Posts Tagged ‘lidská duše’

Co mi dala Scientologie?

Středa, Březen 30th, 2016

SCHOPNOST JAK DOSAHOVAT SVÝCH CÍLŮ? 

Zkušený lektor odhalí vybrané skupince hlavní zásady úspěšného plánování, použitelné v případě jednotlivce, rodiny i firmy. Získejte odpovědi na následující otázky:

Je plánování potřebné nebo zbytečné?
Jak si stanovit priority?
Jak vytvořit chytrý a splnitelný plán?
Musí být plánování komplikované nebo může být jednoduché a dynamické?
Jak odstartovat novou aktivitu, pilotní projekt?
Jak získat souhlas okolí s mými cíli (v rodině, se společníky, ve firmě)?
Jak znovu vzbudit chuť do života u sebe i okolí?

Získejte odpovědi, podněty i tipy.

Na tomto semináři získáte množství podnětů k odpovědím na tyto a další otázky.

JAKÝ VLIV MAJÍ EMOCE NA NAŠE CHOVÁNÍ A NA MEZILIDSKÉ VZTAHY?

Zabývali jste se někdy otázkami typu:

• Jaké jednotlivé emoce můžeme rozpoznávat?
• Dají se emoce vědomě vytvářet?
• Můžeme zvládat a měnit emoce lidí, s kterými komunikujeme?
• Jak rozpoznat a zvládat své vlastní emoce?
• Existují nějaké pevné orientační body, podle kterých lze emoce rozpoznat?
• Lze na základě znalostí o emocích lépe předvídat chování těch, s kterými komunikujeme?

Dianetické centum Praha
Opletalova 8
110 00 Praha 1
IČO: 64937640
Tel.: (+420) 776 543 284
nebo 606 705 395
E-mail: praha@dianetika.cz

Assisty v Scientologii – anglické slovo „assist“ znamená pomoc

Středa, Březen 30th, 2016

„Život rozhodně není příliš tolerantní k člověku, který je zraněný nebo nemocný, k ženě, která právě porodila dítě, k člověku, který právě utrpěl těžký emocionální šok. Je to ve skutečnosti určitý druh praktikované krutosti trvat z nedbalosti na tom, aby člověk zůstával v takovýchto špatných stavech, když je možné naučit se a nacvičit techniky, jak mu pomoci a přinést úlevu.“
L. Ron Hubbard

Bolest zvláště fyzická se těžce snáší.

L.Ron Hubbard vyvinul sled praktických použití svých objevů pro mentální a duchovní stránku tělesných těžkostí člověka. A tím, jak se vyvíjelo stále víc a víc technik, tím se začala používat nová technologie nazvaná „ASISTY“ (anglické slovo „assist“ znamená pomoc). Množství způsobů, jak asisty používat, je téměř neomezené. Pomohou vždy a často mají zázračné výsledky.
POMOC PŘI NEMOCECH A ZRANĚNÍCH

Lidé v průběhu života někdy utrpí zranění, které je bolestivé. Lidské tělo je vystaveno nemocem, zraněním a různým nehodám náhodného nebo záměrného charakteru. Fyzická bolest se těžce snáší a obtížně se pracuje pokud člověka něco bolí. Po celá staletí usilovala náboženství o ulehčení tělesného utrpení člověka. Zároveň se objevilo množství pověr, aby vysvětlily jejich příležitostnou účinnost. Avšak běžně se věřilo, nehledě na použitou metodu, že duch může ovlivňovat tělo. V dnešní době medicína léčí tělo, když s ním něco není v pořádku. Skoro úplně však přehlíží vztah duchovní bytosti ke svému tělu a účinek, který duchovní bytost na tělo má. Ve skutečnosti má jedinec sám, po jakémkoli nezbytném lékařském ošetření, ohromnou schopnost ovlivnit tělo a jeho dobré či špatné zdraví. L. Ron Hubbard vyvinul řadu praktických použití svých objevů pro mentální a duchovní stránku tělesných potíží člověka. A tím, jak se vyvíjelo stále více a více technik, začala se používat nová technologie, nazvaná ,,asisty´´ (anglické slovo ,,assist´´ znamená ,,pomoc´´). Množství způsobů, jak asisty použít, je téměř neomezené. Vždy pomohou a často mají zázračné výsledky. Dnes existují tucty asistů pro širokou škálu situací a několik nejzákladnějších a nejpoužívanějších je zařazeno do této brožury.

 

 

Scientologický Dobrovolný duchovní činnost v české republice i ve světě

Středa, Březen 30th, 2016

Kdo je Scientologický Dobrovolný duchovní? Každý kdo poznal co může scientologie pozitivního udělat s životem člověka by rád, aby i ostatní lidé žili lepší a plnější životy. Spousta scientologů v České republice pomáhalo v Praze při povodních

DOBROVOLNÍ DUCHOVNÍ PŘI ZÁPLAVÁCH V LÉTĚ 2002
Scientologičtí Dobrovolní duchovní v České republice, kteří výrazně pomohli v době záplav v Praze v srpnu 2002.
Již v pondělí večer 12. srpna 202 povolala pražská Scientologická církev své dobrovolné duchovní na pražskou Kampu, kde budovali zátarasy z pytlů proti stále se zvyšující Vltavě. V této činnosti pokračovali také v úterý 13. srpna. Ve středu 14. srpna, kdy byly evakuace pražských občanů již v plném proudu, pomáhali dobrovolní duchovní v evakuačních centrech na Praze 1, v dalších dnech také na Praze 2 a 4. Pomáhali lidem hlavně při bolestech zad, páteře a kloubů.
Použili techniky, které se nazývají asisty, což jsou jednoduché techniky na úlevu od fyzické a duševní bolesti. Byly vyvinuty a sestaveny americkým spisovatelem a humanistou L. Ronem Hubbardem. Techniky asistů ve své podstatě
pomáhají osobě, která trpí fyzickou či duševní bolestí, obnovit komunikaci s postiženým místem svého těla. Díky tomu osoba cítí úlevu a rychleji se uzdravuje. Lidé, kteří se tyto techniky naučí, je pak mohou velmi jednoduše
používat a účinně tak pomáhat ostatním.

Co jsou to assisty?

Lidé v průběhu života někdy utrpí zranění. Lidské tělo je vystaveno nemocem, zraněním a různým nehodám náhodného nebo záměrného charakteru. Po celá staletí usilovala náboženství o ulehčení tělesného utrpení člověka. Zároveň se objevilo množství pověr, aby vysvětlily jejich příležitostnou účinnost. Avšak běžně se věřilo, nehledě na použitou metodu, že duch může ovlivňovat tělo. V dnešní době medicína léčí tělo, když s ním něco není v pořádku. Skoro úplně však přehlíží vztah duchovní bytosti ke svému tělu a účinek, který duchovní bytost na tělo má. Ve skutečnosti má jedinec sám, po jakémkoli nezbytném lékařském ošetření, ohromnou schopnost ovlivnit tělo a jeho dobré či špatné zdraví. L. Ron Hubbard vyvinul řadu praktických použití svých objevů pro mentální a duchovní stránku tělesných potíží člověka. A tím, jak se vyvíjelo stále více a více technik, začala se používat nová technologie, nazvaná ,,asisty´´ (anglické slovo ,,assist´´ znamená ,,pomoc´´). Množství způsobů, jak asisty použít, je téměř neomezené. Vždy pomohou a často mají zázračné výsledky. Dnes existují tucty asistů pro širokou škálu situací a několik nejzákladnějších a nejpoužívanějších je zařazeno do této brožury.

program Scientologických Dobrovolných duchovních

Středa, Březen 30th, 2016

Program Scientologických dobrovolných duchovních je dobrovolná aktivita v rámci Scientologické církve, která pomáhá všude tam, kde je to potřebné, a to již více než 40 let. Široké spektrum pomoci Scientologické církve sahá od pomoci starým lidem přes pomoc při řešení manželských problémů až po pomoc dětem, které mají problémy s učením. Skupiny dobrovolných duchovních se taky velmi dobře osvědčily jako pomoc při živelných pohromách a katastrofách, jako například při neštěstí 11. září 2001 v New Yorku nebo při povodních v létě 2002 v České republice a Maďarsku.

Program dobrovolných duchovních začal v polovině 70.let minulého století poté, co zakladatel Scientologické církve L. Ron Hubbard dospěl k závěru, že kriminalita stoupá úměrně s poklesem vlivu náboženství ve společnosti. Viděl, že ve světě, který byl více a více ovládán materialismem, duchovní hodnoty mizely, a s nimi i kvalita života. Jenom náboženství je proto schopno mít pozitivní vliv na sociální strádání člověka a zastavit tento trend postupného poklesu společnosti. L. Ron Hubbard poprvé oznámil tento program ve svém článku  „Náboženský vliv ve společnosti“, kde definoval dobrovolného duchovního jako člověka, který pomáhá svému bližnímu na dobrovolné bázi tím, že obnovuje cíl, pravdu a duchovní hodnoty životů ostatních. A tak se zrodilo velké hnutí jedinců zasvěcených poskytování praktické pomoci ostatním po celém světě. Dobrovolní duchovní chtějí a umí pomoci. Vědí, že lidé někdy potřebují pomocnou ruku a byli vyškoleni k tomu, aby s tím něco efektivně udělali.

V současné době existují tisíce scientologických dobrovolných duchovních po celém světě, kteří se angažují v různých aktivitách pomoci. Dobrovolní duchovní jsou často také členy skupin bojujících za lidská práva, charit, uměleckých skupin, skupin pro záchranu a péči o životní prostředí, vzdělávacích programů, ženských lig nebo programů pro mládež.

To, co spojuje dobrovolné duchovní z celého světa, je touha pomoci lidem s jejich životy tím, že jim nabídnou funkční řešení problémů, kterým lidé čelí. Jsou vzděláni v 19 oblastech, a to včetně manželského poradenství, vzdělávání, zvládání drogového problému, řešení konfliktů mezi lidmi, pomoci při nemocech a zraněních, zvládání negramotnosti, zmírnění tělesné a psychické bolesti, poskytování řešení pro nebezpečné prostředí, organizování komunitních programů a mnohem víc. Dobrovolní duchovní vidí, že ve světě existuje zlo, bolest, zmatek a nespravedlnost, ale zastávají pevné přesvědčení, že NĚCO SE S TÍM DÁ UDĚLAT.

A tak během posledních let poskytli pomoc například v uprchlických táborech v Kosovu, obětem zemětřesení v Japonsku nebo těm, co přežili bombový útok v Oklahoma City v USA.

Jak mi pomohla Scientologie

Středa, Březen 30th, 2016

Scientologii jsem poznal před více než 20 lety. Asi každý prochází lepšími i horšími obdobími v životě, a taky je každý nejraději, když jsou ty horší období co nejkratší. Díky tomu jsem si v životě udělal pořádek a daří se mi dosahovat díky metodám Scientologie v životě mých životních cílů. Pomocí Scientologie jsem nastudoval jak funguje lidská mysl, jak dosahovat vlastních cílů a zbavit se mých slabostí a být efektivnější. Stálo mě to spoustu času a úsilí, ale co je v životě cenné stojí vždy úsilí, čas a energii. Mám nyní skvělou přítelkyni a pracovité a spolehlivé lidi ve své firmě, kterou jsem za několik let vybudoval. Jsem celkově veselejší, než jsem býval dříve než jsem poznal Scientologii. S dobrou náladou se dá zvládnou a udělat mnohem více, než když je člověk v konzervatizmu, nudě nebo v bolesti. Asi ani vy po svém životě nebudete žádat, aby se vám dařilo spíše hůře než lépe. Stačí vědět jak a výsledek se dá dosáhnout. Scientologie je odpověď na to jak jít kupředu a výše. Dobrá nálada a odhodlání jsou lamačem překážek, které člověk musí překonat, aby uspěl. Lidi jsou se mnou rádi a obracejí se na mě s žádostmi o radu, když si nejsou jistí co udělat. Stal jsem se zdrojem dobré nálady a umím lidem kolem mě pomoci. Třeba pomůžu i vám. Scientologie nabízí mnoho prakticky použitelných nástrojů, které mohou pomoci pochopit a zorientovat člověka v příčinách problémů v životě. To mnoha lidem úplně chybí.

Scientologická Církev je založena na pracích filozofa L. Rona Hubbarda. Celosvětově existuje více než 11 000 církví, misí a skupin ve 184 zemích. Scientologická církev je již uznána jako náboženské společenství v různých zemích, např. ve Švédsku, Španělsku, Portugalsku a USA. Scientologie plní média dnes a denně. Je jedním z nejdiskutovanějších náboženství dneška. Scientologická církev sponzoruje řadu humanitárních programů. Mezi ně patří na vzdělávací iniciativa probíhající po celém světě zacílená na oblast lidských práv; dalekosáhlá protidrogová výchova, programy prevence a rehabilitace z drogové závislosti; globální síť center gramotnosti a vzdělávání; a program Scientologických Dobrovolných duchovních, kteří nyní představují největší světovou nezávislou pomocnou sílu.

L. Ron Hubbard – Humanista

Středa, Březen 30th, 2016

Nehledě na sbírku technických zázraků tohoto století – v medicíně, dopravě nukleární energii a elektronických komunikacích – žijeme ve společnosti, která má vážné problémy. Pod trojitým náporem – zneužívání drog, kriminalita a morální úpadek – se velká část tohoto světa skutečně stal pustinou. Podle některých odhadů začala být například marihuana nejrozšířenější tržní plodiny v Americe, zatímco mezinárodní příjmy z ilegálních drog byly odhadnuty zhruba mezi 500 miliardami a 1 bilionům dolarů. Když se k těmto částkám připočte dalších 54 miliard vynaložených na lékařské a psychiatrické drogy, tak nakonec stojíme před krizí skutečně planetárních rozměrů, v níž národy země vynaloží více peněz na drogy jako na jídlo, oblečení a bydlení dohromady.

Přitom nečestně nabyté příjmy jsou jen jedním z měřítek současných škod způsobených zneužíváním drog. Spojení se zločinem představuje další. Podle studií Ministerstva spravedlnosti Spojených států amerických jsou tři ze čtyř podezřelých, kteří byli zatčeni pro násilné činy, pod vlivem ilegálních drog. Celkem to představuje kolem 1,4 milionu násilných činů ročně … a tato cena je z hlediska lidského neštěstí nevypočitatelná.

Tou diskutabilní příčinou jako zneužívání drog, tak kriminality, je to, co bylo označeno jako „morální krize dvacátého století“. Zde jsou také znepokojující fakta: Téměř jedna polovina všech manželství skončí rozvodem, asi 67% všech Američanů ochotně připustí, že by kvůli finančnímu zisku lhali, zatímco 47% přiznává, že by podváděli, aby udělali rozhodující zkoušku. Pak není vůbec překvapující, že taková míra vloupání, sprenevier a všech forem krádeží nakonec dosáhla epidemických rozměrů. Asi 76% všech Američanů popsalo tuto éru jako „Věk morálního a duchovního úpadku“.

L. Ron Hubbard si již od 50. let 20. století uvědomoval, kam tento svět směřuje, a proto začal pátrat po způsobu, kterým, jak napsal, „člověk může pro sebe znovu nabýt trochu štěstí, trochu upřímnosti, trochu lásky a laskavosti, se kterými byl stvořen „.

„Rád pomáhám ostatním a považuji za svou největší radost v životě vidět člověka, který se sám osvobodil od stínů, které činily jeho dny temnými.Tieto stíny mu připadají tak neproniknutelné a tak ho stahují dolů, že když pozná, že jsou to stíny a že může přes ně vidět, projít jimi a být znovu na slunci, je nesmírně potěšen. A obávám se, že jsem potěšen právě tak jako on. „- L. Ron Hubbard

 

Cíle scientologie jak ho definoval L. Ron Hubbard:

Cílem osvobodit člověka z duchovního otroctví a vytvořit novou civilizaci bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít svá práva a kde je člověk svobodný, aby mohl stoupat k dalším výšinám.

Jak mi pomohla Scientologie?

 

Scientologie je překvapivě zajímavá – zjistěte co to je

Středa, Březen 30th, 2016

Scientologie je překvapivě zajímavá. Málo kdo ale skutečně ví co Scientologie skutečně je. Překvapivě málo lidí poznalo Scientologii z knih, které Scientologii a její principy popisují. Většina z těch, kteří poznali, co jim může Scientologii nabídnout Scientologii a Scientologické kurzy studuje. Dnes je Scientologii přítomná ve více než 160 zemích.

Scientologie může nabídnout účinné postupy a řešení, těm kteří se chtějí stát schopnější a úspěšnější. Jak se člověk může stát schopnější a úspěšnější? Tím, že se zbaví části mysli, ve které jsou uloženy okamžiky fyzické bolestí a osobních proher, bezvědomí a negativních emocí. Tato část mysli byla vytvořena v okamžicích, kdy člověk zažíval fyzickou bolest a bezvědomí a tak si lehce nemůže tyto okamžiky, které ho ale stále ovlivňují vybavit. Dianetika a Scientologie ale znají účinné způsoby jak tyto bolestivé zážitky v mysli objevit a přerušit jejich negativní působení na jedince. Díky tomu je možné zvýšit IQ, reakční dobu, je díky tomu možné zbavit se psychosomatických nemocí a řada dalších obtíží, závislostí a slabostí.

Jen málo lidí tváří v tvář možnosti stát se schopnější a úspěšnější v životě řekne, že se stát schopnějším a silnějším nepotřebuje. Jsou lidé, kteří chtějí být slabí a závislí, ale málo kdo rozumný by chtěl jít dále v životě po poste osobních proher a strádání. Množství ambiciózních lidí se vydalo po cestě sebezdokonalování. Studují jazykové a jiné kurzy, zvyšují si vzdělání, chodí na víkendové školení a tréningy.

Chcete se i vy vydat na cestu zlepšení svého života a žít plnější a úspěšnější život?

Na začátku může být obyčejná kniha za tři stovky, která vám může pomoci objevit co Scientologie je a kam až se i vy osobně díky Scientologii můžete posunout. Po čase i vy uvidíte, že je možné dojít v cestě sebezlepšení mnohem dále než jste sami vůbec doufali. Pokud vám záleží na posunu v pracovní kariéře a úspěchu v práci a pohledu na život novým způsobem skrze práci určitě si přečtěte knihu Problémy práce, kterou napsal zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard.

Kniha problémy práce obsahuje nadřazené principy a zákony, které se vztahují na každou snahu, každý problém práce. Jsou to objevy, které odhalují jádro těchto problémů a objasňují osnovu samotného života.

Mezi tyto objevy, které jsou zde podrobně popsané, patří

 • Anatomie zmatku- a jak jej napravit
 • Nauka o stabilním údaji- nejzákladnější zákon práce a žití
 • Anatomie kontroly- jak změnit „špatnou kontrolu“ v dobrou
 • Anatomie života jako hry- a pravidla, podle kterých se hraje
 • „Tajemství“ efektivity
 • Nejzákladnější prvky života-afinity, realita a komunikace
 • A skutečná příčina vyčerpání spolu s mocnými scientologickými procesy, které navrací energii

 

Co může nabídnout Scientologie, aby osvobodila člověka z duchovního otroctví?

Středa, Březen 30th, 2016

Člověk není opravdu svobodný, když je zatížen spoustou osobních slabostí a neschopností. Pokud bychom se koukli na člověka závislého na drogách, lécích alkoholu nebo nějaké věci tak ho nikdo nebude moci považovat za duchovně svobodného, protože bez předmětu na který se stal závislý je nestálý, nespokojený, rozčilený a podobně. I člověk, který je neschopný dosahovat svých cílů a plánů je touto neschopností značně oslabený a nežije se mu obvykle příliš dobře. Jen lidé schopní dosahovat v životě svých cílů a bez závislostí mohou být sami sebou i ostatními považování za duchovně svobodné.

Cíl Scientologie:
osvobodit člověka z duchovního otroctví a vytvořit novou civilizaci bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít svá práva a kde je člověk svobodný, aby mohl stoupat k dalším výšinám.

Jak ale osvobodit člověka od osobních slabostí? Lze vůbec člověka osvobodit od osobních slabostí?

Po dlouhou dobu se zdálo, že osobních slabostí se zbavit nelze. bylo to zejména tím, že tu nebylo pochopení a znalost principů lidské mysli. Zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard učinil řadu klíčových objevů o lidské mysli, které učinili poznání a pochopení lidské mysli možné a sepsal své objevy v řadě knih, které si můžete koupit a přečíst. Samotné čtení knih vás ale osobních slabostí a závislostí nezbaví. V Knihách L. Ron Hubbarda o Scientologii a Dianetice je popsána řada terapeutických principů, jejichž použitím se zbavíte svých slabostí a závislostí a stanete se schopnější.

L. Ron Hubbard například zjistil, že po absolvování jím navržené terapie lze zvýšit IQ a rychlost reakce osoby. Najdete člověka, který by nechtěl mít v dnešní době jednadvacátého století, která klade na lidi čím dál tím vyšší nároky mít rychlejší reakci a vyšší IQ a ještě se zbavit svých závislostí a slabostí? Někdo chce zůstat takový jaký je i se svými slabostmi a závislostmi, ale co vy, chcete pochopit jak funguje lidská mysl a udělat něco s tím, aby jste bylo schopnější a silnější a v životě dosáhli vyšších cílů než kterých jste doposud dosahovali. Cíle různých lidí jsou velmi různé, je to zcela osobní věc.

Někdo chce vylézt na Mount Everest, další vzít si nejkrásnější ženu ze sousedství a mít s ní 3 děti, další procestovat Jižní Ameriku. Jinému člověku mohl umřít dědeček na rakovinu a mohl se po jeho náhlé smrti ještě jako 9-leté dítě rozhodnout, že jako vědec učiní zásadní vědecký objev, který umožní porážet rakovinu stejně jako dnes umíme porazit angínu nebo neplodnost.

Pokud chcete uspět v dnešní době která je zaplněná moderní technikou pomůže vám vaše schopnost dosahovat cílů. Slabí lidé nejsou obvykle schopní obstát v životě tváří v tvář velkým cílům. Proč ale zůstávat slabým?

Jaké knihy lze doporučit, zájemcům o pochopení lidské mysli?

Kniha Scientologie – Základy myšlení
Tato kniha vám ukáže pozoruhodnou cestu, na které mistrovsky zvládnete nástroje života a získáte ten nejdůležitější objev, jaký kdy učiníte- znalost vás samých.

Kniha Scientologie Nový pohled na život
K
niha Nový Pohled na život by mohla začít reklamním sloganem:
Znalosti duchovní stránky života, které vám otevřou dveře k takovému životu, jaký vy chcete žít.

V této knize najdete odpovědi na otázky, které Člověk v průběhu věků hledal, praktické odpovědi, o nichž jste doufali, že je někde najdete, odpovědi které fungují.

 • Je možné být šťastný?
 • Osobní integrita
 • Pátrání Člověka po jeho duši
 • O naší snaze dosáhnout nesmrtelnosti
 • Osm dynamik, které zahrnují samotný život
 • Zvládání zmatků v každodenním pracovním světě
 • Manželství
 • Jak žít s dětmi
 • Co je to velikost
 • Dvě pravidla pro štastný život
 • Antisociální a sociální osobnost
 • Zákon třetí strany, který odhaluje příčinu konfliktů
 • Poctivost a etika

 

Centrum Dianetiky a Scientologie Košice

Pondělí, Květen 18th, 2015

Pan Ing. Peter Kokoľus odpovídá na otázky.

Odkdy existuje vaše organizace, jak se jmenuje?

Scientologické centrum působí v Košicích již několik let. Od roku 2005 existuje Centrum Dianetiky a Scientologie Košice, což je občanské sdružení, které jsem založil já s manželkou as našim přátelům Štefanem.

Proč jste založili Scientologické centrum?

Scientologie je definována jako „věda o tom jak vědět“. Je to aplikovaná (používaná a požitelné) náboženská filozofie. A když jsem si z ní na začátku prostudoval několik kurzů, bylo mi jasné nejen to, že já osobně chci o tom vědět daleko víc, ale také, že se musím postarat o to, aby tuto technologii znali i jiní lidé. A protože tady v té době nebylo nikoho jiného, ​​kdo by byl ochoten převzít za Scientologii v Košicích odpovědnost, ujal jsem se na to já.

Kteří lidé jsou jejími hlavními aktivisty?

Ve skutečnosti její aktivisty jsou všichni, kteří v Scientologii absolvovali alespoň pár služeb. Chápu, že Vám to může znít neuvěřitelně, ale je to tak „silná“ technologie – ve smyslu – tak přímá, že když člověk na vlastní kůži pocítí změny k lepšímu hned po tom, jak si něco od L. Ron Hubbarda nastudoval, stává se přirozeným aktivistům Scientologie. A osobně si myslím, že je to nejen dobré, ale také přirozené.

Kolik členů má Scientologie v Košicích, o jaké skupiny obyvatelstva, zejména jde?

Toto se opravdu nedá zaškatulkovat. Chodí sem lidé různých sociálních, věkových i společenských postavení. Dám Vám několik příkladů. Kurz „Základní studijní příručka“ si tu dělali už i 12 leté děti, i lidé ve věku 60 let. „Kurz“ Anatomie lidské mysli „- nejmladší absolvent měl asi 14 let, nejstarší 71 let. Společenské postavení – od nejběžnějších lidí až po šéfů velkých a úspěšných podniků. O to však nejde. Mně se nejvíce líbí jiné rozdělení lidí – uvedu Vám citát: „člověk je hodnotný do té míry, do jaké dokáže pomáhat jiným.“ – L. Ron Hubbard.

Jak se k vám mohou dostat případní zájemci?

Nejlépe se se Scientologie seznamují lidé tak, že znají někoho, kdo už je scientologie a vidí, jak se mu v životě lépe daří, – mají takto přímý důkaz funkčnosti Scientologie.

No samozřejmě, lidé často začnou tím, že si u nás koupí knihu, pak další, zajdou na některou bezplatnou přednášku, časem možná na osobní konzultaci, zda vyhodnocení svých schopností a časem se přihlásí na své první služby. A když jim tyto pomáhají, logicky postupují na další služby. A jak se dostanou k těm knihám – distribuujeme po městě letáky, v různých médiích míváme reklamu, vyhledávají nás i na internetu – v podstatě Dianetika Košice má takovou poutavou stránku, že je vyhledávaná zdaleka nejen Košičan :-).

Patří vaše organizace pod nějaké větší světové sdružení? Jste nějak organizováni v rámci Slovenska?

Scientologie je skutečně celosvětové hnutí a za celých 60 let své existence je to nejrychleji rostoucí náboženství na Zemi. Díky tomu, že Scientologie není nějakým teoretickým či dogmatickým učením, ale že je neskutečně praktická a je tedy jako filozofie i používána, po světě existuje ohromné ​​množství organizací, které používají technologii Scientologie. Část z nich jsou religiózní (náboženské) organizace. A část z nich jsou sekulární (odcirkevnené) organizácie.Na Slovensku jsou dianetických centra v Košicích, Bratislavě, Levicích, Prešově, Banské Bystrici, Liptovském Mikuláši, Nitře, Štúrovu, Spišské Nové Vsi.

Děkujeme za rozhovor panu Ing. Petrovi Kokoľusovi – zakladateli Centra Dianetiky Košice

Centrum Scientológie a Dianetiky Košice
Kmeťova 15 • Košice • 04001
0917 091 516 • 055 / 799 43 60