Elektronický požiarny a plynový signalizačný systém SVB TECH

Elektronický požiarny a plynový signalizačný systém SVB TECH

Bývate v staršom bytovom dome bez signalizácie požiaru či úniku horľavých a výbušných plynov?  Chcete byť včas informovaný o vzniknutom riziku? Moderným riešením pre vás je elektronický požiarny a plynový signalizačný systém SVB TECH od firmy Bach corporation, s.r.o. V prípade hroziaceho nebezpečenstva požiaru či úniku plynu tento systém pošle upozorňujúcu SMS správu na telefónne čísla obyvateľov bytového domu a umožní tak včasný zásah na ochranu životov a majetku.

Po široko medializovanom výbuchu zemného plynu v bytovom dome v Prešove v decembri 2019, ktorý si vyžiadal mnoho životov, už nikto nepodceňuje význam včasnej a kvalitnej signalizácie podobného nebezpečenstva. Ochrana zdravia, života i majetku sa dostáva do popredia. Nasleduje ju aj sprísňovanie legislatívy v otázkach bezpečnosti v  bytových domoch (BD). Onedlho bude  bezpečnostný signalizačný systém štandardom a povinnosťou aj v starších bytových domoch. V novostavbách sú takéto systémy už samozrejmosťou. Staršie bytové domy sú však nástražnými mínami, ktoré si vyžadujú dodatočné riešenia na úrovni modernej doby. Takým je certifikovaný elektronický požiarny a plynový signalizačný systém SVB TECH.

Tento systém si určite užívatelia nemôžu zamieňať a mýliť s „lacným“ neprofesionálnym, necertifikovaným baterkovým systémom. Na takéto systémy sa neposkytuje záruka, pričom nie sú vôbec presné, strácajú citlivosť merania, nespĺňajú požiadavky pre viacpodlažné budovy a v prípade nešťastia nemajú žiadnu váhu pri riešení odškodného.

Certifikácia a licencia

Na trhu je množstvo lacných a nespoľahlivých signalizačných zariadení. Pri výbere dodávateľa je preto dôležité dbať na to, aby spĺňal všetky legislatívne požiadavky. Systémy SVBTECH spĺňajú európske normy EN 50131-1 do stupňa zabezpečenia č.2. Všetky detektory sú certifikované výrobcom. Ak sa rozhodnete inštalovať si do svojho BD elektronickú požiarnu a plynovú signalizáciu SVB TECH môžete dostať od niektorých poisťovní i zľavu z poistného.

,,Naša firma má ako jedna z mála oprávnenie/licenciu od Krajského riaditeľstva policajného zboru na inštaláciu a poskytovanie Technickej služby certifikovaných systémov do starších viacpodlažných BD. Naše systémy SVB TECH sú sieťové/drôtové, majú centrálnu jednotku so záložným zdrojom a o vzniknutom riziku informujú, okrem sirény, aj cez SMS správy. Okrem montáže poskytujeme aj stály servis zariadenia,“ uvádza dodávateľ.

Pripravujú sa legislatívne zmeny na ochranu pred požiarom a výbuchom plynu

Na súčasnú nepriaznivú situáciu v  starších bytových domoch pamätajú aj zákonodarcovia. Príslušné zmeny zákonov, ktoré by zvýšili bezpečnostné štandardy, sa už pripravujú a mohli by byť prijaté možno už aj v tomto roku.  Ale aj v súčasnosti platná legislatíva určuje povinnosti zabezpečenia protipožiarnej ochrany a presne pomenúva aj zodpovednosti. Je na spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcovi bytového domu, aby zabezpečili protipožiarne opatrenia, vrátane požiarnych a plynových signalizácií. Je len na nich aký spôsob si zvolia. Niet na čo čakať, hlavne ak takéto systémy SVB TECH sú už  nainštalované a overené praxou.

Ako fungujú elektronické požiarne a plynové signalizačné systémy SVBTECH?

SVBTECH predstavuje kompletné profesionálne riešenia pre systémy detekcie požiaru, detekcie úniku výbušných-horľavých plynov a súvisiaci doplnkový sortiment pre viacpodlažné bytové domy. Systém pozostáva z vyhodnocovacej ústredne, požiarnych a plynových automatických hlásičov, akustickej a vizuálnej signalizácie, SMS správ, záložného zdroja, prístupového  modulu s LCD displejom a vstupno-výstupných periférií.

„Naša  ústredňa vyhodnocuje signály z  hlásičov a aktivuje poplachové výstupy. Signalizácia slúži na včasné detekovanie nebezpečenstva a to už v jeho počiatočných fázach, kedy je aj najúčinnejšia. Pomáha tak chrániť život, zdravie a majetok osôb. Slúži nato lokálna siréna, vrátane poplachovej SMS správy, ktorá je doručená na vopred určené telefónne čísla. Vďaka  záložnému zdroju systém funguje nepretržite aj pri výpadku elektrickej energie – spoľahlivý 24/7. „Nami dodávané systémy signalizácie poskytujú výnimočnú spoľahlivosť, citlivosť detekcie a jednoduchú obsluhu pre užívateľa. Citlivosť detekcie je na najvyššom stupni aký je momentálne dostupný. Ak detektor zachytí hroziace nebezpečenstvo – napríklad na druhom poschodí, odošle poplachovú SMS správu nielen domovníkovi, ale aj  jednotlivým obyvateľom daného poschodia (voľba kontaktných osôb je individuálna s možnosťou nastavenia podľa požiadaviek klientov). Poplachové SMS správy sú odosielané klientom ZADARMO. Zároveň sa signál detekcie plynu alebo požiaru prenesie aj k nám na centrálu, kde riziko skontrolujeme a nasledujú ďalšie bezpečnostné úkony,“ uvádza dodávateľ.

Koľko to bude celé stáť?

Elektronický požiarny a plynový signalizačný systém SVBTECH si môžete kúpiť aj na splátky bez akéhokoľvek navýšenia. Pre bytový dom so 16. bytovými jednotkami sa cena pohybuje na úrovni:

Systém Expert pozostávajúci z 9ks požiarnych detektorov, 9ks plynových detektorov,vrátane príslušenstva a montáže  4 200eur (s DPH).

Systém Expert Pro pozostávajúci zo 17ks požiarnych detektorov, 9ks plynových detektorov, vrátane príslušenstva a montáže  6 300 eur (s DPH).

,,Zároveň poskytujeme záručný a pozáručný servis, plus správu a údržbu systému na mesačnej báze. Počas výkonu správy zabezpečujeme neustálu kontrolu a diagnostiku systému, poskytujeme dátové servery vrátane histórie a systém neustále aktualizujeme. V prípade údržby vieme úkony vykonať pomocou vzdialeného prístupu na diaľku. Samozrejmosťou je technická linka pre správcov/zástupcov obyvateľov BD,“ uzatvára dodávateľ.

Viac informácií: www.svbtech.sk , alebo tel.: 0911 125 969