What Every Body Is Saying About Best Vpn Reviews 2019 Is Wrong and Why

Červenec 4th, 2019

If effectively implemented, the mixture of the two is extremely protected. Other folks take advantage of limited-time free studies to strategy their customers into investing in an upgraded arrange that could cost modest fortunes normally with no alert that’s worsened by how the uninstall procedure for such fake apps can often be intricate. There are quite a lot of other folks. It’s the to make your current private information significantly safer. Attaching to a VPN makes it possible to comes from the community and easy access these constrained websites. Going sites such as US Netflix and Hulu work with geo-restrictions to prevent access to information from more than the usa. Cost Discrimination You will possibly not know this particular, but what an individual pay for an item on the internet may be decided because of your physical site.

ExpressVPN plans come about with 100% money-back guarantee regarding first thirty days. Although, several absolutely free plans do offer various helpful functions, the compensated https://bestvpnreviews.net/ strategies typically have plenty of benefits. Obtaining quick assist in these sorts of situations might be super essential.

What Is So Fascinating About Best Vpn Reviews 2019?

IPVanish includes the 7-day money-back guarantee. ExpressVPN comes with a enormous storage space area, with connectors out there in just about every important region on earth. In the case you’re selecting ExpressVPN meant for safe browsing, you won’t must be concerned about the cross-platform assistance.

What to Expect From Best Vpn Reviews 2019?

The users can take advantage of an enormous number of servers spread around the world. After that, whenever he is unhappy with the provider they can easily request their money backside. Torrent consumers will be very happy to notice this product supports all of them on the most of its computers. It’s even so unfortunate they don’t have a immense amount of servers, consequently their rate isn’t amazing.

Typically the Hotspot Face shield free option will let you begin and try out their services. Precisely why everyone can be for offerings that provide totally free trials or even limited variants of total services is straightforward, since otherwise it’s far too easy to be fooled by untrustworthy businesses. Furthermore, the provider works with all the important operating systems. It is a VPN service work by English Trust Multimedia Holdings in line with the usa. The service in addition supplies a 30-day money back guarantee furthermore. In addition , their very own completely free company works effortlessly with Netflix, and that means you might enjoy unrestricted accessibility to international movie releases. There are various products and services to select from.

If you’re not necessarily employing a electronic private network (VPN) to protect your internet privacy, you need to be. You only require a proxy company which will make it glimpse as if occur to be in the perfect nation. Once you learn an excellent VPN provider that isn’t listed here, please get in touch with us and most of us test it away whenever possible. The company offers a wide variety of protocols, including their very own high-performance Chameleon relationship protocol. The hassle-free tactic is clearly visible from your corporation’s web site the language is just as easy as it can be.

The Basic Facts of Best Vpn Reviews 2019

When joining to the Internet on the job or college, you might face different limitations. Utilizing the ideal VPN services unblocks torrent internet sites, and enable you to conceal your exercise. By initiating the item, you’re protecting all of the online task that occurs on such tool.

VPNs ought to be simple straightforward. VPN solves the two issues. In addition , it’s useful to make certain you are free from any kind of ISP throttling. It also features a totally free stationary IP. Really even possible locate numerous supporting all the way back to be able to Windows XP. CNET may receive a share associated with revenue from selling of them products and services offered by simply our lovers. Even though you could access Netflix with their services, I wouldn’t suggest it as it really is somewhat glitchy.

Prepojenie slovensko-poľských kúpeľných pohraničných miest má 230 km cyklotrás

Červenec 2nd, 2019

Slovenská časť cyklookruhu Aquavelo, ktorý spolu na území Poľska a Slovenska zahŕňa  viac ako 230 kilometrov cyklistických trás, je dokončená. Na slovenskom území nedávno dokončili niektoré cyklotrasy v okolí Starej Ľubovne a teraz sa už len čaká na vyúčtovanie slovenskej časti cyklookruhu. Finišujú aj práce na novej štvorjazyčnej cyklomape AQUAVELO.  Projekt spája poľské a slovenské kúpeľné mestečká v slovensko-poľskom pohraničí.Ide o 230 km úsek medzi kúpeľmi Bardejovské Kúpele, Krynica, Muzsyna, Szczawnica, s bodmi záujmu, pamiatkami, faunou, flórou („PROJEKT TRASY ROWEROVEJ MUSZYNA- BARDEJOV).Informuje o tom Radomír Jančošek, riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ – Bardejov, ktorá sa ako partner na projekte podieľa.

 

,,Celá cyklistická trasa Aquaveloje označená jednotným spôsobom a vybavená rovnakými prvkami drobnej architektúry. Projekt zahŕňal i výstavbu a modernizáciu lávok, odpočinkových cyklistických miest, osadenie informačných tabúľ, zvislého značenia, cyklostojanov, lavičiek a pod. Infraštruktúru doplní cyklomapa a ďalšie propagačné a informačné materiály a mobilná aplikácia. Projekt výstavby cyklookruhu, spájajúceho kúpeľné miesta hlavne v okolí doliny rieky Poprad, je zameraný na hospodárske oživenie hraničných častí Slovenska a Poľska. Cieľom je spoločný rozvoj, bez vzájomnej konkurencie,“ vysvetlil R.Jančošek.

Zdôraznil, že slovensko-poľský projekt by mal vytvoriť konkurenciu vo vzťahu ku kúpeľným oblastiam v Európe, v rámci modernej liečebno-rehabilitačnej, rekreačnej a turistickej ponuky. Aquavelo by predstavovať identifikovateľnú poľsko-slovenskú značku kúpeľných miest s unikátnymi turistickými a liečebno-rehabilitačnými podmienkami, postavenými na prírodných hodnotách, multikultúrnom dedičstve, duchovnosti a tradíciách obyvateľstva.Trasa prechádza cez najcennejšie územia z hľadiska prírody a krajiny. Zahŕňa významné pamiatky drevenej architektúry a pramene minerálnych vôd.

Aquavelo je prepojenie kúpeľných miest poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom cyklookruhu. Cyklistický chodník je vedený čiastočne po existujúcich trasách (vrátane EuroVelo) a čiastočne po dobudovaných trasách. Okruh sa v obci Hniezdne spája s iným okruhom, ktorý sa tvorí v rámci projektu „Hist.- kultúr.- prírod. trasa okolo Tatier” a významne zvýši dopad projektu a posilní pozitívny efekt spojený s rozvojom cezhraničného turistického produktu.

Cyklotrasa prechádza nasledujúcimi miestami:

Bardejovské Kúpele – Bardejov – Zlaté – Sveržov – Kurov – (granicapaństwa) – Muszynka – Tylicz – Krynica (ul. Pułaskiego, BulwaryDietla, Ebersa, Gurgacza, wzdłuż potoku Kryniczanka) – Powroźnik – Muszyna – Zapopradzie – Legnava – M.Lipník- Sulín – Mníšek nad Popradom – Łomnica – Piwniczna (časť Jarzębaki, časť Zabornia, ul. Śmigowskie, ul. Kościuszki [dodatočný okruh – samostatná vetva v smere Rytra – Sucha Struga, WzgórzeZamkowe, Obidza] most Garbaty, KazimierzaWielk., Daszyńskiego, Czercz, WilczeDoły, časť Kosarzyska, Sucha Dolina) – Obidza – RezerwatBiałaWoda – Jaworki –Szlachtowa – Szczawnica (Cieśliska, ul. Jana Pawła, Lipowa, SłonaMłaka, Sopotnicka, Samorody, Zawodzie – poexistujúcom chodníku ku štátnej hranici) – Červený Kláštor – Veľký Lipník – Podolínec – Vyšné Ružbachy – Lacková – Kamienka – Hniezdne – Stará Ľubovňa – N. Ľubovňa – Ľubovnianske Kúpele  – Plavnica – Údol – Plaveč – Orlov – Andrejovka – Čirč- Leluchów – Muszyna.

 

Výnimočná ponuka destinácie

 

Región Bardejova a Bardejovských Kúpeľov patrí v rámci miest prepojených Aquavelom už teraz medzi turisticky najvyhľadávanejšie destinácie. Nikde inde na Slovensku nie je v rámci jedného regiónu taká široká ponuka historických pamiatok UNESCO, drevených kostolíkov, skanzenov a to v kombinácii s prameňmi minerálnych vôd a známymi historickými kúpeľmi. V lete môžu turisti využívať množstvo turistických trás, cyklotrás a následne si oddýchnuť vkúpeľných a wellness zariadeniach. Bohatosť a rozmanitosť regiónu láka množstvo turistov, čo otvára možnosti a príležitosti pre šikovných ľudí, ktorí majú možnosť sa v oblasti cestovného ruchu uplatniť.Turistický potenciál regiónu sa stále zvyšuje. Prijatím Svidníka do Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ – Bardejovsa ponuka výrazne obohatila o atrakcie vojenskej histórie, spojenej hlavne s bojmi na Dukle.

 

Výsledkom činnosti OOCR v posledných rokoch je, že dĺžka obnovených značených turistických chodníkov v okolí Bardejova a Bardejovských kúpeľov dosahuje takmer 40 km. Popri tom sa vybudovala a udržiava na tomto území aj sieť navzájom prepojených šiestich cyklotrás, s celkovou dĺžkou viac ako 8 km. Tvoria ju štyri liečivé singletracky – Lekársky, Napoleon, Čerešenka a najnovšie Herkules, Kyslíková cesta Mihaľov – Bardejov a Kyslíková dráha v Bardejovských Kúpeľoch. K tomu sa obnovili aj desiatky altánkov, odpočívadiel a vybudovali sa oddychové a športové zóny pre deti.

 

Viac je na: www.kupele-bj.sk, www.bardejov.sk, www.svidnik.sk,www.visitbardejov.sk

 

Projekty a ich aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

The Benefits of Ipvanish Review

Červenec 1st, 2019

VPNS’s usually are among the best solutions to remain risk-free online. Mainly because it has to do with selecting the ideal VPN, you have a lot of choices. Please learn our whole IPVanish review to ascertain if it’s a good VPN available for you. Generally, it is remarkably safeguarded VPN which will comes at a first-rate price. IPVanish VPN is made up of simple and intuitive applications that may readily make use of by an array of users. The particular IPVanish VPN aids in concealing the IP address as most likely surfing the net. IPVanish VPN Crack full download is tremendously useful when you should browse something that can’t access the country location.

The company works with many different platforms too. It also delivers 256-bit encryption. You simply must use a VPN service that allows you to find one IP address. You should use a VPN service that allows you to find a specialized IP address. An excellent VPN service probably will have a major number of hosts to pick from, enabling you to find a sound, quick network no matter where you’re, in addition to enabling you to masquerade as an individual located in a unique nation.

One of the greatest ways to find out if the service ideal you or not is to examine the various capabilities. Along with its totally free logging coverage, you receive a extremely secure help. When you’re logged into the IPVanish company, you have a wide range of safety features out there. Nowadays, the IPVanish service is utilized by regular folks much like you and We in overdifferent nations around the globe regular men and women just trying to safeguard the private information from an international group that’s becoming less and less secure each moment in time. IPVanish customer service is restricted to the email variety on the site. Recharging options essential to note that leading VPN providers such as NordVPN together with Internet Non-public Access offer you stronger security features to ensure you’re digitally safe.

One of the greatest ways of learn if it’s the system is most suitable for you or not ought to be to have a look at the numerous capabilities. Utilizing any VPN service includes a effectiveness impact. VPN expertise generally possess some sort of influence on your world wide web browsing. Utilizing a no-logs VPN service will give you which has a greater amount of security. In order to have a next VPN expertise as a back up, IPVanish could be a great decision.

In the Account Facts tab you’ll be able to check info about your account. Credit card info and even account information can be obtained and purchased far more quickly than you might believe. Often for anyone who is attempting to accomplish an online lookup, the results primary you to websites or advertising and marketing pop-ups to obtain try what he says your individual data. Adding private information in danger is the cost that you compensate when using absolutely free Wi-Fi. To build an account, you should give certain personal information, together with your name, billing address together with e-mail.

With ipvanish free download it is easy to get access to the traffic info and the activities. For that, you need to look to Private online Entry or Hotspot Shield Elite. In order to access encrypted info, it must be decoded primary. You are going to get yourself a complete option of any content via torrents together with streaming products.

OOCR ,,Šariš“- Bardejov začala merať počty návštevníkov v regióne

Červenec 1st, 2019

Merače zaznamenajú mobily a umožnia naplánovať služby

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ – Bardejov, v spolupráci so zahraničnou firmou Abacus Organization & Optimization Ltd, začali vo štvrtok 20.júna 2019 s meraním počtu návštevníkov v regióne. Štatistické  meranie počtu návštevníkov bude trvať takmer 6 mesiacov a predbežné výsledky bude možné sledovať online aj počas merania. Na účely merania rozmiestnili spolu 5 snímačov a to na 3 miestach v Bardejove a na 2 miestach v Bardejovských Kúpeľoch. Informoval o tom Radomír Jančošek, riaditeľ OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov.

 

,,Merače sú umiestnené za sklom na najfrekventovanejších miestach. Majú dosah až  70 m. Princíp merania je v tom, že merač sníma každého kto má mobilný telefón s wifi. Rovnakú osobu započíta vždy iba raz, aj keby prešla počas dňa popred snímač niekoľkokrát. Snímače tak zachytia viac ako 80% návštevníkov určitého miesta. Pri vyhodnocovaní sa porovná návštevnosť určitého miesta v jednotlivých mesiacoch počas sezóny a rovnako tak ho vyhodnotíme aj mimo sezónu. Zistíme tak počty osôb napríklad na Radničnom námestí v jednotlivých mesiacoch a to isté aj v Bardejovských Kúpeľoch. Zistené údaje nám poslúžia nielen nato, aby sme vedeli o koľko návštevníkov viac sa pohybuje u nás počas sezóny, ale aj nato aby sme im vedeli podľa počtov zabezpečiť potrebné služby na úrovni,“ vysvetlil R.Jančošek.

 

Dodal, že doteraz si museli pri návštevnosti vystačiť s odhadmi, či nepriamymi údajmi odvodenými z počtov ubytovaní a lôžkodní, či z platenia vstupného do najnavštevovanejších atrakcií.

 

V ubytovacích zariadeniach spadajúcich pod OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov zaznamenali v roku 2018 rast počtu návštevníkov o 5,54%. Kým v roku 2017 navštívilo a ubytovalo sa v regióne severovýchodného Slovenska 48 848 osôb, o rok neskôr to bolo už 51 555 osôb. Zvýšil sa aj počet prenocovaní o 5,66% a to z    330 932 v roku 2017 na 349 660 prenocovaní v roku 2018. Výška vybratej dane z ubytovania dosiahla 206 225 eur. V cestovnom ruchu v regióne bolo vlani zamestnaných 211 osôb. OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov predpokladá i v roku 2019 rast návštevnosti v regióne na úrovni cca 4,5%.

 

V Bardejovských kúpeľoch, a.s., sa ročne ubytuje  viac ako 27 000 klientov. Počas letnej sezóny však majú kúpele veľa jednodňových návštevníkov, podľa ich štatistík je to viac ako 200 000 za rok. Medzi najobľúbenejšie a najnavštevovanejšie atrakcie regiónu patrí samotné centrum Bardejova a v ňom Bazilika minor Svätého Egídia, ktorú ročne  navštívi okolo 50 000 turistov. Ďalšou najnavštevovanejšou atrakciou je Skanzen – Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch s počtom návštevníkov prevyšujúcim 20 000. Medzi najnavštevovanejšie atrakcie patrí aj bývalá Mestská radnica – prvá stavba renesancie na území Slovenska, v ktorej je umiestnená expozícia Šarišského múzea, či Pamätník holokaustu a Bardejovské suburbium – Stará synagóga, ktorá bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970 (mikve a bet hamidraš v roku 2000). V roku 2000 bolo historické jadro mesta Bardejov spolu so židovským suburbiom zapísané na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

 

,,Po zarátaní údajov mesta Svidník, ktoré bolo prijaté vlani, sa absolútne čísla návštevnosti v ubytovacích zariadeniach spadajúcich pod OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov ešte zvýšia. I v tomto roku vďaka pamiatkam UNESCO v meste Bardejov a historickým Bardejovským kúpeľom máme veľký potenciál prilákať nových návštevníkov do nášho regiónu. Predpokladáme rast návštevnosti niekde na úrovni 4,5% a to ešte nevieme ako sa prejaví znížená DPH na služby v cestovnom ruchu a rekreačné poukazy pre zamestnancov. Predpokladáme však ďalší pridaný pozitívny rast z týchto dôvodov, čo naznačil už vývoj počas prvého polroka,“ komentoval R.Jančošek.

 

Hlavné aktivity OOCR v roku 2019 smerujú do marketingu a propagácie regiónu, na podporu kultúrnych podujatí a budovanie a obnovu turistickej infraštruktúry cestovného ruchu. Rozpočet na všetky aktivity OOCR by mal v roku 2019 presiahnuť 100 000 eur. V pláne aktivít  na tento rok je i obnova ďalších zanedbaných a zničených relaxačných a turistických chodníkov a ich značenia. Napríklad obnova turistického náučného chodníka Čierna Mláka v Bardejovských Kúpeľoch. Obnovia aj nátery opotrebovaných a zničených turistických altánkov a odpočívadiel v lesoparku mesta Bardejov a v Bardejovských Kúpeľoch. Medzi najväčšie súčasné aktivity patrí obnova detského ihriska Topľa, spoločný materiál s mestom SVIDNIK – vojnové pamiatky a vojnové cintoríny, propagácia Aquavelo a tlač Aquavelo mapy, Trhacia mapa okolia a tlač nového Obrazového sprievodcu kde bude doplnené mesto Svidník a okolie. OOCR podporí aj kultúrne podujatia – Bardejovský jarmok, Pivný festival a Vínny festival.

 

Výnimočná destinácia

 

Dôvodov, prečo je región Bardejova a Bardejovských Kúpeľov turisticky vyhľadávanou destináciou, je hneď niekoľko. Nikde inde na Slovensku nie je v rámci jedného regiónu taká široká ponuka historických pamiatok UNESCO, drevených kostolíkov, skanzenov a to v kombinácii s prameňmi minerálnych vôd a známymi historickými kúpeľmi. V lete môžu turisti využívať množstvo turistických trás, cyklotrás a následne si oddýchnuť v kúpeľných a wellness zariadeniach. Bohatosť a rozmanitosť regiónu láka množstvo turistov, čo otvára možnosti a príležitosti pre šikovných ľudí, ktorí majú možnosť sa v oblasti cestovného ruchu uplatniť. Turistický potenciál regiónu sa stále zvyšuje. Prijatím Svidníka sa ponuka výrazne obohatila o atrakcie vojenskej histórie, spojenej hlavne s bojmi na Dukle.

 

Viac je na: www.kupele-bj.sk, www.bardejov.sk, www.svidnik.sk, www.visitbardejov.sk

 

Projekty a ich aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

The Secrets of Antivirus Reviews 2019 Revealed

Červen 26th, 2019

You shouldn’t get any malware for those additional items, but you want to see Kaspersky offer a little more than it currently will. Thus, you could trust the particular antivirus without having worry. Avast Antivirus will be developed by Avast which is on the list of biggest multination cybersecurity computer software companies on earth. Typically the ant-virus will get rid of nearly all of the samples in sight, and even detect a number of the rest of the kinds when we energy to launch them. However efficient antivirus might be, users prefer best security protection for computers to adhere to the software it does not impact their machines much. With so many choices available, picking the anti-virus for Home windows is a considerable challenge. Whether or not you’re looking for probably the most trustworthy anti virus for Windows 10, or perhaps the finest mobile antivirus, it has to have a very simple, uncluttered program for those customers not to get confused.

The New Fuss About Antivirus Reviews 2019

Typically the Antivirus shields your smartphone from risky sites, spyware and viruses. With all these antivirus reviews around, uncovering an effective and intensely inexpensive solution is as simple as never before. It’s always important for your antivirus security software to be convenient to use, and not require a whole lot regarding user input. Your malware should definitely have the capability to actual out current malware, but its continuing job is to lessen ransomware, botnets, Trojans, and also other kinds of bad programs coming from obtaining a establishment. Panda Totally free Antivirus will obviously make the most efficient selections for you to always keep your PC secured.

Here’s What I Know About Antivirus Reviews 2019

Deciding upon a great antivirus can be misleading since there are different antivirus programs on the current market. BitDefender Anti virus 2018 features a run of more features, several unseen on the competitors. Bitdefender Antivirus 2018 is extremely risk-free, but nevertheless, that can’t assist you in case the device suddenly failures.

The Foolproof Antivirus Reviews 2019 Strategy

The application will guard your data coming from malware such as spyware, viruses, and other on the web threats which will result from accessing the world wide web. Antivirus software is today a typical area of having a pc. A compensated antivirus applications are particularly attractive case you do have a PC or perhaps device which has been infected. Should you be here in so that it will know about which can be the very best anti-virus software you viewed to the suited place right here I will do a comparison of both powerful antivirus software’s and here I’m vulnerable to say you which provides a better performance. Deciding upon the suitable antivirus program should be a great deal easier with the expert evaluations. If you’re selecting a new ant-virus software and might need to check out an absolutely no cost edition, take into account there are advantages and disadvantages for each paid plus free variants.

While looking for an malware, you will discover distinct forms of anti virus programs together with each allowing you to enjoy certain capabilities. Malware programs will just web based gimmicks, these kinds of are an essential area of protecting the computer. It’s going to be useless to say zero to Antivirus system, with the progress in ransomware attacks, obtaining a trusted anti virus protection program is vitally important. Every malware program features different functionality depending on the laptop you’re applying. There are lots of antivirus security software programs which is likely to choose a computer run slower.

Pro firmu jsou důležití spokojení a úspěšní zaměstnanci

Červen 26th, 2019

Pokud chceme vybudovat úspěšnou firmu, potřebujeme spokojené a úspěšné zaměstnance. Spokojený zaměstnanec je loajální a úspěšný pracovník je pro firmu efektivnější.

 

Dobré jméno firmy nelze budovat bez spokojených zaměstnanců. Spokojení zaměstnanci šíří i mimo firmu ve svém okolí pozitivní informace o firmě a vytvářejí příjemnou atmosféru na pracovišti. Pokud jsou zaměstnanci spokojení, snižuje se také jejich fluktuace. Spokojenost zaměstnanců lze podporovat různými benefity, větší provázaností vedení firmy a řadových pracovníků, informováním o dění ve firmě a o plánech do budoucnosti. Zaměstnanci musí cítit, že jsou součástí firmy.

Pro firmu je velice důležité, aby zaměstnanci cítili, že jsou úspěšní. Právě úspěšní zaměstnanci podávají vyšší výkony a jsou pro firmu efektivnější. Aby se cítili zaměstnanci úspěšní, je důležité je motivovat. Pro někoho je úspěchem, že dosáhne na vyšší plat, pro někoho je úspěchem, pokud se dostane na vyšší pracovní pozici a někdo se cítí úspěšný, pokud například dokáže díky svému zlepšovacímu nápadu zefektivnit výrobu. Pro každého je úspěch něco jiného.

Jak pracovat se zaměstnanci, aby byli spokojení a jak je motivovat, je složité. Jak na to vám poradí ve společnosti ANERI s.r.o. z Liberce. Zkušení pracovníci společnosti ANERI po krátké analýze stavu ve vaší firmě navrhnou řešení a postupy, které budou efektivní a povedou ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců a navrhnou řešení, jak zaměstnance motivovat.

https://www.aneri.cz/sluzby/firemni-poradna/

https://www.aneri.cz/sluzby/poradani-akci/

https://www.aneri.cz/2019/06/24/pro-firmu-jsou-duleziti-spokojeni-a-uspesni-zamestnanci/

Zateplení střech

Červen 26th, 2019

Střecha je po oknech a fasádě dalším zásadním zdrojem úniků tepla z domu. Její tepelné izolaci je důležité věnovat dostatečnou pozornost.

 

Správné a kvalitně provedené zateplení střechy zabrání únikům tepla, vzniku tepelných mostů a výskytu plísní. Kvalitní izolace střechy navíc zvyšuje komfort bydlení v prostorách pod střechou v horkých letních měsících a prodlužuje životnost stavby.

Každá střecha je jiná a každá střecha potřebuje individuální přístup pro způsob a použitý materiál při zateplování. Při zateplování střechy je nutné kvalitně vyřešit i další úkony spojené se zateplováním. Nejčastěji se jedná o zvýšení atiky, zajištění průchodů instalací vyvedených nad střechu, osazení prvků instalací umístěných nad střechou a podobně.

Pokud uvažujete o zateplení střechy, poraďte se předem s odborníky. Mezi firmy specializující se na zateplování včetně zateplování střech patří společnost Stav Agency s.r.o  z Liberce.

V případě zájmu pracovníci Stav Agency poradí s výběrem tepelné izolace pro danou střechu, pomohou se zajištěním projektové dokumentace a v případě potřeby i při zajištění stavebního povolení a vyřízení dalších zákonem daných povolení a dokumentů dle platné legislativy v České republice.

http://www.stav-agency.cz/2019/06/24/zatepleni-strech/

http://www.stav-agency.cz/scsdc/zatepleni-strechy/

http://www.stav-agency.cz/scsdc/kompletni-zatepleni-objektu/

Ochranné rukavice odolné proti chemikáliím

Červen 26th, 2019

Výběr vhodných ochranných rukavic je absolutním základem při práci s chemikáliemi. Ochranné rukavice proti chemikáliím chrání uživatele proti možným rizikům, která mohou způsobit trvalé následky nebo dokonce smrt.

 

Výběr a životnost ochranných rukavic proti chemikáliím závisí na odolnosti materiálu dané rukavice proti používaným chemikáliím. Pro zjednodušení výběru vhodných rukavic odolných chemikáliím připravila společnost uvex podrobnou online databázi chemických látek – uvex Chemical Expert System. V několika snadných krocích je zde možné najít informace o odolnosti ochranných rukavic uvex při práci s konkrétními chemikáliemi.

Mezi základní výhody této databáze patří její nepřetržitá dostupnost a jednoduchost použití v mnoha jazycích. Dále pak možnost individuální tvorby seznamů konstant permeace a přehledů rukavic. Registrovaní uživatelé mají navíc plný přístup k výsledkům zkoušek pro všechny chemikálie v seznamu.

Rukavice uvex odolné proti chemikáliím zajišťují při jejich správném výběru spolehlivou ochranu pro uživatele a umožňují pohodlnou a přesnou práci.

Značku uvex zastupuje v České republice společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou. V případě potřeby proškolení pracovníci uvex pomohou s určením vhodných ochranných rukavic odolných proti konkrétním chemikáliím.

https://www.uvex-safety.cz/cs/produkty/ochranne-rukavice/

https://www.uvex-safety.cz/cs

https://www.uvex-safety.cz/cs/vedet/normy-asmernice/ochranne-rukavice/#c88345

Spomienka na Luhačovice: darčekové kazety Vincentky, likér, oblátky a poháriky

Červen 25th, 2019

Z kúpeľov je priam povinnosťou doniesť si domov exkluzívne suveníry, aké bežne nie sú k dispozícii v obyčajných obchodoch. Z najväčších moravských kúpeľov Luhačovice si návštevníci vozia likér Luhačovická bylinná, Luhačovické kúpeľné oblátky, unikátne kúpeľné poháriky Nectarium  a Labuť, vyvinuté špeciálne pre Lázně Luhačovice a minerálnu vodu Vincentku  a výrobky z nej.

Riaditeľ Vincentky, a. s., Jan Šumšal k tomu hovorí:,,Ak navštívite Luhačovice nezabudnite si odtiaľ priniesť netradičné darčeky. Na výber máte dve sady darčekových kaziet zostavených z výrobkov vyrábaných našou spoločnosťou. VINCENTKA DARČEKOVÁ KAZETA I obsahuje balenie Vincentky s objemom 0,33 litra a hydratačný krém Vincentka 75 ml, druhá z nich – VINCENTKA DARČEKOVÁ KAZETA II má namiesto minerálnej vody a krému sirup Vincentka 200 ml. Obe kazety okrem toho obsahujú aj tieto výrobky -Vincentka pastilky 18 ks, Vincentka nosový sprej 25 ml, Vincentka zubná pasta 95 g. Všetky tieto výrobky sú dostupné aj jednotlivo, ale darčekové kazety sú naozaj vďačným  a originálnym darčekom.“

 

Dodáva, že výrobky značky Vincentka sú k dispozícii nielen v obchodoch na kolonáde, ale prakticky v celom meste a okolí. Predávajú sa v obchodoch so suvenírmi, v drogériách, ale aj na recepciách hotelov a penziónov. Vincentku dokonca pre veľký záujem predáva v 0,7 litrových fľašiach aj samotná akciová spoločnosť Vincentka priamo vo svojej administratívnej budove v Luhačoviciach (Lázeňskénáměstí 165), kde je aj plniareň. Podniková predajňa má otvorené od pondelka do piatku v čase 7.00-12.00, 12.30-14.00 hod.

Vincentka sa tu predáva za približne polovicu ceny, za ktorú je možné si ju kúpiť v obchodoch alebo lekárňach na Slovensku i v Čechách.Návštevníci si ju preto odnášajú v celých kartónoch v kufroch automobilov pri odchode z Luhačovíc. Robia tak po skončení liečenia, alebo sa tu zastavia počas návštevy Luhačovíc.

 

„Neustále rozširujeme počet doplnkových produktov raduVincentka, v ktorých využívame unikátne zloženie liečivej minerálnej vody. Všetky produkty vyrábame v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou a obsahujú účinné látky, ktoré sú obsiahnuté v minerálnej vode Vincentka. Samotná Vincentka ide priamo do sirupov a sprejov. Z Vincentky sa vyrába destiláciou koncentrát, ktorý sa používa na výrobu zubných pást a hydratačných krémov. Z koncentrátu Vincentky sa ešte extrahuje soľ, ktorá sa používa pri výrobe pastiliek. Okrem plnenia minerálnej vody do fliaš sa Vincentkatiež predáva v nosových sprejových aplikátoroch a ako koncentrát na výplach dutín (Nasalis). Praxou je overené, že pozitívne účinky sú zachované aj v produktoch. Výrobky v súčasnosti predstavujú značnú a dôležitú časť tržieb spoločnosti, cca 30-40 %,“ upozorňuje J.Šumšal.

 

Balená Vincentka sa používa aj v niektorých zdravotníckych zariadeniach (aj na Slovensku) najmä na inhalácie a výplachy, predovšetkým pre alergikov. Pomerne veľký záujem je aj o pastilky, najmä v Českej republike a na Slovensku. Oceňujú ich predovšetkým umelci a ľudia, ktorí pracujú s hlasom – speváci, herci, moderátori, spíkri, učitelia. Skrátka všetci, čo si namáhajú hlasivky.

 

V kúpeľníctve sa Vincentka používa v Kúpeľoch Luhačovice, a. s. hlavne pri inhalačných a pitných kúrach pri chorobách dýchacích ciest, hlasiviek, poruchách látkovej výmeny, žalúdočných vredoch, chorobách dvanástnika, pri chronickej pankreatitíde a diabete. Obsahuje ióny sodíka, draslíka, vápnika, lítia, horčíka, fluóru, chlóru, jódu a železa. Pred fľaškovaním sa však železo odstráni. Vincentka je 100% prírodný produkt. Je to veľmi silno mineralizovaná, jódová uhličitá minerálna voda z prírodného liečivého zdroja, hydrogénuhličitan-chlorido-sodného typu, so zvýšeným obsahom fluoridov a kyseliny boritej, studená, hypotonická. Celková mineralizácia je 9854 mg / l.

 

Vincentka je tiež označovaná ako „liek našich babiek“. Jej liečivé účinky preverili stáročia. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1669, kedy fyzik a lekár Jan Ferdinand Hertod z Todtenfeldu vydal písomnú správu o chemickom zložení luhačovickej vody, o spôsoboch pitnej kúry a o úspešných výsledkoch. Je vhodná ako doplnok na detoxikáciu tela, ako cenný zdroj jódu a ďalších dôležitých minerálov potrebných pre zdravý životný štýl. Obsahuje biogénne prvky, akými sú lítium, rubídium, cézium, meď, zinok, vanád, chróm, kobalt vo fyziologickom pomernom zastúpení. Vincentka je vhodná ako prírodný výživový doplnok pre športovcov, deti, tehotné ženy a rekonvalescentov. Umožňuje rozpúšťanie hlienov na slizniciach dýchacích ciest, žalúdku a črevách svojím obsahom a vyváženosťou minerálnych solí a biogénnych prvkov.

 

Viac informácií o jednotlivých produktoch v darčekových kazetách VINCENTKA I a II

Vincentka 0,33 litra

Vincentka svojim obsahom a vyváženosťou minerálnych solí a prvkov umožňuje rozpustenie hlienov v dýchacích cestách, žalúdku a črevách. Vincentka je odporúčaná na pitné a inhalačné kúry pri ochoreniach dýchacích ciest, hlasiviek, pri chorobách látkovej výmeny, vredovej choroby žalúdka, dvanástnika a ich pooperačných stavoch, cukrovke, chronickom zápale pankreasu. Viac informácií o tomto produkte.

Vincentka pastilky 18 ks

Prípravok Vincentka pastilky je novou formou v užívaní prírodných solí Vincentky. Obsahuje minerálne soli, ktoré majú priaznivý účinok na sliznicu ústnej dutiny. Viac informácií o tomto produkte.

Vincentka nosový sprej 25 ml

Prostriedok na ošetrovanie sliznice nosohltanu, ktorý pomáha udržiavať fyziologickú čistiacu schopnosť nosovej sliznice, umožňuje optimálne fungovanie tzv. slizničnej imunity ako primárna obrana proti infekcii. Viac informácií o tomto produkte.

Vincentka hydratačný krém 75 ml

Kozmetický krém Vincentka obsahuje až 70 % koncentrovanej liečivej minerálnej vody Vincentka. Viac informácií o tomto produkte.

Zubná pasta Vincentka 95 g

Zubná pasta obsahujúca prírodné minerály čistí a ošetruje súčasne. Má pozitívny účinok na sliznicu ústnej dutiny, udržuje zdravý stav ďasien a zabraňuje vzniku paradentózy. Viac informácií o tomto produkte.

 

Viac informácií nájdete na www.vincentka.cz

Souhrnná tématika virtuální kanceláře a založení s.r.o.

Červen 24th, 2019

Na internetu můžeme najít mnoho různých článků, které jsou například vhodné pro začínající podnikatele. Ti například zvažují jestli založit novou s.r.o. Nebo hledají informace ohledně virtuální kanceláře a jejich cen. V tomto článku vám přiblížíme některé z těchto článků.

Sídlo firmy hraje důležitou roli

V těchto článcích se zaměříme na virtuální kancelář. Dozvíte se, že virtuální kancelář vám poskytne vše potřebné. K lukrativním oblastem patří bezpochyby Praha 1, Praha 2, Praha 3 nebo Praha 9. Prostory, kam vám bude chodit pošta, fungovat plnohodnotná recepce a mnohé další. Je pouze na vás samotných, jaké přidružené služby si zvolíte.

Výhody založení s.r.o.

V článcích se můžete například dočíst, že společnost s ručením omezeným (s.r.o.) má oproti klasické živnosti několik výhod. Tou hlavní je bezpochyby minimalizace rizika za případné ztráty, kdy společnost ručí celým svým majetkem a společníci ručí pouze do výše nesplacených vkladů. Po splacení plné výše vkladů všech společníků ručení společníků zaniká a za závazky ručí již pouze společnost.

Také se dozvíte, že pro založení s.r.o. je nejlepší využít služeb profesionálů, kteří se na zakládání firem specializují. Odpadne vám nutnost studia legislativy, formulářů a úředních postupů a svoji společnost získáte nejkratším možném čase. Navíc máte garanci založení s.r.o. do deseti dní.

Virtuální sídlo firmy a založení nové s.r.o. – čtěte v článcích níže: