Elektronický požiarny a plynový signalizačný systém SVB TECH

Elektronický požiarny a plynový signalizačný systém SVB TECH

Bývate v staršom bytovom dome bez signalizácie požiaru či úniku horľavých a výbušných plynov?  Chcete byť včas informovaný o vzniknutom riziku? Moderným riešením pre vás je elektronický požiarny a plynový signalizačný systém SVB TECH od firmy Bach corporation, s.r.o. V prípade hroziaceho nebezpečenstva požiaru či úniku plynu tento systém pošle upozorňujúcu SMS správu na telefónne čísla obyvateľov bytového domu a umožní tak včasný zásah na ochranu životov a majetku.

Po široko medializovanom výbuchu zemného plynu v bytovom dome v Prešove v decembri 2019, ktorý si vyžiadal mnoho životov, už nikto nepodceňuje význam včasnej a kvalitnej signalizácie podobného nebezpečenstva. Ochrana zdravia, života i majetku sa dostáva do popredia. Nasleduje ju aj sprísňovanie legislatívy v otázkach bezpečnosti v  bytových domoch (BD). Onedlho bude  bezpečnostný signalizačný systém štandardom a povinnosťou aj v starších bytových domoch. V novostavbách sú takéto systémy už samozrejmosťou. Staršie bytové domy sú však nástražnými mínami, ktoré si vyžadujú dodatočné riešenia na úrovni modernej doby. Takým je certifikovaný elektronický požiarny a plynový signalizačný systém SVB TECH.

Tento systém si určite užívatelia nemôžu zamieňať a mýliť s „lacným“ neprofesionálnym, necertifikovaným baterkovým systémom. Na takéto systémy sa neposkytuje záruka, pričom nie sú vôbec presné, strácajú citlivosť merania, nespĺňajú požiadavky pre viacpodlažné budovy a v prípade nešťastia nemajú žiadnu váhu pri riešení odškodného.

Certifikácia a licencia

Na trhu je množstvo lacných a nespoľahlivých signalizačných zariadení. Pri výbere dodávateľa je preto dôležité dbať na to, aby spĺňal všetky legislatívne požiadavky. Systémy SVBTECH spĺňajú európske normy EN 50131-1 do stupňa zabezpečenia č.2. Všetky detektory sú certifikované výrobcom. Ak sa rozhodnete inštalovať si do svojho BD elektronickú požiarnu a plynovú signalizáciu SVB TECH môžete dostať od niektorých poisťovní i zľavu z poistného.

,,Naša firma má ako jedna z mála oprávnenie/licenciu od Krajského riaditeľstva policajného zboru na inštaláciu a poskytovanie Technickej služby certifikovaných systémov do starších viacpodlažných BD. Naše systémy SVB TECH sú sieťové/drôtové, majú centrálnu jednotku so záložným zdrojom a o vzniknutom riziku informujú, okrem sirény, aj cez SMS správy. Okrem montáže poskytujeme aj stály servis zariadenia,“ uvádza dodávateľ.

Pripravujú sa legislatívne zmeny na ochranu pred požiarom a výbuchom plynu

Na súčasnú nepriaznivú situáciu v  starších bytových domoch pamätajú aj zákonodarcovia. Príslušné zmeny zákonov, ktoré by zvýšili bezpečnostné štandardy, sa už pripravujú a mohli by byť prijaté možno už aj v tomto roku.  Ale aj v súčasnosti platná legislatíva určuje povinnosti zabezpečenia protipožiarnej ochrany a presne pomenúva aj zodpovednosti. Je na spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcovi bytového domu, aby zabezpečili protipožiarne opatrenia, vrátane požiarnych a plynových signalizácií. Je len na nich aký spôsob si zvolia. Niet na čo čakať, hlavne ak takéto systémy SVB TECH sú už  nainštalované a overené praxou.

Ako fungujú elektronické požiarne a plynové signalizačné systémy SVBTECH?

SVBTECH predstavuje kompletné profesionálne riešenia pre systémy detekcie požiaru, detekcie úniku výbušných-horľavých plynov a súvisiaci doplnkový sortiment pre viacpodlažné bytové domy. Systém pozostáva z vyhodnocovacej ústredne, požiarnych a plynových automatických hlásičov, akustickej a vizuálnej signalizácie, SMS správ, záložného zdroja, prístupového  modulu s LCD displejom a vstupno-výstupných periférií.

„Naša  ústredňa vyhodnocuje signály z  hlásičov a aktivuje poplachové výstupy. Signalizácia slúži na včasné detekovanie nebezpečenstva a to už v jeho počiatočných fázach, kedy je aj najúčinnejšia. Pomáha tak chrániť život, zdravie a majetok osôb. Slúži nato lokálna siréna, vrátane poplachovej SMS správy, ktorá je doručená na vopred určené telefónne čísla. Vďaka  záložnému zdroju systém funguje nepretržite aj pri výpadku elektrickej energie – spoľahlivý 24/7. „Nami dodávané systémy signalizácie poskytujú výnimočnú spoľahlivosť, citlivosť detekcie a jednoduchú obsluhu pre užívateľa. Citlivosť detekcie je na najvyššom stupni aký je momentálne dostupný. Ak detektor zachytí hroziace nebezpečenstvo – napríklad na druhom poschodí, odošle poplachovú SMS správu nielen domovníkovi, ale aj  jednotlivým obyvateľom daného poschodia (voľba kontaktných osôb je individuálna s možnosťou nastavenia podľa požiadaviek klientov). Poplachové SMS správy sú odosielané klientom ZADARMO. Zároveň sa signál detekcie plynu alebo požiaru prenesie aj k nám na centrálu, kde riziko skontrolujeme a nasledujú ďalšie bezpečnostné úkony,“ uvádza dodávateľ.

Koľko to bude celé stáť?

Elektronický požiarny a plynový signalizačný systém SVBTECH si môžete kúpiť aj na splátky bez akéhokoľvek navýšenia. Pre bytový dom so 16. bytovými jednotkami sa cena pohybuje na úrovni:

Systém Expert pozostávajúci z 9ks požiarnych detektorov, 9ks plynových detektorov,vrátane príslušenstva a montáže  4 200eur (s DPH).

Systém Expert Pro pozostávajúci zo 17ks požiarnych detektorov, 9ks plynových detektorov, vrátane príslušenstva a montáže  6 300 eur (s DPH).

,,Zároveň poskytujeme záručný a pozáručný servis, plus správu a údržbu systému na mesačnej báze. Počas výkonu správy zabezpečujeme neustálu kontrolu a diagnostiku systému, poskytujeme dátové servery vrátane histórie a systém neustále aktualizujeme. V prípade údržby vieme úkony vykonať pomocou vzdialeného prístupu na diaľku. Samozrejmosťou je technická linka pre správcov/zástupcov obyvateľov BD,“ uzatvára dodávateľ.

Viac informácií: www.svbtech.sk , alebo tel.: 0911 125 969

Na webe TECH CONTROLLERS je všetko o automatickej regulácii kúrenia

Jedna z popredných firiem pôsobiacich na slovenskom trhu a zaoberajúcich sa automatickou reguláciou kúrenia – TECH CONTROLLERS, je zároveň výrobcom mikroprocesorov pre regulácie vykurovania. Na svojich inovovaných webových stránkach predstavuje zákazníkom nielen možnosť zoznámiť sa s celým sortimentom firmy, ale aj vytvoriť si vlastné zostavy, vrátane orientačnej ceny. Dozvedia sa aj to, kde si môžu výrobky kúpiť  a u koho si ich dať nainštalovať. Informuje o tom obchodný reprezentat firmy TECH CONTROLLERS Jaroslav Kuča.

TECH controllers LOGO

,,TECH CONTROLLERS predstavuje svoj web v novom šate.  Svieži dizajn, kvalitnejšia grafika a prehľadná štruktúra umožňujú rýchlejšiu orientáciu v širokej ponuke produktov. Nová funkcia konfigurátor umožňuje zákazníkovi vytvoriť si vlastnú zostavu zónovej regulácie vrátane orientačnej cenovej ponuky. V časti kde kúpiť? môže zákazník nájsť najbližšie predajné miesto pre tieto produkty a v časti inštalatéri nájde vyškolených inštalatérov, ktorí sú spôsobilí inštalovať produkty TECH CONTROLLERS. V ponuke reklamné materiály nájdu zujemcovia užitočné informácie ako sú: aktuálny cenník, platný od 1.6.2020, katalógy, články, letáky a pod.  Návody na použitie v slovenskom jazyku a softvér pre regulácie kúpené na Slovensku sa postupne dodávajú v časti na stiahnutie,” vysvetľuje J.Kuča.

Čo je za TECH CONTROLLERS

Iba 100 kilometrov severne od Žiliny v krátkom čase vyrástol jeden z popredných lídrov v Strednej Európe v segmente regulácií vykurovania, pôvodne poľská, dnes už nadnárodná spoločnosť TECH CONTROLLERS. Svoj úspech rozvíja v 19.tich krajinách prostredníctvom spolupráce s najvýznamnejšími obchodnými partnermi pre vykurovanie a chladenie, čo sa pretavilo do garancie vysokej kvality, spoľahlivosti, ale aj inšpirácie a skúsenosti. Synergia mladosti, kreativity a túžby presadiť sa v tvrdej konkurencii, prináša pre manažment, konštruktérov, dizajnérov a programátorov nové výzvy a tým aj nové produkty, alebo stále zdokonaľovanie produktov, ktoré si už vyárendovali svoje miesto na existujúcom trhu.

EMODUL_PL-tablet-+-fon

Jedna z najlepších cien a komplexné riešenia

Dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť TECH Controllers predstavuje vlastné inovatívne technické riešenia s citom pre moderný dizajn, vizuálne, ako aj funkcionálne prevedenie so zameraním na pohodlie a úspory pre užívateľa pri šetrnom prístupe k životnému prostrediu a jeho ochrane. Dnešní klienti siahajú po reguláciách TECH už nielen pre ich veľmi priaznivú cenu, ale oslovuje ich komplexné riešenie regulácie vykurovania, prípadne aj chladenia, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou automatizácie tak v rodinných domoch, ako aj vo väčších budovách typu hotely, penzióny, školy, administratívne budovy ako sú úrady, banky a podobne.

domek_temperatury

Prepojenie viacerých zdrojov tepla vo vykurovanom objekte do jedného funkčného a zároveň integrovaného systému riadenia, ktorý spolu so zónovou reguláciou umožňuje vzdialenú kontrolou z pohodlia obývacej miestnosti, alebo z akéhokoľvek miesta na svete, prináša očakávaný potrebný teplotný komfort a hlavne značné úspory energie, až 20-30% a tým aj krátku návratnosť investícií.

Diaľková kontrola a nastavovanie

Programátori spoločnosti TECH Controllers vyvinuli špeciálnu aplikáciu emodul.eu, ktorá umožňuje vzdialenú kontrolu prevádzky tak vykurovacieho zariadenia, distribúcie tepla, ako aj teploty vo všetkých miestnostiach pomocou mobilného telefónu alebo tabletu. Vďaka tomu je možné ešte viac ušetriť na vykurovaní, aj mimo domu, pritom prevádzkové parametre vykurovacieho systému a tým aj vlastné financie stále pod kontrolou, či sme v práci, na cestách, alebo pri nakupovaní.

b_tech-rosnie-w-sile-rowne

Spoločnosť TECH Controllers vyrába regulácie pre všetky typy vykurovacích zariadení so zameraním na maximálne využitie ich potenciálu. V ostatnom čase sa spoločnosť zamerala na jednoduché, užívateľsky prístupné, ale zároveň moderné a cenovo zaujímavé riešenia zónovej regulácie podlahového a radiátorového vykurovania s možnosťou nie len šetriť náklady na vykurovanie a životné prostredie, ale predovšetkým dosiahnuť požadovaný komfort tam, kde to potrebujete a kedy to potrebujete. Vďaka presnému zónovému vykurovaniu je vo všetkých miestnostiach v objekte optimálna teplota tak pre zdravie, ako aj pohodu. TECH Controllers ponúka regulácie pre:

Radiátorové vykurovanie

Podlahové vykurovanie

Vykurovacie sústavy

Izbové regulácie

Ostatné (vrátane regulácií pre obnoviteľné zdroje energie, krby, kotly a špeciálne regulácie)

Na slovenskom trhu je spoločnosť TECH Controllers dobre známa, aj keď na reklamu dáva minimum. Jej stále obchodné zastúpenie je od začiatku cielené na vzdelávanie personálu a dnes má viac ako 400 vyškolených inštalatérov, servisnú podporu, jej produkty je možné kúpiť na viac ako 150-tich predajných miestach po celom Slovensku u viac ako 80-tich obchodných partnerov.

Viac informácií na http://tech-reg.sk

Projekt ChemTube skvalitňuje vzdelávanie na základe videodokumentácie

Nadnárodný projekt ChemTube, realizovaný v rámci európskeho programu ERASMUS+, je zameraný na zlepšenie kvality vzdelávania v chemickom a farmaceutickom priemysle. Realizuje sa s pomocou využitia odbornej videodokumentácie a aktívnej spolupráce vzdelávacích inštitúcií s podnikateľským prostredím. V apríli 2020 sa mali projektoví partneri stretnúť vo Viedni, ich plány však narušila pandémia koronavírusu. Keďže sa nemohli stretnúť fyzicky, vyriešili to v dňoch 28.-29.4. 2020 online formou. Informovala o tom Silvia Surová, generálna sekretárka Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR, ktorý je partnerom projektu.

„Napriek tomu, že sa nemôžeme stretnúť fyzicky, naša aktívna spolupráca neutícha. Práve naopak, stretnutie sa uskutočnilo online formou a prinieslo mnoho pozitívnych správ. Pandémia koronavírusu a zatvorenie škôl nám ponúkli novú a nečakanú príležitosť – využiť a vyskúšať v praxi našu doposiaľ odvedenú prácu už dnes. V rámci nadnárodného európskeho projektu zameraného na odborné vzdelávanie a prípravu v chémii a farmácii ChemTube bolo doteraz slovenskými partnermi za necelé dva roky vytvorených a otitulkovaných spolu 24 videí z chemických prevádzok, laboratórií a výrob,“ konštatovala S.Surová.

ChemTube1

Podrobnosti o ChemTube

ChemTube – Videodokumentácia výkonu študentov v kritických úlohách a demonštrácia skrytých vedomostí v laboratórnych a procesných operáciách v chémii a farmácii previazaná na ECVET definície základných výstupov učenia v Skillsbank.

Projekt ChemTube je zameraný na odborné vzdelávanie v chémii a farmácii a je nasledovateľom projektu ChemPharm VET, ktorý bol úspešne ukončený ku koncu roka 2017. Ten sa zameral na vytvorenie novej európskej modelovej učebnej osnovy a obsahovej náplne odborného vzdelávania SKR/EKR 4 (úplné stredné odborné vzdelanie) pre výcvik operátorov v chemickom a farmaceutickom priemysle. V Slovenskej republike bol na základe výsledkov projektu ChemPharmVET vytvorený nový študijný odbor, vyššieho odborného vzdelávania pre stredné školy – „procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel“, ktorý sa momentálne vyučuje na viacerých stredných odborných školách zameraných na chémiu.

Projekt ChemTube, ktorý začal 1. septembra 2018 a potrvá 30 mesiacov, do konca februára 2021, je realizovaný v rámci európskeho programu ERASMUS+. Vedie ho nórsky partner NTI-MMM AS, s ktorým spolupracuje ďalších deväť projektových partnerov z Nemecka, Talianska, Nórska, Francúzska, Českej republiky, Rakúska a Slovenskej republiky (reprezentovanej ZCHFP SR).

Hlavným cieľom projektu ChemTube je zlepšenie kvality vzdelávania. Myšlienka vzdelávania založeného na práci vedie k snahe aktualizovať a rozvíjať praktický výcvik na školách. Očakáva sa, že úzka spolupráca medzi poskytovateľmi odbornej prípravy a samotným priemyselným odvetvím posilní inovatívne aspekty prístupu ku vzdelávaniu, a bude tak spĺňať aj základné kvalitatívne požiadavky ukazovateľov EQAVET (Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy). Inovatívnymi aspektmi projektu ChemTube je využitie potenciálu viacjazyčných  videozáznamov, ktoré odprezentujú individuálne osobné skúsenosti v laboratóriách a v chemických prevádzkach.

ChemTube2

Aj pre študentov v zahraničí

Partneri doposiaľ vytvorili niekoľko desiatok videí z chemických prevádzok, laboratórií a výrob. Za Slovenskú republiku natočila takéto videá Stredná odborná škola v Novákoch, ktoré následne ZCHFP SR doplnil o anglické titulky, aby videá mohli vzdelávať aj študentov v zahraničí. Zároveň si slovenskí študenti môžu vylepšiť svoju odbornú slovnú zásobu v anglickom jazyku. Video o obsluhe rotačnej vákuovej odparky vytvorila spoločnosť Axxence Slovakia s.r.o. Spolu bolo takto so slovenskými partnermi vytvorených a otitulkovaných 24 videí.

Videá, ktoré v rámci projektu doposiaľ vznikli, poskytol ZCHFP SR Štátnemu inštitútu  odborného vzdelávania (24 videí od slovenských, 10 od nemeckých, 5 od českých a 5 od talianskych partnerov) a ten tieto videá ďalej distribuoval školám a učiteľom chémie stredných odborných škôl a tiež zverejnil na svojej stránke https://siov.sk/ucme-sa-doma/vzdelavaci-obsah/technicka-a-aplikovana-chemia/.

„V časoch, keď žiaci nemajú možnosť trénovať svoje zručnosti v laboratóriách, sa tieto videá stali užitočnou pomôckou a náhradou pri praktickom vyučovaní,“ komentovala Ing. Viera Žatkovičová, odborná garantka pre skupinu odborov 28 Technická a aplikovaná chémia, ŠIOV. Ďalej poďakovala Ing. Silvii Surovej, generálnej sekretárke ZCHFP SR ako aj všetkým partnerom, že poskytli vzdelávací obsah učiteľom SOŠ s chemickým zameraním, a tak veľmi rýchlo pomohli pri dištančnej forme vzdelávania žiakov.

Detektor kovu a dobrodružství

Stále více lidí hledá nové možnosti, jak si zpestřit aktivní oddych. Před několika lety zažil v Česku obrovský boom geocaching, kterému propadly už miliony lidí po celém světě, a podobně tomu je v případě detektorů kovů. Menší, či větší dobrodružství s tímto chytrým, a poměrně jednoduchým přístrojem si můžete užít i vy.

Detektory kovů jsou v kurzu

O tom, že detektory kovů existují, víme. Většina z nás je však nejčastěji vnímá jako pracovní „pomůcku“ archeologů. Že bychom s ním mohli prožít příjemnou procházku přírodou, nebo pobyt na chalupě, to by nám nejspíš asi nenapadlo. A je to škoda. Detektory kovů jsou totiž skvělým parťákem, díky kterému vytáhnete do přírody i otráveného puberťáka. Nudná procházka se najednou mění na dobrodružné hledání pokladů. Pokud vaše očekávání nastavíte přiměřeně, ledacos i najdete. A o skvělé zážitky a hmatatelné vzpomínky tak budete mít postaráno.

detektor kovu Golden Mask GM5

Ani detektory kovu se nevyhnuly spekulantům

Když v roce 1958 Don Rickey díky jednoduchému detektoru kovu objevil palební linii, asi netušil, jaký objev učinil. Tehdy se staly detektory kovu opravdovými badatelskými nástroji s obrovskými možnostmi, které se primárně využívaly a dodnes využívají v archeologii. Nicméně, stejně jako téměř u všeho, kam dosáhne člověk i tady se poměrně rychle našli podvodníci a spekulanti, zásluhou kterých, navždy zmizelo značné množství vzácných artefaktů. Proto také mnoho krajin začalo používání detektorů legislativně omezovat.

Vyberte si správný detektor

Pokud i vy plánujete podlehnout této zábavné aktivitě a nabídka se vám zdá nepřehledná, obraťte se na zkušené a odborně zdatné prodejce, kteří mají ve své nabídce detektory kovu. Prodej závisí především na vašich preferencích. V zásadě platí, že vybírat byste měli přístroj, který bude univerzální, aby jeho využití bylo co nejširší. Rozsah detekce je velice individuální a při hobby přístrojích mějte rozumná očekávání a za velkým pokladem se s ním nevydávejte.

Jdete do toho? Zábava pro celou rodinu je na dosah.

Trendy ve světě informačních systémů

Asociace za lepší ICT řešení přináší pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů z uplynulého čtvrtletí z oblastí ERP, CRM, DMS, AI, BI, digitalizace, chatbotů.

ERP, CRM a DMS

S příchodem roku 2019 byly v odborných článcích hojně zastoupeny úvahy o trendech v ICT. Odborníci vidí jako soustavný směr využívání cloudu nebo přechod na něj, ale také blockchain, automatizaci procesů a rozvoj AI. Naopak jako trendy které ustupují vidí ERP systémy, IoT nebo CRM řešení. Co se týče investování do rozvoje firem, odborníci doporučují zahájit digitální transformaci firemního pracovního prostředí, popřípadě při volbě nového ERP zvážit i méně viditelné faktory jako jsou podpora vedení podniku vůči novému ERP a nebo open source.

Články a řešerše pro podnikové informační systémy (ERP, CRM, DMS) najdete zde.

AI, BI, digitalizace, chatboti

Použití chatbotů, robotizace podniků nebo RPA jsou pojmy, které je nutné v současné  době znát, protože už se dnes netýkají jenom výroby, ale zasahují také do managementu firmy a vytvářejí hybridní pracoviště. Články v prvním čtvrtletí 2019 nás seznamují s možnostmi, které tyto technologie mají, ať už v podobě jednoduchého procesu jako je reakce na e-mail až po složitější nasazení většího počtu botů v ERP. Některé články přináší i praktické rady jak tyto technologie zavést reálně v české firmě.

Datová centra

Dle informací IDC investice do nasazení cloudových prostředí celosvětově poprvé v roce 2018 překonala výdaje na tradiční infrastrukturu. I proto je dobré sledovat vývoj trendů cloudových řešení a nejen jich. K trendům v ČR patří pro rok 2019 pokročilé analytické metody a blockchain a také HCI, ve světě je to pak CI (Continuous Intelligence) a vysvětlitelná AI. Co se týče zabezpečení a ztráty dat, článek z časopisu IT systems upozorňuje na to, jak řešit a nastavit Disaster Recovery a Business Continuity pro případ ztráty firemních dat.

Články a řešerše pro datová centra najdete zde.

 

Kontakty:

Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.
Husinecká 903/10
13000 Praha 3
IČ: 016 74 846

www.lepsi-reseni.cz
office@lepsi-reseni.cz
(+420) 226 259 729

Profesionální kalibrační a měřící technika od špičkových dodavatelů

Hledáte dodavatele z oblasti kalibrační a měřící techniky, který vyjde vstříc vašim specifickým přáním a požadavkům? Kontaktujte firmu TH&L SYSTEMS, která spolupracuje s mnoha špičkovými dodavateli a specializuje se na zařízení pro kalibrační a metrologické laboratoře či na oblast průmyslu vyžadující vysokou přesnost měření. Ani v tomto velmi specifickém oboru tak nemusíte přistupovat na kompromisy.

Vsaďte na prvotřídní kvalitu

Společnost TH&L SYSTEMS má mnohaletou historii, protože se na českém a slovenském trhu pohybuje již od roku 1995. Specializovanou techniku zde nejen dodávají, ale také k ní nabízejí nezbytná školení a konzultace. Nabídka je vzhledem k charakteru oboru i tak velmi široká a zahrnuje například systémy pro kalibraci skleněných či odporových teploměrů a termočlánků.

Dále v sortimentu naleznete špičkové kalibrační pece, technologické pece, stabilizátory, digitální multimetry a generátory, ruční elektrické teploměry, software pro kalibraci teploměrů, procesní kalibrátory, odporové dekády nebo odporové normály. Kompletní nabídku produktů a služeb hledejte přímo na webových stránkách thlsystems.cz.

Spolupráce se zahraničními firmami posouvá vpřed

Mezi přední dodavatele společnosti TH&L SYSTEMS patří firmy Isotech a Additel. Společnost Isotech funguje již od roku 1980 a zaměřuje se především na blokové pícky, etalonové termočlánky, černá tělesa nebo etalonové odporové teploměry. V produktové nabídce Additel zase naleznete špičkové kalibrační nástroje, vhodné i pro laboratoře.

Nechte si od společnosti TH&L SYSTEMS sestavit nabídku produktů a služeb na míru. Uvidíte, že se spoluprací budete maximálně spokojeni, jelikož oni sami spolupracují s více než desítkou dodavatelů a jsou tak pro vás schopni poptat potřebné produkty či chybějící komponenty na míru vašim specifickým požadavkům.

Jak zlepšit zabezpečení rodinného domu? Snadno pomocí kamery

Řešíte, jak se postarat o dům, aby byl opravdu bezpečný? Kromě kvalitního zámku a alarmu, který se spustí, pokud do domu vstoupí neoprávněně nějaká osoba, se vyplatí investovat část peněz také do kvalitního kamerového systému. My bychom vás teď chtěli seznámit s nabídkou kamer a jejich možnostmi. Obzvlášť pokud vás zajímá, co se děje v blízkosti vašeho domu, když se vy doma nenacházíte nebo když třeba spíte.

Bezpečnostní řešení na míru

Jaké kamerové systémy se dnes prodávají? Na webových stránkách obchodu czeltroniks.cz, který je předním dodavatelem bezpečnostních kamer v Čechách, na vás čeká široký sortiment kvalitních produktů. Vybírat zde můžete mezi HD a IP kamerovými systémy. Prodávají zde také tradiční analogové kamerové systémy a různé speciální kamery.

U bezpečnostní kamery je důležité, aby zaznamenávala obraz kvalitně v dostatečně velkém rozlišení. Některé kamery mají dosah až třeba 500 metrů, takže můžete monitorovat mnohem více než jen příjezdovou cestu k vašemu domu. Navíc takové kamerové systémy jsou pak vhodné nejen do kombinace s rodinným či bytovým domem, ale také na monitorování celých velkých skladů nebo rozlehlých firemních areálů.

Kvalitu kamerového systému velmi často ovlivňuje i částka, kterou si můžete dovolit investovat. Čím více peněz na nákup vynaložíte, tím kvalitněji většinou nakoupíte.

Bezpečnostní kamery a záznamová řešení na míru

Kromě samotné bezpečnostní kamery potřebujete také dobré záznamové řešení, které zaznamená obraz a vy si ho pak v případě potřeby budete moci přehrát. U společnosti Czeltroniks na vás čekají bezpečnostní kamery a záznamová zařízení ve více než desítce provedení. Zařízení pro záznam je už většinou digitální, pracuje s dostatečným množstvím technologií a podporuje různé typy kamer. V obchodě vám pak rádi pomohou s případnými dotazy i s konkrétním výběrem.

Budujete nové datové centrum?

Co je to datové centrum? Místo, které slouží jako úložiště počítačových serverů, síťových prvků a podpůrné non-IT infrastruktury. Cílem datacentra je zajištění takového zázemí, které je nezbytné pro stabilní a bezproblémové fungování zařízení. Jinými slovy jde o jakési srdce mnoha moderních firem a organizací. To vše ale jistě víte, protože již vlastní datacentrum máte nebo se teprve chystáte na jeho realizaci. Pokud vám záleží na perfektním výsledku, nechte si poradit od odborníků. Inspiraci bylo možné načerpat na konferenci Lepší datová centra 2016. Ta proběhla v prostorách Masarykovy koleje na ČVUT v Praze. Akce se konala 21. září 2016.

Klíčové vlastnosti datových center

V jakém duchu se letošní ročník konference nesl? Dočkali jste se představení zajímavých technologií a vyslechnout jste si mohli množství praktických informací, které vám zprostředkovali provozovatelé top českých datacenter. K hlavním okruhům patřily klíčové části infrastruktury a nástroje pro správu hardwaru a softwaru. Účastníci konference dostali možnost na cokoliv se zeptat – odborníci jim rádi zodpověděli veškeré související dotazy.

Na konferenci například zaznělo, jak datacentrum provozovat, jak zvládnout administraci rozsáhlého virtuálního prostředí datacentra, ale také o ekonomických možnostech snížení spotřeby. Zazněly informace o pokročilých metodách správy a automatizace, netradičních konceptech, superpočítačích a další zajímavosti. Na své si přišli všechny skupiny účastníků.

Praktické zkušenosti

Na konferenci se především rozebíraly praktické zkušenosti s českými instalacemi, například datacenter významných společností jako jsou Seznam.cz, DHL, T-mobile, IT4Innovations a další.

Konferenci bylo možné sledovat i on-line prostřednictvím videokonferenčního systému Lifesize. Více informací ohledně proběhlé konference Lepší datová centra se dozvíte na www.lepsi-reseni.cz.

Tvořte vlastní modely s 3D tiskárnou a 3D skenerem

3D tiskárna je malý zázrak moderní techniky, který se z průmyslových oborů pomalu dostává i do českých domácností. Uvažujete nad pořízením 3D tiskárny? Nevíte, na co je dobrý 3D skener? V tomto článku vám poradíme, jak si vybrat zařízení na míru svým specifickým představám, aniž by vás vyšlo příliš draze.

3D tiskárny pro profesionály i hobíky

Vstoupit do světa 3D tisku dnes může každý. Při výběru 3D tiskárny hraje zásadní roli hned několik parametrů. Tím prvním je obvykle cena – kvalitní tiskárny zakoupíte již za cenu okolo 16 000 Kč a to je dělá dostupné téměř pro každého. 3D tiskárna je tak za cenu srovnatelnou s jakýmkoliv jiným domácím spotřebičem. Může však stát i dvojnásobně nebo trojnásobně více. Čím je tiskárna dražší, tím lepší funkce uživatelům nabídne.

Při její koupi byste se měli ptát také na materiály, které využívá, nebo třeba na velikost tiskové plochy. Čím větší plocha je k dispozici, tím větší objekty můžete vyrábět bez nutnosti lepení. Jako materiál 3D tiskárny využívají nejčastěji různé druhy plastů. Umí ale tisknout i z kovu a z dalších materiálů. Na výběr je několik barevných variací.

K 3D tiskárně si můžete pořídit také 3D skener, který vám umožní zachytit jakoukoliv realitu kolem vás. Jeho výhodou je, že ho snadno připojíte ke svému počítači, kde můžete naskenovaný objekt dále editovat. 3D skener je tak zařízení, které vám pomůže při práci a vnese zábavu i do vašich všedních dnů.

Nabídka 3D tiskáren, skenerů a školení na ABC 3D

Web abc3d.cz si pro své čtenáře připravil nabídku 3D tiskáren, 3D skenerů i užitečného příslušenství. To vše máte možnost zakoupit za velmi příznivé ceny. Také se můžete zúčastnit některého školení nebo semináře o 3D tisku, který rozšíří vaše obzory. Tyto akce jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro zkušené uživatele 3D tiskáren a skenerů.

Chcete mít lepší datacentrum?

Datové centrum neboli datacentrum je místo, kde se nachází počítačové servery, úložiště dat, síťové prvky a podpůrná non-IT infrastruktura. Místo, kde by servery a další technologická zařízení měla stabilně a bezproblémově fungovat bez okolních vlivů. Představují pomyslné srdce nebo mozek moderních firem a institucí. Pokud se na realizaci vlastního datacentra teprve chystáte a chcete, aby patřilo mezi nejlepší, nepřestávejte číst. V tomto článku vám přiblížíme obsah konference Lepší datová centra 2016, která se konala 21. září 2016 v Masarykově koleji na ČVUT.

Letošní ročník je ve znamení technologií

Letošní ročník konference přinesl představení nejzajímavějších technologií. Samozřejmě také praktické zkušenosti nejlepších českých datacenter. Hlavními tématy byly klíčové části infrastruktury a nástroje správy hardwaru i softwaru. Uživatelé na konferenci dostali dostatek prostoru na otázky, které jim odborníci na problematiku datacenter rádi zodpověděli.

Program konference zahrnoval komplexní přehled o provozu datacentra, administraci rozsáhlého virtuálního prostředí, pokročilé metody správy a automatizace, ekonomické možnosti snížení spotřeby, praktické zkušenosti s přímým chlazením vzduchem a množství dalších témat. Nedílnou součástí programu byly také aktuální výzvy a příležitosti a přednáška na téma infrastruktury superpočítače a netradičních konceptů.

Na konferenci o datových centrech si přijde každý na své

Program byl koncipován tak, aby si na své přišly různé cílové skupiny účastníků. Co se týče praktických zkušeností s českými instalacemi, byla možnost nahlédnout pod pokličku datových center společnosti T-mobile, Seznam.cz, ČT, TTC Teleport, DHL, ŠA a IT4Innovations.

Této konference se bylo možné zúčastnit i on-line, prostřednictvím moderního videokonferenčního systému Lifesize. Další informace a celkový program konference Lepší datová centra najdete na webu www.lepsi-reseni.cz.