Několik rad před zamýšlenou renovací domu

Před samotnou renovací je nutné si nejdříve stanovit cíle priority, kterých chceme u domu dosáhnout. Může se jednat o energetickou úspornost, estetiku, funkčnost nebo kombinaci těchto faktorů.

 

Pokud se rozhodnete renovovat dům postupně v jednotlivých etapách, je důležité volit správný postup a při renovaci jedné části domu počítat s dalším postupem oprav.

Neméně důležitý je odhad nákladů: Vytvořte si realistický rozpočet na základě odhadů nákladů na jednotlivé kroky renovace. Přidejte i rezervu na nepředvídané výdaje.

Většina majitelů domů začíná při renovaci výměnou oken. Ideální je, pokud jsou okna měněna současně se zateplením fasády. Pokud tomu tak není, je důležité se zateplením fasády počítat a nová okna již umístit tak, aby nedocházelo k tepelným mostům při zateplení fasády.

V případě zateplování fasády je důležité ověřit, zda je hydroizolace zdiva plně funkční nebo zda bude nejprve nutné chránit zdivo proti vzlínající vodě.

Při výměně oken a zateplení fasády dochází k vzduchotěsnému uzavření vnějšího pláště budovy. Tím se zvyšuje riziko vzniku plísní a dalších škodlivin v interiéru. Nejvhodnějším způsobem větrání je tzv. řízené větrání se zpětným získáváním tepla, tedy rekuperace, které nejen zaručí kvalitní vnitřní prostředí, ale i významné úspory tepla.

V případě plánované instalace vnějších stínících prvků na okna, je nutné s tím počítat i při zateplování fasády.

V krátkosti jsme se snažili vám ukázat, že postupnou renovaci domu je nutné řádně naplánovat a neřešit jednotlivé kroky bez návaznosti na další stavební úpravy. Pokud o renovaci vašeho domu uvažujete, kontaktujte naši společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce. Naši odborní pracovníci s dlouholetou praxí vám poradí a doporučí nejvhodnější způsob řešení. V případě vašeho zájmu připravíme i projektovou dokumentaci a případně provedeme kompletní realizaci.

https://www.stav-agency.cz/

https://www.stav-agency.cz/nekolik-rad-pred-zamyslenou-renovaci-domu/

Dřevěná okna a jejich plusy a minusy

Tak jako ve všech oblastech stavebnictví nastává rychlý vývoj i v oblasti výroby oken. Oproti minulosti se nabídka pouhých oken dřevěných rozšířila o okna plastová a hliníková.

 

Okna vyrobená ze dřeva mají řadu pozitiv i negativ oproti ostatním materiálům. I dřevěná okna prochází stále určitým vývojem. Nejprve se vyráběla okna jednoduchá, později takzvaná špaletová, která již poskytovala vyšší tepelnou i zvukovou izolaci. Zejména pro urychlení výstavby a se stavbou panelových domů se začala vyrábět okna zdvojená. Právě tato okna díky používání nevhodného dřeva, špatné údržbě a nepříliš kvalitní práci po krátkém čase ztrácela svoji funkčnost.

V současné době se na výrobu dřevěných oken používají kvalitní materiály a využívají se technologie, které zabraňují kroucení dřeva. Také materiály na povrchové ošetření dřeva doznaly významného pokroku.

Dřevěná okna mají i v současné době řadu výhod. Dřevo má obecně velmi dobré tepelně technické vlastnosti a při kvalitní údržbě nabízí dlouhou životnost. Dřevo umožňuje výrobu oken bezkonkurenční variability a tím i naplnění různých trendů v architektuře. Výhodou dřeva je i snadná oprava případných poškození. Drobné opravy lze řešit pouhým nátěrem a poškození většího rozsahu lze opravit pomocí běžných nástrojů. Pokud jsou okna kvalitně vyrobena a je jim poskytnuta pravidelná nutná údržba, jejich životnost je velmi dlouhá.

Dřevěná okna mají i své nevýhody. Při volbě materiálu nejprve každého zajímá cena. Je pochopitelné, že cena kvalitních dřevěných oken je vyšší než cena plastových oken v základním provedení. Další nevýhodou je možnost poškození oken při nevhodné manipulaci s okny, na která působila dlouhodobě vysoká vlhkost. Jako nevýhoda se jeví i nutnost pravidelné údržby – nátěr oken každých 5 až 10 let. Určitou nevýhodou, která málo koho napadne, je prakticky nemožnost ochrany oken při dopravě a manipulaci na stavbě.

Jaká okna jsou vhodná právě pro váš dům, poradí odborníci ze společnosti Stav Agency s.r.o  Liberec. V případě zájmu firma provede i instalaci, ať už se rozhodnete pro okna dřevěná nebo plastová.

https://www.stav-agency.cz/scsdc/zateplovani-budov/

https://www.stav-agency.cz/stavebni-cinnost/rekonstrukce-objektu/

https://www.stav-agency.cz/2023/06/14/drevena-okna-a-jejich-plusy-a-minusy/

Jak vybírat pastová okna

Vybírat nová okna pouze podle ceny a vzhledu nestačí. I při výběru oken bychom měli posuzovat několik parametrů. Nejlevnější nemusí být vždy nejlevnější.

 

Ke každému domu se hodí jiný styl oken. Moderní domy mají velká okna bez dělení, starší domy mívají okna se středovým sloupkem případně i s mřížkou mezi skly. Se stylem oken také souvisí barva rámů. Nabídka barevných odstínů je široká včetně různých dekorů dřeva. Dekor může být jednostranný (pouze do ulice) nebo oboustranný.

Pokud je vyřešen vzhled, je nutné si ujasnit, jak se budou okna otevírat. Na které straně budou panty, zda se bude okno také vyklápět nebo zda se okno nebude vůbec otevírat.

U oken jsou velice důležité tepelně izolační vlastnosti. Je pochopitelné, že trojsklo má lepší izolační vlastnosti než dvojsklo. Je ale nutné si uvědomit, že nejen cena trojskla je vyšší než u dvojskel, ale i hmotnost je mnohem vyšší. Na to je důležité pamatovat zejména u velkých okenních tabulí.

Tepelnou izolaci ovlivňuje také počet komor, do kterých je rozdělen rám. V současnosti jsou nabízeny rámy až osmikomorové. Takováto okna však mají větší stavební hloubku.

Místo, kde přiléhá okenní křídlo k okennímu rámu, se nazývá funkční spára. Zde musí být kvalitní těsnění, které zabraňuje únikům tepla a izoluje proti hluku. Kvalitní okna mají tři těsnění.

Po celém obvodu skleněných tabulí je umístěn distanční rámeček, který ovlivňuje rosení okrajů skel. Standardem by měly být teplé meziskelní rámečky, které zamezují rosení oken.

Pro laika není zcela jednoduché vybrat nejvhodnější plastová okna. Určitě je důležité vybírat okna od dodavatelů, kteří provádí i montáž a poskytují záruku. Mezi firmy, které mají dlouholeté zkušenosti s instalací plastových oken, patří společnost Stav Agecy s.r.o. z Liberce.

https://www.stav-agency.cz/scsdc/zateplovani-budov/

https://www.stav-agency.cz/stavebni-cinnost/vystavba-rodinnych-domu/

https://www.stav-agency.cz/2023/04/18/jak-vybirat-pastova-okna/

Obnovte svoj starší dom kvalitnými oknami a dverami z Detvy

Obnovte svoj starší dom kvalitnými oknami a dverami z Detvy

Stará pravda vraví, že najlepšia energia je tá ušetrená. Ak niekomu nestačia astronomické ceny energií z posledného roka a stále váha, mali by ho rozhýbať dotačné programy od štátu. Ušetrí na vykurovaní (aj chladení) a navyše mu na to prispeje štát. Jeden z najvhodnejších pre obyvateľov rodinných domov je Obnov dom z Plánu obnovy a odolnosti SR (viac na : https://obnovdom.sk/), ktorý zastrešuje Slovenská agentúra pre životné prostredie (SAŽP). Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc domov starších ako 10 rokov. Ku koncu novembra 2022 bolo podaných cca 1500 žiadostí. Jednými z najvhodnejších výrobkov pre dotačnú obnovu sú okná a dvere od popredného slovenského výrobcu Makrowin, s.r.o., Detva. O tom, prečo si ho máte zvoliť ako dodávateľa, hovorí Dušan Majer, riaditeľ spoločnosti.

Na čo všetko môžete získať príspevok?

Príspevok na obnovu rodinného domu môžete získať na jedno alebo viacero opatrení pri dodržaní podmienky minimálnej úspory 30% (a viac) primárnej energie oproti stavu pred obnovou. Súčasťou oprávnených nákladov je aj projektová dokumentácia. Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie na zlepšovanie tepelno-technických vlastností, a výška ich oprávnených výdavkov na realizáciu musí predstavovať minimálne 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu. Patria k nim napríklad výmena otvorových konštrukcií do sumy 230,00 EUR/m2, zateplenia obvodového a strešného plášťa, podlahy, stropu a výmena krytiny. Kombináciou rôznych opatrení môžete znížiť celkovú potrebu energie až o 60% a získať maximálnu výšku príspevku až 19 000 Eur. O najvhodnejšom riešení sa poraďte s odborníkmi, alebo navštívte niektorú z 10 kancelárii SAŽP.

Už iba trojsklo

,,Okná MAKROWIN sú tou najlepšou investíciou pre tepelnú pohodu, dlhodobú životnosť a prijateľnú cenu od slovenského výrobcu. Pre čo najväčšie tepelné úspory je vhodné ich zabudovanie do nízkoenergetických a pasívnych stavieb, ale aj pri rekonštrukciách. Okná Makrowin, sú štandardne osadené izolačným trojsklom a dosahujú vynikajúce teplotechnické parametre. Sú tou správnou voľbou pre energetické úspory potrebné pre získanie štátnych dotácií,“ odporúča D. Majer.

Dodáva, že to vyplýva z jednej z podmienok dotácií, ktorou je ušetrenie aspoň 30% energií z ich spotreby pred obnovou. Preto je nutné zlepšenie tepelno-izolačných vlastností obvodového plášťa domu, ktoré sa dá dosiahnuť zateplením a výmenou okien. Treba si zvoliť okná s najlepšími parametrami tepelnej izolácie. Súčiniteľ prestupu tepla cez celé okno Uw musí byť čo najnižší. Práve takéto okná najlepšie prispejú k dosiahnutie celkovej úspory energií. Čím sú pôvodné okná staršie a technicky zaostalejšie, tým väčšia úspora sa výmenou dosiahne. Už len pri výmene starších okien s dvojsklom, za tie nové s trojsklom, sa ušetrí cca 15% energií v rodinnom dome. Pri trojsklách s odporúčaným izolačným trojsklom Ug=0,5 W/(m2K) sa táto úspora môže až zdvojnásobiť.

Nezanedbateľný je i materiál, drevo je stálica

,,Na energetické úspory má okrem izolačných skiel vplyv aj materiál vyrábaného okna. Kvalita dreva sa nedá nahradiť ničím. Samozrejmosťou výrobkov Makrowin je ich energetická úspornosť. Sú priam predurčené pre pasívne a nízkoenergetické stavby, zákazníkom šetria peniaze a prinášajú tepelné zisky. Pre najkvalitnejšie okná používa firma výberové drevo s vysokou hustotou z vysoko kvalitných hranolov, ktoré sa lepia zo štyroch lamiel s radiálnym a poloradiálnym sklonom vláken. Tým sa zabezpečí tvarová stálosť a stabilita okna.  Trendom sú stále drevohliníkové okná, spájajúce estetiku dreva s jeho ochranou hliníkom z vonkajšej strany,“ hovorí D. Majer.

Upozorňuje aj na to, že úspory je možné dosiahnuť aj tienením vonkajšími žalúziami. V letnom období môžeme dosiahnuť až o 10 °C nižšiu teplotu v interiéri a to len správne používanými vonkajšími žalúziami.

Makrowin tento rok oslávil 25 rokov na trhu

Makrowin už štvrťstoročie kladie dôraz na kvalitou, vie vyrábať i najkvalitnejšie okná a dvere. Tento rok firma oslávila 25 rokov na trhu. ,,Osvedčilo sa nám, že vyrábame kvalitné výrobky, ktoré určujú trendy na trhu a majú nadčasové parametre. Za svoje peniaze zákazníci môžu dlhé roky vychutnávať najvyššiu kvalitu a nadčasovú eleganciu. Keďže každé ďalšie odporúčanie nám pomáha získavať nové projekty, teší nás, že deväť z desiatich zákazníkov by na základe skúseností odporúčalo naše výrobky svojim známym,“ vyzdvihuje D. Majer.

Makrowin pravidelne získava spätnú väzbu od svojich zákazníkov. Podľa pravidelných prieskumoch sa o jeho produkcii vyjadruje kladne viac ako 90% zákazníkov. Makrowin je dôležitým regionálnym zamestnávateľom v regióne Podpoľania, kde má i mnohé podporné aktivity pre obyvateľov regiónu.

Za Makrowin hovorí nielen kvalita produkcie, ale aj ocenenia a certifikáty. Spoločnosť získala v roku 2020 celosvetovo uznávaný certifikát v FSC  (Forest Stewardship Council). Znamená to, že jeho výroba a výrobky spĺňajú podmienky pre produkty vyrobené z dreva, ktoré pochádza z dobre a zodpovedne obhospodarovaných lesov.

Najviac ocenení medzi domácimi výrobcami drevených okien a dverí

Vysokú kvalitu výrobkov Makrowin opakovane ocenili odborné poroty stavebného veľtrhu Coneco. Tento rok získal ZLATÚ PLAKETU stavebného veľtrhu CONECO exponát MAKROWIN HS ZERO, za inovatívne riešenie bezbariérových posuvných dverí. Zlatú plaketu firma získala aj v roku 2019 za bezpečnostné drevohliníkové okno Makrowin Huricane (za vysokú odolnosť voči vlámaniu, kvalitný dizajn a veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti). Okrem toho firma dostala čestné uznania veľtrhu Coneco v roku 2016 za drevohliníkové okná a v roku 2015 za bezpečnostné inovatívne vchodové dvere MAKROWIN TapDoor. Sú ovládané odtlačkami prstov, alebo pomocou smartfónu  a to i zo zahraničia.

Dobyli aj najnáročnejší trh v USA

Trh v USA je hlavným zahraničným trhom Makrowinu, kde dlhodobo umiestňuje viac ako tretinu svojej produkcie, v hodnote cca pol milióna EUR ročne. Presadiť sa v USA je veľmi náročné a firme i tu pomáhajú referencie o jej kvalite. Odporúčajú ich tu architekti a odborná verejnosť.

Viac informácií je na: www.makrowin.sk , alebo na tel.: +421 45 5455346, e-mail: info@makrowin.sk

Proč se okna mlží?

Mlžení oken je nejen nepříjemné, ale značí to problém s izolačními vlastnostmi okna. Srážející se voda na oknech navíc může být zdrojem vzniku plísní.

S rosením oken se setkáváme zejména ve starších domech, ve kterých je vyšší vzdušná vlhkost a které mají sice izolační skla, ale již výrazně staršího data – z doby, kdy izolační skla neodpovídala současným normám. V současnosti se již vyrábí okna s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi a i jejich zabudování vylučuje vznik tepelných mostů.

Rosení je přirozený fyzikální jev. Vzdušná vlhkost se sráží na chladném povrchu. Pokud se tedy okno rosí, izoluje nedokonale. Zejména u starších oken s izolačním dvojsklem nastává problém s hliníkovým rámečkem. Hliník je velice dobrý vodič, a tak je pochopitelné, že takováto okna zejména v okolí rámečku nedokonale izolují a sráží se na nich voda.

Pokud dochází k rosení mezi skly u izolačního dvojskla, jedná se téměř určitě o špatné těsnění. V tomto případě pomůže pouze výměna izolačního skla nebo celého okna.

U nových izolačních oken také nesmíme zapomínat na dostatečné větrání.

Zamlžená okna nejsou pouze estetickým problémem. Takovouto závadu je nutné řešit. Pokud si nejste jisti, jaká okna by pro váš dům byla nejvhodnější, kontaktujete společnost Stav Agency z Liberce.

Zkušený pracovník této společnosti posoudí stav vašich oken, doporučí nejvhodnější řešení a v případě vašeho zájmu vám firma Stav Agency provede kompletní realizaci.

http://www.stav-agency.cz/scsdc/zateplovani-budov/

http://www.stav-agency.cz/stavebni-cinnost/rekonstrukce-objektu/

https://www.stav-agency.cz/2022/06/13/proc-se-okna-mlzi/

Bezbariérové posuvné dvere MAKROWIN HS ZERO získali Zlatú plaketu Coneco

ZLATÚ PLAKETU stavebného veľtrhu CONECO za rok 2022 získal exponát MAKROWIN HS ZERO, za inovatívne riešenie bezbariérových posuvných dverí. Výrobca drevených a drevohliníkových okien Makrowin, s.r.o, Detva získal Zlatú plaketu nielen tohto roku za bezbariérové posuvné dvere s 0mm bariérou, ale toto najvyššie ocenenie veľtrhu dostal aj v roku 2019 za bezpečnostné drevohliníkové okno  Makrowin Huricane (za vysokú odolnosť voči vlámaniu, kvalitný dizajn a veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti).

Okrem toho firma dostala čestné uznania veľtrhu Coneco v roku 2016 za drevohliníkové okná a v roku 2015 za bezpečnostné dvere. Informuje o tom Dušan Majer, riaditeľ spoločnosti Makrowin, s.r.o, Detva.

Na tohtoročnom Conecu firma vystavovala aj ďalšie horúce novinky: vchodové dvere MAKROWIN TapDoor, osadené novými typmi scanerov na ovládanie odtlačkom prsta, drevohliníkové okno s integrovaným motorickým otváraním a retro drevohliníkové okno vyvinuté pre trh v USA. Všetky vystavované novinky sa vyznačujú zvýšením komfortu pre konečného užívateľa. Najpríjemnejšou z nich sú bezbariérové posuvné dvere s 0mm bariérou, ktoré prepájajú interiér s exteriérom naozaj bez akejkoľvek bariéry.

Dušan Majer, riaditeľ spoločnosti Makrowin, s.r.o, Detva k získaniu ocenia hovorí: ,,Historicky už druhá Zlatá plaketa veľtrhu Coneco nás veľmi potešila a potvrdila, že neustále inovácie a ťah za najvyššou kvalitou, sú správnou cestou ako sa vysporiadať s výzvami doby. Naše heslo – Výnimočné stavby si zaslúžia výnimočné okná, tak potvrdila aj odborná porota.  Práve najnáročnejší trh v USA  a náš úspešný export na toto teritórium opätovne potvrdzuje aký bude trend odvetvia aj u nás. Dúfajme, že aj naši architekti si osvoja zvyklosti z USA, kde  spolupracujeme tak, že novostavby a náročné rekonštrukcie plánujú rovno s našimi oknami.“

Bezpečné prepojenie exteriéru a interiéru je pridanou hodnotou bývania

,,Naše ocenené bezbariérové posuvné dvere s 0mm bariérou sú ďalším krokom k zlepšovaniu kvality života. Už samotné drevo je dnes synonymom ekológie, bezpečnosti, kvality, životnosti, estetiky a vysokého štandardu. Trendové využívanie posuvných dverí na prepájanie interiéru a exteriéru,obývačky a terasy, či zimnej záhrady prináša pridanú hodnotou bývania. Pre mnohých je takéto riešenie priam životným štýlom. Prináša bezprostredný kontakt s prírodou, čerstvým vzduchom, slnkom a aj vodou -ak je hneď nadväzujúci bazén, vírivka, či jazierko. Navyše chodenie naboso je príjemné a zdravé a tu je priestor pre naše ocenené okno. Nohy sa nepotkýnajú o prahy, nedochádza k nechceným poraneniam, je to pohodlné a ocenia to všetci. Zvlášť malé deti, ale aj vozíčkari, starí ľudia  s barlami, či chodítkami. Dokonca sa môžu cez takéto dvere dostať pohodlne aj dlhodobo ležiaci s posteľou na kolieskach a striedať tak pobyt v izbe s terasou,“ vysvetľuje D.Majer.

Maximálne presklené plochy

Posuvné dvere sú v prevedení panoráma, čiže majú maximálne presklené plochy a minimalizovaný rám. Prepojenie interiéru s exteriérom je tak bez akejkoľvek prekážky. HS portál má aj integrovanú protihmyzovú sieť. Integrovaná sieť nevytvára bariéru svojimi vodiacimi profilmi. Tie sú zapustené priamo do rámu HS portálu a tak neznižujú celkovú svetlosť výrobku. ,,Vznikajú tak pekné pohľadové línie presne v rovnakej farbe ako je výrobok. Na slovenskom trhu sme sa s takýmto riešením ešte nestretli,“ konštatuje D. Majer.

Energeticky úsporné okná a dvere

Pridanou hodnotou výrobkov Makrowinu je ich energetická úspornosť. Sú predurčené pre pasívne  a nízkoenergetické stavby, zákazníkom šetria peniaze a prinášajú tepelné zisky. Pre najkvalitnejšie okná používa firma výberové drevo s vysokou hustotou z vysoko kvalitných hranolov, ktoré sa lepia zo štyroch lamiel s radiálnym a poloradiálnym sklonom vláken. Tým sa zabezpečí tvarová stálosť a stabilita okna.  Trendom sú stále drevohliníkové okná, ktoré spájajú estetiku dreva z vnútornej strany s jeho ochranou hliníkom z vonkajšej strany.

Makrowin svojim zákazníkom priniesol ako prvý na slovenskom trhu už v roku 2016 certifikované drevohliníkové bezpečnostné okná a balkónové dvere, odolné aj voči skúseným vlamačom. V roku 2019 ocenené bezpečnostné drevohliníkové okno  Makrowin Huricane je zaradené v  bezpečnostnej triede RC2 a aj preto odolá dlhý čas i skúseným vlamačom. Sklo v ňom osadené sa používa aj do protihurikánových okien.

Posledné roky sú zákazníkmi veľmi vyhľadávane inovatívne vchodové dvere MAKROWIN TapDoor, ktoré boli v minulosti ocenené čestným uznaním veľtrhu Coneco. Sú ovládané odtlačkami prstov, alebo pomocou smartfónu  a to i zo zahraničia. Na displeji smartfónu sa dá skontrolovať, či sú dvere zatvorené alebo otvorené.

Viac informácií je na: www.makrowin.sk , alebo na tel.: +421 45 5455346, e-mail: info@makrowin.sk

Na CONECU vystavuje Makrowin novinky v stánku 300, hala B2

Na CONECU vystavuje Makrowin novinky v stánku 300, hala B2

Na tohtoročnom veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA v bratislavskej Inchebe sa predstaví s niekoľkými novinkami aj slovenský výrobca drevohliníkových a drevených okien a bezpečnostných dverí Makrowin, s.r.o, Detva. Do súťaže o Zlatú plaketu a Čestné uznanie veľtrhu firma prihlásila bezbariérové posuvné dvere s 0mm bariérou. Horúcimi novinkami sú aj vchodové dvere MAKROWIN TapDoor, osadené novými typmi scanerov na ovládanie odtlačkom prsta, drevohliníkové okno s integrovaným motorickým otváraním a retro drevohliníkové okno pre trh v USA. Informuje o tom Dušan Majer, riaditeľ spoločnosti Makrowin, s.r.o, Detva.

,,Po výpadku výstav počas pandémie Covidu je trh hladný po novinkách a zároveň sa  nahromadili inovácie, s ktorými verejnosť nebola zoznámená. Využívame preto príležitosť predstaviť hneď štyri inovatívne  riešenia v súlade s najnovšími trendami v stavebníctve.V spoločnom stánku so svojimi partnermi vystavujeme od stredy 23.marca, až do soboty 26.marca 2022, v stánku č. 300, v hale B2 v bratislavskej Inchebe, okrem bežného sortimentu,aj produkty pre nízkoenergetické a energeticky pasívne stavby. Aj keď tento rok sme vynechali divácky veľmi atraktívnu ukážku vylamovania bezpečnostného okna, s ktorou sme sa stali už známymi, vynahradíme to počtom noviniek a ich prínosom,“ konštatuje D.Majer.

Bezbariérové posuvné dvere s 0mm bariérou

Všetky vystavované novinky sa vyznačujú zvýšením komfortu pre konečného užívateľa. Najpríjemnejšou z nich sú bezbariérové posuvné dvere s 0mm bariérou, ktoré prepájajú interiér s exteriérom naozaj bez akejkoľvek bariéry. Príjemnejšie je tak aj chodenie naboso. Bezbariérový prechod ocenia aj vozíčkari a starí ľudia.

,,Pri prechádzaní na terasu, balkón, či do záhrady sa už nepotknete, pretože prepojenie interiéru s exteriérom je bez akejkoľvek prekážky. Oceníte to hlavne pri deťocha ich pobehovaní hore-dole. Posuvné dvere sú v prevedení panoráma, čiže majú maximálne presklené plochy a minimalizovaný rám. HS portál má aj integrovanú protihmyzovú sieť. Integrovaná sieť nevytvára bariéru svojimi vodiacimi profilmi. Tie sú zapustené priamo do rámu HS portálu a tak neznižujú celkovú svetlosť výrobku. Vznikajú tak pekné pohľadové línie presne v rovnakej farbe ako je výrobok. Na slovenskom trhu sme sa s takýmto riešením ešte nestretli,“ vyzdvihuje D.Majer.

Vchodové dvere MAKROWIN TapDoor

Vstúpte do nového veku cez vchodové dvere MAKROWIN TapDoor, osadené novými typmi scanerov na ovládanie odtlačkom prsta.

Snívate o dome, ktorý vás uvíta, rozsvieti svetlo a zdvihne žalúzie keď vojdete do dverí?

Nechcete si nič brať zo sebou keď idete behať?

Chcete pustiť do domu remeselníkov, kým ste v práci?

Chcete vedieť keď vaše dieťa bezpečne dorazí domov?

Chcete pustiť kuriéra s balíkom do vašej predsiene keď ste v práci?

Chcete odomknúť dvere pomocou hlasového asistenta Alexa keď k vám pride návšteva?

Presne toto sú veci, ktoré zvládnete s inteligentnými vchodovými dverami Makrowin TapDoor.

Drevohliníkové okno s integrovaným motorickým otváraním

,,Pri ťažko dostupných svetlíkoch, ktoré nie je možné otvárať pomocou kľučky, je ideálne motorické otváranie. Motor, ktorý je viditeľný, nie vždy dizajnovo vyhovuje vašim predstavám. Naše okno s motorom plne integrovaným do rámu spája dokonalý dizajn a maximálny komfort. Umožňuje aj plne automatizované riadené vetranie. Motor dokáže okno sklopiť, uzamknúť a dokonca aj otvoriť pri jeho umývaní. To znamená, že naše okná sa dajú ľahko a dôkladne vyčistiť, čo je dôležité pre citlivé miesta ako sú domovy pre seniorov a nemocnice. V kvalitných rezidenčných a komerčných nehnuteľnostiach zvyšuje kvalitu bývania aj hodnotu nehnuteľnosti,“ vysvetľuje D.Majer.

Dodáva, že pohodlné ovládanie  okna je možné vykonávať pomocou tlačidla na stene, diaľkového ovládania, mobilom alebo pomocou automatizácie budovy.

Retro drevohliníkové okno pre trh v USA

Výnimočné okno vzniklo na základe požiadaviek z amerického trhu. Tento typ okna neponúka žiadny výrobca drevo-hliníkových okien v rámci slovenského trhu.

,,Retro drevohliníkové okná sú určené pre zákazníkov, ktorí požadujú okná ako repliku starých okien. Zahraniční obchodní partneri z USA nás požiadali o inováciu doteraz vyrábaného okna model Makrowin RETRO. Pri uvedenom okne vznikol problém, že jeho hliníková časť spĺňala vizuálne požiadavky na imitáciu historického okna, ale vyrábaná drevená časť profilu nie. Drevená časť bola vhodná pre moderný štýl objektov a tak klienti, ktorí si chceli zachovať historický štýl fasády domu, sa museli uspokojiť s moderným tvarom okna v interiéri. Inováciou drevenej časti modelu Makrowin RETRO, ktorá  vizuálne spĺňa požiadavky na historické okno, vznikol nový produkt, ktorý je vhodný i pre rekonštrukcie historických budov a uspokojí zahraničných aj domácich odberateľov,“ konštatuje D.Majer.

Vystavujú spoločne

Makrowin sa prezentuje už tradične v spoločnom stánku s ďalšími firmami, čo umožňuje návštevníkom nájsť na jednom mieste firmy dodávajúce výrobky a služby pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Makrowin bude vystavovať okná a dvere pre takéto domy, ktoré im dodajú štýl, tepelnú pohodu a dostatok svetla.

Stavby zateplí Thermofloc (Inteligent Insulation System), ktorý vystavuje zatepľovanie fúkanou celulózou, predaj drevených obkladov a materiálu pre drevostavby.

LUNOS zasa dodáva vetracie systémy pre stavby určené na bývanie.

Líder na trhu

Makrowin je slovenským výrobcom drevohliníkových a drevených okien a dverí. Vysoký podiel svojich výrobkov vyrába v najvyššej kvalite, z najkvalitnejších materiálov. Na stavebnom veľtrhu CONECO získalo bezpečnostné drevohliníkové okno  Makrowin Huricane  od výrobcu a vystavovateľa Makrowin, s.r.o., Detva ZLATÚ PLAKETU za rok 2019. Toto najvyššie ocenenie dostal za vysokú odolnosť voči vlámaniu, kvalitný dizajn a veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Vysokú kvalitu výrobkov Makrowinu už v minulosti ocenili odborné poroty veľtrhu Coneco, keď v roku 2016 získali drevohliníkové okná a v roku 2015 bezpečnostné dvere tejto firmy čestné uznania veľtrhu Coneco.

Vstupenka na Coneco zadarmo

Pozvánka na výstavu je na stránke Makrowinu a v prípade, že návštevník bude chcieť získať vstupenku zadarmo, stačí vyplniť formulár: https://makrowin.sk/coneco-a-racioenergia-2022/.

Viac informácií je na: www.makrowin.sk, alebo na tel.: +421 45 5455346,
e-mail: info@makrowin.sk

Posuzujte parametry při výběru plastových oken

Starými okny uniká nejen teplo, ale při současném nárůstu cen za energie oknem přicházíte o velké peníze. Výměna oken je sice vyšší investice, ale s brzkou návratností. V současné době se nejčastěji používají okna plastová, která se vyznačují téměř bezúdržbovým provozem a nejpřívětivější cenou.

 

Při výběru plastových oken nehleďte pouze na cenu, ale porovnávejte důležité parametry.

Základem je ukazatel udávající prostupnost tepla. Součinitel prostupu tepla ovlivňují tepelněizolační vlastnosti rámu, zasklení a meziskelní rámeček. U kvalitnějších plastových oken by měl součinitel prostupu tepla dosahovat hodnoty okolo 1,0 W/m2K.

Důležitým ukazatelem je počet komor v profilu. Čím více komor, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti. Lepší izolační vlastnosti mají profily alespoň s pěti komorami.

Volit můžete mezi dvojsklem a trojsklem. Pokud chcete lepší tepelnou izolaci, volte samozřejmě trojsklo, ale jsou místa, kde dvojsklo určitě bude stačit (garáž, závětří apod.).

Výrobci plastových oken udávají ještě stavební hloubku oken. Jedná se o šířku okenního profilu (měří se z interiéru do exteriéru). Doporučuje se vybírat mezi profily od 7 centimetrů výš.

K velkým tepelným ztrátám může docházet ve spárách mezi okenním rámem a křídlem okna. Používáno je dvojité těsnění, u kterého ale může docházet k rosení. Lepších izolačních vlastností je dosaženo při použití systému s trojitým těsněním.

Sebelepší plastová okna mohou ztratit své tepelněizolační vlastnosti, pokud budou špatně instalována. Při výběru dodavatele a firmy, která bude výměnu oken provádět, hledejte reference, historii a zkušenosti těchto firem.

Před rozhodnutím, jaká okna vybrat, se poraďte s odborníky. Mezi zkušené firmy provádějící instalaci oken spolupracující s nejvýznamnějšími výrobci plastových oken patří společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce. Pokud o výměně oken uvažujete, kontaktujte nezávazně tuto firmu. Určitě se dozvíte spoustu potřebných informací a seznámíte se s úskalími, na která si budete muset dát pozor.

http://www.stav-agency.cz/scsdc/zateplovani-budov/

http://www.stav-agency.cz/stavebni-cinnost/rekonstrukce-objektu/

http://www.stav-agency.cz/2022/01/12/posuzujte-parametry-pri-vyberu-plastovych-oken/

Na výrobu okien budovy knižnice TU Zvolen použili 6,5 km eurohranola

Popredný slovenský výrobca drevohliníkových a drevených okien – spoločnosť MAKROWIN, s.r.o., Detva, sa zúčastnil rozsiahlej rekonštrukcie historickej budovy Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice (SLDK), ktorá je akademickou knižnicou Technickej univerzity vo Zvolene a špecializovanou vedeckou knižnicou pre oblasť lesníctva a drevárstva v Slovenskej republike. Na stavbu dodal a inštaloval drevené okná MAKROWIN 88 v počte 186 kusov, ktoré majú spolu 682 kusov krídel. Celková plocha okien zaberá 627 m2 a ich hmotnosť je 29 ton. Na výrobu okien použili 6,5km eurohranola. Informuje o tom riaditeľ spoločnosti Makrowin Dušan Majer.

Sanácia výplňových konštrukcií – okien

,,Cieľom komplexnej sanácie obálky tejto historickej budovy bolo zníženie energetickej náročnosti a zníženie emisií skleníkových plynov, čo je v súčasnosti celosvetovou požiadavkou hlavne pri verejnoprávnych budovách, pretože štát je u nás najväčším vlastníkom budov s nevyhovujúcou energetickou bilanciou. Pre nás ako firmu to znamenalo, že sme opäť raz zabodovali pri nevšednej a náročnej rekonštrukcii výnimočnej stavby. Táto si vyžiadala profesionálne zvládnutú komplexnú výmenu okien aj s následnou montážou v zmysle platných noriem a v súlade s príslušnými montážnymi smernicami jednotlivých dodávateľov komponentov. Pri tak radikálnom a technicky náročnom zásahu, akým je energetická sanácia pamiatkovo chránenej budovy, hlavne čo sa týka okien, je veľmi dôležitá koordinácia s dodávateľmi, ktorí sú skúsení a kompetentní,“ konštatoval D.Majer.

Dodal, že v prípade tejto sanácie mal investor skutočne istotu, pretože diela sa ujala firma Makrowin z Detvy – výrobca s dlhoročnou tradíciou, vysokou technickou úrovňou nielen výroby okien, ale aj montáže.

,,Projekt rekonštrukcie trval od jesene 2020 do jari 2021. Radenie vrstiev jednotlivých komponentov bolo navrhnuté tak, aby bol dosiahnutý difúzny spád. To znamená aby hodnota Sd (m) jednotlivých komponentov mala v smere interiér-exteriér klesajúci charakter. Pripájacia škára bola realizovaná v smere interiér – exteriér: Okenná fólia ME508 – PU montážna pena – PE povrazec – hybridný polymérny tmel na báze Silánu (Meltell),“ vysvetľuje D.Majer.

Výhody zvoleného spôsobu montáže okien:

  • dlhodobá funkčnosť z hľadiska stavebno-fyzikálnych podmienok,
  • 100% zamedzenie konvekčného prúdenia a tým aj maximálne eliminovanie energetickej straty a tvorby plesní,
  • profesionálna a spoľahlivá montáž.

Podrobnejšie údaje o budove

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica (SLDK) je akademickou knižnicou Technickej univerzity vo Zvolene a špecializovanou vedeckou knižnicou pre oblasť lesníctva a drevárstva v Slovenskej republike. Projektantom budovy bol Ing. Dr. Jaroslav František Stockar von Bernkopf. Info: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=25243

Budova bola postavená v rondokubistickom štýle s pomerne veľkými parkovými úpravami okolia objektu. Nesie pamätnú tabuľu pripomínajúcu významnú úlohu mesta pri udalostiach SNP. Vďaka obetavosti zvolenských pracujúcich v nej počas SNP vznikla 200-lôžková vojenská a partizánska nemocnica.

SLDK sprístupňuje dokumenty z oblasti lesníctva, drevárstva, ekológie, environmentálnej a výrobnej techniky a im príbuzných odborov. V jej fondoch sa nachádza vyše 350 000 jednotiek kníh, viazaných periodík a špeciálnej literatúry (z toho 13 258 noriem STN), knižnica archivuje skriptá, vedecko-kvalifikačné a diplomové práce TU. Do knižnice dochádza 240 titulov časopisov v tlačenej forme, z toho 160 zahraničných. Súčasťou fondu je aj 2000 titulov beletrie. Knižnica poskytuje absenčné a prezenčné výpožičné služby, konzultačné služby, medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu, službu elektronického dodávania dokumentov SUBITO, rešeršné služby, prístup na internet, reprografické a kníhviazačské služby.

Niekoľko údajov o Makrowine

Makrowin je slovenským výrobcom drevohliníkových a drevených okien a dverí. Vysoký podiel svojich výrobkov vyrába v najvyššej kvalite, z najkvalitnejších materiálov a technicky najnáročnejších. Na stavebnom veľtrhu CONECO získalo bezpečnostné drevohliníkové okno  Makrowin Huricane  ZLATÚ PLAKETU za rok 2019, za vysokú odolnosť voči vlámaniu, kvalitný dizajn a veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Vysokú kvalitu výrobkov Makrowinu už v minulosti ocenili odborné poroty veľtrhu Coneco, keď v roku 2016 získali drevohliníkové okná a v roku 2015 bezpečnostné dvere tejto firmy čestné uznania veľtrhu Coneco.

Makrowin sa nevzdáva ani počas korona krízy

Celosvetové obmedzenia počas pandémie sa všeobecne prejavujú aj v zníženom dopyte po výrobkoch v stavebníctve. Makrowin však vyrába aj počas krízy a pokračuje v exporte na najvýznamnejší zahraničný trh do USA. Prémiový segment najkvalitnejších drevených a drevohliníkových okien, ktorý firma vyrába, si stále nachádza svojich zákazníkov. Investícia do takýchto okien je investíciou aj pre budúce generácie a pre pasívne domy z prírodných materiálov sú tieto okná najvhodnejšie.

Makrowin prijal počas krízy viacero opatrení. Vo výrobe platia preventívne opatrenia a funguje bez obmedzenia. Obchodno-technickí zástupcovia komunikujú so zákazníkmi telefonicky, cez e-mail, VIBER, WhatsApp, Skype a iné. Cenové ponuky spracovávajú bez obmedzenia. Zameranie a montáž uskutočňujú len s použitím osobných ochranných prostriedkov / rúško, respirátor, rukavice/ a s dodržaním odporúčaní vydaných úradmi SR. E-shop funguje bez obmedzenia.

Viac informácií je na: www.makrowin.sk, alebo na tel.: +421 45 5455346, e-mail: info@makrowin.sk

7 – krát prečo si zvoliť Makrowin

Makrowin, s.r.o., Detva je slovenským výrobcom drevohliníkových a drevených okien a dverí. Je veľa dôvodov prečo si ho zvoliť ako dodávateľa. O siedmich najdôležitejších hovorí Dušan Majer, riaditeľ spoločnosti.

7-krát prečo Makrowin

1.Pretože je lídrom na trhu 

Makrowin svojim zákazníkom priniesol ako prvý na slovenskom trhu mnoho noviniek  a trendov. Ostatní ho nasledovali. ,,Našim mottom je, že výnimočné stavby si vyžadujú výnimočné okná,“ vraví D.Majer a pokračuje: ,,Od začiatku existencie firmy si zakladáme na tom, že naše okná a dvere patria k tomu najlepšiemu, čo sa dá dostať na domácom trhu. Neustále inovujeme, používame najkvalitnejšie materiály a postupy, nebojíme sa výziev v oblasti atypických výplní stavebných otvorov a dbáme na ekológiu materiálov a výrobných postupov. Naše výrobky vybavujeme špičkovou elektronikou na úrovni doby, aby spĺňali najvyššie bezpečnostné štandardy a majiteľ mal aj na diaľku cez mobil, či počítač neustály prehľad o tom, či sú dvere a okná zatvorené a zabezpečené. Makrowin svojim zákazníkom priniesol ako prvý na slovenskom trhu už v roku 2016 certifikované drevohliníkové bezpečnostné okná a balkónové dvere, odolné aj voči skúseným vlamačom.“

Dodáva, že firma uprednostňuje drevo ako materiál pre najkvalitnejšie okná, lebo práve drevo je synonymom kvality, estetiky, vysokého štandardu, ekológie, životnosti a bezpečnosti. Okrem bežného sortimentu, si zakladá aj na produktoch pre nízkoenergetické a energeticky pasívne stavby.

2. Pretože dlhodobo ide za kvalitou a vie vyrábať i najkvalitnejšie okná a dvere

,,Osvedčilo sa nám, že  vyrábame kvalitné výrobky, ktoré určujú trendy na trhu a majú nadčasové parametre. Za svoje peniaze zákazníci môžu dlhé roky vychutnávať najvyššiu kvalitu a nadčasovú eleganciu. Keďže každé ďalšie odporúčanie našich zákazníkov nám pomáha získavať nové projekty, teší nás, že deväť z desiatich našich zákazníkov by na základe skúseností odporúčalo naše výrobky aj svojim známym,“ vyzdvihuje D. Majer.

Samozrejmosťou výrobkov Makrowin je ich energetická úspornosť. Sú priam predurčené pre pasívne  a nízkoenergetické stavby, zákazníkom šetria peniaze a prinášajú tepelné zisky. Pre najkvalitnejšie okná používa firma výberové drevo s vysokou hustotou z vysoko kvalitných hranolov, ktoré sa lepia zo štyroch lamiel s radiálnym a poloradiálnym sklonom vláken. Tým sa zabezpečí tvarová stálosť a stabilita okna.  Trendom sú stále drevohliníkové okná, spájajúce estetiku dreva s jeho ochranou hliníkom z vonkajšej strany.

3. Pretože má najviac ocenení medzi domácimi výrobcami drevených okien a dverí

,,Makrowin pravidelne boduje pri získavaní rôznych ocenení. Najviac si ceníme tie z najväčšieho stavebného veľtrhu Coneco.Vysokú kvalitu výrobkov Makrowin opakovane  ocenili jeho odborné poroty. Bezpečnostné drevohliníkové okno  Makrowin Huricane získalo najvyššie ocenenie – ZLATÚ PLAKETU najprestížnejšieho stavebného domáceho veľtrhu CONECO za rok 2019. A to za vysokú odolnosť voči vlámaniu, kvalitný dizajn a veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti.Už predtým v roku 2016 získali drevohliníkové okná a v roku 2015 dvere našej firmy čestné uznania veľtrhu Coneco,“ vymenúva D.Majer.

Ocenené bezpečnostné drevohliníkové okno  Makrowin Huricaneje zaradené v  bezpečnostnej triede RC2 a aj preto odolá dlhý čas i skúseným vlamačom. Navyše je vybavené sklom triedy P5A,  ktorá sa používa do protihurikánových okien. Takéto trojsklo je zlepené z dvoch 5mm skiel a 6 fólií. ,,Obrazne povedané: Spoza nášho skla sa môžete prizerať ako vonku zúri hurikán,“ dodáva D. Majer.

Posledné roky sú zákazníkmi veľmi vyhľadávane inovatívne vchodové dvere MAKROWIN TapDoor, ktoré boli v minulosti ocenené čestným uznaním veľtrhu Coneco. Sú ovládané odtlačkami prstov, alebo pomocou smartfónu  a to i zo zahraničia.

4. Pretože sa presadil aj na najnáročnejšom trhu v USA

Trh v USA ostal aj počas dvoch rokov koronakrízy hlavným zahraničným trhom Makrowinu. Dlhodobo tu umiestňuje viac ako tretinu svojej produkcie, za cca pol milióna EUR ročne. ,,Presadiť sa v USA je veľmi náročné a pomáhajú nám referencie. Americký trh je veľmi špecifický, my sme vsadili na kvalitu. Dôležité je, že o nás vedia architekti a odborná verejnosť a práve oni nás odporúčajú ďalším.Americkí architekti, s ktorými naša firma spolupracuje, už novostavby a náročné rekonštrukcie plánujú rovno s našimi oknami“ konštatuje D. Majer.

Americký trh je veľmi špecifický. Veľkú tradíciu tu majú napríklad okná nazývané gilotínové (Guillotine Windows). Okná dodané spoločnosťou Makrowin a realizované na pasívnych domoch v USA sa ocitli v knihe ,,NEW YORK PASSIVE HOUSE 2015“.

Prvé okná boli inštalované a úspešne prezentované v USA na stavbe pasívneho domu v súťaži Solar Decathlon už v roku 2011. Makrowin dodal aj pre COLGATE UNIVERSITY, v americkom štáte New York, spolu 62 okien na tamojší domov pre rozvoj kariéry nazvaný Benton Hall. Slávnostne bola stavba otvorená 28. septembra 2018.

Americký časopis Cosmopolitan home ocenil ako Dom roka 2018 (2018 COSMOPOLITAN HOME OF THE-YEAR) špeciálny nízkoenergetický dom v Michigane s názvom ,,Deer Haven Residence“, ktorý si postavil na zalesnenom pozemku v blízkosti rieky Thornapple mladý architekt Evan Mathison. Ďalší v USA ocenený nízkoenergetický dom, ktorý je vybavený drevenými oknami Makrowinu, je postavený v Massachusetts. Vyhral cenu 2017 Best Energy-Smart Home časopisu Fine Homebuilding, čo je prestížny časopis pre stavebné firmy v oblasti obytných domov.

5. Pretože mu dlhodobo dôverujú zákazníci

Makrowin pravidelne získava spätnú väzbu od svojich zákazníkov. Podľa posledného prieskumu konaného vlani sa o ich produkcii až 93% zákazníkov vyjadrilo kladne. Veľmi spokojných s kvalitou výrobkov spoločnosti bolo 64,3% a spokojných 28,6% zákazníkov. Iba jeden zákazník zaujal neutrálny postoj. ,,Vždy nás najviac prekvapia výsledky prieskumu spokojnosti s cenou. Naše výrobky patria k najkvalitnejším na trhu, čomu zodpovedajú aj cenové relácie, v ktorých sa pohybujú. Vyrobiť najvyššiu kvalitu skrátka niečo stojí. Preto údaj, že s cenami spoločnosti je veľmi spokojných 28,6% a spokojných 57,1% zákazníkov, pri 14,3 % neutrálnych odpovedí a žiadnom nespokojnom zákazníkovi, veľmi dobrým znamením. Svedčí o tom, že i domáci trh je už nastavený na to, aby vedel oceniť kvalitu a patrične ju zaplatiť,“ komentuje D. Majer.

Ďalej poukazuje na to, že ani v ďalších oblastiach sa neobjavili žiadne negatívne odpovede a prevažovalo vysoko pozitívne hodnotenie. Ide o spokojnosť s montážnymi prácami a servisom výrobkov spoločnosti, ochotou, ústretovosťou a profesionalitou obchodných reprezentantov spoločnosti, s ponukou výrobkov. Rovnako tak boli všetci spokojní s dodacím časom, od prijatia objednávky až po jej realizáciu a s čistotou práce po vykonanej montáži. Pri rozhodovaní zákazníkov najviac rozhodujú referencie a odborné znalosti pracovníkov. Najviac preferované vlastnosti pri kúpe okien (viac ako 1 odpoveď): 100% zákazníkov preferuje kvalitu, 57,1% funkčnosť, 50% tepelnoizolačné parametre, 35,7% použité materiály, 28,6% vzhľad, 14,3% cenu a 4% dodatočné solárne zisky v zime.

6. Pretože spracúva len kvalitné certifikované drevo

Za Makrowin hovorí nielen kvalita produkcie, ale aj ocenenia a certifikáty. Spoločnosť získala v júli 2020 certifikát FSC  (Forest Stewardship Council). Znamená to, že jeho výroba  a výrobky spĺňajú podmienky pre produkty vyrobené z dreva, ktoré pochádza z dobre a zodpovedne obhospodarovaných lesov. FSC je celosvetovo uznávaný certifikát, ktorý zaručuje trvalú udržateľnosť krehkých lesných ekosystémov a na najnáročnejšom svetovom trhu v USA, kam Makrowin vyváža značnú časť produkcie, si ho odberatelia vyžadujú.

7. Pretože pomáha regiónu

Makrowin je dôležitým regionálnym zamestnávateľom v regióne Podpoľania.  Okrem toho sa snaží pomáhať aj inými spôsobmi. Prejavilo sa to počas prvej i druhej vlny pandémie koronavírusu, keď zdravotníkom dodávali pomôcky pre ich ochranu. V prvej vlne to boli nedostatkové ochranné štíty a ochranné rúška, v druhej špeciálne nerosiace sa štíty. Okrem lekárov a sestričiek vybavila firma zdravotníckymi pomôckami aj záchranárov, personál DDS, požiarnikov, aktivistov zúčastnených na testovaní, ako aj vlastných zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a obchodných partnerov.Ochranné štíty vyrábali ako kusovú výrobu na firemnej 3D tlačiarni. Spolu ide o stovky štítov, ktoré pomohli ochrániť pred Covidom-19 predovšetkým preťažených zdravotníkov.

Viac informácií je na: www.makrowin.sk , alebo na tel.: +421 45 5455346, e-mail: info@makrowin.sk