Posts Tagged ‘minulé životy’

Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

Čtvrtek, Červen 2nd, 2016

Tom Cruise je stále nejviditelnějším členem Scientologické církve, ale rozhodně to není jediná Hollywoodská hvězda, která se zajímá o scientologii. Scientologii poznala řada umělců, ať už hudebníků nebo herců které i vy možná znáte díky jejich umělecké tvorbě.

Johna Travolta či Kirstie Alley, Chick CoreaKelly PrestonKirstie AlleyPriscilla PresleyCatherine BellJenna ElfmanSofia MilosGiovanni Ribisi, Michael Pena, Anne ArcherErika Christensen či Nancy Cartwright.

Proč to dělají? Co na té scientiologii je? Co je to scientologie?

Vaše štěstí je pravděpodobně váš nejcennější majetek. Scientologické kurzy na zlepšení života poskytují nástroje k dosažení štěstí, které chcete.

Jsou založeny na základních objevů L. Ron Hubbard o naší existence – průlomů, které přinášejí odpovědi na nejnaléhavější otázky v našich životech.

Existuje dvacet kurzů na zlepšení života. Každý řeší určitou část života, a každý z nich obsahuje fakta a nástroje, aby se tento aspekt stal takovým jakým by měl být. Scientologické kurzy na zlepšení života vám přinesou dovednosti jak uspět ve vztazích, manželství, rodině a financích, vědění jak překonat vzestupy a pády, odhadnutí lidí zda jim můžete důvěřovat, uspořádání si svého život, kurz k dosažení osobních cílů a mnoho dalších.

Díky správnému poznání a reálných nástrojích, cokoli je špatně ve vašem životě je možné dát do pořádku. Pokud je vše ve vašem životě v pořádku, může to dostat do ještě lepšího stavu.

Výsledky z kurzů:

„Tento kurz byl jako návod k tomu, jak používat kouzelnou hůlku. Ukázalo mi to, jak dělat věci, které byly úžasné. Věděl jsem, že bych mohl dělat tyto věci, ale nevěděl jsem jak, teď už to vím“

„Miloval jsem tento kurz !!! Cítil jsem se, jako by to byl program napsaný jen pro mě. Existují nástroje, které mohu ihned použit.“

Co mi dala Scientologie?

Středa, Březen 30th, 2016

SCHOPNOST JAK DOSAHOVAT SVÝCH CÍLŮ? 

Zkušený lektor odhalí vybrané skupince hlavní zásady úspěšného plánování, použitelné v případě jednotlivce, rodiny i firmy. Získejte odpovědi na následující otázky:

Je plánování potřebné nebo zbytečné?
Jak si stanovit priority?
Jak vytvořit chytrý a splnitelný plán?
Musí být plánování komplikované nebo může být jednoduché a dynamické?
Jak odstartovat novou aktivitu, pilotní projekt?
Jak získat souhlas okolí s mými cíli (v rodině, se společníky, ve firmě)?
Jak znovu vzbudit chuť do života u sebe i okolí?

Získejte odpovědi, podněty i tipy.

Na tomto semináři získáte množství podnětů k odpovědím na tyto a další otázky.

JAKÝ VLIV MAJÍ EMOCE NA NAŠE CHOVÁNÍ A NA MEZILIDSKÉ VZTAHY?

Zabývali jste se někdy otázkami typu:

• Jaké jednotlivé emoce můžeme rozpoznávat?
• Dají se emoce vědomě vytvářet?
• Můžeme zvládat a měnit emoce lidí, s kterými komunikujeme?
• Jak rozpoznat a zvládat své vlastní emoce?
• Existují nějaké pevné orientační body, podle kterých lze emoce rozpoznat?
• Lze na základě znalostí o emocích lépe předvídat chování těch, s kterými komunikujeme?

Dianetické centum Praha
Opletalova 8
110 00 Praha 1
IČO: 64937640
Tel.: (+420) 776 543 284
nebo 606 705 395
E-mail: praha@dianetika.cz

Assisty v Scientologii – anglické slovo „assist“ znamená pomoc

Středa, Březen 30th, 2016

„Život rozhodně není příliš tolerantní k člověku, který je zraněný nebo nemocný, k ženě, která právě porodila dítě, k člověku, který právě utrpěl těžký emocionální šok. Je to ve skutečnosti určitý druh praktikované krutosti trvat z nedbalosti na tom, aby člověk zůstával v takovýchto špatných stavech, když je možné naučit se a nacvičit techniky, jak mu pomoci a přinést úlevu.“
L. Ron Hubbard

Bolest zvláště fyzická se těžce snáší.

L.Ron Hubbard vyvinul sled praktických použití svých objevů pro mentální a duchovní stránku tělesných těžkostí člověka. A tím, jak se vyvíjelo stále víc a víc technik, tím se začala používat nová technologie nazvaná „ASISTY“ (anglické slovo „assist“ znamená pomoc). Množství způsobů, jak asisty používat, je téměř neomezené. Pomohou vždy a často mají zázračné výsledky.
POMOC PŘI NEMOCECH A ZRANĚNÍCH

Lidé v průběhu života někdy utrpí zranění, které je bolestivé. Lidské tělo je vystaveno nemocem, zraněním a různým nehodám náhodného nebo záměrného charakteru. Fyzická bolest se těžce snáší a obtížně se pracuje pokud člověka něco bolí. Po celá staletí usilovala náboženství o ulehčení tělesného utrpení člověka. Zároveň se objevilo množství pověr, aby vysvětlily jejich příležitostnou účinnost. Avšak běžně se věřilo, nehledě na použitou metodu, že duch může ovlivňovat tělo. V dnešní době medicína léčí tělo, když s ním něco není v pořádku. Skoro úplně však přehlíží vztah duchovní bytosti ke svému tělu a účinek, který duchovní bytost na tělo má. Ve skutečnosti má jedinec sám, po jakémkoli nezbytném lékařském ošetření, ohromnou schopnost ovlivnit tělo a jeho dobré či špatné zdraví. L. Ron Hubbard vyvinul řadu praktických použití svých objevů pro mentální a duchovní stránku tělesných potíží člověka. A tím, jak se vyvíjelo stále více a více technik, začala se používat nová technologie, nazvaná ,,asisty´´ (anglické slovo ,,assist´´ znamená ,,pomoc´´). Množství způsobů, jak asisty použít, je téměř neomezené. Vždy pomohou a často mají zázračné výsledky. Dnes existují tucty asistů pro širokou škálu situací a několik nejzákladnějších a nejpoužívanějších je zařazeno do této brožury.

 

 

Scientologický Dobrovolný duchovní činnost v české republice i ve světě

Středa, Březen 30th, 2016

Kdo je Scientologický Dobrovolný duchovní? Každý kdo poznal co může scientologie pozitivního udělat s životem člověka by rád, aby i ostatní lidé žili lepší a plnější životy. Spousta scientologů v České republice pomáhalo v Praze při povodních

DOBROVOLNÍ DUCHOVNÍ PŘI ZÁPLAVÁCH V LÉTĚ 2002
Scientologičtí Dobrovolní duchovní v České republice, kteří výrazně pomohli v době záplav v Praze v srpnu 2002.
Již v pondělí večer 12. srpna 202 povolala pražská Scientologická církev své dobrovolné duchovní na pražskou Kampu, kde budovali zátarasy z pytlů proti stále se zvyšující Vltavě. V této činnosti pokračovali také v úterý 13. srpna. Ve středu 14. srpna, kdy byly evakuace pražských občanů již v plném proudu, pomáhali dobrovolní duchovní v evakuačních centrech na Praze 1, v dalších dnech také na Praze 2 a 4. Pomáhali lidem hlavně při bolestech zad, páteře a kloubů.
Použili techniky, které se nazývají asisty, což jsou jednoduché techniky na úlevu od fyzické a duševní bolesti. Byly vyvinuty a sestaveny americkým spisovatelem a humanistou L. Ronem Hubbardem. Techniky asistů ve své podstatě
pomáhají osobě, která trpí fyzickou či duševní bolestí, obnovit komunikaci s postiženým místem svého těla. Díky tomu osoba cítí úlevu a rychleji se uzdravuje. Lidé, kteří se tyto techniky naučí, je pak mohou velmi jednoduše
používat a účinně tak pomáhat ostatním.

Co jsou to assisty?

Lidé v průběhu života někdy utrpí zranění. Lidské tělo je vystaveno nemocem, zraněním a různým nehodám náhodného nebo záměrného charakteru. Po celá staletí usilovala náboženství o ulehčení tělesného utrpení člověka. Zároveň se objevilo množství pověr, aby vysvětlily jejich příležitostnou účinnost. Avšak běžně se věřilo, nehledě na použitou metodu, že duch může ovlivňovat tělo. V dnešní době medicína léčí tělo, když s ním něco není v pořádku. Skoro úplně však přehlíží vztah duchovní bytosti ke svému tělu a účinek, který duchovní bytost na tělo má. Ve skutečnosti má jedinec sám, po jakémkoli nezbytném lékařském ošetření, ohromnou schopnost ovlivnit tělo a jeho dobré či špatné zdraví. L. Ron Hubbard vyvinul řadu praktických použití svých objevů pro mentální a duchovní stránku tělesných potíží člověka. A tím, jak se vyvíjelo stále více a více technik, začala se používat nová technologie, nazvaná ,,asisty´´ (anglické slovo ,,assist´´ znamená ,,pomoc´´). Množství způsobů, jak asisty použít, je téměř neomezené. Vždy pomohou a často mají zázračné výsledky. Dnes existují tucty asistů pro širokou škálu situací a několik nejzákladnějších a nejpoužívanějších je zařazeno do této brožury.

program Scientologických Dobrovolných duchovních

Středa, Březen 30th, 2016

Program Scientologických dobrovolných duchovních je dobrovolná aktivita v rámci Scientologické církve, která pomáhá všude tam, kde je to potřebné, a to již více než 40 let. Široké spektrum pomoci Scientologické církve sahá od pomoci starým lidem přes pomoc při řešení manželských problémů až po pomoc dětem, které mají problémy s učením. Skupiny dobrovolných duchovních se taky velmi dobře osvědčily jako pomoc při živelných pohromách a katastrofách, jako například při neštěstí 11. září 2001 v New Yorku nebo při povodních v létě 2002 v České republice a Maďarsku.

Program dobrovolných duchovních začal v polovině 70.let minulého století poté, co zakladatel Scientologické církve L. Ron Hubbard dospěl k závěru, že kriminalita stoupá úměrně s poklesem vlivu náboženství ve společnosti. Viděl, že ve světě, který byl více a více ovládán materialismem, duchovní hodnoty mizely, a s nimi i kvalita života. Jenom náboženství je proto schopno mít pozitivní vliv na sociální strádání člověka a zastavit tento trend postupného poklesu společnosti. L. Ron Hubbard poprvé oznámil tento program ve svém článku  „Náboženský vliv ve společnosti“, kde definoval dobrovolného duchovního jako člověka, který pomáhá svému bližnímu na dobrovolné bázi tím, že obnovuje cíl, pravdu a duchovní hodnoty životů ostatních. A tak se zrodilo velké hnutí jedinců zasvěcených poskytování praktické pomoci ostatním po celém světě. Dobrovolní duchovní chtějí a umí pomoci. Vědí, že lidé někdy potřebují pomocnou ruku a byli vyškoleni k tomu, aby s tím něco efektivně udělali.

V současné době existují tisíce scientologických dobrovolných duchovních po celém světě, kteří se angažují v různých aktivitách pomoci. Dobrovolní duchovní jsou často také členy skupin bojujících za lidská práva, charit, uměleckých skupin, skupin pro záchranu a péči o životní prostředí, vzdělávacích programů, ženských lig nebo programů pro mládež.

To, co spojuje dobrovolné duchovní z celého světa, je touha pomoci lidem s jejich životy tím, že jim nabídnou funkční řešení problémů, kterým lidé čelí. Jsou vzděláni v 19 oblastech, a to včetně manželského poradenství, vzdělávání, zvládání drogového problému, řešení konfliktů mezi lidmi, pomoci při nemocech a zraněních, zvládání negramotnosti, zmírnění tělesné a psychické bolesti, poskytování řešení pro nebezpečné prostředí, organizování komunitních programů a mnohem víc. Dobrovolní duchovní vidí, že ve světě existuje zlo, bolest, zmatek a nespravedlnost, ale zastávají pevné přesvědčení, že NĚCO SE S TÍM DÁ UDĚLAT.

A tak během posledních let poskytli pomoc například v uprchlických táborech v Kosovu, obětem zemětřesení v Japonsku nebo těm, co přežili bombový útok v Oklahoma City v USA.

Jak mi pomohla Scientologie

Středa, Březen 30th, 2016

Scientologii jsem poznal před více než 20 lety. Asi každý prochází lepšími i horšími obdobími v životě, a taky je každý nejraději, když jsou ty horší období co nejkratší. Díky tomu jsem si v životě udělal pořádek a daří se mi dosahovat díky metodám Scientologie v životě mých životních cílů. Pomocí Scientologie jsem nastudoval jak funguje lidská mysl, jak dosahovat vlastních cílů a zbavit se mých slabostí a být efektivnější. Stálo mě to spoustu času a úsilí, ale co je v životě cenné stojí vždy úsilí, čas a energii. Mám nyní skvělou přítelkyni a pracovité a spolehlivé lidi ve své firmě, kterou jsem za několik let vybudoval. Jsem celkově veselejší, než jsem býval dříve než jsem poznal Scientologii. S dobrou náladou se dá zvládnou a udělat mnohem více, než když je člověk v konzervatizmu, nudě nebo v bolesti. Asi ani vy po svém životě nebudete žádat, aby se vám dařilo spíše hůře než lépe. Stačí vědět jak a výsledek se dá dosáhnout. Scientologie je odpověď na to jak jít kupředu a výše. Dobrá nálada a odhodlání jsou lamačem překážek, které člověk musí překonat, aby uspěl. Lidi jsou se mnou rádi a obracejí se na mě s žádostmi o radu, když si nejsou jistí co udělat. Stal jsem se zdrojem dobré nálady a umím lidem kolem mě pomoci. Třeba pomůžu i vám. Scientologie nabízí mnoho prakticky použitelných nástrojů, které mohou pomoci pochopit a zorientovat člověka v příčinách problémů v životě. To mnoha lidem úplně chybí.

Scientologická Církev je založena na pracích filozofa L. Rona Hubbarda. Celosvětově existuje více než 11 000 církví, misí a skupin ve 184 zemích. Scientologická církev je již uznána jako náboženské společenství v různých zemích, např. ve Švédsku, Španělsku, Portugalsku a USA. Scientologie plní média dnes a denně. Je jedním z nejdiskutovanějších náboženství dneška. Scientologická církev sponzoruje řadu humanitárních programů. Mezi ně patří na vzdělávací iniciativa probíhající po celém světě zacílená na oblast lidských práv; dalekosáhlá protidrogová výchova, programy prevence a rehabilitace z drogové závislosti; globální síť center gramotnosti a vzdělávání; a program Scientologických Dobrovolných duchovních, kteří nyní představují největší světovou nezávislou pomocnou sílu.

L. Ron Hubbard – Humanista

Středa, Březen 30th, 2016

Nehledě na sbírku technických zázraků tohoto století – v medicíně, dopravě nukleární energii a elektronických komunikacích – žijeme ve společnosti, která má vážné problémy. Pod trojitým náporem – zneužívání drog, kriminalita a morální úpadek – se velká část tohoto světa skutečně stal pustinou. Podle některých odhadů začala být například marihuana nejrozšířenější tržní plodiny v Americe, zatímco mezinárodní příjmy z ilegálních drog byly odhadnuty zhruba mezi 500 miliardami a 1 bilionům dolarů. Když se k těmto částkám připočte dalších 54 miliard vynaložených na lékařské a psychiatrické drogy, tak nakonec stojíme před krizí skutečně planetárních rozměrů, v níž národy země vynaloží více peněz na drogy jako na jídlo, oblečení a bydlení dohromady.

Přitom nečestně nabyté příjmy jsou jen jedním z měřítek současných škod způsobených zneužíváním drog. Spojení se zločinem představuje další. Podle studií Ministerstva spravedlnosti Spojených států amerických jsou tři ze čtyř podezřelých, kteří byli zatčeni pro násilné činy, pod vlivem ilegálních drog. Celkem to představuje kolem 1,4 milionu násilných činů ročně … a tato cena je z hlediska lidského neštěstí nevypočitatelná.

Tou diskutabilní příčinou jako zneužívání drog, tak kriminality, je to, co bylo označeno jako „morální krize dvacátého století“. Zde jsou také znepokojující fakta: Téměř jedna polovina všech manželství skončí rozvodem, asi 67% všech Američanů ochotně připustí, že by kvůli finančnímu zisku lhali, zatímco 47% přiznává, že by podváděli, aby udělali rozhodující zkoušku. Pak není vůbec překvapující, že taková míra vloupání, sprenevier a všech forem krádeží nakonec dosáhla epidemických rozměrů. Asi 76% všech Američanů popsalo tuto éru jako „Věk morálního a duchovního úpadku“.

L. Ron Hubbard si již od 50. let 20. století uvědomoval, kam tento svět směřuje, a proto začal pátrat po způsobu, kterým, jak napsal, „člověk může pro sebe znovu nabýt trochu štěstí, trochu upřímnosti, trochu lásky a laskavosti, se kterými byl stvořen „.

„Rád pomáhám ostatním a považuji za svou největší radost v životě vidět člověka, který se sám osvobodil od stínů, které činily jeho dny temnými.Tieto stíny mu připadají tak neproniknutelné a tak ho stahují dolů, že když pozná, že jsou to stíny a že může přes ně vidět, projít jimi a být znovu na slunci, je nesmírně potěšen. A obávám se, že jsem potěšen právě tak jako on. „- L. Ron Hubbard

 

Cíle scientologie jak ho definoval L. Ron Hubbard:

Cílem osvobodit člověka z duchovního otroctví a vytvořit novou civilizaci bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít svá práva a kde je člověk svobodný, aby mohl stoupat k dalším výšinám.

Jak mi pomohla Scientologie?

 

Scientologie je překvapivě zajímavá – zjistěte co to je

Středa, Březen 30th, 2016

Scientologie je překvapivě zajímavá. Málo kdo ale skutečně ví co Scientologie skutečně je. Překvapivě málo lidí poznalo Scientologii z knih, které Scientologii a její principy popisují. Většina z těch, kteří poznali, co jim může Scientologii nabídnout Scientologii a Scientologické kurzy studuje. Dnes je Scientologii přítomná ve více než 160 zemích.

Scientologie může nabídnout účinné postupy a řešení, těm kteří se chtějí stát schopnější a úspěšnější. Jak se člověk může stát schopnější a úspěšnější? Tím, že se zbaví části mysli, ve které jsou uloženy okamžiky fyzické bolestí a osobních proher, bezvědomí a negativních emocí. Tato část mysli byla vytvořena v okamžicích, kdy člověk zažíval fyzickou bolest a bezvědomí a tak si lehce nemůže tyto okamžiky, které ho ale stále ovlivňují vybavit. Dianetika a Scientologie ale znají účinné způsoby jak tyto bolestivé zážitky v mysli objevit a přerušit jejich negativní působení na jedince. Díky tomu je možné zvýšit IQ, reakční dobu, je díky tomu možné zbavit se psychosomatických nemocí a řada dalších obtíží, závislostí a slabostí.

Jen málo lidí tváří v tvář možnosti stát se schopnější a úspěšnější v životě řekne, že se stát schopnějším a silnějším nepotřebuje. Jsou lidé, kteří chtějí být slabí a závislí, ale málo kdo rozumný by chtěl jít dále v životě po poste osobních proher a strádání. Množství ambiciózních lidí se vydalo po cestě sebezdokonalování. Studují jazykové a jiné kurzy, zvyšují si vzdělání, chodí na víkendové školení a tréningy.

Chcete se i vy vydat na cestu zlepšení svého života a žít plnější a úspěšnější život?

Na začátku může být obyčejná kniha za tři stovky, která vám může pomoci objevit co Scientologie je a kam až se i vy osobně díky Scientologii můžete posunout. Po čase i vy uvidíte, že je možné dojít v cestě sebezlepšení mnohem dále než jste sami vůbec doufali. Pokud vám záleží na posunu v pracovní kariéře a úspěchu v práci a pohledu na život novým způsobem skrze práci určitě si přečtěte knihu Problémy práce, kterou napsal zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard.

Kniha problémy práce obsahuje nadřazené principy a zákony, které se vztahují na každou snahu, každý problém práce. Jsou to objevy, které odhalují jádro těchto problémů a objasňují osnovu samotného života.

Mezi tyto objevy, které jsou zde podrobně popsané, patří

 • Anatomie zmatku- a jak jej napravit
 • Nauka o stabilním údaji- nejzákladnější zákon práce a žití
 • Anatomie kontroly- jak změnit „špatnou kontrolu“ v dobrou
 • Anatomie života jako hry- a pravidla, podle kterých se hraje
 • „Tajemství“ efektivity
 • Nejzákladnější prvky života-afinity, realita a komunikace
 • A skutečná příčina vyčerpání spolu s mocnými scientologickými procesy, které navrací energii

 

Co může nabídnout Scientologie, aby osvobodila člověka z duchovního otroctví?

Středa, Březen 30th, 2016

Člověk není opravdu svobodný, když je zatížen spoustou osobních slabostí a neschopností. Pokud bychom se koukli na člověka závislého na drogách, lécích alkoholu nebo nějaké věci tak ho nikdo nebude moci považovat za duchovně svobodného, protože bez předmětu na který se stal závislý je nestálý, nespokojený, rozčilený a podobně. I člověk, který je neschopný dosahovat svých cílů a plánů je touto neschopností značně oslabený a nežije se mu obvykle příliš dobře. Jen lidé schopní dosahovat v životě svých cílů a bez závislostí mohou být sami sebou i ostatními považování za duchovně svobodné.

Cíl Scientologie:
osvobodit člověka z duchovního otroctví a vytvořit novou civilizaci bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít svá práva a kde je člověk svobodný, aby mohl stoupat k dalším výšinám.

Jak ale osvobodit člověka od osobních slabostí? Lze vůbec člověka osvobodit od osobních slabostí?

Po dlouhou dobu se zdálo, že osobních slabostí se zbavit nelze. bylo to zejména tím, že tu nebylo pochopení a znalost principů lidské mysli. Zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard učinil řadu klíčových objevů o lidské mysli, které učinili poznání a pochopení lidské mysli možné a sepsal své objevy v řadě knih, které si můžete koupit a přečíst. Samotné čtení knih vás ale osobních slabostí a závislostí nezbaví. V Knihách L. Ron Hubbarda o Scientologii a Dianetice je popsána řada terapeutických principů, jejichž použitím se zbavíte svých slabostí a závislostí a stanete se schopnější.

L. Ron Hubbard například zjistil, že po absolvování jím navržené terapie lze zvýšit IQ a rychlost reakce osoby. Najdete člověka, který by nechtěl mít v dnešní době jednadvacátého století, která klade na lidi čím dál tím vyšší nároky mít rychlejší reakci a vyšší IQ a ještě se zbavit svých závislostí a slabostí? Někdo chce zůstat takový jaký je i se svými slabostmi a závislostmi, ale co vy, chcete pochopit jak funguje lidská mysl a udělat něco s tím, aby jste bylo schopnější a silnější a v životě dosáhli vyšších cílů než kterých jste doposud dosahovali. Cíle různých lidí jsou velmi různé, je to zcela osobní věc.

Někdo chce vylézt na Mount Everest, další vzít si nejkrásnější ženu ze sousedství a mít s ní 3 děti, další procestovat Jižní Ameriku. Jinému člověku mohl umřít dědeček na rakovinu a mohl se po jeho náhlé smrti ještě jako 9-leté dítě rozhodnout, že jako vědec učiní zásadní vědecký objev, který umožní porážet rakovinu stejně jako dnes umíme porazit angínu nebo neplodnost.

Pokud chcete uspět v dnešní době která je zaplněná moderní technikou pomůže vám vaše schopnost dosahovat cílů. Slabí lidé nejsou obvykle schopní obstát v životě tváří v tvář velkým cílům. Proč ale zůstávat slabým?

Jaké knihy lze doporučit, zájemcům o pochopení lidské mysli?

Kniha Scientologie – Základy myšlení
Tato kniha vám ukáže pozoruhodnou cestu, na které mistrovsky zvládnete nástroje života a získáte ten nejdůležitější objev, jaký kdy učiníte- znalost vás samých.

Kniha Scientologie Nový pohled na život
K
niha Nový Pohled na život by mohla začít reklamním sloganem:
Znalosti duchovní stránky života, které vám otevřou dveře k takovému životu, jaký vy chcete žít.

V této knize najdete odpovědi na otázky, které Člověk v průběhu věků hledal, praktické odpovědi, o nichž jste doufali, že je někde najdete, odpovědi které fungují.

 • Je možné být šťastný?
 • Osobní integrita
 • Pátrání Člověka po jeho duši
 • O naší snaze dosáhnout nesmrtelnosti
 • Osm dynamik, které zahrnují samotný život
 • Zvládání zmatků v každodenním pracovním světě
 • Manželství
 • Jak žít s dětmi
 • Co je to velikost
 • Dvě pravidla pro štastný život
 • Antisociální a sociální osobnost
 • Zákon třetí strany, který odhaluje příčinu konfliktů
 • Poctivost a etika

 

Scientologie pomáhá člověku lépe přežít na tomto světě

Pondělí, Květen 18th, 2015

Tom Cruise, John Travolta, Lisa Marie Presley, Kirstie Alley, Catherine Bell, Jenna Elfman, Chick Corea, Pier Paderno a mnoho dalších „hvězd“ má kromě světového formátu něco společného. Scientologii. Všichni se jí nadchly a už léta se řídí jejími pravidly. No nejen světové celebrity, ale i obyčejní lidé z Košic mají možnost seznámit se s učením této mnoha tajemstvími opředené církve. Za záhadou zvanou Scientologie jsme se proto vybrali přímo za držitelem licence a výkonným ředitelem košického Centra dianetiky a Scientologie, Ing. Petrem Kokoľusom.

Slavné osobnosti si nedělají těžkou hlavu z odpůrců scientologie, kteří varují, že toto náboženství je nástrojem pro manipulaci a vymývání mozků lidí. Proč? Mají už tak „vymytý“ mozek, že nevědí manipulaci rozpoznat a rozlišit realitu od fantasmagorie? Jak je možné, že se jí nadchlo až tolik celebrit? Že by byli všichni do jednoho, tak snadno ovlivnitelní hlupáci? Nebo, že by na scientologii opravdu něco bylo?

Takové otázky jsme si kladli před vstupem do košického scientologického centra. Dostatečně „poučeni“ negativními, ba až odstrašujícími informacemi z různých internetových zdrojů, jsme se pustili do hledání „objektivního“ pohledu na tuto problematiku. Zúčastnili jsme se proto jedné z bezplatných přednášek o tom, jak funguje lidská mysl a musíme konstatovat, že přednášené mělo smysl. Pokud to stručně shrneme, pointa celé scientologické filozofie spočívá ve zpracovávání zážitků člověka vědomím i podvědomím a uvědoměním si tohoto mechanismu. Podvědomí člověka nazývají scientologové reaktivní myslí, která způsobuje nechtěné psychické stavy a blokuje přirozené schopnosti. Vědomí je pro ně analytickou myslí, která na reaktivní mysl vliv nemá. Scientologické učení přináší návod na to, jak se negativních zážitků v podvědomí zbavit a zkvalitnit si život.

Odkud se scientologická církev vlastně vzala? Založil ji spisovatel Ron L. Hubbard v roce 1952, který se stal známým díky bestselleru Dianetika. „První část slova’Dia‘ v řečtině znamená skrz, přes a druhá’nous‘ je z latiny a znamená mysl. Hovoří tedy o tom, co mysl dělá tělu. Vydána byla v roce 1950 a od té doby se jí prodalo přes 21 milionů výtisků v 65 jazycích. Hubbard napsal mnoho iz beletrie, za kterou obdržel různá ocenění, „vysvětluje Ing. Kokoľus.

Kniha Dianetika se zařadila mezi příručky o budování vlastní osobnosti a její filozofie se stala základem scientologické církve. Někteří američtí psychiatři však varovali před technikami, které popisovala. „Z toho důvodu, že dianetika, tedy L. Ron Hubbard, kritizoval užívání elektrošoků a lobotomie (chirurgické přerušení nervových spojů čelních od ostatních částí mozku), jako nehumánních praktik psychiatrie,“ doplňuje Ing. Kokoľus.

„Další výzkum do duchovní oblasti dianetiky vedl k objevení scientologie, která je studiem lidského ducha ve vztahu k sobě samému, hmotnému vesmíru a jeho formám. Doslova znamená’vedenie, jak vedieť‘. Její praktikováním, pomocí studia a cvičení, si může člověk najít pravdu sám pro sebe. Může zvýšit své duchovní vědomí i schopnosti a osvobodit se z koloběhu zrození a smrti. Tato technologie proto není vykládána jako něco, čemu má člověk věřit, ale jako něco, co má dělat. “

Naše zmínka o obviňováni scientologů z manipulace lidí Ing. Kokoľusa nepřekvapila. Slyšel ji už tolikrát … Na rozdíl od zaryté kritiků scientologie si nemyslí, že je tak jednoduché člověkem manipulovat. „Aby mohl být někdo manipulovatelný, musela by být nejprve otupena jeho schopnost vnímat. Vymývání mozků je možné pouze pod vlivem omamných látek a mučení. Pokud tomu nevěříte, přečtěte si na internetu o projektu MK Ultra a jiných, kde spolupracovali psychiatři a CIA na ovlivňování mysli a tvoření nájemních zabijáků. Není bez zajímavosti, že pan Hubbard jako jeden z prvních, ne-li úplně první, veřejně publikoval o těchto, do té doby tajných pokusech, které byly o pár let oficiálně zakázáno americkou vládou. “

Zakladatel scientologie L. Ron Hubbard je ve svém životopisu vykreslen přímo jako nadčlověk, kterému se dařilo ve všem, na co sáhl. Kromě toho, že byl spisovatel, byl i úspěšný vědec v různých exaktních a humánních oborech, režisér, hudebník, léčitel … Je napsán tak „růžově“ až zní nevěrohodně. „Každý si může přečíst něco z jeho tvorby a udělat si o něm vlastní názor. Já jsem se přesvědčil, že L. Ron Hubbard byl velký humanista, kterému se podařilo to, o co se pokoušeli mnozí před ním. Najít funkční technologii jako může žít člověk lépe. “

Jelikož Scientologii propadlo mnoho slavných lidí, zdá se, že je výsadou celebrit. „Dianetika a scientologie je přístupná všem lidem. Určitě není výsadou slavných. Samozřejmě se v médiích nemluví o obyčejných lidech ale spíše o těch známých. Pravdou však je, že se jí věnuje více běžných lidí, než těch slavných. Pointa je v pochopení toho , o čem to je. Když člověk používá technologii L. Ron Hubbarda, stává se schopnějším a žije se mu lépe. A tohle nechtějí jen slavní, toto chce každý člověk na zemi. “ A to i na Slovensku. „Dianetiku četlo na Slovensku již mnoho lidí. No a na druhé straně – to, že ji někdo četl, nezaručuje, že se jí řídí. Já bych tohle nechal na vyjádření každého z těch lidí.“

Scientologie zahájila svou činnost na Slovensku před šesti lety. První centra byly otevřeny v Bratislavě a Levicích, o dva roky později iv Košicích. Běžné aktivity košického centra sestávají z organizování přednášek, prodeje knih o sebezlepšování a poskytování kurzů na zlepšení života (komunikace, mezilidských vztahů, práce, studia, manželství …) Nabízejí návod na to, jak více využívat své schopnosti, více prosperovat a těšit se ze života.

Scientologické kurzy bývají vzhledem k finanční náročnost určeny spíše pro solventnější klientelu. No jsou i takové, které se dají absolvovat za osm stovek. Většina kurzů stojí od 2 tisíce do 3 500 korun a najdou se zde i dva kurzy za 25 tisíc. Pro objektivnost však nutno podotknout, že i kurzy různých jiných vzdělávacích agentur se pohybují v těchto finančních dimenzích. Nicméně scientologická církev se na rozdíl od nich, prezentuje jako lidská nekomerční organizace … „Centrum Dianetiky a Scientologie Košice má formu občanského sdružení, ne komerčního firmy. Nejsme financování žádnými úřady, na fungování získáváme prostředky formou příspěvků za služby od lidí, kteří je u nás absolvují. Z nich kryjeme včechny náklady spojené s provozem Centra, „vysvětluje Ing. Kokoľus.

Během čtyř let existence centra v Košicích prošlo jeho kurzy přibližně 350 lidí a prodalo se zde téměř 3 000 knih. „Největší zájem je o kurzy, ve kterých se zlepšuje komunikace, o poznávání lidské mysli ao tom, jak se vyrovnat s vzestupem a pády v životě. Vyhledává nás různá věková kategorie, nejčastěji skupina od 35 do 45 let. Většinou jsou to lidé, kteří chtějí v životě něco změnit, nebo takoví, kteří chtějí pomoci v řešení problémů svým blízkých. “

Délka kurzu je závislá od individuálního tempa studenta, obvykle však dva až tři dny. Absolvují se pod dohledem zkušeného supervizora, vyškoleného ve vyšší scientologické organizaci v zahraničí. Úkolem supervizora není studentů učit, ani jim problematiku vysvětlovat, ale usměrňovat jejich (i pomocí praktických cvičení), aby ji pochopili sami tak dobře, že ji později budou umět používat v běžném životě.

O popularitě a rychlé expanzi dianetického učení svědčí i fakt, že scientologické organizace jsou prakticky všude, kromě Antarktidy. Působí ve více než 130 zemích světa, kde jsou uznány jako náboženská společnost či církev. Navštěvují je lidé různých ras i světonázorů.

Cvičitelka Zora Ochodnická se pomocí dianetiky mimo jiné zbavila strachu z budoucnosti

Vždy byla jednou nahoře a jednou dole. A ty pády ji ničily …

Známá košická cvičitelka Zora Ochodnická se netají tím, že je sympatizantkou dianetiky a scientologie. Její filozofií se řídí již čtyři roky a nedá na ni dopustit. Proto jsme se jí zeptali, v čem konkrétně jí pomohla.

„S Dianetika jsem se setkala v době, kdy jsem měla v osobním životě velké problémy. Nedařilo se mi je vyřešit ani sezeními u různých odborníků. Byla jsem zoufalá. Dianetiku mi doporučila jedna známá,“ říká Zora. Prvním krokem k seznámení bylo vyplnění Oxfordského testu (dianetických test osobnosti), který odhaluje nedostatky člověka. „Tento test má největší přesnost ze všech psychologických testů k určování osobnosti člověka. S hrůzou jsem zjistila, jaké minusové položky se v tom mém nacházejí. Zajímavé bylo, že jsem zjistila, že moje komunikace není taková úžasná, jak jsem si vždycky myslela. “

Po vyhodnocení testu, na doporučení pracovníků Dianetického centra absolvovala kurz nazvaný’Anatomie lidské mysli‘. Při kurzu pochopila, proč se jí v životě stávaly věci, které si předtím nevěděla vysvětlit, ani se s nimi vyrovnat. Vstoupila poznání o tom, jak lidská mysl ovlivňuje jednání člověka. A s poznáním přišlo i uvolnění a vyrovnání její osobnosti. „Samozřejmě, že mi to nevyřešilo problémy hned jak mávnutím kouzelného proutku. Pomohlo mi to však pochopit mechanismus jejich vzniku.“

Zora byla vždy komunikativní, veselá, ctižádostivá a životaschopná. Jak mohla dianetika pomoci osobě, která vlastně již byla úspěšná? „Můj problém byl v tom, že vždycky jsem byla jednou nahoře a jednou dole. A ty pády mě ničily. Psychická bolest je mnohem větší než fyzická, neboť ta neprojde, ale zůstává. Sbírání z pádů má vždy stálo mnoho sil, bylo to neskutečně vyčerpávající. Dianetika mi tyto stavy pomohla překonávat. Kromě toho jsem se zbavila strachu z budoucnosti, který mě předtím než Živitelky rodiny s dvěma dětmi často těžil. “

Odkdy Zora poznala Dianetiku, otevřeně říká, že psychologie a psychiatrie lidem nepomáhá. „Nechci nikoho urazit, ale kdyby tyto vědní obory pomáhaly, lidé by už dávno neměli deprese. Dobře vypovídat se umím i s přítelkyněmi, na to nepotřebuji psychologa. Psychiatři léčí lidi léky, které je však nedělají schopným, ale naopak, utlumují jejich. Kromě toho, tyto farmaceutické chemické drogy, se natrvalo ukládají v tukových tkáních lidí. Jejich škodlivost je už dávno prozkoumána a dokázána !. “

Zora absolvovala přibližně pět dianetických kurzů, díky kterým dnes ze svých schopností lépe profituje. Tvrdí, že jelikož za všechno, i za fyzické nemoci může mysl, odkdy ji podle dianetických principů respektuje, podstatně se jí zlepšilo zdraví a nebývá nemocná. „Dostávám od lidí mnoho komplimentů, že se při mně cítí dobře, že působím vyrovnaně. Dříve se to o mně nedalo říct.“

Dnes umí rozlišit falešné informace od pravdivých. Setkává se s nimi v každé oblasti života. „Například, říká se, že peníze a materialismus jsou příčinou všeho zla. Já na nich nevidím nic špatného. Za špatné považuji fixování na nich. Jsem šťastná, že mám auto, protože mi pomáhá při práci. Jsem ráda, že vím vydělat peníze, neboť díky nim mohu se svými dětmi chodit na dovolené, nebo jim zajistit lepší studium. “ Na tyto věci se však nefixují. Proto ji dnes nedokáže do nepříčetný rozčílit, pokud jí například někdo nabourá auto. Ví, že takové události se nedají ovlivnit ani jim předejít. Proto jejich řeší s klidem a nadhledem.

„Scientologie pomáhá člověku lépe přežít na tomto světě,“ shrnuje Zora. Pro ilustraci jako její dianetika pomáhá v dennodenním životě, uvádí konkrétní případ, kdy se její metody dají využít například při zraněních nebo bolestech. „Kurz’Pomoc při nemocech a zraneniach‘ mě naučil pomáhat nejen mé rodině ale i okolí. I můj pětiletý syn umí tyto systémy používat. Pokud se udeří, ví co má dělat a bolest mu pomine. Moji klienti na cvičeních účinek těchto postupů mohou potvrdit , protože jim nimi dokážu pomoci i při zablokování páteře. Málokdo ví, že na pomoc zraněným při spadnutí dvojčat, americká vláda požádala o pomoc právě scientologů, aby jim pomáhali těmito postupy zvládat neskutečně těžkou a náročnou situaci. Byli to ti ve žlutých pláštích. Proč se o tom nikde nepíše? To by někomu asi nehrálo do karet, „míní Zora.