Pozor na vlhkost ve stavebních konstrukcích

Mnohé stavební materiály jsou pórovité, a tudíž mohou obsahovat vlhkost. Jedná se o přirozený jev. Pokud vlhkost nepřesáhne určitou hranici, nejedná se o závadu.

 

Rozdíl teploty a vlhkosti mezi interiérem a exteriérem při špatné izolaci stěn způsobuje kondenzaci vodních par ve zdivu. Směr pohybu vodních par je dán snahou o vyrovnání rozdílných tlaků. Proudění nastává z prostoru s vyšším tlakem do prostoru s nižším parciálním tlakem. Cílem je dosáhnout ve stavebních konstrukcích takového stavu, aby pára mohla volně unikat do atmosféry a aby nekondenzovala v konstrukci.

Řešením je dokonalá izolace proti spodní vodě a kvalitní tepelná izolace. Při stavbě nových domů je nutné řídit se stavebním projektem a důsledně dodržovat stavební postupy. Tím bude dosaženo kvalitní izolace. Jak vyřešit nejlépe problém vlhkého zdiva a zateplení u starších budov bývá složitou otázkou. Nevhodně zvolený způsob izolací nepřináší požadované účinky.

Zateplení domu je finančně nákladné. Určitě se proto vyplatí poradit se s odborníky, aby zateplení dokonale plnilo svou funkci. Jak vyřešit problémy s izolací a zateplením je dobré konzultovat se zkušenými odborníky. Pokud uvažujete o zateplení a řešení izolací u vašeho domu, můžete se s důvěrou obrátit na pracovníky společnosti Stav Agency s.r.o. z Liberce.

https://www.stav-agency.cz/

https://www.stav-agency.cz/vyber-plastovych-oken-je-nutne-dukladne-zvazit/

Snižování vlhkosti v domácnosti pomocí solární ventilace

Zvýšená vlhkost vzduchu v domácnosti je jednou z hlavních příčin vzniku plísní na stěnách a tím i vzniku nezdravého prostředí pro její obyvatele.

 

Jak je to s vlhkostí vzduchu? Vlhkost je jednou ze základních vlastností vzduchu. Relativní vlhkost je poměr mezi množstvím vodní páry ve vzduchu a maximem, které je v dané teplotě vzduch schopen pojmout. Tato schopnost je závislá na teplotě a nám napomáhá ve snižování relativní vlhkosti v místnosti.

Pokud například nasajeme venkovní vzduch o teplotě 5°C, vlhkosti 90% (což je cca 5 g vody na 1 kg vzduchu) a ohřejeme jej na 40°C, změní se relativní vlhkost při zachování množství vody ve vzduchu na 10%.

Tím, že vháníme do místnosti ohřátý vzduch o nízké relativní vlhkosti, umožňujeme teplému vzduchu NASÁT do sebe další množství vlhkosti z místnosti a vysoušet tak zdi budovy. Tento vzduch je pak vytlačen z budovy netěsnostmi dalším čerstvým suchým vzduchem vháněným do místnosti.

Nasávat čerstvý vzduch zvenčí a ohřívat jej můžeme zcela bez veškerých provozních nákladů pomocí solární ventilace. Solární panel nové generace (SHV panel) nasává čistý a čerstvý vzduch z venku, Slunce tento vzduch v panelu ohřívá a následně jej vhání do vnitřních prostor budovy.

Solární ventilační panely nové generace jsou zcela nezávislé na elektřině, pracují pouze ze sluneční energie a dokáží větrat, topit částečně i rekuperovat a v případě požadavku v nočních hodinách i chladit.

Solární panely nové generace od společnosti SOLAR HEAT VENTI CZ, s.r.o. díky své unikátní inteligentní regulační jednotce opravdu dělají to, co chcete a co potřebujete a zcela bez dodávané elektrické energie. Veškerý provoz je zajištěn pouze solární energií.

http://www.solarheatventi.cz/

http://www.solarheatventi.cz/kontakt/clanky/

http://www.solarheatventi.cz/kontakt/clanky/snizovani-vlhkosti-v-domacnosti-pomoci-solarni-ventilace/

Meteoročenka 2013

Shrnutí počasí roku 2013 měsíc po měsíci s přiloženými statistikami, fotogalerií a závěrečným souhrnem nejdůležitějších mezníků dění v počasí můžete shlédnout v článku nebo ve volné pdf verzi ročenky ke stažení. Počasí opět přineslo mnoho zajímavostí, rekordů, extrémů a opět se jednalo o jiný průběh počasí než v uplynulých letech i toto činí počasí pestrým a zajímavým.

Rok 2013 přinesl v počasí mnoho zajímavostí, některé jevy byly méně viditelné, zejména očima laiků, jiné o sobě dávaly vědět možná až příliš. S rokem 2013 se každému jistě vybaví rozsáhlejší letní povodně nebo nekončící zima 2012/13 a tím pádem studený počátek jara. Někteří možná rádi vzpomínají na slunečné a poměrně dost teplé léto, jako zadostiučinění za studené jaro. Někteří si stěžují na malý počet bouřek, jiní si stěžují možná i na to, že se přes jejich místo bydliště prohnaly třikrát kroupy a dvakrát je vytopil přívalový déšť. Počasí na území ČR nebylo rozhodně stejné a ostatně to dokazovalo počasí i v posledních dnech roku, kdy panovaly značné teplotní rozdíly. V roce 2013 také nezačalo naplno zimní počasí, je možné konstatovat, že zima nezačala ohledně počasí vůbec. Nyní se podíváme na průběh počasí měsíc po měsíci podrobněji, u každého měsíce Vám nabídneme vedle popis zajímavostí a průběhu počasí průměrné hodnoty a zajímavé údaje z našeho měření a též jednu fotografii. Více fotografií najdete až za závěrem ročenky.

Statistiky

Rok 2013
Roční teplotní průměr: 10.05°C
Roční srážkový průměr: 2.67mm
Celkové roční srážky: 976.3mm

Období roku 2013 (statistika za prosinec 2012 až listopad 2013)

TEPLOTY A SRÁŽKY

Zima 2012/2013: 0.88°C, 1.08mm, 97.3mm
Jaro 2013: 8.64°C, 1.65mm, 152.4mm
Léto 2013: 19.43°C, 5.86mm, 535mm
Podzim 2013: 10.55°C, 2.5mm, 227.2mm

Další zajímavé statistiky roku 2013
Nejteplejší měsíc: Červenec (21.2°C)
Nejchladnější měsíc: Leden (0.48°C)
Nejdeštivější měsíc: Červen (11.0mm)
Nejsušší měsíc: Prosinec (0.2mm)

Nejslunečnější měsíc: Červenec (23)
Měsíc s největším počtem deštivých dnů: Květen (17)
Měsíc s největším počtem ledových dnů: Leden (16)
Měsíc s největším počtem letních dnů: Červenec (26)
Měsíc s největším počtem tropických dnů: Červenec (6)

Nejvyšší teplota: 35.6°C (28.7.)
Nejnižší teplota: -12.3°C (26.1.)
Nejvyšší 24h úhrn srážek: 80.0mm (25.6.)
Dny slunečné: 129 z 365
Dny s výskytem srážek: 104 z 365
Dny mrazivé: 81 z 365
Dny ledové: 29 z 365
Dny letní: 58 z 365
Dny tropické: 13 z 365

Čím bylo počasí v roce 2013 význačné?

  • Vydatnější sněžení kolem 23. února 2013 – nejvyšší pokrývka za celou zimní sezónu na četných místech ČR
  • Velmi studený březen a počátek dubna – jarní počasí se výrazněji opozdilo
  • Povodně v červnu 2013 – asi nejvýznamnější událost v počasí roku 2013, o níž se nejvíce hovořilo, která byla nejvíce viditelná hned po bouřkách a sněhu
  • Letní silné bouřky – opět nás překvapily svou nevyzpytatelností a silou, byť k létu patří a jsou běžné. Jsou rok co rok jiné a radost z nich mají asi jen jejich milovníci, kterých je ale poměrně hodně
  • Studené počasí na přelomu září a října 2013 – nezvykle chladný počátek podzimu, místo pravého babího léta studené proudění – to ta tuhá zima začíná rychle, ozývalo se v reakcích na bulvární články, ale opak byl pravdou
  • Teplotně nadprůměrný konec podzimu – mnoho maximálních teplotních rekordů, podzimní bouřky
  • Značné rozdíly v teplotách až do konce roku – viz dále
  • Zimo, kde jsi? Do konce roku bylo nadprůměrné počasí, v nížinách sněžilo lehce jen jednou, sníh tál vlivem inverze i na horách

Statistiky i fotografie je možno šířit, ale prosíme všechny zájemce o použití statistiky a fotografií o uvedení zdroje, popř. autora fotografií, jímž je naše společnost. Děkujeme.