Jak přimět zaměstnance k používání OOPP?

Pro zaměstnavatele leckdy bývá těžké přimět zaměstnance, aby důsledně používali přidělené ochranné pracovní pomůcky. Nejčastěji se pracovníci vymlouvají, že přidělené OOPP jsou nepohodlné a omezují je v práci.

 

Legislativní nařízení ukládají každému zaměstnavateli povinnost poskytnout svým zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. V zájmu každého zaměstnavatele by měla být maximální ochrana zdraví svých zaměstnanců a snaha předcházet veškerým možným úrazům a poškození zdraví. Zaměstnanec je podle zákoníku práce povinen dbát o svou bezpečnost a také o bezpečnost a zdraví ostatních osob. Z toho plyne, že je povinen dodržovat předpisy k zajištění BOZP a používat ochranné pomůcky.

Zaměstnavatel může přimět zaměstnance k používání OOPP třeba prostřednictvím restrikcí. Vhodnější ale je, poskytnout mu takové ochranné pracovní pomůcky, které pro něj budou pohodlné a nebudou jej omezovat v práci. Řešením tak jsou ochranné pomůcky značky uvex, které zajišťují potřebnou ochranu při maximálním pohodlí. Dosažená ocenění jsou důkazem toho, že kvalitní a maximálně funkční produkty mohou i dobře vypadat.

Vysoce funkční osobní ochranné pracovní pomůcky značky uvex využívající nejmodernější patentové technologie v České republice na trh dodává společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou.

https://www.uvex-safety.cz/cs/

https://www.uvex-safety.cz/cs/produkty/individualni-oop/

https://www.uvex-safety.cz/cs/media/clanky/jak-primet-zamestnance-k-pouzivani-oopp/

Veletrh A + A v Düsseldorfu

Ve dnech 5. – 8. listopadu 2013 se v německém Düsseldorfu uskutečnil největší světový odborný veletrh bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Tento veletrh se koná pravidelně každé dva roky. Letošní ročník navštívilo rekordních více než 63.000 odborných návštěvníků, kteří měli možnost seznámit se s nabídkou 1600 vystavovatelů z 55 zemí.

O velké prestiži tohoto veletrhu a velkém zájmu o něj i v zahraničí svědčí i to, že zhruba každý čtvrtý návštěvník přijel na veletrh ze zahraničí a nebylo to pouze z Evropy.

Mezi výstavními stánky, které se těšily největší návštěvnosti, patřila expozice německé společnosti UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH. Tato společnost na letošním veletrhu představila více než 70 novinek, včetně produktového systému uvex i-performance, který redukuje zatížení a maximalizuje komfort.

Společnost UVEX chce být lídrem v oboru ochrany zdraví při práci. Investice do moderních výrobních závodů v Německu a Evropě, zvyšování produktivity prostřednictvím nových technologií a vysoce kvalifikovaných zaměstnanců zajišťuje neustálý rozvoj společnosti. Vývoj a převážná část výroby se uskutečňuje ve vlastním vývojovém středisku a v závodech v Německu.

Společnost UVEX má v současné době prostřednictvím svých 41 poboček zastoupení v 22 státech po celém světě.

Na českém trhu zastupuje společnost UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH a nabízí kompletní sortiment produktů na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci dceřiná společnost UVEX Safety CZ, k.s z Rychnova nad Kněžnou.

 

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/veletrhy-a-vystavy/