na 9.45 hod. a vyhodnotenia pretekov v čase 17.00 – 18.00 hod. Informovala o tom PhDr. Mária Soboličová, PhD., zástupkyňa jedného z organizátorov akcie, Spoločnosti priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar (ÚAD). Spoluorganizátormi sú aj Nestlé Slovensko a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov.

 

Športové hry sa v roku 2016 konajú pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera. Víťazný detský domov dostane putovný pohár ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Najlepší športovci budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov, ktoré sa budú konať o týždeň 11.6.2016 na rovnakom mieste v Bratislave v areáli atletického štadióna Mladá Garda, Račianska 103 za účasti štátov: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Poľsko a Chorvátsko.

V základných kolách sa tohto projektu v SR zúčastnilo 57 detských domovov a 753 detí z detských domovov, v celoslovenskom kole bude súťažiť 362 detí z 52 detských domovov.

Kategórie športových hier v detských domovoch :

a)      kategória mladších žiakov –   6 – 10 roční

b)      kategória starších žiakov –   10 – 15 roční

c)      kategória dorastencov –        15 – 18 roční

d)     kategória –                             18 a viac roční

 

Celoslovenské športové hry detí z detských domovov na Slovensku budú vo vybraných súťažných disciplínach – vo futbale, volejbale, stolnom tenise a v atletike (beh na 60, 100 m, 300 m, 800 m, 1500 m, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou a štafeta 4 x 100 m). V rámci regionálnych a celoslovenských športových hier bude samostatne hodnotená súťaž o najúspešnejší detský domov v účasti detí a ich umiestnení detí na športových hrách.

 

Dlhodobým cieľom projektu ,,Športové majstrovstvá s Nestlé“ je, prostredníctvom realizácie záujmových, športových a rekreačných aktivít v rámci primárnej prevencie, posilňovať sebavedomie, rozvíjať motivačné a vôľové vlastnosti, húževnatosť a vytrvalosť, rozvíjať schopnosti prekonávania prekážok, rozvíjať záujmovú sféru, zabezpečovať záujmové a športové aktivity zamerané na podporu vhodného využívania voľného času, organizované v otvorenom prostredí – športové súťaže a loptové hry v prírode.

Úsmev ako dar hľadá riešenie, ako v reálnych podmienkach skutočne pomôcť opusteným deťom naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, potrebu bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných.

Léto na cestě, o víkendu bude hezky

Středa, Květen 18th, 2016

Ochlazení, které přišlo o minulém víkendu a trvalo do včerejšího dne, pomalu končí a teploty se dík změně cirkulace vrátí do normálu, případně na přelomu týdnů vystoupí i slabě nad normální hodnoty pro toto období. Tzv. zmrzlí přišli letos o něco později, ale právě víkendové ochlazení je možno připisovat právě této singularitě. Místní přízemní mrazíky jsou ovšem minulostí, nyní očekáváme již teploty odpovídající druhé polovině května. Zvýší se tedy denní i noční teploty a to díky přílivu teplého vzduchu od jihu.

Popis situace

Tlaková níže se odsunula dále k východu, kolem brázdy nízkého tlaku vzduchu začne na naše území během středy pronikat teplý vzduch. Teplé východní až jihovýchodní proudění by mělo převládnout i v dalších dnech. Během čtvrtka ovlivní počasí u nás okluzní fronta. V závěru týdne očekáváme vliv nevýrazné tlakové výše, vrcholit bude na naše území příliv teplého vzduchu od jihu až jihovýchodu, který bude ukončen přechodem studené fronty.

Popis průběhu počasí stručně

Oblačnosti a srážek přibude v závěru týdne, současně dojde ke zvýšení teplot na hodnoty kolem 20°C, na konci týdne se teploty přiblíží a někde i dosáhnou letních 25°C. V souvislosti s tím lze očekávat při vhodných podmínkách výskyt konvekčních srážek v podobě místních přeháněk či bouřek. Ty očekáváme v době přechodu slabé okluzní fronty, která se bude při postupu přes naše území během čtvrtka rozpadat. Další bouřková činnost bude spojena hodně pravděpodobně s přechodem studené fronty, která ukončí příliv tohoto teplého vzduchu. K tomu tento týden ovšem již nedojde, fronta by měla naše počasí ovlivnit příští pondělí, což jsou zatím předběžné odhady, bude záležet na rychlosti jejího postupu a na jejím vývoji. Beze srážek se patrně obejdeme v neděli, jinak lze čekat poměrně časté přeháňky či případně zmíněné bouřky. Celkově by se ale mělo víkendové počasí vydařit.

Předpověď počasí den po dní

Ve středu bude v Čechách převážně polojasno, jen přechodně oblačno a ojediněle přeháňky. Na zbytku území většinou oblačno až skoro zataženo a přeháňky místy.

Minima: 7 až 3°C
Maxima: 15 až 19°C, na východě kolem 15°C
Vítr: Z/JZ, během dne JV 1-5m/s
Srážky: 0-4mm, výskyt: 40%

Ve čtvrtek očekáváme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno až zataženo a během dne na JZ/Z místy, jinde jen ojediněle přeháňky nebo bouřky.

Minima: 7 až 3°C
Maxima: 16 až 20°C
Vítr: JV/V 1-5m/s
Srážky: 0-5mm, na JZ/Z v bouřkách až 15mm, výskyt: 40%

V pátek bude polojasno, během dne oblačno a místy přeháňky nebo bouřky.

Minima: 8 až 4°C
Maxima: 19 až 23°C

V sobotu bude skoro jasno až polojasno, během dne oblačno a místy přeháňky, ojediněle bouřky.

Minima: 11 až 7°C
Maxima: 20 až 24°C

V neděli bude jasno až polojasno.

Minima: 12 až 8°C
Maxima: 21 až 25°C


Od pondělí do středy předpokládáme v noci a ráno většinou polojasno, během de oblačno a místy přeháňky nebo bouřky. Na frontě srážky četnější.

Minima: 14 až 9°C, na konci 11 až 7°C
Maxima: 22 až 26°C, postupně 16 až 21°C

Kdy jsme se v květnu už potili?

Nejednalo se zajisté o dlouhá velmi teplá období, ale spíše o krátké epizody. Příkladem může být 2.5.2005 s teplotami kolem 28°C, 27.5.2005 s maximem kolem 31°C, 28.5.2005 s maximy do 33°C, 29.5.2005 s maximy kolem 31°C a 30.5.2005 s maximy do 35°C. Možno zmínit, že tato tropická epizoda byla ukončena silnými bouřkami s krupobitím. Dále 14.5.2007 s maximy kolem 28°C, 25.5.2007 s maximy kolem 30°C a 26.5.2007 s maximy do 32°C. Následovaly silné bouřky zejména na východě. Z následujícího roku snad jen 31.5.2008 s maximem kolem 30°C. Následně 21.5.2009 s maximy do 30°C, 26.5.2009 s maximy do 33°C. V roce 2010 bylo počasí chladné a vlhké, teploty sotva dosáhly 25°C. Následně můžeme jmenovat i 20.5.2011 s maximem kolem 28°C, 22.5.2011 s maximem do 30°C a 31.5.2011 s maximem kolem 28°C. V roce 2012 bylo dosaženo 30°C na konci dubna, květen byl chladnější. Květny v dalších letech byly ve znamení chladnějšího počasí a nebyly výjimkou teploty do 15°C, teploty do 25°C byly dosahovány jen ojediněle, jednalo se o přechodné rychle ukončené přílivy teplého vzduchu

Od čtvrtka bude mít počasí letní charakter, k němuž patří jak teploty přes dvacet stupňů, tak konvekční srážky v podobě přeháněk či bouřek

Vyzkoušejte seriózní každodenní informace o počasí na úrovni od www.meteoaktuality.cz!

Vše o sjezdovém lyžování

Pondělí, Květen 2nd, 2016

Zapálených lyžařů, kteří se zajímají především o sjezdové lyžování, je u nás stále víc a víc. Proto vznikl časopis SNOW zabývající se tématy, která zajímají každého lyžaře. Kdo by nechtěl vědět, kam je výhodné vyrazit na hory, kde bude v daném termínu hezky nebo kde sehnat dobré ubytování za slušnou cenu? Časopis SNOW se zajímá o vše, co souvisí se sjezdovým lyžováním a přináší o tom svým čtenářům aktuální informace.

Časopis SNOW vychází v tištěné i elektronické podobě, za rok vyjde celkem sedm čísel. Dozvíte se, jak si nejlépe vybrat sjezdové lyže, jaké jsou novinky pro aktuální lyžařskou sezonu, jak se lyže testují a podle čeho vybírat lyžařské vybavení. Můžete si zakoupit vždy jednotlivé číslo nebo si časopis předplatit a odebírat do schránky, v tom případě získáváte navíc elektronické předplatné zdarma. Máte na výběr celkem dvě varianty předplatného, roční předplatné zahrnuje celkem sedm čísel, druhou možností je objednat předplatné na dva roky, v rámci kterého dostanete celkem čtrnáct čísel časopisu SNOW. Předplatitel navíc po každém uhrazení předplatného získává SNOWbony, za které si může v e-shopu na SNOW.cz vybrat dárek z široké nabídky.

Velké množství informací o sjezdovém lyžování se dozvíte také vždy on-line na portálu Snow.cz, kde vám redakce nabídne zajímavé články, novinky, najdete zde také diskuzní fórum, lyžařské analýzy, vždy aktuální informace o tom, kolik sněhu mají v jednotlivých lyžařských střediscích v Evropě, jaké tam panuje počasí a jaká je předpověď a můžete si prohlédnout i přenos z webkamer. Vaší pozornosti by neměly uniknout ani aktuální testy nových modelů lyží, k dispozici jsou rovněž přehledy lyžařských bot, vázání a ostatního vybavení. Jako uživatelé můžete také napsat recenzi na sjezdové vybavení, které používáte. Pomůžete tím dalším lyžařům, kteří sem přijdou hledat užitečné a praktické informace. Snow.cz je portál, kde se dozvíte o sjezdovém lyžování vše, co jste kdy chtěli vědět.

Počasí na horách

Čtvrtek, Duben 28th, 2016

Také vám už se někdy stalo, že jste odjeli na dovolenou a celý pobyt vám propršel, takže jste si volno moc neužili? To se může stát poměrně snadno, obzvlášť neověříte-li si předpověď počasí předem. Obzvlášť na horách je předpověď počasí vždy ošemetná, situace se zde může změnit doslova z minuty na minutu, ovšem v současné době si lze najít předpověď pro danou lokalitu dokonce z několika zdrojů.

Komplexní informace o počasí na horách v Česku i v zahraničí, předpovědi počasí a aktuální přehled teplot a povětrnostních podmínek naleznete na internetovém portálu SNOW.cz. SNOW.cz získává informace o počasí ze tří různých nezávislých zdrojů, můžete tedy i předpovědi porovnat a vyhodnotit, kam se vám vyplatí zajet na lyžovačku na prodloužený víkend a kde strávíte veškerý čas na ubytovně.

Předpověď počasí není radno podceňovat

Kdybych tyto informace měl dříve, určitě by dopadla i moje dovolená o mnoho lépe. Vydal jsem se s přáteli na pěší túru do Vysokých Tater. Zpočátku šlo vše dobře, navštívili jsme Štrbské pleso, zhlédli spoustu úchvatných vyhlídek a prošli vskutku malebnými zákoutími těchto krásných hor. To, že na Lomnickém štítu panovalo stále špatné počasí a větrno, takže nebylo možné se tam lanovkou vůbec vypravit, nebylo nic zvláštního, to se tu prý děje často. Ovšem Skalnaté pleso jsme kvůli dešti se sněhem spíš oběhli než obešli a z výhledu jsme také nic neměli a považte, jen, co jsme sjeli dolů do Tatranské Lomnice, už zase svítilo sluníčko, jako by se nechumelilo.

Dobrodružná byla také cesta na Rysy, během které se několikrát zatáhlo, pršelo, sněžilo a padla i mlha, která je v horách obzvlášť nepříjemná. Na vlastní kůži jsem si tedy ověřil, že do hor v zimě ani v létě už nevyrazím, dokud se nepodívám na předpověď počasí. Udělejte to stejně, projděte si předpověď počasí na SNOW.cz než vyrazíte na dovolenou na hory, ať vás nic nezaskočí.

V Prievidzi vyvrcholil 13. ročník Ekoroku s NESTLÉ s názvom „Vitalita školských záhrad“

Pondělí, Duben 25th, 2016

Deň Zeme oslávili prievidzské deti tradičným galaprogramom EKOROKU S NESTLÉ na Námestí Slobody za účasti zástupcov mesta a firmy Nestlé Slovensko s.r.o., zástupcov ZŠ, MŠ a širokej verejnosti. Do 13. ročníka Ekoroku s názvom Vitalita školských záhrad Školský rok 2015/2016 sa zapojilo 2 500 detí. Spolu vyzbierali 92 913,80 kg papiera, čo je v priemere viac ako 37 kg na žiaka, čím zachránili približne 740 stromov. Dve vybrané základné školy – ZŠ Mariánska ul. a ZŠ Malonecpalská ul., si s finančným prispením firmy Nestlé po 1400 eur, revitalizovali a obnovili časti okolia základnej školy. ZŠ Mariánska ul. realizovala program Príroda – magistra vitae a ZŠ Malonecpalská ul. zasa  Živá príroda – naša učebnica. Informovala o tom organizátorka podujatia Mgr. Miriam Bencová, riaditeľka Centra voľného času Spektrum v Prievidzi.

 

,,Všetky základné školy počas realizácie projektu zverejňovali na svojich internetových stránkach aktivity zamerané na environmentálnu výchovu. Patrili k nim čistenie okolia školy, návrhy na najkrajšie záhrady, oddychové miesta a náučné chodníky, vysádzanie alebo ošetrovanie kvetín, krov a stromov v okolí školy, využitie odpadových materiálov, vedomostné súťaže, environmentálna výchova, spoznávanie prírody, zberové aktivity aj s vyhodnotením najlepších zberačov a iné. Spolu na tento účel dostalo sedem základných škôl od Nestlé 3654 eur. V rámci záverečnej prezentácie verejne prezentovali svoje ročné environmentálne aktivity a ekologické diela z odpadových materiálov v infostánkoch a na pódiu. Prezentácia bola doplnená tanečnými a speváckymi vystúpeniami detí,“ konštatovala M. Bencová.

 

Ďalej poukázala na to, že tento rok bol EKOROK zložený z troch častí – z plánov revitalizácie okolia vybraných škôl, zverejnenia ekoinformácií o aktivitách škôl zameraných na environmentálnu výchovu a zo záverečnej prezentácie na Dni Zeme. Jeho cieľom je prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia vo svojom školskom okolí.

 

Manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko Róbert Kičina k EKOROKU povedal: ,,Naša firma je veľmi rada, že môže prispieť k budovaniu environmentálneho povedomia mladej generácie v Prievidzi. Spoločne so zástupcami mesta a pedagógmi sa Nestlé už 13 rokov podieľa na vzniku a rozvoji tradície, ktorá zaväzuje. Dúfam, že toto podujatie bude pokračovať aj v ďalších rokoch, pretože prináša konkrétne výsledky. Areály prievidzských škôl sú čistejšie a upravenejšie ako v minulosti. Čo je však najdôležitejšie – tisícky mladých ľudí si osvojili správne zásady vzťahu k životnému prostrediu a naučili sa aktívne konať v prospech svojej komunity. Zdieľame tak všetci tie isté zásady – byť zodpovednými k svojmu okoliu, k prostrediu v ktorom žijeme, k mestu v ktorom pôsobíme. Nestlé je najväčšou medzinárodnou potravinárskou spoločnosťou. Vo všetkých krajinách, kde pôsobí, sa správa ako spoločensky zodpovedná firma, ktorá zdieľa vytvárané hodnoty s miestnou komunitou. Teším sa na ďalšie projekty v prospech krajšieho a kvalitnejšieho životného prostredia. Želám pritom úspech všetkým, ktorí sa na ich realizácii budú podieľať.“

 

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková k EKOROKU uviedla: ,,Tradícia 13 rokov Ekoroku je spätá s tisíckami detí, ktoré za tie roky urobili tisícky konkrétnych činov na zlepšenie životného prostredia na školách i v meste Prievidza. Z prvých nadšencov z radov žiakov venujúcich sa Ekoroku sú už rodičia, ktorých deti začínajú chodiť do rovnakých škôl a učitelia aj ich vedú k ochrane a tvorbe životného prostredia. Deti tak preberajú pomyselnú štafetu od svojich rodičov, čo má obdobu iba málokde. Sme hrdí nato, že práve Prievidza je tým mestom, v ktorom sa rozvinula takáto tradícia. Bez Nestlé a osobného vkladu jej manažérov by to nebolo možné. Chcem sa preto poďakovať firme Nestlé za jej finančnú podporu a aktívny prístup k realizácii tohto jedinečného projektu. Zároveň sme radi, že Nestlé, má práve v Prievidzi výrobnú prevádzku, v ktorej poskytuje pracovné príležitosti našim občanom. Táto spoločnosť je príkladom zodpovednej firmy a eticky podnikajúcej spoločnosti a inšpiruje aj ďalších výrobcov k zodpovednosti voči regiónu kde pôsobia. Tešíme sa na ďalšie roky spolupráce pri spoločnej výchove a formovaní mladej generácie.“

 

Kontakt: Róbert Kičina, manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko s.r.o., robert.kicina@sk.nestle.com,  +421 907 706 112

 

O spoločnosti NESTLÉ

NESTLÉ je poprednou svetovou potravinárskou firmou,  ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Začiatkom 90. rokov 20. storočia sa stala strategickým investorom do českého a slovenského  potravinárskeho priemyslu. V Česku Nestlé vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov čokoládové a nečokoládové cukrovinky pod značkou ORION, ŠTUDENTSKÁ PEČAŤ, DELI, MARGOT, MODRÉ Z NEBA, BON PARI, JOJO a ďalšie. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkou MAGGI a CARPATHIA. Nestlé uvádza na trh tiež dovážané potraviny pod medzinárodnými značkami, ako sú tyčinky KIT KAT, instantná káva NESCAFÉ, dojčenská  a detská výživa NESTLÉ, potrava pre domáce zvieratá PURINA, FRISKIES a DARLING. Prostredníctvom spoločnosti Cereal Partners sú uvádzané na trh raňajkové cereálie NESTLÉ. Divízia Nestlé Health Science dodáva na trh výrobky pre pacientov so špeciálnymi výživovými potrebami (napr. Isosource, Novasource).

Podnikanie Nestlé sa celosvetovo riadi konceptom tzv. vytváranie zdieľanej hodnoty (Creating Shared Value), ktorý vyjadruje základný prístup Nestlé k spoločenskej zodpovednosti firiem. Vychádza z myšlienky, že pre dlhodobú úspešnosť podnikania je potrebné, aby prinášalo hodnotu nielen vlastným akcionárom, ale tiež spoločnosti, v ktorej pôsobí. www.nestle.sk

Jak vybrat vybavení na stolní tenis?

Čtvrtek, Duben 7th, 2016

Stejně tak jako nelze hrát fotbal bez míče a závodit v biatlonu bez malorážky, tak ani stolní tenis se nedá provozovat bez potřebného vybavení. Stůl, pálka či plastové míčky, to si všichni jistě dokážeme představit, slyšeli jste však už například o robotech na stolní tenis?

Není pálka jako pálka

Pálku na tenis už ve svém životě viděl asi každý, víte ale, jak vybrat takovou, aby nejlépe vyhovovala vašim potřebám? Pálky na stolní tenis mají několik kritérií, dle kterých hodnotíme jejich kvalitu. V první řadě je to materiál a jeho pevnost. Obvykle se používá dřevo, respektive na sebe naskládané pláty ze dřeva případně jiných přídavných materiálů. Znakem pro to, že vaše pálka se již může odebrat do důchodu je její prohnutí či výrazné mechanické poškození. Rukojeť pálky si hráči volí dle vlastních preferencí z konkávního, rovného nebo anatomického tvaru.

Různé druhy potahů pro různé herní zaměření

Herní vlastnosti pálky, jako je rychlost odbití míčku, jeho rotace či směr letu, určují potahy na stolní tenis. Opět zde záleží zejména na požadavcích samotných hráčů, v profesionálním sportu se potahy volí také dle hráčova zaměření. Hráč útočník si zvolí jiný potah než ten, který se soustředí především na obranu. Existují 4 základní typy potahů – soft, sendvič, tráva a antitospin. Největší rozdíly mezi nimi panují v provedení povrchu-soft je absolutně hladký, zatímco prostřední dva typy obsahují vroubky v různé hustotě. Antitospinový potah je nejlepší volbou pro hráče-obranáře, kteří preferují pomalou a vysokou hru.

Oblečte se maximálně pohodlně

V neposlední řadě se zaměřme na oblečení. Stolní tenis nevyžaduje žádný speciální úbor, hraje se v té nejpohodlnější variantě, tedy šortky a tričko. Sportovní boty na stolní tenis musí disponovat kombinací vlastností, které zaručují stabilitu a zároveň obratnost. Hráč totiž potřebuje činit rychlé změny pohybu, ve chvíli, kdy provádí úder je však nutné, aby měl tělo maximálně stabilní. Nyní už jenom stačí, abyste své oblečení uložili do sportovní tašky na stolní tenis, dali pálku do pouzdra na pálku a vyrazili vstříc hře.

Assisty v Scientologii – anglické slovo „assist“ znamená pomoc

Středa, Březen 30th, 2016

„Život rozhodně není příliš tolerantní k člověku, který je zraněný nebo nemocný, k ženě, která právě porodila dítě, k člověku, který právě utrpěl těžký emocionální šok. Je to ve skutečnosti určitý druh praktikované krutosti trvat z nedbalosti na tom, aby člověk zůstával v takovýchto špatných stavech, když je možné naučit se a nacvičit techniky, jak mu pomoci a přinést úlevu.“
L. Ron Hubbard

Bolest zvláště fyzická se těžce snáší.

L.Ron Hubbard vyvinul sled praktických použití svých objevů pro mentální a duchovní stránku tělesných těžkostí člověka. A tím, jak se vyvíjelo stále víc a víc technik, tím se začala používat nová technologie nazvaná „ASISTY“ (anglické slovo „assist“ znamená pomoc). Množství způsobů, jak asisty používat, je téměř neomezené. Pomohou vždy a často mají zázračné výsledky.
POMOC PŘI NEMOCECH A ZRANĚNÍCH

Lidé v průběhu života někdy utrpí zranění, které je bolestivé. Lidské tělo je vystaveno nemocem, zraněním a různým nehodám náhodného nebo záměrného charakteru. Fyzická bolest se těžce snáší a obtížně se pracuje pokud člověka něco bolí. Po celá staletí usilovala náboženství o ulehčení tělesného utrpení člověka. Zároveň se objevilo množství pověr, aby vysvětlily jejich příležitostnou účinnost. Avšak běžně se věřilo, nehledě na použitou metodu, že duch může ovlivňovat tělo. V dnešní době medicína léčí tělo, když s ním něco není v pořádku. Skoro úplně však přehlíží vztah duchovní bytosti ke svému tělu a účinek, který duchovní bytost na tělo má. Ve skutečnosti má jedinec sám, po jakémkoli nezbytném lékařském ošetření, ohromnou schopnost ovlivnit tělo a jeho dobré či špatné zdraví. L. Ron Hubbard vyvinul řadu praktických použití svých objevů pro mentální a duchovní stránku tělesných potíží člověka. A tím, jak se vyvíjelo stále více a více technik, začala se používat nová technologie, nazvaná ,,asisty´´ (anglické slovo ,,assist´´ znamená ,,pomoc´´). Množství způsobů, jak asisty použít, je téměř neomezené. Vždy pomohou a často mají zázračné výsledky. Dnes existují tucty asistů pro širokou škálu situací a několik nejzákladnějších a nejpoužívanějších je zařazeno do této brožury.

 

 

Velikonoce jsou nejatraktivnější při odpočinku v lázních

Úterý, Březen 15th, 2016

Vzácný čas velikonočního volna již několik let využívá značná část veřejnosti na relax, odpočinek a aktivní trávení času. Namísto vyčkávání na vyšlehání pomlázkou si mnozí dopřejí luxus péče o svoje zdraví ve výjimečném prostředí se špičkovými službami. Mezi nejoblíbenějšími velikonočními destinacemi jsou na předních místech české a slovenské lázně. Už jen představa vybíraných jídel, masáží a každodenního vstupu do wellness zařízení – což jsou běžné standardy zahrnuté v cenách, působí jako lákavá pozvánka. Navíc v lázních bývají i různé možnosti trávení volného času v jejich okolí. V atraktivitě pobytových lázeňských míst vedou mezinárodní (i když stále české) Karlovy Vary, moravské Luhačovice, ale i slovenské Bardejovské lázně (Bardejovské kúpele). Neváhejte proto a objednejte si pobyt ještě dnes, letos je zájem ještě vyšší než v jiných letech.
Velikonoce v Karlových Varech jsou výjimečné, vyzkoušejte je

Nejlepší, co můžete udělat pro svoje zdraví je, že namísto vylehávání a přejídání se, vyrazíte přes Velikonoce do lázní. A to přímo do těch nejvyhledávanějších – do Karlových Varů. V Bohemia-lázních, vás čeká ve dnech 24. až 28. 3. 2016 lázeňský pobyt na 4 noci s relaxem v léčivé vodě, ozdravnými procedurami, ale i zábavou a procházkami v překrásném prostředí světově proslulých lázní. Ceny jsou velmi příznivé – celý pobyt vyjde na 6 500, – Kč na osobu. Doplatek za jednolůžkový pokoj je jen 125,- Kč na osobu a noc. K dispozici je sanatorium Kriváň a hotely Slovan a Concordia, s celkovou kapacitou přesahující 500 lůžek. Lázeňské objekty Karlových Varů jsou architektonickým skvostem a právem se ucházejí o nominaci na památky UNESCO.

Ředitel Bohemia-lázní, a. s., Karlovy Vary Jiří Sluka k tomu říká: „Nepromarněte vzácné velikonoční volno, ale využijte ho ve prospěch vlastního zdraví. U nás si odpočinete od stresu a nabijete se pozitivní energií. Lázeňský pobyt zahrnuje v ceně lázeňské procedury a v případě zájmu individuální vyšetření lékařem. Těšíme se na všechny hosty, ale především na domácí klientelu, která jezdí do Karlových Varů méně, než by mohla a jak bychom si přáli. Hitem letošních dovolených budou domácí pobyty a my doufáme, že si k nám cestu najde mnohem víc slovenských klientů, než tomu bylo v minulých letech. Karlovy Vary mají co nabídnout během celého roku. Letošní nabídka je však obohacena o akce spojené se 700. výročím narození zakladatele Karlových Varů, Karla IV.“

Program velikonočních pobytů zahrnuje následující služby: ubytování (pokoje s koupelnou, WC, fénem, ​​TV se satelitním příjmem, telefonem s přímou volbou, internetem, varným setem, lednicí), uvítací přípitek, plnou penzi, slavnostní večeři, taneční večer při svíčkách a bonus: lázeňský pohárek jako dárek. Léčení zahrnuje pohotovostní službu lékařů a sester, individuální konzultace u lékaře včetně předpisu procedur a pitné kúry – 7 procedur (2 hlavní a 3 vedlejší procedury podle předpisu lékaře a podle zdravotního stavu klienta, 1x dvouhodinový vstup do Wellness & Spa centra – bazén s protiproudem, chrličem a masážní lavicí a volný vstup do saunového koutku – finská, parní sauna, infrasauna, ledová kabina, 1x vstup do solné jeskyně).
Relax, pochoutky a atraktivní architektura vás čekají v Lázních Luhačovice

Akciová společnost Lázně Luhačovice zaznamenala v předchozích letech úspěch se svými velikonočními kulinářskými specialitami. I tentokrát připravují na velikonoční neděli sváteční brunch formou bufetu s neomezenou konzumací velikonočních a regionálních jídel. Najdete zde například tradiční velikonoční nádivku, beránka či mazanec. Nebude chybět ani welcome drink, slivovice nebo hruškovice. Přitom vám zahraje cimbálovka a program oživí i malování a prodej kraslic. Lázně Luhačovice, a. s., vám ve své vlajkové lodi ALEXANDRIA **** Spa & Wellness hotelu, připravily pobyty přizpůsobené tomuto období – jsou jimi Velikonoce v Alexandrii a Velikonoční wellness. Oba nabízejí příjemné lázeňské procedury i hodování s tradičními velikonočními pokrmy. Navíc malebné prostředí největších moravských lázní je charakteristické půvabnými stavbami nejvýznamnějšího slovenského architekta Dušana Jurkoviče.

Ing. Jiří Dědek, MBA, výkonný ředitel Lázní Luhačovice k tomu poznamenává: „Zažijte nezapomenutelný pobyt právě u nás v ALEXANDRIA **** Spa & Wellness hotelu. Pobytový balíček Velikonoce v Alexandrii je v nabídce ve dvou variantách, na 8 nocí nebo na 4 noci. Balíček služeb na 8 nocí v termínu 20. 3. – 28. 3. 2016 v ceně od 14 995 Kč zahrnuje 8x ubytování s polopenzí, jedno velikonoční hodování, šálek kávy s domácím moučníkem, velikonoční výslužku, bublinkovou koupel s vonnou přísadou, hřejivý obklad zad, wellness masáž dle vlastního výběru, spa rituál obličeje pro dámy nebo celkovou masáž pro pány, orientální rituál Rasul pro pár, 2x anticelulitidní masáž pro dámu nebo 1x masáž nohou pro pána. Balíček služeb na 4 noci v termínu 24. 3. – 28. 3. 2016 v ceně od 9 955 Kč zahrnuje 4x ubytování s polopenzí, jedno velikonoční hodování, šálek kávy s domácím moučníkem, velikonoční výslužku, hydromasážní koupel se světelnou terapií, hřejivý obklad zad, masáž dle vlastního výběru, masáž obličeje a dekoltu pro dámy, nebo indickou antistresovou masáž hlavy pro pány. Při obou pobytech je v ceně pitná kúra, volný vstup do wellness a fitness centra, půjčení županu a wi-fi zdarma.“

V nabídce Lázní Luhačovice je také balíček Velikonoční wellness v termínu 28. 3. – 31. 3. 2016 v ceně 5 091 Kč v pokoji kategorie Lux. V nabídce jsou už jen dvoulůžkové pokoje, jednolůžkové jsou vyprodány. Pobyt v ceně zahrnuje 3x ubytování s polopenzí formou bufetu, masáž éterickým olejem dle vlastního výběru, hřejivý obklad zad, volný vstup do wellness a fitness centra, zapůjčení županu a wi-fi zdarma.

Přivítejte jaro v neopakovatelné atmosféře Bardejovských lázní

Přijďte si na Velikonoce odpočinout do Bardejovských lázní a zbavte se tak každodenního stresu v příjemném prostředí. Ve dnech 24. 3. až 29. 3. 2016 lázně připravily pro samoplátce pobyty trvající 3 až 5 nocí. Při Velikonočním pobytu na vás jako bonus čekají tradiční velikonoční speciality, uvítací drink, večer „lidových jídel“ s hudebním souborem, folklorní odpoledne a doprovodný program s malým překvapením pro každého hosta. Dvoulůžkový pokoj pro jednu osobu na noc s polopenzí vás vyjde od 43 do 60 Eur, podle úrovně ubytování. V ceně je každodenní vstup do Wellness Spa, minerální koupele, klasická masáž, parafín a další služby. Děti do 15 let mají navíc ještě 20% slevy z ceníkové ceny. Informovala o tom ekonomicko-obchodní ředitelka Bardejovských lázní Tamara Šatanková.
„Neopakovatelná atmosféra velikonočních svátků a počínajícího jara láká návštěvníky, kteří se k nám rádi a opakovaně vracejí. Stalo se již tradicí, že volno si přijdou užít celé rodiny s dětmi, dvojice, ale i klienti, kteří si zde vychutnávají samotu a odpočinek už poněkolikáté. Během Velikonoc jsou lázně tradičně naplněné zejména domácími návštěvníky. Okolí Bardejovských lázní tvoří lázeňský park, který poskytuje velký prostor na dlouhé procházky, či jarní turistiku v krásné přírodě. Volný čas v lázních můžete strávit opravdu různě a kromě koupání a relaxu i zábavou či hodováním,“ řekla T. Šatanková.

Dodala, že v období Velikonoc budou v prodeji pouze léčebné pobyty na min. 6 nocí (Standard, Senior, Extra) a pobyt Velikonoční. Ostatní pobyty během Velikonoc nepůjdou objednat. Velikonoční pobyt je možný i bez procedur a to po odečtení – 10 Eur/osoba/noc z cen v ceníku.

Více informací je na: www.bohemia-lazne.cz, www.LazneLuhacovice.cz, www.HotelAlexandria.cz, www.kupele-bj.sk

SKI Gugel Mlynky pozýva na 60. výročie pretekov Banícky kahanec

Pátek, Únor 26th, 2016

V lyžiarskom stredisku SKI Gugel Mlynky sa tento víkend budú konať tradičné, už 60. preteky v obrovskom slalome s názvom Banícky kahanec, so štartom v sobotu 27. 2. 2016 o 9.00 hod. Každý, kto má záujem zúčastniť sa súťaže, má možnosť podať si prihlášku na Obecnom úrade Mlynky do 26. 2. do 15.00 hod., alebo mimoriadne ráno v deň konania pretekov. Podmienky na lyžovanie sú stále veľmi dobré, v prevádzke sú tri hlavné zjazdovky Komín, Letná studňa a detská zjazdovka a v obmedzenej prevádzke funguje aj náročnejšia Zimná studňa, všetky so 40 cm vrstvou snehu. Neváhajte preto a využite jedny z posledných možností tejto lyžiarskej sezóny vo výnimočnom prostredí Slovenského raja. Informuje o tom Silvia Denešová, PR manažérka spoločnosti DND Trade s.r.o., Mlynky, prevádzkovateľa SKI Gugel Mlynky.

 

„Podujatie Banícky kahanec je tradičnou súčasťou každej zimnej sezóny. Tento rok oslávi už 60. výročie a veríme, že aj účasť návštevníkov a pretekárov bude veľmi vysoká. Sponzormi pretekov sú Obec Mlynky a Košický samosprávny kraj a ich konanie zabezpečil tiež Obecný športový klub Mlynky. Záujemcovia sa môžu na preteky prihlásiť do piatka 26. 2. do 15.00 hod. na našom Obecnom úrade Mlynky osobne, telefonicky alebo e-mailom so štartovným v cene 5 eur.  Pre tých, ktorí by sa nestihli prihlásiť do tohto termínu ponúkame možnosť mimoriadneho prihlásenia v deň pretekov od 7.00 hod do 8.15 hod., cena štartovného je v tomto prípade 8 eur. Kategórií je hneď niekoľko, súťažiť budú muži, ženy a juniori zaradení do siedmych kategórií podľa veku. Snoubordisti sú bez vekového obmedzenia. Ak by bolo kvôli nepriaznivému počasiu potrebné preteky zrušiť, upovedomíme o tom verejnosť najneskôr v piatok do 12.00 hod. Pretekať sa bude na zjazdovke Komín s prevýšením 169 metrov,“ dodáva S. Denešová.

 

Pre lyžiarov zo vzdialenejších miest stredisko ponúka možnosť ubytovania hneď v niekoľkých ubytovacích zariadeniach a to za prijateľné ceny. Rodinný Penzión Pod Guglom je situovaný priamo pod lesom na okraji obce Mlynky, na juhu národného parku Slovenský raj, neďaleko obce Dedinky a priehrady Palcmanská Maša. Návštevníci majú na výber apartmány a izby troch objektov: GUGLÍK, GUGEL a EBERBERG v spoločnom uzavretom areáli od seba vzdialených 20 m – s celkovou ubytovacou kapacitou 37 osôb. Každý apartmán je vybavený kuchynským kútom (pec, chladnička, rýchlovarná kanvica, mikrovlnná rúra, hriankovač).

 

Základná stanica SKI GUGEL MLYNKY leží v nadmorskej výške 795 metrov a najvyššie položený bod strediska je vo výške 966 m. n. m. Celkové prevýšenie teda predstavuje 201 metrov. Samotná obec Mlynky je významným strediskom cestovného ruchu v južnej časti Národného Parku Slovenský raj a je vychýrená zimnými aktivitami v oblastiach Gugel, Biele vody a Dedinky. Slovenský raj je horské pásmo na východnom Slovensku v oblasti Spiša. Považuje sa za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Oblasti horského pásma chráni Národný park Slovenský raj, ktorý je jedným z deviatich národných parkov na Slovensku.

 

Aktuálne informácie o stredisku získate i prostredníctvom webkamery, zábery si môžete pozrieť na http://www.holidayinfo.sk/sk/SkiGugelMlynky/Kamera/7349281

Viac na: www.skigugel.sk. Rezervácie na: info@skigugel.sk a +421 903 016 865