Rekonstrukce domu

Každý dům má s ohledem na použité materiály a na funkci, pro kterou byl stavěn, omezenou životnost. I v případě pravidelné péče o dům nemovitost po určité době potřebuje stavební rekonstrukci.

 

Nad rekonstrukcí domu majitelé přemýšlí v době, kdy budova vykazuje větší množství závad a kvalita bydlení neodpovídá současným standardům. Mezi základní výhody rekonstrukce patří snížení nákladů na provoz a údržbu domu, zlepšení komfortu užívání a zvýšení hodnoty nemovitosti. Díky rekonstrukci se prodlouží životnost domu a zlepší celkový vzhled.

Při rekonstrukci domu bývá stavebně upravováno dispoziční řešení bytů, modernizace sociálního zařízení, kuchyní i obytných místností. Provádí se důkladná izolace proti zemní vlhkosti, výměna oken, zateplení fasády a rekonstrukce střechy včetně zateplení.

Ideální je, pokud může být rekonstrukce realizována najednou a jednotlivé práce na sebe navazují. Často je ale potřeba rekonstrukci provádět po jednotlivých etapách ať už díky finančním možnostem nebo i s ohledem na potřeby bydlení. V takovém případě je nutné naplánovat jednotlivé etapy rekonstrukce tak, aby na sebe správně navazovaly.

Pokud se vlastník domu rozhodne pro rekonstrukci budovy, je určitě vhodné poradit se s odborníky. Mezi zkušené firmy zabývající se rekonstrukcemi a zateplením domů patří společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce. Odborní pracovníci každému poradí se způsobem rekonstrukce, s výběrem vhodných materiálů i s postupem jednotlivých prací. Společnost Stav Agency nabízí také kompletní realizaci včetně zajištění projektové dokumentace i vyřízení potřebných povolení.

http://www.stav-agency.cz/stavebni-cinnost/rekonstrukce-objektu/

http://www.stav-agency.cz/stavebni-cinnost/vystavba-rodinnych-domu/

http://www.stav-agency.cz/2017/11/21/rekonstrukce-domu-2/

Rekonstrukce budov

Všechny budovy i přes maximální péči stárnou a jejich životnost je s ohledem na jejich funkci omezena. Také životnost použitých stavebních materiálů není neomezená.

 

Každá budova, která má maximálně sloužit svému účelu po určité době vyžaduje rekonstrukci. Nad rekonstrukcí budovy je dobré přemýšlet ve chvíli, kdy objekt vykazuje větší množství závad nebo pokud už nevyhovuje potřebám aktuálního užívání. Mezi nejběžnější rekonstrukce a opravy patří přestavba dispozičního členění, výměna okenních a dveřních výplní, opravy stěn, fasády a rekonstrukce střechy.

Díky rekonstrukci získá budova lepší užitné vlastnosti. Dispoziční řešení bude odpovídat současným požadavkům, sníží se náklady na provoz a údržbu, zlepší se klima a komfort v budově.

Kvalitní rekonstrukcí dochází k odstranění zvýšené vlhkosti uvnitř budovy a tím se eliminuje vznik plísní a výskyt mikroorganismů, které škodí lidskému zdraví.

Každou rekonstrukcí budovy dochází automaticky ke zvýšení její hodnoty a výrazně se prodlužuje životnost objektu. Díky celkové rekonstrukci se v neposlední řadě zlepšuje a modernizuje vzhled celé budovy.

Jednou z firem, která poskytuje veškeré služby spojené s rekonstrukcí objektů je společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce. Společnost Stav Agency zajistí vše od projektové dokumentace přes veškerá stavební povolení až po kompletní realizaci takzvaně na klíč.

http://www.stav-agency.cz/stavebni-cinnost/rekonstrukce-objektu

http://www.stav-agency.cz/clanky

http://www.stav-agency.cz/clanky/rekonstrukce-budov

Stavební práce firmy Forinex

Společnost Forinex se již zařadila mezi takové firmy, které nabízí velmi kvalitní rozsah služeb v oblasti zednických prací a stavebních úprav povrchů či dalších činností spojených se stavbou nového domu nebo jeho rekonstrukcí. Firma je plná odborníků, kteří dokážou velmi flexibilně reagovat na vzniklé potíže a ihned je řešit, aniž by došlo ke zbytečnému zvyšování vašich nákladů.

Stavby domů od A do Z

Forinex vám postaví celý nový dům, a to od počátečních povrchových úprav a vytvoření základů či základové desky, až po dotvoření interiéru. Stavba rodinného domku bude rázem rychlejší a hlavně v té nejvyšší kvalitě. Tato společnost má velmi dobré ceny za jednotlivé služby.

Rekonstrukce domů na míru

Pokud potřebujete kvalitní rekonstrukci domu, opět si přivolejte na pomoc firmu Forinex, protože ta je v této oblasti jedním z předních hráčů. Poznáte to ihned při započetí prací a budete o tom naprosto přesvědčeni po jejich ukončení, které se neobejde ani bez náležitého úklidu.

Rekonstrukce bytů čistě a rychle

Při rekonstrukci bytu se vám jistě bude jednat především o kvalitu, ale také o čistotu a rychlost. Není příjemné, když se zednické práce příliš protahují a vy máte v bytě neustále nepořádek, práší se a je to velmi nezdravé. Pokud firma rekonstruuje některou část bytu, měla by po sobě uklízet každý den, pokud tedy v bytě přebýváte.

Kvalitní komunikace se zákazníkem

Zednická firma Forinex velmi dobře komunikuje se zákazníky a snaží se jim v mnoha směrech vyhovět. Vždy s nimi rovněž konzultují plány stavby a renovace či rekonstrukce tak, aby byly spokojené všechny zúčastněné strany a vaše nové bydlení bylo dokonalé. Komunikujte se svou firmou, nebojte se předložit vlastní návrhy na vylepšení a budete mít z rekonstrukce bytu nebo rodinného domku dobrý pocit.

Rekonstrukce a revitalizace panelového domu

Vlastníte panelový dům, který by potřeboval celkově zrekonstruovat? Včasná a komplexní revitalizace či rekonstrukce panelových domů může výrazně zvednout cenu stavby, prodloužit její životnost, zajistit snížení nákladů na vytápění, zvýšit komfort bydlení či zlepšit její vzhled.

Co je to panelový dům?

Jedná se o dům, který je postaven z velkých prefabrikovaných betonových dílců. Tyto domy se stavěly od 60. let do počátku 90. let a nyní vykazují velké množství závad.

Nejčastější závady panelových domů

Mezi nejčastější závady se u panelových domů řadí:

  • špatné těsnění mezi panely,
  • statické poruchy a trhliny v panelech,
  • pronikání vlhkosti,
  • špatná tepelná izolace,
  • netěsnost střechy a časté zatékání,
  • netěsnost a zatékání kolem oken a dveří,
  • velká tepelná propustnost,
  • koroze balkonů a trhliny v místech ukotvení,
  • koroze konstrukcí.

Nejčastější rekonstrukce u panelových domů

Zateplení fasády

Zateplení fasády není důležité jen z estetického hlediska, ale také z hlediska ekonomického, při kterém dochází k výrazným úsporám energie na vytápění. Díky kvalitnímu zateplení zmizí u samotného domu i jednotlivých bytů plísně, které jsou výraznými alergeny způsobující hojné alergické reakce.

Krom toho díky kvalitnímu zateplení dojde k tomu, že panelové stěny budou mít větší povrchovou teplotu. Díky tomu během zimních měsíců ustane tzv. studené sálání  a naopak v letních horkých měsících toto zateplení teplotou v domě sníží.

Zateplení fasády
Zateplení fasády

Výměna oken a vstupních dveří

Okny i vstupními dveřmi nejvíce uniká teplo z budovy. Proto se doporučuje provést se zateplením fasády současně také výměnu starých oken a dveří za nová s kvalitním izolačním dvojsklem či trojsklem.

Výměna oken
Výměna oken

Oprava a zateplení střechy

Většina střech u panelových domů byla vybudována jako jednoplášťová převážně s krytinou s pozinkovaného plechu. Kvůli nevhodně zvoleným materiálům postupem času dochází k poruchám střechy a nedostatečné tepelné izolaci. Běžnou závadou bývá zatékání, promrzání a nevytápění místností pod střechou. V případě vyskytujících se závad je nutné špatnou střechu opravit a provést zateplení střechy.

Rekonstrukce balkónů a lodžií

Současně se zateplením a výměnou oken se obvykle upravují také balkony a lodžie. Neboť se jedná o nedílnou součást obvodového pláště domu, jsou tyto prvky nejvíce zatěžované. I když jejich oprava nepřináší přímý finanční efekt, stejně by měla být součástí každé kompletní rekonstrukce panelového domu.

Výměna výtahů

Výměna výtahů se provádí kvůli zvýšení bezpečnosti při přepravě osob, spolehlivosti a zlepšení technických vlastností. Při rekonstrukci panelových domů se provádí rovněž opravy uvolněných spojů panelů, výměny zábradlí, montáž doplňujících kotvení a podpůrných prvků.

Rekonstrukce domu

Rekonstrukce domu

Investorem této nezvyklé rekonstrukce domu je bankéř a sběratel knih. Rekonstrukce domu byla ušitá na míru čtyřčlenné rodině.
Oblast, kde se dům nachází, dříve část slévárny, je však dnes součástí regionálního parku. Klient se rozhodl především pro toto místo, kde stál starý dům z cihel se suterénem, právě kvůli umístění v přírodě. Při rekonstrukci domu se ukázalo, že domek byl postaven z historických cihel. To bylo hlavním důvodem, pro způsob
rekonstrukce, jak byla provedena. Původní dům sám o sobě nebyl tak velký, jak čtyř členná rodina chtěla, aby jejich dům byl, proto se rozhodli při rekonstrukci domu postavit svůj nový domov ze skla a to kolem historického cihlového domu.

Více na www.palazzio.cz