Posts Tagged ‘zateplení střechy’

Důvodem k zateplení střechy není jen zamezení tepelných ztrát

Středa, Prosinec 19th, 2018

Jedním z nejdůležitějších faktorů při kompletní zateplování domu je zabezpečení objektu proti tepelným ztrátám střechou. Tepelná izolace střechy je důležitá i z mnoha dalších důvodů.

 

Nedostatečná tepelná izolace nebo špatně provedené zateplení střechy je příčinou velkých tepelných ztrát v zimních měsících a naopak nepříjemně vysokými teplotami v podkroví v letních měsících.

Investice do zateplení střech patří mezi nejdůležitější. Kvalitní tepelná izolace střechy přináší nemalé finanční úspory za vytápění a zároveň zamezuje kondenzaci vlhkostí v konstrukci střechy. Právě nežádoucí vlhkost ve střešní konstrukci může významně narušit mnohé konstrukční prvky a být tak hlavní příčinou narušení statiky a nutnosti velkých investic při opravách celé střešní konstrukce.

Správný způsob zateplení střechy v kombinaci s vhodnou střešní krytinou je předpokladem dlouhodobého komfortu bydlení bez nutností dalších finančních výdajů a starostí s řešením ať už malých nebo velkých problémů se střechou.

Abyste nemuseli v budoucnu řešit problémy vzniklé chybnou realizací zateplení, využijte služeb odborníků. Mezi zkušené firmy zabývající se zateplováním domů a střech patří společnost Stav Agency z Liberce. Odborní pracovníci společnosti Stav Agency s.r.o. nejen poradí s realizací zateplení střechy, ale v případě zájmu zajistí i kompletní přípravné úkony i stavební práce spojené s tímto zateplením na klíč.

http://www.stav-agency.cz/scsdc/zatepleni-strechy/

http://www.stav-agency.cz/hydroizolace/sedlove-strechy/

http://www.stav-agency.cz/2018/12/10/duvodem-k-zatepleni-strechy-neni-jen-zamezeni-tepelnych-ztrat/

Tepelná izolace podkroví

Úterý, Únor 24th, 2015

Součástí zateplení celého domu musí být i kvalitní zateplení střechy. Dobře zateplená střecha výrazně snižuje spotřebu energie. V zimně udržuje teplo a v létě příjemné klima i v nejvyšších obytných patrech.

 

Zateplení střechy nemusí být realizováno současně se zateplením stěn, ale obě zateplení na sebe musí důkladně navazovat, tak aby v budoucnu nedocházelo k únikům tepla mezi izolací stěny a izolací střechy.

Pokud se rozhodneme ponechat půdu nezateplenou, musíme důkladně tepelně izolovat nejvyšší strop v domě. Vzhledem k tomu, že se jedná o zateplení prostor, které nejsou vystaveny působení povětrnostních vlivů, jedná se o nejlevnější a nejjednodušší zateplení v domě.

Jestliže ale chceme využít i půdní prostory pro bydlení, je nutné provést kvalitní zateplení střechy. Při nedokonalém zateplení obytných půdních prostor hrozí v zimním období velký únik tepla a v letním období neúnosné přehřívání těchto obytných prostor.

Tepelná izolace střechy se obvykle vkládá mezi krokve. Jestliže by však tloušťka tepelné izolace zabírala pouze prostor daný výškou krokví, byla by zcela jistě nedostatečná. Proto je nutné vrstvu tepelné izolace mezi trámy doplnit další vrstvou tepelné izolace nad nebo pod těmito trámy. Jestliže současně s tepelnou izolací střechy řešíme i výměnu střešní krytiny, je vhodnější přidat vrstvu tepelné izolace nad krokve. Při této variantě jsou chráněny i krokve. Jestliže ale střešní krytinu vyměňovat nehodláme, lze přidat tepelnou izolaci pod krokve.

Přestože se zdá, že izolace střechy je velice jednoduchá a každý si ji může zrealizovat svépomocí, doporučujeme využít služeb odborné firmy. Výběr nejvhodnějšího izolačního materiálu a jeho správná instalace je pro neproškoleného člověka velice složitá. Velkých chyb se laik může dopustit zejména při instalaci parozábran a parobrzd. V domácnosti vzniká velké množství vodní páry. Tato pára se nesmí dostat do konstrukce střechy, kde by kondenzovala a způsobovala velké problémy.

Abyste nemuseli v budoucnu řešit problémy vzniklé chybnou realizací zateplení, využijte služeb odborníků. Mezi zkušené firmy zabývající se zateplováním domů a střech patří společnost Stav Agency z Liberce. Odborní pracovníci společnosti Stav Agency s.r.o. nejen poradí s realizací zateplení střechy, ale v případě zájmu zajistí i kompletní přípravné úkony i stavební práce spojené s tímto zateplením na klíč.

http://www.stav-agency.cz/zateplovani/zatepleni-stechy

http://www.stav-agency.cz/clanky

http://www.stav-agency.cz/clanky/tepelna-izolace-podkrovi

Rekonstrukce a revitalizace panelového domu

Pondělí, Červenec 14th, 2014

Vlastníte panelový dům, který by potřeboval celkově zrekonstruovat? Včasná a komplexní revitalizace či rekonstrukce panelových domů může výrazně zvednout cenu stavby, prodloužit její životnost, zajistit snížení nákladů na vytápění, zvýšit komfort bydlení či zlepšit její vzhled.

Co je to panelový dům?

Jedná se o dům, který je postaven z velkých prefabrikovaných betonových dílců. Tyto domy se stavěly od 60. let do počátku 90. let a nyní vykazují velké množství závad.

Nejčastější závady panelových domů

Mezi nejčastější závady se u panelových domů řadí:

  • špatné těsnění mezi panely,
  • statické poruchy a trhliny v panelech,
  • pronikání vlhkosti,
  • špatná tepelná izolace,
  • netěsnost střechy a časté zatékání,
  • netěsnost a zatékání kolem oken a dveří,
  • velká tepelná propustnost,
  • koroze balkonů a trhliny v místech ukotvení,
  • koroze konstrukcí.

Nejčastější rekonstrukce u panelových domů

Zateplení fasády

Zateplení fasády není důležité jen z estetického hlediska, ale také z hlediska ekonomického, při kterém dochází k výrazným úsporám energie na vytápění. Díky kvalitnímu zateplení zmizí u samotného domu i jednotlivých bytů plísně, které jsou výraznými alergeny způsobující hojné alergické reakce.

Krom toho díky kvalitnímu zateplení dojde k tomu, že panelové stěny budou mít větší povrchovou teplotu. Díky tomu během zimních měsíců ustane tzv. studené sálání  a naopak v letních horkých měsících toto zateplení teplotou v domě sníží.

Zateplení fasády

Zateplení fasády

Výměna oken a vstupních dveří

Okny i vstupními dveřmi nejvíce uniká teplo z budovy. Proto se doporučuje provést se zateplením fasády současně také výměnu starých oken a dveří za nová s kvalitním izolačním dvojsklem či trojsklem.

Výměna oken

Výměna oken

Oprava a zateplení střechy

Většina střech u panelových domů byla vybudována jako jednoplášťová převážně s krytinou s pozinkovaného plechu. Kvůli nevhodně zvoleným materiálům postupem času dochází k poruchám střechy a nedostatečné tepelné izolaci. Běžnou závadou bývá zatékání, promrzání a nevytápění místností pod střechou. V případě vyskytujících se závad je nutné špatnou střechu opravit a provést zateplení střechy.

Rekonstrukce balkónů a lodžií

Současně se zateplením a výměnou oken se obvykle upravují také balkony a lodžie. Neboť se jedná o nedílnou součást obvodového pláště domu, jsou tyto prvky nejvíce zatěžované. I když jejich oprava nepřináší přímý finanční efekt, stejně by měla být součástí každé kompletní rekonstrukce panelového domu.

Výměna výtahů

Výměna výtahů se provádí kvůli zvýšení bezpečnosti při přepravě osob, spolehlivosti a zlepšení technických vlastností. Při rekonstrukci panelových domů se provádí rovněž opravy uvolněných spojů panelů, výměny zábradlí, montáž doplňujících kotvení a podpůrných prvků.